Fonde støtter ikke CWWP.

Borgmesteren er ikke begejstret for borgernes spørgsmål vedrørende CWWP under byrådsmøderne på Dragør Rådhus. Screenshot: Dragør Kommune TV.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup siger, at han ikke ved noget om, hvilke fonde der støtter, eller ikke støtter CWWP – selvom han har ført samarbejde med CWWP i årene 2016, 2017, 2018 og 2019.

Her kan du se den korte ’spørgetid’ under byrådsmødet den 30. januar 2019 på Dragør Kommune TV:

Forlystelsesparken Copenhagen White Water Park skal primært finansieres af fondsmidler.

Borgeren, Allan Karlsson, har gjort sit hjemmearbejde grundigt og kontaktet følgende 4 fonde, som projektgruppen bag CWWP selv har anført som de eneste fonde i sin finansieringsplan:

A.P. Møller Fonden – skulle bidrage med 15.000.000 kr.

Lokale og Anlægsfonden – skulle bidrage med 10.000.000 kr.

Nordea-fonden – skulle bidrage med 15.000.000 kr.

TrygFonden – skulle bidrage med 7.000.000 kr.

Klik her for at se ’CWWP’s finansieringsplan’

Fondenes entydige svar.

Tilbagemeldingen er – at ingen af fondene støtter CWWP-projektet.

Selv ikke Lokale og Anlægsfonden, hvor initiativtager til CWWP, Jakob Færch, er ansat som udviklingskonsulent.

Hermed mangler projektgruppen bag CWWP 47.000.000 kr.

Hele grundlaget for den hovedsageligt fondsfinansierede White Water World Cup Arena på Sydvestpynten er forsvundet i liflige blå bølgeskvulp med hvid skumtop.

CWWP-projektforslaget, som AOV-flertallet i Dragør Kommune, oprindelig har besluttet udfra – det er ligeledes misvisende og uanvendeligt på nuværende tidspunkt.

Borgmesteren ignorerer fortsat borgernes velmenende protester og dokumentation.

Han handler dermed mod bedre vidende for at få realiseret sit personlige prestigeprojekt CWWP på Sydvestpynten.

Nyt projektforslag fra CWWP.

Det fremgår af videosekvensen ovenfor, at Eik Dahl Bidstrup, trods massiv borgermodstand, vil få CWWP til at komme med et nyt projektforslag:

”Den dag, at vi eventuelt får tilbudt at købe grunden, og CWWP kommer med et forslag til et projekt. Jamen, så kan vi udtale os på den baggrund”.

Nyt projektforslag. Fra CWWP. I Kongelunden. Er det en spøg?

Ifølge Erhvervsstyrelsen har CWWP intet CVR-nummer og en egenkapital på 0 kr.

Alle advarselslamperne lyser, og klokkerne bimler og bamler.

Kampen for vores naboer på Sydvestpynten.

Borgerne i Dragør går direkte til kilderne og sætter sig fortløbende ind i CWWP-sagen. Vi spiller med åbne kort.

Det gør borgmesteren, AOV-flertallet og forvaltningen ikke. De foretager utallige undvigelsesmanøvrer og spiller med lukkede kort.

Der er en hårfin grænse mellem komedie og tragedie i vores by.

Hele historien om borgmesterens øjesten CWWP er en decideret farce, som dog indeholder alvorlige konsekvenser for borgerne i Dragør.

Især de hundredevis af nabofamilier, som siden september 2018 er blevet generet af det snævre AOV-flertal i Dragør Kommune.

Dette har nu stået på i over 5 måneder.

Som Allan Karlsson så fint spørger borgmesteren:

”Hvor længe skal beboerne på Sydvestpynten være dine gidsler?”.

“Hvornår skrotter du vandparken?”.

Borgmesteren svarer ikke – men det kommer han til før eller siden.

Klik her og deltag i underskriftindsamlingen ‘Nej til CWWP på Sydvestpynten’

C driller AOV & CWWP.

Kongelunden. Udlændingestyrelsens asyl-grund udvikler sig til en legeplads for politikernes indbyrdes drillerier.

Læn jer tilbage, kære borgere, og vær tilskuere til politikernes frie leg.

CWWP or not CWWP? That is the question.

Kongelundens politiske legeplads.

KB-medlem Kenneth Gøtterup (C), har i den forløbne uge drillet det snævre AOV-flertal, som udgør 8 ud af 15 KB-medlemmer i Dragør Kommune.

Borgergruppen får i kølvandet på politikernes drillerier mange henvendelser fra forvirrede borgere.

Borgerne spørger, om det er rigtigt, at Copenhagen White Water Park ikke bliver en realitet i Kongelunden, og dermed er ude af Dragør?

Nej, CWWP er først lukket ned, når Dragør Kommune og AOV-flertallet kommer med en klar udmelding om dette til dragørborgerne.

Borgerne står sammen på tværs af politisk overbevisning, og borgerne har gennem de seneste 4 måneder minutiøst bevist, at en White Water World Cup Arena ikke hører hjemme i Dragør By.

