Borgmester blokerer borgere.

Den dynamiske duo borgmester Eik Dahl Bidstrup og Kim Dupont er ikke begejstrede for at blive modsagt af borgerne. Pressefoto.

I Dragør Kommune føres der en ny form for blokpolitik, der i folkemunde kaldes for ’blokeringspolitik’.

Blokeringerne bliver foretaget på Facebook.

’Blokeringspolitikken’ går i al sin enkelthed ud på, at borgmesteren og hans højre hånd Kim Dupont blokerer borgere, som tillader sig at citere dem eller have en anden mening end dem.

Dermed kan borgerne ikke se, hvad borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) og kommunalbestyrelsesmedlem Kim Dupont (V) skriver på Facebook.

Det blokerer ligeledes for andre medborgeres kommentarer, når de er i offentlig dialog med borgmesteren og Kim Dupont.

Venstre i Dragør har ved CWWP-sagens begyndelse og frem til i dag benyttet sig ivrigt af Venstre-trolls på de sociale medier, som skal støtte op om borgmesterens prestigeprojekter og samtidig sørge for, at kritiske borgere ikke kommer for meget til orde – det virker desværre ikke efter hensigten.

Hvordan lukker man så af for de kritiske røster i debatten?

Man skrider mere drastisk til værks og blokerer borgerne, så de ikke kan læse ens Facebook-opslag og kommentarer. Det er vejen frem.

Den udemokratiske vej, hvor man gladelig ’glemmer’, at de folkevalgte politikere er til for borgernes skyld, og ikke omvendt.

Borgmesterens valgløfte og virkeligheden.

Nogle borgere har været blokeret af borgmesteren i årevis.

Eik Dahl Bidstrup og Kim Dupont forsætter deres opslag på Facebook, på trods af, at de har blokeret stort set alle kritikere i Dragør By, som tør ytre sine meninger i debatten.

Dermed opstår en udemokratisk monolog, som kun er til gavn for dem, der er enige med borgmesteren og Kim Dupont.

Venstres valgløfte i Dragør klinger hult:

”En ny borgerdialog med øget inddragelse af borgerne”.

Borgerne oplever det stik modsatte – nemlig borgerbedrag og målrettet fravalg af demokratiet.

Her er en mere virkelighedstro version af borgmesterens valgløfte:

”En ny politikermonolog med øget borgerunddragelse”.

Denne version af valgløftet giver nok ikke så mange personlige stemmer i valgurnerne.

Vi vil hermed bede borgerne om at huske den dynamiske duos udemokratiske manøvre, når vi i fællesskab skal til kommunalvalg i 2021.

Klik her for at se ‘Censur på Dragørs største medie’