CWWP pynter sig med lånte fjer.

Copenhagen White Water Park hævder at have samarbejde med forskellige danske fonde.

Siden september 2018, hvor borgmester Eik Dahl Bidstrup oplyste dragørborgerne om, at han og AOV-flertallet vil opføre det overvejende fondsfinansierede CWWP, har borgerne gransket forholdet mellem fondene og CWWP.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup har intentionelt ført CWWP-projektet under radaren i 3 år, hvilket er resulteret i en massiv borgermodstand mod borgmesterens personlige prestigeprojekt.

Dragør Kommune vil kvit og frit forære den selvejende institution CWWP en grund i Dragør. Herefter skal CWWP selv rejse 55.000.000 kr. via fondsmidler.

Ud over den gratis grund, så får CWWP i processen 3.500.000 kr. af Dragør Kommune, selvom skatteborgerne i Dragør ikke har ytret ønske om forlystelsesparken, som de reelt ikke anede eksisterede før sensommeren 2018.

CWWP og fondene.

Når borgerne kontakter fondene, så svarer fondene enten, at de aldrig har hørt om Copenhagen White Water Park, eller at de ikke har noget samarbejde med projektgruppen bag CWWP.

En dragørborger har skriftligt kontaktet Nordea Fonden i begyndelsen af oktober 2018.

Her er svaret fra Nordea Fonden, som stiller høje krav til projekters brede tilgængelighed, efterspørgsel, almennyttige formål og bæredygtighed:

”Du har kontaktet os vdr. Dragør Vandpark. Jeg har undersøgt om det er en sag, som Nordea-fonden har støttet. Det er det ikke. Du spørger til, hvad vi lægger vægt på i vurdering om, hvorvidt vi støtter noget. I vores dialoger med potentielle ansøgere vurderer vi altid, om det man søger støtte til er efterspurgt og bæredygtigt – og i overensstemmelse med vores almennyttige formål” (Nordea Fonden, 6. oktober 2018).

CWWP og de lånte fjer.

En anden dragørborger har i midten af december 2018 skriftligt kontaktet TrygFonden, som CWWP-projektgruppen reklamerer med at have et samarbejde med.

Et så tæt samarbejde, at CWWP har brugt TrygFondens navn og logo i sit markedsføringsmateriale i årevis.

Men kan det nu passe, at TrygFonden er CWWP’s samarbejdspartner?

CWWP skriver følgende i sin projektbeskrivelse til Dragør Kommune:

”Etableringen af CWWP finansieres gennem Dragør Kommune, hovedstadskommunerne samt offentlige fonde. Nordea-fonden, Lokale & Anlægsfonden og Trygfonden har allerede tilkendegivet interesse i at støtte projektet økonomisk.

CWWP søger støtte fra Dragør Kommune på samlet 3,5 mio. kr. fordelt med et tilskud til forprojektering på 1,0 mio. kr. (Budget 2017) og et anlægstilskud på 2,5 mio. kr. (Budget 2018). Det er en forudsætning for denne finansieringsplan, at Dragør Kommune indskyder grunden og grundværdien (16,5 mio. kr.) i projektet, således at grundværdien kan indgå i virksomhedens anlægskapital.

Projektgruppen har gennem længere tid haft tæt dialog med nedenstående fonde, som har engageret sig med skriftlige og mundtlige interessetilkendegivelser for projektet” (Copenhagen White Water Park, Dragør, Projektbeskrivelse, september 2016).

Problemet er bare, at TrygFonden ikke er CWWP’s samarbejdspartner.

Det vil sige, at CWWP pynter sig med lånte fjer.

Efter dragørborgeren har kontaktet TrygFonden, så har TrygFonden rettet henvendelse til CWWP og tvunget CWWP til at fjerne TrygFonden som angivet ’samarbejdspartner’ på deres hjemmeside. Der er ligeledes stillet krav om, at TrygFondens logo fjernes.

TrygFonden er blevet slettet fra CWWP’s hjemmeside. Her ses den tomme plads efter TrygFondens logo.

Ifølge CWWP’s finansieringsplan fra 2016 mangler der nu pludselig 15.000.000 kr. fra Nordea Fonden og 7.000.000 kr. fra TrygFonden, som CWWP beklageligvis har reklameret med overfor Dragør Kommune.

Jakob Færch, initiativtager til CWWP, arbejder som udviklingskonsulent for Lokale og Anlægsfonden, som ifølge finansieringsplanen vil skyde 10.000.000 kr. ind i CWWP-projektet.

Forhåbentlig skal Jakob Færch fra CWWP ikke selv sagsbehandle dette fondsbidrag.

Det rejser spørgsmålet, om Lokale og Anlægsfonden med professionalismen og etikken intakt, kan bidrage med 10.000.000 kr. til deres ansatte Jakob Færchs projekt.

Et projekt som Jakob Færch har fået afvist i 18 år hos diverse kommuner i Danmark. Den seneste kommune, som sagde nej, var Københavns Kommune.

CWWP og troværdigheden.

Den lave troværdighed skyldes mange forskelligartede forhold.

Borgmester Eik Dahl Bidstrups samarbejdspartner CWWP kan ikke dokumentere sin adresse i Dragør, selvom CWWP påstår, at de har adresse i Dragør Kommune.

Nu har CWWP egenhændigt valgt at placere en kortangivelse på Dragør Rådhus, hvor de naturligvis ikke har registreret adresse.

En privat aktør, som ikke kan opgive sin adresse og mod bedre vidende påstår samarbejde med fonde, som ikke en gang har hørt om CWWP.

Mange borgere er bekymrede over dette og diverse andre uldne forhold. Men det er det snævre AOV-flertal i Dragør Kommune tydeligvis ikke.

Troværdigheden er nærmest ikke eksisterende – hverken hos borgmesteren eller CWWP.