Puha-vandet og de sjove politikere i Dragør.

Spildevandssagen udvikler sig for politikere og forsyningsselskaber. Grundet vedvarende protester er tilladelsen til udledning i Øresund nu udskudt til oktober 2020.

Glem alt om Netflix-komedier og forlystelsesparker – det er meget sjovere at følge kommunalpolitik i Dragør.

Borgmesteren påstår, at han ikke er blevet informeret om den planlagte spildevandsudledning i Øresund, før i går morges søndag den 24. maj 2020.

Hermed er alt gået hen over hovedet på den øverst ansvarlige i Dragør Kommune.

Ingen har kontaktet borgmesteren. Hverken Dragør Kommunes forvaltning, netværk, partifæller, politiske kollegaer eller andre.

Den landsdækkende tv- og pressedækning af spildevandssagen og dragørborgernes mange opslag på de lokale sociale medier har heller ikke fundet vej til borgmesterens opmærksomhed.

Hvad sker der?

Forsyningsselskaberne Hofor A/S og Novafos A/S har fået tilladelse af Københavns Kommune og Gentofte Kommune til at pumpe 290.000.000 liter urenset spildevand direkte ud i Øresund.

Dette skulle efter planen være foregået over 5 dage med påbegyndelse i går.

Det er desværre ikke første gang, at det sker.

En aktindsigt hos Miljøstyrelsen viser, at der alene i Københavns Kommune er blevet udledt over 35.000.000.000 liter urenset spildevand i Øresund i perioden 2014-2018.

De enorme mængder kloakvand, der fra 2014 til 2018 er endt i Øresund, har blandt andet indeholdt 11.000 tons COD, hvilket er betegnelsen for organisk stof – altså afføring.

Herudover har kloakvandet indeholdt 147 tons fosfor og 840 tons kvælstof, hvilket alt sammen er med til at sætte gang i algevæksten – og dermed iltsvindet i Øresund.

Grundet protester er forsættelsen af miljøskandalen nu udskudt til oktober 2020, mens ovennævnte kommuner undersøger, hvad de egentlig har givet tilladelse til.

Modstand på begge sider af sundet.

På den danske og svenske side af Øresund bliver det skemalagte miljøsvineri mødt med løftede øjenbryn og massiv kritik fra borgere, politikere, ministre, Øresundsakvariet, marinbiologer og Danmarks Naturfredningsforening.

I en perle ved Øresund, også kaldet Dragør, som betyder ’sandet strandbred’ – der virker borgerne heller ikke specielt begejstrede for udsigten til forurenet vand i Øresund.

Mange ser derimod gerne, at Øresund officielt får status som naturreservat, da det unikke alge-, plante- og dyreliv kun er delvist beskyttet i dag.

Underskrifter og demonstrationer imod puha-vandet.

Urenset spildevand indeholder afføring, skadelige bakterier, fosfor, kvælstof, husholdningsmidler, maling, medicinrester, kemikalier, tungmetaller, olie og mange andre ubehageligheder.

Ifølge Miljøstyrelsen kan nogle stoffer medføre omfattende skader selv i små doser, og skaderne kan både være akutte nu og her, og kroniske på lang sigt.

Det nydelige svenske ord ’bajs’ betyder ’bæ’ eller ’puha’.

Underskriftindsamlingen ’Stoppa det danska bajsvattnet’ har indtil videre rundet 10.000 underskrifter.

I går lavede den globale miljøbevægelse Extinction Rebellion en happening på Ribersborg Strand i Malmø.

En snarrådig borger på den danske side af sundet, Claus Fredskild Madsen, arrangerede ’Demonstration mod udledning af spildevand i Øresund’, som blev afholdt i går ved Skovshoved Havn med bred tilslutning.

Dragørborgerne har på de sociale medier informeret hinanden og lokalpolitikerne, og vi har skrevet appeller til de københavnske politikere og forsyningsselskaberne.

Hvad gjorde Dragørs borgmester?

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) påstod i går, at han ikke var blevet informeret om noget før søndag morgen den 24. maj 2020.

Borgmesteren blev i gårsdagens internet-opslag helt undtagelsesvis interesseret i at tale varmt for beskyttelsen af natur og dyreliv – ja, han gik endda så langt, som til at tale om mangel på godt naboskab og respekt for naturen, kollegaer og medmennesker.

På trods af, at borgmesteren ikke vidste noget som helst om spildevandssagen, så spredte han ivrigt sit opslag på følgende medier: DragørNyheder, Vi der holder af Dragør, Venstre i Dragørs Facebook-side, Venstre i Dragørs hjemmeside og sin egen personlige Facebook-side.

I direkte modstrid med borgmesterens internet-opslag, så viser borgernes erfaring, at borgmesteren i årevis har forsøgt at tromle miljø, natur, dyreliv og de ufrivillige naboer til hans håbløse prestigeprojekter.

