Dragørs kommunekasse bløder.

Dragør Rådhus. Mangelfuld økonomistyring i kommunen kan i yderste konsekvens betyde, at kommunen bliver sat under administration af Staten.

De økonomiske udfordringer i Dragør Kommune er meget større, end borgerne hidtil er blevet oplyst om.

Der er nu indført anlægs- og ansættelsesstop i kommunen.

På trods af gentagne advarsler, så sælger Dragør Kommune forsat ud af arvesølvet og lukker øjnene for den nødvendige vedligeholdelse af kommunens bygninger og veje.

Øverst ansvarlige i Dragør Kommune, borgmester Eik Dahl Bidstrup, og hans flertal i kommunalbestyrelsen har stadig store vanskeligheder med at skelne mellem ’nice to have’ og ’need to have’.

I forlængelse af CWWP-sagen har borgmesteren for øjeblikket travlt med at genere naboerne til hans planer om støjende sports- og aktivitetsanlæg på henholdsvis Kirkevej 56R og Kalvebodvej 250.

De to lokalområder er allerede svært støjbelastet af stigende biltrafik og flytrafik – nu vil borgmesteren og hans politiske flertal tilføre endnu mere trafik og støj fra parkerings-, opholds- og aktivitetsanlæg.

Bliver Dragør Kommune sat under administration?

Økonomiudvalget er indkaldt til ekstraordinært møde om et par dage.

Tiden vil vise, om Dragør Kommune bliver sat under administration af Staten.

Det er absolut ingen dans på roser, når Indenrigsministeriet er med på sidelinjen i den kommunale drift, men det er måske ikke en så dårlig konsekvens endda.

Borgernes skatteindbetalinger bør jo til enhver tid forvaltes med fornuft og størst mulig ansvarlighed.

Klik her for at se ’Dagsorden for Økonomiudvalgets møde’

Bilag 1 – Samlet oversigt. R- og A-forslag

Bilag 2 – Revideret anlægsplan 2019-2023

Bilag 3 – Samlet. Gamle R-forslag

Bilag 4 – Samlet. Nye R-forslag