Tak, til alle jer, der hjælper jeres naboer og natur i Kongelunden.

Aflevering af åben underskriftindsamling til borgmesteren.

Borgerne har afleveret underskriftindsamlingen ’Nej til Copenhagen White Water Park på Sydvestpynten’ til borgmester Eik Dahl Bidstrup (V), som personligt har kvitteret for modtagelsen mandag den 21. januar 2019.

Indsamlingen, der vokser støt, har indtil videre rundet 1.075. Vi fortsætter.

I et medfølgende brev til borgmesteren, der bliver han bedt om personligt at besvare følgende spørgsmål:

”Vil du lytte til naboer og borgere i Dragør samt andre brugere af området omkring asylgrunden i Kongelunden, og dermed bringe samarbejdet mellem Dragør Kommune og CWWP definitivt til ophør?” (Brev til borgmesteren, Underskriftindsamling, 20.1.2019).

Vi afventer borgmesterens reaktion på underskriftindsamlingen, og hans personlige besvarelse af spørgsmålet.

CWWP på dagsordenen.

I går blev der afholdt møde i Økonomiudvalget.

Kenneth Gøtterup (C) havde inden mødet, allerede den 8. januar 2019, via mail anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”STOP AF PROJEKT CWWP”.

”C gr. foreslår, at der ikke arbejdes videre med projektet om etablering af Copenhagen White Water Park (CWWP), som indgår i budgetforliget, og der ikke fremadrettet anvendes yderligere forvaltningsmæssige ressourcer på opgaven”.

”Motivation: I forlængelse af den offentlige debat der har været om CWWP om bl.a. deres etablering på forskellige adresser, partnerskaber, samt seneste udmelding fra et medlem af AOV flertallet, hvor det er oplyst, at Dragør kommune ikke påtænker at købe den tidligere grund hvor der er asylcenter for at give denne grund væk til CWWP, anser Konservative det for mest hensigtsmæssigt for det videre politiske arbejde og anvendelsen af de kommunale ressourcer, at projektet bliver bortprioriteret” (Dagsorden, ØU-møde, Dragør Kommune, 24.1.2019).

AOV valgte at komme med et modforslag, som ikke var på dagsordenen:

”BESLUTNING”.

”Forslag fra AOV: AOV foreslår, at spørgsmålet afventer de videre undersøgelser inden endelig stillingtagen” (ØU-møde, Dragør Kommune, 24.1.2019).

C og T stemte imod forslaget: 3.

A, O og V stemte for forslaget: 4.

Hermed vil AOV-flertallet fortsætte med CWWP-projektet i Dragør Kommune.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup vil åbenbart ikke tillade, at han taber ansigt overfor C – eller overfor andre for den sags skyld.

De ansvarlige politikere.

Man skal som borger ikke nødvendigvis høre på alt, hvad politikerne siger, man skal derimod bedømme dem på, hvad de reelt gør.

Dette gælder især AOV-flertallet i Dragør Kommune.

Eik Dahl Bidstrup (V), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Allan Holst (A), Lisbeth Dam Larsen (A), Nicolaj Bertel Riber (A), Anne Blegvad Funk (O) og Morten Dreyer (O) vil stadig placere en White Water World Cup Arena i Kongelunden.

Ved CWWP-byggegrund 3 vil det snævre AOV-flertal opføre forlystelsesparken CWWP klos op ad naboer, fredskov, dyreliv og Natura 2000-område.

Dragør Kommunes forvaltning og andre ansatte bruger som følge heraf et stigende antal mandetimer på CWWP – et prestigeprojekt som siden 2016 har været ført under radaren af borgmester Eik Dahl Bidstrup.

Borgmesteren fortsætter sit samarbejde med den private aktør CWWP. Dette er til trods for stor borgermodstand.

CWWP or not CWWP? That is the question.

Klik her og underskriv, hvis du tænker ’Not CWWP’

Klik her for at se, hvem der sidder i Økonomiudvalget

Klik her for at se C’s forslag til Økonomiudvalgsmødet

Klik her for at se referat af Økonomiudvalgsmødet

Borgmester modtager underskriftindsamling.

Indsamlingen har rundet flere hjørner – nu er vi over 1.000.

I dag er underskriftindsamlingen ’Nej til Copenhagen White Water Park på Sydvestpynten’ sendt personligt til borgmester Eik Dahl Bidstrup inklusiv et brev.

Desuden er brevet og underskriftindsamlingen sendt til orientering til: Alle kommunalbestyrelsens medlemmer, Dragør Kommune og kommunaldirektør Kenneth Kristensen – sidstnævnte har meldt sin fremtidige afsked.

I brevet er der et opklarende spørgsmål til borgmesteren fra borgeren, som oprettede underskriftindsamlingen, der er blevet mødt med stor opbakning:

Underskriftindsamling ’Nej til Copenhagen White Water Park på Sydvestpynten’.