Eik Dahl Bidstrup er ikke ’vores’ borgmester. Han er sin ’egen’ borgmester.

De sjove politikere i Dragør.

Kommunalbestyrelsesmedlem Kim Dupont (V) er borgmesterens tro væbner, og han stemmer ukritisk og loyalt i, når borgmesteren skal have sit opportunistiske budskab ud. Det er så sikkert som amen i kirken.

Kommunalbestyrelsesmedlem Morten Dreyer (DF) begyndte ligesom borgmesteren først at røre på sig i går, hvor han udtalte, at sagen først er kommet frem i weekenden.

Morten Dreyer er udvalgsformand for By-, Erhvervs- og Planudvalget i Dragør Kommune og skal godkendes som bestyrelsesmedlem i det kommunalt ejede Hofor Vand & Spildevand A/S den 4. juni 2020.

Hermed kan de sjove citater fra politikerne nydes – god fornøjelse:

Eik Dahl Bidstrup (V): ”Vi er ikke blevet informeret om dette som nabokommuner før i morges”.

Morten Dreyer (DF): ”Sagen har været kørt som en lukket sag med Københavns Kommune og Hofor og først kommet frem i weekenden. Jeg er sikker på, at det bliver et spændende første møde i bestyrelsen, som jeg skal deltage i d 4/6”.

Morten Dreyer (DF): ”For Dragør er det dog positivt, at spildevandet udledes i sejlrenden Kongedybet, hvor der er en stærk strøm nordpå. Dragør slipper derfor sandsynlig for forurening, men de nordlige kommuner kan se frem et grimt forsommer”.

Kim Dupont (V): ”Eik Bidstrup. Selvfølgelig kan den røde borgmester på området stoppe det, hvis hun virkelig vil!”.

Morten Dreyer (DF): ”Det en en sag, som er aftalt af København, som øverste miljømyndighed, har krævet, at Hofors afd for København gør det”.

Kim Dupont (V): ”Det er fuldstændig vanvittigt! De Røde sælger sig selv som “grønne” og se hvad der sker! Det er vælgerbedrag af værste skuffe”.

😃 Ha ha ha 😃

Borgerne og havmiljøet er ikke i trygge hænder.

Kommunalbestyrelsesmedlem Kim Dupont mener nu, at det planlagte miljøsvineri skal tages op til debat i kommunalbestyrelsen:

Kim Dupont (V): ”Jeg har netop opfordret til at vi i KB, tager en debat desangående. Som medejere af HOFOR må vi tage stærkt afstand fra det påtænkte tiltag!”.

Bravo. Det er genialt. God idé.

Miljøskandale midlertidigt bremset.

Badebro ved Dragør Fort. Modstanden mod spildevandsudledningen i Øresund har ført til en udskydelse af den planlagte forurening.

Tilladelsen til at forsyningsselskaberne Hofor A/S og Novafos A/S kan pumpe en voldsom mængde ubehandlet spildevand direkte ud i Øresund er blevet bremset for en stund.

I fællesskab med andre har vi skrevet til Københavns Kommune og forsyningsselskaberne.

Der er blandt andet skrevet en venlig appel til Københavns Kommunes teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Modstanden vokser i Danmark og Sverige.

Forud for tilladelsen er sagen blevet behandlet i Københavns Kommunes og Gentofte Kommunes forvaltninger, men spildevandssagen har påfaldende nok ikke været forbi de politiske udvalg i kommunerne.

Borgere, danske og svenske politikere, marinbiologer samt Danmarks Naturfredningsforening har appelleret til, at sagen bliver behandlet politisk.

Det er nu resulteret i, at udledningen af spildevandet i første omgang blev udskudt 24 timer, og dernæst er udsat til oktober 2020.

Det er en glædelig nyhed – så nu skal vi bare have stoppet dårskaben helt og aldeles i mellemtiden.

Klik her for at se ’Hofor A/S – Kortvarig udledning af spildevand til sejlrenden Kongedybet i Øresund er udskudt til mandag’

Klik her for at se ’Novafos A/S – Midlertidig udledning af mekanisk renset spildevand er udskudt’

Udledning af urenset spildevand i Øresund.

Dragør Sydstrand. Borgere i Øresundsregionen arbejder for, at Øresund i fremtiden kan få status som naturreservat, så havmiljøet kan blive beskyttet.

Det er en offentlig hemmelighed, at der udledes enorme mængder urenset spildevand i Øresund.

Forsyningsselskaberne Hofor A/S og Novafos A/S har nu fået tilladelse af Københavns Kommune og Gentofte Kommune til at pumpe 290.000.000 liter urenset spildevand direkte ud i Øresund.

Dette skal efter planen foregå på søndag den 24. maj 2020 og 5 dage frem.

Udledningen foretages 4 kilometer fra kysten ved Skovshoved.

