Placering af White Water Park ved Amagers Sydvestpynt forundrer Friluftsrådet København.

Det kan være ødelæggende for området, at bygge CWWP på Sydvestpynten.

Friluftsrådet København er forundret over Dragør Kommunes idé om at fremme en White Water Park med bl.a. mulighed for waterrafting på en kunstig fos ved Amagers Sydvestpynt. Et område, der i dag omfatter den tidligere flygtningelejr på Kalvebodvej.

Det åbne kulturlandskab og trafikforøgelse.

Området er nok et af de fladeste område på Amager, omkranset af fredskov, Naturpark Amager, nabo til Natura 2000-område og beliggende i det åbne lands landzone – et forholdsvis oprindeligt og åbent kulturlandskab.

Friluftsrådet København har svært ved at se, hvilke fordele f.eks. i form af økonomisk udvikling og arbejdspladser et sådant anlæg vil tilføre Dragør Kommune. 

Infrastruktur, veje og kollektiv trafik er i dag meget begrænset og må forventes at skulle opgraderes for at kunne modtage kunder til anlægget. En opgradering Friluftsrådet vil finde ødelæggende for området. 

Det er naturligvis besnærende at kunne udvikle og tilbyde friluftsaktiviteter, fysiske udfoldelsesmuligheder, der alt andet lige fremmer vores sundhed, velvære og livskvalitet.
Lokaliteten er dog absolut ikke oplagt velvalgt.

Brug nuværende grusgrave.

Hovedstadsregionen er i gang med at udarbejde en ny råstofplan, bl.a. fordi mange nuværende grusgrave er ved at være udtømte.

Efter Friluftsrådets opfattelse vil det være langt mere oplagt at gøre en dyd ud af nødvendigheden og udnytte disse sår i landskabet til en White Water Park.

I grusgrave kan niveauforskelle udnyttes til udfordrende aktiviteter til glæde for befolkningens behov for et aktivt friluftsliv og fysiske udfoldelse – et formål Friluftsrådet meget gerne understøtter.

Venlig hilsen,

Svend-Erik Fangel Pedersen

Næstformand – Friluftsrådet Kreds København – Omfatter Frederiksberg, Københavns, Tårnby og Dragør Kommuner.

Klik her og besøg Friluftsrådet København