Til borgmester Eik Dahl Bidstrup,

Hermed overdrages underskriftindsamlingen ’Nej til Copenhagen White Water Park på Sydvestpynten’ til dig som Dragørs borgmester.

Området omkring Udlændingestyrelsen grund beliggende på Kalvebodvej 250 i Dragør Kommune besøges af borgere fra Dragør, Tårnby, Kastrup, Sundby og København.

Klik venligst på nedenstående link og modtag underskriftindsamlingen, som har rundet 1000 underskrifter indtil videre:

https://www.skrivunder.net/nej_til_copenhagen_white_water_park_pa_sydvestpynten?uv=11721346&utm_source=fb_share&fbclid=IwAR39UzVt-VDnhEWoIpm1UQz1Rw8cSF6E3BK39GHEob6MnwKKToQxzj96VcM

Dette brev offentliggøres dags dato.

Jeg vil hermed bede om dit personlige svar på følgende spørgsmål:

Vil du lytte til naboer og borgere i Dragør samt andre brugere af området omkring asylgrunden i Kongelunden, og dermed bringe samarbejdet mellem Dragør Kommune og CWWP definitivt til ophør?

Jeg vil ligeledes bede om dit samtykke til at offentliggøre dit personlige svar, straks efter modtagelsen, da dit svar er i offentlighedens interesse.

Jeg imødeser dit svar inden 7 dage.

Venlig hilsen,

Janne Poulsen – Kongelunden – Borger i Dragør Kommune.

Underskriftindsamlingen mod CWWP runder 1.000.

Naboerne til de tre CWWP-byggegrunde i Dragør oplever manglende borgerinddragelse fra Dragør Kommunes side.

Underskriftindsamlingen mod CWWP i Dragør når ny højde.

Tak, til alle jer borgere, der hjælper jeres naboer og natur i Kongelunden.

Vi har nu i fællesskab rundet 1.000 underskrifter – og vi fortsætter.

Politikerne vil i disse dage råbe i munden på hinanden for at tage ejerskab på, hvem der lukker og slukker CWWP-projektet i Dragør – de er allerede i fuld gang.

Virkeligheden er dog en helt anden.

Det er borgerne, der tydeligt bekendtgør: ”Nu er det nok med CWWP”.

Ved CWWP-byggegrund 3 vil det snævre AOV-flertal i Dragør Kommune stadigvæk placere CWWP klos op ad naboer, fredskov, dyreliv og Natura 2000-område. Dette er til trods for massiv borgermodstand.

CWWP-projektet er ikke nedlagt, før borgmester Eik Dahl Bidstrup og Dragør Kommune kommer med en klar udmelding til borgerne.

Borgernes modstandskamp.

Borgerne står sammen på tværs af politisk overbevisning, og borgerne har gennem de seneste 4 måneder minutiøst bevist, at en White Water World Cup Arena ikke hører hjemme i Dragør By.

Vi har med fynd og klem taget kampene på det lokale medie DragørNyheder, og vi takker alle for deltagelsen i debatten – også de skønne CWWP-lobbyister og de uartige trolls.

Til de få, som over en længere periode har tilladt sig at håne og kritisere én borgers velmenende underskriftindsamling – I får hermed en varm krammer herfra, og vi imødeser, at I starter underskriftindsamlingen ’Ja til CWWP på Sydvestpynten’.

Aflevering af underskrifterne.

Underskriftindsamlingen ’Nej til Copenhagen White Water Park på Sydvestpynten’ sendes inklusiv et brev personligt til borgmester Eik Dahl Bidstrup.

Deltag venligst i underskriftindsamlingen, og husk at du skal besvare bekræftelsesmailen efterfølgende, ellers bliver din stemme ikke registreret.

Klik her og deltag i underskriftindsamlingen ‘Nej til CWWP på Sydvestpynten’

Kommunaldirektør går af.

Kenneth Kristensen melder sin afsked på Dragør Rådhus. Pressefoto.

Kommunaldirektør Kenneth Kristensens meddelelse kommer mindre end en måned efter velfærdsdirektør Jesper Reming Tangbæk har opsagt sin stilling i Dragør Kommune.

Kenneth Kristensen har været kommunaldirektør siden 2015.

Kommunaldirektøren fortsætter med CWWP i 2019.

I årene 2016-2019 fører borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) samarbejde med den private aktør Copenhagen White Water Park (CWWP).

I samme periode er Kenneth Kristensen kommunaldirektør.

Kenneth Kristensen varetager sine nuværende opgaver på uændret vis indtil udgangen af 2019.

Under byrådsmøderne rådgiver Kenneth Kristensen borgmester Eik Dahl Bidstrup. Møderne kan opleves på Dragør Kommune TV.

Klik her og se borgmesteren og Kenneth Kristensen til byrådsmøde

Klargøring af CWWP-byggegrund 3.

Asylcenter Kongelunden. Tomme bygninger med skimmel.

Udlændingestyrelsen er i disse dage i fuld gang med at tømme de faste bygninger på Kalvebodvej 250 i Kongelunden. Der er også pavillon-bygninger på grunden.

