CWWP uden CVR.

Er Copenhagen White Water Park registreret i Erhvervsstyrelsens CVR-register?

Borgmester i Dragør Kommune, Eik Dahl Bidstrup (V), har siden 2016 haft samarbejde med CWWP.

Borgerne og flere kommunalbestyrelsesmedlemmer har intet vidst om det 3-årige samarbejde.

Dette kommer som en overraskelse i september 2018, hvor borgmesteren informerer borgerne om, at han har planer om at opføre CWWP i Dragør By.

Forlystelsesparken CWWP skal etableres som en selvejende institution, og det betyder, at alt økonomisk overskud skal anvendes til at forbedre CWWP.

Dragør Kommune får dermed ikke del i et eventuelt overskud fra CWWP.

Når man stifter en forening eller en virksomhed, så skal den registreres for skattemæssige og afgiftsmæssige pligter – såsom moms eller A-skat.

Selvejende institutioner, virksomheder og foreninger som optages i CVR-registret kaldes for juridiske enheder.

Selvejende institutioner, som skal aflønne ansatte, skal have et CVR-nummer. Reglerne gælder også for projektgruppen bag CWWP.

Tiden inden CWWP-projektet i Dragør Kommune.

Initiativtager til CWWP, Jakob Færch, etablerede og registrerede sin forening ’Foreningen til fremme af White Water Adventure Park’ den 24. marts 2004.

Foreningen var lovpligtigt registreret i CVR-registret.

Året før CWWP indgik samarbejde med borgmester Eik Dahl Bidstrup og Dragør Kommune, der lukkede Jakob Færch sin forening.

’Foreningen til fremme af White Water Adventure Park’ blev nedlagt den 27. oktober 2015.

Hermed ophørte foreningens CVR-nummer.

Klik her og se oplysninger fra Erhvervsstyrelsen 1

Klik her og se oplysninger fra Erhvervsstyrelsen 2

Har CWWP et CVR-nummer i dag?

Borgergruppen ’Nej til Copenhagen White Water Park’ har været i kontakt med Erhvervsstyrelsen, da vi ikke har kunne finde frem til forlystelsesparkens CVR-nummer.

Da den private aktør CWWP indgår samarbejde med Dragør Kommune i 2016, der har CWWP ifølge Erhvervsstyrelsen en egenkapital på 0 kr.

CWWP har dags dato i 2019 en egenkapital på 0 kr.

Erhvervsstyrelsen oplyser desuden, at CWWP ikke har noget CVR-nummer.