Borgmesterens sonderingsgruppe.

Kalvebodvej i Dragør. Her skal sonderingsgruppen måske købe det tidligere Asylcenter Kongelunden, som er sat til salg af Staten, for at opføre Danmarks største Outdoorcenter.

Eik Dahl Bidstrup (V) har i samarbejde med organisationen DGI nedsat en sonderingsgruppe.

En undersøgelsesgruppe, der har til formål at granske mulighederne for køb af den tidligere asylgrund, beliggende på Kalvebodvej 250 i Dragør. Arbejdsgruppen har borgmesteren som formand.

Ifølge Dragør Kommune og den private aktør DGI Storkøbenhavn, så er deres vision, at de vil skabe Danmarks største Outdoorcenter – de har dog ikke noget projekt.

Det er utroligt, at man forsætter med at bruge ressourcer på et stort ubeskrevet projekt, som uanset udformning vil medføre en markant belastning af lokalområdet og dermed er uønsket.

Det er åbenbart vigtigt for borgmesteren at få skabt sig et eller flere mindesmærker i Dragør Kommune, inden vi når det længe ventede kommunalvalg i 2021.

Har borgerne egentlig bedt om et udvidet Outdoorcenter?

Statens ejendomsselskab Freja sætter en umiddelbar salgspris på den problematiske ejendom til 15.000.000 kr.

Dragør Kommunes økonomi skranter som bekendt. Det kræver fokus.

Sonderingsgruppen taler om opførelsen af vandrerhjem og shelters i et område med heftig flystøj dag og nat – det giver absolut ingen mening.

De ressourcer der bliver brugt på undersøgelsen af borgmesterens forskellige mindesmærker fjerner fokus fra økonomistyringen af en slunken kommunekasse, bygning af diger, kernevelfærd, bevaring af vores grønne åndehuller, videreudvikling af havnen osv.

Vi mener derfor ikke, at politikernes og forvaltningens aflønning og tid bruges hensigtsmæssigt.

Skatteborgernes penge bør ikke kastes ind i undersøgelsen af flere støjende aktivitets- og sportsanlæg – som Dragør Kommune samvittighedsløst vil placere få meter fra naboer, natur og dyreliv.

Borgerne har os bekendt ikke bedt om et udvidet Outdoorcenter.

Vi bad heller ikke om CWWP, der skulle placeres nøjagtig samme sted.

Det bliver endnu en gang et nej tak herfra.

Klik her for at se ’Referat af sonderingsgruppens møde 1’ (12. november 2019)

Klik her for at se ’Referat af sonderingsgruppens møde 2’ (24. januar 2020)