Klargøring af CWWP-byggegrund 3.

Asylcenter Kongelunden. Tomme bygninger med skimmel.

Udlændingestyrelsen er i disse dage i fuld gang med at tømme de faste bygninger på Kalvebodvej 250 i Kongelunden. Der er også pavillon-bygninger på grunden.

Grunden kaldes i folkemunde ’CWWP-byggegrund 3’, og skal måske sælges til Dragør Kommune.

Det vides ikke med sikkerhed, om de skimmelplagede bygninger på Asylcenter Kongelunden skal rives ned, så grunden kan klargøres – eventuelt til opførelsen af en White Water World Cup Arena.

Den private aktør Copenhagen White Water Park (CWWP) har i årene 2016-2019 ført samarbejde med borgmester Eik Dahl Bidstrup (V).

Tæt på naboerne til grunden vil Dragør Kommune ifølge CWWP-projektbeskrivelsen opføre en larmende White Water World Cup Arena med en turbinedrevet kunstig flod, parkeringsplads, servicebygninger, sportsfolk, firmafester, polterabender, tilskuertribuner og højttaleranlæg.

Her har Dragør Kommune, i samarbejde med CWWP, så tænkt sig, at der skal afholdes EM og VM i white water-sport.

Ifølge Udlændingestyrelsen er intet dog besluttet endnu.

Tredje CWWP-byggegrund i Dragør.

Dragør Kommune har kig på asyl-grunden. Pavillonerne er omkranset af Kongelunden.

Det snævre AOV-flertal i Dragør Kommune har offentliggjort, at de gerne vil købe asyl-grunden af Udlændingestyrelsen.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V-Venstre), Allan Holst (A-Socialdemokratiet) og Morten Dreyer (O-Dansk Folkeparti) er meget upopulære i Dragør.

AOV er helt ude af kontakt med borgerne i byen.

Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti vil opføre CWWP i Kongelunden, hvis de får mulighed for at købe grunden:

Eik Dahl Bidstrup (V): ”Sammen med administrationen har jeg det seneste år arbejdet på, at kommunen kan købe den grund, hvor det nu lukkede asylcenter i Kongelunden ligger. Vi har haft en positiv dialog med Udlændingestyrelsen, som ejer grunden, og jeg har i dag fået mundtligt bekræftet, at vi kan forvente at få tilbud om at købe grunden inden nytår. Forhåbentligt til en god og fornuftig pris” (DragørNyheder, 26.10.2018).

Allan Holst (A): ”Det er både glædeligt og klædeligt, at det nu undersøges om CWWP kan placeres i Kongelunden. Glædeligt, fordi det var mit forslag allerede da vi blev præsenteret for projektet” (DragørNyheder, 26.10.2018).

Morten Dreyer (O): ”White Water Park i Kongelunden? Dansk Folkeparti er begejstret!” (DragørNyheder, 26.10.2018).

Dragør Kommune er økonomisk trængt, men det påvirker øjensynlig ikke AOV.

De ufrivillige naboer til CWWP.

Forlystelsesparken er indtil videre blevet skubbet rundt på to byggegrunde i Dragør.

Borgmester Eik Dahl Bistrup forsøger nu at købe en tredje byggegrund.

CWWP skal placeres tæt på beboelsesejendomme og natur.

Borgerne undrer sig kraftigt.

Ingen naboer eller genboer i Kongelunden er blevet kontaktet af Dragør Kommune – dette er en fortsættelse af mønstret fra CWWP-byggegrund 1 og CWWP-byggegrund 2.

Der er blot 10 meter til nærmeste naboer, som bor lige overfor asyl-grunden på Kalvebodvej.

CWWP-projektet lanceres samtidig med, at der spares på kernevelfærden i kommunen. Dette er naturligvis ikke velset blandt borgerne.

Støj med støj på.

Kongelunden. I støjzonen for Københavns Lufthavn vil AOV-flertallet placere den larmende forlystelsespark CWWP – tæt på beboelsesejendomme. Dragør Kommune ved udmærket godt, at kommunen ikke må blive ved med at tilføje nye støjkilder nær beboelse i Dragør.