Grunden kaldes i folkemunde ’CWWP-byggegrund 3’, og skal måske sælges til Dragør Kommune.

Det vides ikke med sikkerhed, om de skimmelplagede bygninger på Asylcenter Kongelunden skal rives ned, så grunden kan klargøres – eventuelt til opførelsen af en White Water World Cup Arena.

Den private aktør Copenhagen White Water Park (CWWP) har i årene 2016-2019 ført samarbejde med borgmester Eik Dahl Bidstrup (V).

Tæt på naboerne til grunden vil Dragør Kommune ifølge CWWP-projektbeskrivelsen opføre en larmende White Water World Cup Arena med en turbinedrevet kunstig flod, parkeringsplads, servicebygninger, sportsfolk, firmafester, polterabender, tilskuertribuner og højttaleranlæg.

Her har Dragør Kommune, i samarbejde med CWWP, så tænkt sig, at der skal afholdes EM og VM i white water-sport.

Ifølge Udlændingestyrelsen er intet dog besluttet endnu.

Tredje CWWP-byggegrund i Dragør.

Dragør Kommune har kig på asyl-grunden. Pavillonerne er omkranset af Kongelunden.

Det snævre AOV-flertal i Dragør Kommune har offentliggjort, at de gerne vil købe asyl-grunden af Udlændingestyrelsen.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V-Venstre), Allan Holst (A-Socialdemokratiet) og Morten Dreyer (O-Dansk Folkeparti) er meget upopulære i Dragør.

AOV er helt ude af kontakt med borgerne i byen.

Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti vil opføre CWWP i Kongelunden, hvis de får mulighed for at købe grunden:

Eik Dahl Bidstrup (V): ”Sammen med administrationen har jeg det seneste år arbejdet på, at kommunen kan købe den grund, hvor det nu lukkede asylcenter i Kongelunden ligger. Vi har haft en positiv dialog med Udlændingestyrelsen, som ejer grunden, og jeg har i dag fået mundtligt bekræftet, at vi kan forvente at få tilbud om at købe grunden inden nytår. Forhåbentligt til en god og fornuftig pris” (DragørNyheder, 26.10.2018).

Allan Holst (A): ”Det er både glædeligt og klædeligt, at det nu undersøges om CWWP kan placeres i Kongelunden. Glædeligt, fordi det var mit forslag allerede da vi blev præsenteret for projektet” (DragørNyheder, 26.10.2018).

Morten Dreyer (O): ”White Water Park i Kongelunden? Dansk Folkeparti er begejstret!” (DragørNyheder, 26.10.2018).

Dragør Kommune er økonomisk trængt, men det påvirker øjensynlig ikke AOV.

De ufrivillige naboer til CWWP.

Forlystelsesparken er indtil videre blevet skubbet rundt på to byggegrunde i Dragør.

Borgmester Eik Dahl Bistrup forsøger nu at købe en tredje byggegrund.

CWWP skal placeres tæt på beboelsesejendomme og natur.

Borgerne undrer sig kraftigt.

Ingen naboer eller genboer i Kongelunden er blevet kontaktet af Dragør Kommune – dette er en fortsættelse af mønstret fra CWWP-byggegrund 1 og CWWP-byggegrund 2.

Der er blot 10 meter til nærmeste naboer, som bor lige overfor asyl-grunden på Kalvebodvej.

CWWP-projektet lanceres samtidig med, at der spares på kernevelfærden i kommunen. Dette er naturligvis ikke velset blandt borgerne.

Støj med støj på.

Kongelunden. I støjzonen for Københavns Lufthavn vil AOV-flertallet placere den larmende forlystelsespark CWWP – tæt på beboelsesejendomme. Dragør Kommune ved udmærket godt, at kommunen ikke må blive ved med at tilføje nye støjkilder nær beboelse i Dragør.

Flere naboer og genboer har overfor Dragør Kommune gjort indsigelse mod CWWP’s placering på Kalvebodvej 250, og de har varslet erstatningskrav i multimillionklassen mod Dragør Kommune. En statsautoriseret valuar har vurderet de første ejendomme.

Som i tilfældet med de to foregående byggegrunde, så har AOV beklageligvis atter ’glemt’ at sætte sig ind i de stigende støjforhold i området omkring Kongelunden og Sydvestpynten. Disse kaldes kumulative støjforhold.

Naturen og dyrelivet i Kongelunden er der heller ikke blevet skelet til ved CWWP-byggegrund 3.

Placeringen af CWWP i Kongelunden viser med al tydelighed, at Dragør Kommune for tredje gang har valgt en lokalitet, der ikke er velegnet.

CWWP eller skovrejsning?

Dagligdag på stierne omkring asyl-grunden. Ryttere, gående og cyklister bruger naturen.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup vil, trods borgernes vedvarende protester, i ramme alvor forsøge at anlægge sit prestigeprojekt CWWP ved indgangen til Naturpark Amager.

