Pavilloner nedbrydes på asylgrunden.

De mobile pavillon-bygninger på det tidligere Asylcenter Kongelunden burde være fjernet for længst, og nu går det den rigtige vej. Standen er så dårlig, at de ikke kan genbruges, og derfor bliver de revet ned.

Asylcenter Kongelunden blev nedlagt i sommeren 2017.

Borgerne har bedt Udlændingestyrelsen og Dragør Kommune om at overholde lovgivningen, som foreskriver at pavillonerne skal fjernes. Asylvirksomheden er ophørt for flere år siden.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sågar gjort Dragør Kommune opmærksom på, at Udlændingestyrelsen selv er forpligtet til at fjerne pavillonerne.

Dragør Kommunes forvaltning tilsidesatte dette, og forventede at kommunen kunne overtage grunden og pavillonerne, der er opført på dispensation.

Især borgmesteren var meget interesseret i disse pavillon-bygninger, som han påstod var i fin stand – men det var de ikke.

Borgerne har, i modsætning til Dragør Kommune, manet til fornuft og bedt Udlændingestyrelsen om at rydde op efter sig selv.

Grundet dispensationen er der ikke lavet VVM-redegørelse for de mobile bygninger, og i disse dage rives pavillonerne ned, da de skal fjernes inden salg af grunden.

Statens ejendomsselskab Freja Ejendomme A/S har sat ejendommen på Kalvebodvej 250 til salg.