Flere naboer og genboer har overfor Dragør Kommune gjort indsigelse mod CWWP’s placering på Kalvebodvej 250, og de har varslet erstatningskrav i multimillionklassen mod Dragør Kommune. En statsautoriseret valuar har vurderet de første ejendomme.

Som i tilfældet med de to foregående byggegrunde, så har AOV beklageligvis atter ’glemt’ at sætte sig ind i de stigende støjforhold i området omkring Kongelunden og Sydvestpynten. Disse kaldes kumulative støjforhold.

Naturen og dyrelivet i Kongelunden er der heller ikke blevet skelet til ved CWWP-byggegrund 3.

Placeringen af CWWP i Kongelunden viser med al tydelighed, at Dragør Kommune for tredje gang har valgt en lokalitet, der ikke er velegnet.

CWWP eller skovrejsning?

Dagligdag på stierne omkring asyl-grunden. Ryttere, gående og cyklister bruger naturen.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup vil, trods borgernes vedvarende protester, i ramme alvor forsøge at anlægge sit prestigeprojekt CWWP ved indgangen til Naturpark Amager.

En energi- og ferskvandsslugende White Water World Cup Arena, som siden september 2018 har mødt massiv borgermodstand i Dragør.

Dragør er en lille by i bunden af Amager – bæredygtighed er en by i Rusland.

CWWP skal tillige placeres klos op ad naboer, fredskov, dyreliv og Natura 2000-område.

Det giver ingen mening. Borgerne er mystificerede, og vi er ikke alene.

Friluftsrådet København undrer sig over placeringen af CWWP på Sydvestpynten:

”Friluftsrådet København er forundret over Dragør Kommunes idé om at fremme en White Water Park med bl.a. mulighed for waterrafting på en kunstig fos ved Amagers Sydvestpynt. Et område, der i dag omfatter den tidligere flygtningelejr på Kalvebodvej” (Pressemeddelelse, Friluftsrådet København, 3.12.2018).

”Kredsbestyrelsen fastholder vores oprindelige udtrykte holdning om, at det aktuelle område forsat som 1. prioritet bør reserveres til skovrejsning for dermed at mindske trykket på kulturlandskabet i en efterhånden mere og mere reduceret landzone. Samtidig har bestyrelsen noteret sig, at Dragør og Tårnby Kommuner har fornyet deres CO2-aftale med DN (red. Danmarks Naturfredningsforening)” (Bestyrelsesmøde i Friluftsrådet København, 11.12.2018).

Skovrejsning er et fagudtryk for, at man planter eller etablerer skov på et ikke skovbevokset areal.

Blandt andet er man, i forbindelse med opførelsen af diger, blevet nødsaget til at fælde træer.

Skovrejsning er en bæredygtig og målrettet proces, som er bydende nødvendig.

Man tager fra Kongelunden – man giver tilbage til Kongelunden.

Hermed tilgodeses både asyl-grundens omkringliggende natur, og de i forvejen støjbelastede naboer på Sydvestpynten.

Vi har kun Kongelundens natur til låns. Vi skal overdrage den til vores børn og børnebørn.

Vi kan ikke byde de næste generationer, at Dragør By med årene gradvist bliver svøbt i beton på bekostning af vores grønne åndehuller.

Borgergruppen støtter Friluftsrådet Københavns forslag om, at Udlændingestyrelsens asyl-grund indgår i en fortsat skovrejsning omkring Kongelunden.

Borgermodstand, støjforøgelse og dårlig økonomi.

Kommunalbestyrelsesmedlemmernes tankeløse byggeprojekter kommer til at strække sig på tværs af Dragør By, og typisk er der ikke taget højde for allerede eksisterende støjkilder.

Som følge heraf ligger AOV på fjerde måned i åben konflikt med borgerne, som værner om sine hjem og dyrebare natur. Tilliden til AOV-flertallet er definitivt brudt.

Borgermodstanden tog for alvor sin begyndelse i Dragør Midtby ved CWWP-byggegrund 2.

I Hollænderhallens nærhed er der allerede etablerede støjkilder fra Københavns Lufthavn, Kirkevej, Hartkornsvej og fodboldanlægget. Området ligger lige op til parcelhuse, et buddhisttempel, gårde, nyttehaver og en stor havekoloniforening.