En energi- og ferskvandsslugende White Water World Cup Arena, som siden september 2018 har mødt massiv borgermodstand i Dragør.

Dragør er en lille by i bunden af Amager – bæredygtighed er en by i Rusland.

CWWP skal tillige placeres klos op ad naboer, fredskov, dyreliv og Natura 2000-område.

Det giver ingen mening. Borgerne er mystificerede, og vi er ikke alene.

Friluftsrådet København undrer sig over placeringen af CWWP på Sydvestpynten:

”Friluftsrådet København er forundret over Dragør Kommunes idé om at fremme en White Water Park med bl.a. mulighed for waterrafting på en kunstig fos ved Amagers Sydvestpynt. Et område, der i dag omfatter den tidligere flygtningelejr på Kalvebodvej” (Pressemeddelelse, Friluftsrådet København, 3.12.2018).

”Kredsbestyrelsen fastholder vores oprindelige udtrykte holdning om, at det aktuelle område forsat som 1. prioritet bør reserveres til skovrejsning for dermed at mindske trykket på kulturlandskabet i en efterhånden mere og mere reduceret landzone. Samtidig har bestyrelsen noteret sig, at Dragør og Tårnby Kommuner har fornyet deres CO2-aftale med DN (red. Danmarks Naturfredningsforening)” (Bestyrelsesmøde i Friluftsrådet København, 11.12.2018).

Skovrejsning er et fagudtryk for, at man planter eller etablerer skov på et ikke skovbevokset areal.

Blandt andet er man, i forbindelse med opførelsen af diger, blevet nødsaget til at fælde træer.

Skovrejsning er en bæredygtig og målrettet proces, som er bydende nødvendig.

Man tager fra Kongelunden – man giver tilbage til Kongelunden.

Hermed tilgodeses både asyl-grundens omkringliggende natur, og de i forvejen støjbelastede naboer på Sydvestpynten.

Vi har kun Kongelundens natur til låns. Vi skal overdrage den til vores børn og børnebørn.

Vi kan ikke byde de næste generationer, at Dragør By med årene gradvist bliver svøbt i beton på bekostning af vores grønne åndehuller.

Borgergruppen støtter Friluftsrådet Københavns forslag om, at Udlændingestyrelsens asyl-grund indgår i en fortsat skovrejsning omkring Kongelunden.

Borgermodstand, støjforøgelse og dårlig økonomi.

Kommunalbestyrelsesmedlemmernes tankeløse byggeprojekter kommer til at strække sig på tværs af Dragør By, og typisk er der ikke taget højde for allerede eksisterende støjkilder.

Som følge heraf ligger AOV på fjerde måned i åben konflikt med borgerne, som værner om sine hjem og dyrebare natur. Tilliden til AOV-flertallet er definitivt brudt.

Borgermodstanden tog for alvor sin begyndelse i Dragør Midtby ved CWWP-byggegrund 2.

I Hollænderhallens nærhed er der allerede etablerede støjkilder fra Københavns Lufthavn, Kirkevej, Hartkornsvej og fodboldanlægget. Området ligger lige op til parcelhuse, et buddhisttempel, gårde, nyttehaver og en stor havekoloniforening.

I dette område vil borgmester Eik Dahl Bidstrup realisere sin såkaldte vision ’Hollænderparken’, fuldstændig uden omtanke for de hundredevis af familier, som bliver negativt påvirket af dette.

CWWP-byggegrund 2 blev opgivet af AOV.

Mange naboer ved CWWP-byggegrund 2 på Kirkevej, Slørvej og Lundestien havde blot 5-10 meter til den planlagte White Water Park.

Dette viser, hvor lidt AOV sætter sig ind i områderne til sine byggeprojekter. Borgerne føler sig chikanerede af AOV helt ind i det allerhelligste – vores hjem og rekreative områder.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup har endvidere valgt at føre CWWP-projektet under radaren i 3 år. Ved nærmere eftersyn af CWWP’s finansieringsplan, projektforslag og troværdighed, så var der nok en årsag til borgmesterens strategi.

Aktindsigten i CWWP-sagen viser, at Dragør Kommunes forvaltning og andre ansatte i årene 2016, 2017, 2018 og 2019 har brugt et ukendt antal mandetimer på den private aktør CWWP.

Her opereres åbenbart ikke efter devisen, at sætte tæring efter næring.

Forhindringer for Dragør Kommune.

Kalvebodvej er ikke bredere, end at en personbil er nødt til at køre ud i rabatten for at passere en bus. Fortov og cykelsti er Kalvebodvej heller ikke udstyret med, så fodgængere og cyklister må færdes ude på vejen. Dette gælder for børn såvel som voksne.

Forhindringerne for AOV er talrige og uoverskuelige. Alene følgende økonomiske forhold er problematiske:

1) Hvem skal betale for anlæggelsen og udvidelsen af en ny Kalvebodvej, som på nuværende tidspunkt er for smal og uden anlagt fortov og cykelsti?

