CWWP’s påståede adresse i Dragør.

Ifølge Copenhagen White Water Parks egen kortangivelse, så har CWWP adresse på Dragør Rådhus.

Flere borgere har rettet henvendelse til projektgruppen bag CWWP for at få bekræftet eller afkræftet, om CWWP reelt har adresse i Dragør Kommune, som de påstår.

CWWP er blevet kontaktet, eftersom projektgruppens ukorrekte kort- og adresseangivelse påvirker naboer og genboer til CWWP-byggegrundene, især de borgere, som skal sælge sine boliger.

Ifølge en statsautoriseret valuar og flere ’almindelige’ ejendomsmæglere påvirker CWWP’s adresseangivelse ejendomsværdien negativt i områderne omkring byggegrund 2 og byggegrund 3, hvilket er uhensigtsmæssigt.

Dette går ud over flere hundrede grundejere i Dragør, som risikerer at blive stavnsbundne.

Det fremgår af CWWP’s eget salgsmateriale, pressemateriale, promoveringsmateriale, Facebook-side og hjemmeside, at projektgruppen har adresse i Dragør.

Kontaktperson og initiativtager til CWWP, Morten Bertelsen, vil ikke svare på, hvor CWWP har adresse i Dragør.

Han vil end ikke svare på, om CWWP har en registreret adresse eller et kontorlokale med registreret adresse.

Når projektgruppen bag CWWP henvender sig til pressen og de øvrige medier, så går det anderledes let. Her erklærer CWWP, at de har adresse i Dragør.

Borgernes krav om sletning af CWWP’s ukorrekte adresseangivelser.

På trods af Morten Bertelsens uvenlighed og manglende samarbejdsvilje, så er han blevet bedt om at fjerne CWWP’s ukorrekte adresseangivelse på Kirkevej 56R.

Dette forsøgte Morten Bertelsen i første ombæring at ignorere, men efterfølgende blev han nødsaget til at fjerne den ukorrekte rutevejledning, kort- og adresseangivelse på CWWP’s Facebook-side og hjemmeside:

Klik her for at se før- og efterbilleder af CWWP’s Facebook-side

Klik her for at se før- og efterbilleder af CWWP’s hjemmeside

Morten Bertelsen har dog bibeholdt adresseangivelsen ”2791 Dragør” på hjemmesiden, vel at mærke uden nogen form for specifikation af vejnavn, husnummer eller matrikelnummer.

Har CWWP adresse på Dragør Rådhus?

På CWWP’s hjemmeside angiver de selv via kortangivelse, at CWWP har adresse på Dragør Rådhus.

Adresseangivelsen er naturligvis ikke korrekt. Den private aktør CWWP har ikke adresse på Dragør Rådhus.

Hovedmændene bag CWWP Jakob Færch, Morten Bertelsen og Michael Lindberg er heller ikke skatteborgere i Dragør Kommune.

CWWP kan stadig ikke dokumentere sin adresse i Dragør.

Borgergruppen har kontakt til grundejerne på Kirkevej, Slørvej og Lundestien, også kaldet CWWP-byggegrund 2, som fortsat oplever, at CWWP’s oprindelige Google Maps-indikator og Kirkevej-adresseangivelse både på deres hjemmeside og Facebook-side afstedkommer diverse negative følgevirkninger.

Disse følgevirkninger oplever nogle grundejere omkring CWWP-byggegrund 3 på Sydvestpynten også.

Dette skyldes, at borgmester Eik Dahl Bidstrup og AOV-flertallet gentagne gange offentligt bekendtgør, at de vil opføre CWWP på grunden ved Asylcenter Kongelunden, Kalvebodvej 250 i Dragør, hvis de får lov til at købe grunden af Udlændingestyrelsen.

CWWP er blevet informeret om de negative følgevirkninger for naboer og genboer til CWWP-byggegrundene. Men kontaktperson og initiativtager til CWWP, Morten Bertelsen, nægter stadig at dokumentere CWWP’s adresse i Dragør.

Det er betænkeligt, at CWWP gerne vil modtage 3.500.000 kr. fra skatteborgerne i Dragør, men ikke vil oplyse, om de reelt har adresse i Dragør eller ej.