I dette område vil borgmester Eik Dahl Bidstrup realisere sin såkaldte vision ’Hollænderparken’, fuldstændig uden omtanke for de hundredevis af familier, som bliver negativt påvirket af dette.

CWWP-byggegrund 2 blev opgivet af AOV.

Mange naboer ved CWWP-byggegrund 2 på Kirkevej, Slørvej og Lundestien havde blot 5-10 meter til den planlagte White Water Park.

Dette viser, hvor lidt AOV sætter sig ind i områderne til sine byggeprojekter. Borgerne føler sig chikanerede af AOV helt ind i det allerhelligste – vores hjem og rekreative områder.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup har endvidere valgt at føre CWWP-projektet under radaren i 3 år. Ved nærmere eftersyn af CWWP’s finansieringsplan, projektforslag og troværdighed, så var der nok en årsag til borgmesterens strategi.

Aktindsigten i CWWP-sagen viser, at Dragør Kommunes forvaltning og andre ansatte i årene 2016, 2017, 2018 og 2019 har brugt et ukendt antal mandetimer på den private aktør CWWP.

Her opereres åbenbart ikke efter devisen, at sætte tæring efter næring.

Forhindringer for Dragør Kommune.

Kalvebodvej er ikke bredere, end at en personbil er nødt til at køre ud i rabatten for at passere en bus. Fortov og cykelsti er Kalvebodvej heller ikke udstyret med, så fodgængere og cyklister må færdes ude på vejen. Dette gælder for børn såvel som voksne.

Forhindringerne for AOV er talrige og uoverskuelige. Alene følgende økonomiske forhold er problematiske:

1) Hvem skal betale for anlæggelsen og udvidelsen af en ny Kalvebodvej, som på nuværende tidspunkt er for smal og uden anlagt fortov og cykelsti?

2) Hvad vil Dragør Kommune gøre, når naboer og genboer rejser individuelle krav om erstatning?

3) Hvor vil AOV skaffe købesummen til CWWP-byggegrunden fra, når nu Dragør Kommune er økonomisk underbemidlet?

Den hårdt prøvede økonomi i Dragør Kommune rimer absolut ikke på borgmesterens personlige ønske om forlystelsesparken CWWP i Kongelunden.

Borgmesteren har først promoveret CWWP som en sportspark, dernæst som en ’grøn’ familiepark og nu som en park for Dragørs unge. Hvad bliver det næste?

Det bliver yderst interessant at følge, hvordan AOV-flertallet vil håndtere denne sag.

Såfremt CWWP ikke kan blive realiseret i Kongelunden – så venter borgerne i spænding på, hvilken halvkvædet forklaring AOV-flertallet finder på denne gang.

Endnu en røverhistorie. Vi forventer spin af allerværste skuffe.

Hjælp dig selv og borgergruppen med din underskrift.

Kongelunden i efteråret. Sti ved siden af CWWP-byggegrund 3.

Borgergruppen beskytter vores fælles naboer, natur, dyreliv og historiske by.

Dragørborgerne bruger naturen aktivt, den er ikke til pynt, men vi værner om den.

Vi er, så at sige, omsorgsfulde naturforbrugere.

Borgergruppen arbejder på tværs af politisk overbevisning, vi er ikke til salg for nogen, og vi har et prangende budget på 0 kr.

Vi ser det som vores pligt at oplyse borgerne om, hvad der egentlig foregår i Dragør Kommune.

Processen omkring asyl-grunden bliver fulgt nøje her på borgerhjemmesiden ’Nej til Copenhagen White Water Park’, og vi vil løbende holde borgerne opdaterede.

I Dragør skal vi ikke kun tænke på os selv. Kongelunden og området omkring Sydvestpynten bliver også flittigt brugt af borgere fra Tårnby, Kastrup, Sundby og København.

Hvis du vil gøre noget aktivt, og hjælpe din natur og dine søde naboer i Kongelunden, så deltag i underskriftindsamlingen mod CWWP i Dragør.

Underskriftindsamlingen har rundet 960 underskrifter indtil videre.

Husk, at mere end én person per husstand kan underskrive, og man skal huske at besvare en efterfølgende bekræftelsesmail:

Klik her og deltag i underskriftindsamlingen ‘Nej til CWWP på Sydvestpynten’