2) Hvad vil Dragør Kommune gøre, når naboer og genboer rejser individuelle krav om erstatning?

3) Hvor vil AOV skaffe købesummen til CWWP-byggegrunden fra, når nu Dragør Kommune er økonomisk underbemidlet?

Den hårdt prøvede økonomi i Dragør Kommune rimer absolut ikke på borgmesterens personlige ønske om forlystelsesparken CWWP i Kongelunden.

Borgmesteren har først promoveret CWWP som en sportspark, dernæst som en ’grøn’ familiepark og nu som en park for Dragørs unge. Hvad bliver det næste?

Det bliver yderst interessant at følge, hvordan AOV-flertallet vil håndtere denne sag.

Såfremt CWWP ikke kan blive realiseret i Kongelunden – så venter borgerne i spænding på, hvilken halvkvædet forklaring AOV-flertallet finder på denne gang.

Endnu en røverhistorie. Vi forventer spin af allerværste skuffe.

Hjælp dig selv og borgergruppen med din underskrift.

Kongelunden i efteråret. Sti ved siden af CWWP-byggegrund 3.

Borgergruppen beskytter vores fælles naboer, natur, dyreliv og historiske by.

Dragørborgerne bruger naturen aktivt, den er ikke til pynt, men vi værner om den.

Vi er, så at sige, omsorgsfulde naturforbrugere.

Borgergruppen arbejder på tværs af politisk overbevisning, vi er ikke til salg for nogen, og vi har et prangende budget på 0 kr.

Vi ser det som vores pligt at oplyse borgerne om, hvad der egentlig foregår i Dragør Kommune.

Processen omkring asyl-grunden bliver fulgt nøje her på borgerhjemmesiden ’Nej til Copenhagen White Water Park’, og vi vil løbende holde borgerne opdaterede.

I Dragør skal vi ikke kun tænke på os selv. Kongelunden og området omkring Sydvestpynten bliver også flittigt brugt af borgere fra Tårnby, Kastrup, Sundby og København.

Hvis du vil gøre noget aktivt, og hjælpe din natur og dine søde naboer i Kongelunden, så deltag i underskriftindsamlingen mod CWWP i Dragør.

Underskriftindsamlingen har rundet 960 underskrifter indtil videre.

Husk, at mere end én person per husstand kan underskrive, og man skal huske at besvare en efterfølgende bekræftelsesmail:

Klik her og deltag i underskriftindsamlingen ‘Nej til CWWP på Sydvestpynten’

CWWP’s påståede adresse i Dragør.

Ifølge Copenhagen White Water Parks egen kortangivelse, så har CWWP adresse på Dragør Rådhus.

Flere borgere har rettet henvendelse til projektgruppen bag CWWP for at få bekræftet eller afkræftet, om CWWP reelt har adresse i Dragør Kommune, som de påstår.

CWWP er blevet kontaktet, eftersom projektgruppens ukorrekte kort- og adresseangivelse påvirker naboer og genboer til CWWP-byggegrundene, især de borgere, som skal sælge sine boliger.

Ifølge en statsautoriseret valuar og flere ’almindelige’ ejendomsmæglere påvirker CWWP’s adresseangivelse ejendomsværdien negativt i områderne omkring byggegrund 2 og byggegrund 3, hvilket er uhensigtsmæssigt.

Dette går ud over flere hundrede grundejere i Dragør, som risikerer at blive stavnsbundne.

Det fremgår af CWWP’s eget salgsmateriale, pressemateriale, promoveringsmateriale, Facebook-side og hjemmeside, at projektgruppen har adresse i Dragør.

Kontaktperson og initiativtager til CWWP, Morten Bertelsen, vil ikke svare på, hvor CWWP har adresse i Dragør.

Han vil end ikke svare på, om CWWP har en registreret adresse eller et kontorlokale med registreret adresse.

Når projektgruppen bag CWWP henvender sig til pressen og de øvrige medier, så går det anderledes let. Her erklærer CWWP, at de har adresse i Dragør.

Borgernes krav om sletning af CWWP’s ukorrekte adresseangivelser.

På trods af Morten Bertelsens uvenlighed og manglende samarbejdsvilje, så er han blevet bedt om at fjerne CWWP’s ukorrekte adresseangivelse på Kirkevej 56R.

Dette forsøgte Morten Bertelsen i første ombæring at ignorere, men efterfølgende blev han nødsaget til at fjerne den ukorrekte rutevejledning, kort- og adresseangivelse på CWWP’s Facebook-side og hjemmeside:

Klik her for at se før- og efterbilleder af CWWP’s Facebook-side

Klik her for at se før- og efterbilleder af CWWP’s hjemmeside

Morten Bertelsen har dog bibeholdt adresseangivelsen ”2791 Dragør” på hjemmesiden, vel at mærke uden nogen form for specifikation af vejnavn, husnummer eller matrikelnummer.

Har CWWP adresse på Dragør Rådhus?

På CWWP’s hjemmeside angiver de selv via kortangivelse, at CWWP har adresse på Dragør Rådhus.

Adresseangivelsen er naturligvis ikke korrekt. Den private aktør CWWP har ikke adresse på Dragør Rådhus.

Hovedmændene bag CWWP Jakob Færch, Morten Bertelsen og Michael Lindberg er heller ikke skatteborgere i Dragør Kommune.

CWWP kan stadig ikke dokumentere sin adresse i Dragør.

Borgergruppen har kontakt til grundejerne på Kirkevej, Slørvej og Lundestien, også kaldet CWWP-byggegrund 2, som fortsat oplever, at CWWP’s oprindelige Google Maps-indikator og Kirkevej-adresseangivelse både på deres hjemmeside og Facebook-side afstedkommer diverse negative følgevirkninger.

Disse følgevirkninger oplever nogle grundejere omkring CWWP-byggegrund 3 på Sydvestpynten også.

Dette skyldes, at borgmester Eik Dahl Bidstrup og AOV-flertallet gentagne gange offentligt bekendtgør, at de vil opføre CWWP på grunden ved Asylcenter Kongelunden, Kalvebodvej 250 i Dragør, hvis de får lov til at købe grunden af Udlændingestyrelsen.

CWWP er blevet informeret om de negative følgevirkninger for naboer og genboer til CWWP-byggegrundene. Men kontaktperson og initiativtager til CWWP, Morten Bertelsen, nægter stadig at dokumentere CWWP’s adresse i Dragør.

Det er betænkeligt, at CWWP gerne vil modtage 3.500.000 kr. fra skatteborgerne i Dragør, men ikke vil oplyse, om de reelt har adresse i Dragør eller ej.

CWWP uden CVR.

Er Copenhagen White Water Park registreret i Erhvervsstyrelsens CVR-register?

Borgmester i Dragør Kommune, Eik Dahl Bidstrup (V), har siden 2016 haft samarbejde med CWWP.

Borgerne og flere kommunalbestyrelsesmedlemmer har intet vidst om det 3-årige samarbejde.

Dette kommer som en overraskelse i september 2018, hvor borgmesteren informerer borgerne om, at han har planer om at opføre CWWP i Dragør By.

Forlystelsesparken CWWP skal etableres som en selvejende institution, og det betyder, at alt økonomisk overskud skal anvendes til at forbedre CWWP.

Dragør Kommune får dermed ikke del i et eventuelt overskud fra CWWP.

Når man stifter en forening eller en virksomhed, så skal den registreres for skattemæssige og afgiftsmæssige pligter – såsom moms eller A-skat.

Selvejende institutioner, virksomheder og foreninger som optages i CVR-registret kaldes for juridiske enheder.

Selvejende institutioner, som skal aflønne ansatte, skal have et CVR-nummer. Reglerne gælder også for projektgruppen bag CWWP.

Tiden inden CWWP-projektet i Dragør Kommune.

Initiativtager til CWWP, Jakob Færch, etablerede og registrerede sin forening ’Foreningen til fremme af White Water Adventure Park’ den 24. marts 2004.

Foreningen var lovpligtigt registreret i CVR-registret.

Året før CWWP indgik samarbejde med borgmester Eik Dahl Bidstrup og Dragør Kommune, der lukkede Jakob Færch sin forening.

’Foreningen til fremme af White Water Adventure Park’ blev nedlagt den 27. oktober 2015.

Hermed ophørte foreningens CVR-nummer.

Klik her og se oplysninger fra Erhvervsstyrelsen 1

Klik her og se oplysninger fra Erhvervsstyrelsen 2

Har CWWP et CVR-nummer i dag?

Borgergruppen ’Nej til Copenhagen White Water Park’ har været i kontakt med Erhvervsstyrelsen, da vi ikke har kunne finde frem til forlystelsesparkens CVR-nummer.

Da den private aktør CWWP indgår samarbejde med Dragør Kommune i 2016, der har CWWP ifølge Erhvervsstyrelsen en egenkapital på 0 kr.

CWWP har dags dato i 2019 en egenkapital på 0 kr.

Erhvervsstyrelsen oplyser desuden, at CWWP ikke har noget CVR-nummer.

CWWP pynter sig med lånte fjer.

Copenhagen White Water Park hævder at have samarbejde med forskellige danske fonde.

Siden september 2018, hvor borgmester Eik Dahl Bidstrup oplyste dragørborgerne om, at han og AOV-flertallet vil opføre det overvejende fondsfinansierede CWWP, har borgerne gransket forholdet mellem fondene og CWWP.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup har intentionelt ført CWWP-projektet under radaren i 3 år, hvilket er resulteret i en massiv borgermodstand mod borgmesterens personlige prestigeprojekt.

Dragør Kommune vil kvit og frit forære den selvejende institution CWWP en grund i Dragør. Herefter skal CWWP selv rejse 55.000.000 kr. via fondsmidler.

Ud over den gratis grund, så får CWWP i processen 3.500.000 kr. af Dragør Kommune, selvom skatteborgerne i Dragør ikke har ytret ønske om forlystelsesparken, som de reelt ikke anede eksisterede før sensommeren 2018.

CWWP og fondene.

Når borgerne kontakter fondene, så svarer fondene enten, at de aldrig har hørt om Copenhagen White Water Park, eller at de ikke har noget samarbejde med projektgruppen bag CWWP.

En dragørborger har skriftligt kontaktet Nordea Fonden i begyndelsen af oktober 2018.

Her er svaret fra Nordea Fonden, som stiller høje krav til projekters brede tilgængelighed, efterspørgsel, almennyttige formål og bæredygtighed:

”Du har kontaktet os vdr. Dragør Vandpark. Jeg har undersøgt om det er en sag, som Nordea-fonden har støttet. Det er det ikke. Du spørger til, hvad vi lægger vægt på i vurdering om, hvorvidt vi støtter noget. I vores dialoger med potentielle ansøgere vurderer vi altid, om det man søger støtte til er efterspurgt og bæredygtigt – og i overensstemmelse med vores almennyttige formål” (Nordea Fonden, 6. oktober 2018).

CWWP og de lånte fjer.

En anden dragørborger har i midten af december 2018 skriftligt kontaktet TrygFonden, som CWWP-projektgruppen reklamerer med at have et samarbejde med.

Et så tæt samarbejde, at CWWP har brugt TrygFondens navn og logo i sit markedsføringsmateriale i årevis.

Men kan det nu passe, at TrygFonden er CWWP’s samarbejdspartner?

CWWP skriver følgende i sin projektbeskrivelse til Dragør Kommune:

”Etableringen af CWWP finansieres gennem Dragør Kommune, hovedstadskommunerne samt offentlige fonde. Nordea-fonden, Lokale & Anlægsfonden og Trygfonden har allerede tilkendegivet interesse i at støtte projektet økonomisk.

CWWP søger støtte fra Dragør Kommune på samlet 3,5 mio. kr. fordelt med et tilskud til forprojektering på 1,0 mio. kr. (Budget 2017) og et anlægstilskud på 2,5 mio. kr. (Budget 2018). Det er en forudsætning for denne finansieringsplan, at Dragør Kommune indskyder grunden og grundværdien (16,5 mio. kr.) i projektet, således at grundværdien kan indgå i virksomhedens anlægskapital.

Projektgruppen har gennem længere tid haft tæt dialog med nedenstående fonde, som har engageret sig med skriftlige og mundtlige interessetilkendegivelser for projektet” (Copenhagen White Water Park, Dragør, Projektbeskrivelse, september 2016).

Problemet er bare, at TrygFonden ikke er CWWP’s samarbejdspartner.

Det vil sige, at CWWP pynter sig med lånte fjer.

Efter dragørborgeren har kontaktet TrygFonden, så har TrygFonden rettet henvendelse til CWWP og tvunget CWWP til at fjerne TrygFonden som angivet ’samarbejdspartner’ på deres hjemmeside. Der er ligeledes stillet krav om, at TrygFondens logo fjernes.

TrygFonden er blevet slettet fra CWWP’s hjemmeside. Her ses den tomme plads efter TrygFondens logo.

Ifølge CWWP’s finansieringsplan fra 2016 mangler der nu pludselig 15.000.000 kr. fra Nordea Fonden og 7.000.000 kr. fra TrygFonden, som CWWP beklageligvis har reklameret med overfor Dragør Kommune.

Jakob Færch, initiativtager til CWWP, arbejder som udviklingskonsulent for Lokale og Anlægsfonden, som ifølge finansieringsplanen vil skyde 10.000.000 kr. ind i CWWP-projektet.

Forhåbentlig skal Jakob Færch fra CWWP ikke selv sagsbehandle dette fondsbidrag.

Det rejser spørgsmålet, om Lokale og Anlægsfonden med professionalismen og etikken intakt, kan bidrage med 10.000.000 kr. til deres ansatte Jakob Færchs projekt.

Et projekt som Jakob Færch har fået afvist i 18 år hos diverse kommuner i Danmark. Den seneste kommune, som sagde nej, var Københavns Kommune.

CWWP og troværdigheden.

Den lave troværdighed skyldes mange forskelligartede forhold.

Borgmester Eik Dahl Bidstrups samarbejdspartner CWWP kan ikke dokumentere sin adresse i Dragør, selvom CWWP påstår, at de har adresse i Dragør Kommune.

Nu har CWWP egenhændigt valgt at placere en kortangivelse på Dragør Rådhus, hvor de naturligvis ikke har registreret adresse.

En privat aktør, som ikke kan opgive sin adresse og mod bedre vidende påstår samarbejde med fonde, som ikke en gang har hørt om CWWP.

Mange borgere er bekymrede over dette og diverse andre uldne forhold. Men det er det snævre AOV-flertal i Dragør Kommune tydeligvis ikke.

Troværdigheden er nærmest ikke eksisterende – hverken hos borgmesteren eller CWWP.