Hofor A/S er kommunalt fællesejet og Dragør Kommune ejer:

1,92% af Hofor Vand Holding A/S.
2,49% af Hofor Spildevand Holding A/S.

I Dragør Kommune er repræsentantskabet i Hofor Vand & Spildevand A/S overtaget af kommunalbestyrelsesmedlem Morten Dreyer (DF), der ligeledes er nyudnævnt formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget.

Kommunerne tillader udledning af urenset spildevand.

Der er indtil flere årsager til, at Hofor A/S og Novafos A/S har blakkede ry.

Hovedårsagen er, at forsyningsselskaberne såvel som kommunerne mangler basal forståelse og ansvarsfølelse overfor miljø, natur, dyr og mennesker.

Der findes efter sigende ikke en levende sjæl i Øresundskommunernes respektive ledelser, der ikke kender til den offentlige hemmelighed om den omfattende udledning af urenset spildevand i sundet.

Vi begynder nu at trække på netværket og skrive appeller til Københavns Kommune og forsyningsselskaberne – du kan læse mere om den konkrete sag nedenfor.

Klik her for at se ’Kommuner tillader udledning af spildevand i Øresund i fem dage – eksperter er rystede’

Løse hunde på Dragørs strandenge.

Sydvestpynten i Dragør. Kongelundsfortet byder på udsigt over Køge Bugt og de fredede Kofoeds Enge, som har et rigt fugleliv. Ved fortet findes et stisystem, der fører de besøgende gennem mark, skov, strand og eng.

Dragørborgerne bruger naturen aktivt, den er ikke til pynt, men vi værner om den.

Strandengene er velegnede til en dejlig gåtur med menneskets bedste ven.

Men der er desværre stadig en del mennesker, der lader deres hunde jage rundt med ynglende fugle på strandengene – hold venligst jeres hund i snor fremover.

Der gælder som bekendt særlige regler for færdsel med hunde på vore strande og strandenge.

Kofoeds Enge.

På Kofoeds Enge, sandøer og sandrevler ud for Kofoeds Enge er der adgangsforbud i fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli.

 Kofoeds Enge ved Sydvestpynten skal færdsel begrænses til ’den tørre eng’, og her skal hunde føres i snor hele året.

Reglerne fremgår af informationstavler på stedet.

Sydstranden.

For Sydstranden gælder, at hunde skal føres i snor i perioden 1. april til 15. juli på strandengene langs Søndre Strandvej – nærmere bestemt mellem broerne.

På engarealet umiddelbart syd for byen tillades løse hunde hele året, men vær opmærksom på og tag hensyn til fuglelivet omkring Andehusene og Batteribækken.

Hunde må ikke tages med indenfor i de hegnede folde langs Sydstranden, hvor der er græssende får.

Reglerne fremgår af informationstavler på stedet.

Øvrige strande og kyststrækninger.

På de øvrige strande og kyststrækninger gælder Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om offentlighedens færdsel.

Naturbeskyttelsesloven angiver blandt andet i § 22, at hunde skal føres i snor på strande og strandbredder i sommerhalvåret fra 1. april til 30. september.

På udyrkede arealer skal hunde holdes i snor hele året.

Lad os hjælpe hinanden med at tage hensyn til det vilde dyreliv i Dragør.

Rigtig god fornøjelse med gåture langs vore smukke strandenge.

Klik her for at se ’Kofoeds Enge – regler og kort’

Klik her for at se ’Sydstranden – regler og kort’

Klik her for at se ’Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse’

Nu går det ned ad bakke – TAOV’s budgetaftale.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) og Kenneth Gøtterup (C) er ikke helt enige om, hvordan Dragør Kommunes økonomi bør forvaltes. Screenshot: Dragør Kommune TV.

TAOV’s budgetaftale 2020 er landet. Den kan ses i sin fulde længde i bunden af dette borgerindlæg.

Budgetaftalen er først nu blevet tilgængelig for skatteborgerne, eftersom TAOV ikke har villet offentliggøre budgetforslaget i ugerne op til budgetvedtagelsen.

Aftalen om et kortsigtet kommunalt budget, der kun rækker 8 måneder ud i fremtiden, virker mildest talt perspektivløs.

AOV har ført en uansvarlig økonomisk politik i årevis – et forhold som mange borgere har påpeget og advaret imod gang på gang siden 2017.

Dragør Kommune er bragt i alvorligt økonomisk uføre, og det er ikke blevet bedre af, at Liste T er hoppet med på vognen.

TAOV optager nu i fællesskab lån for 55.000.000 kr. – i stedet for at rationalisere og spare.

Men politikerne har som bekendt altid ’råd’ til flere prestigeprojekter, champagnebobler og guldsaksens lette dans gennem de røde silkebånd.

T og V planlægger et udvidet Outdoorcenter i Kongelunden.

Mens den økonomiske krise kradser i kommunen, så arbejder Eik Dahl Bidstrup (V) og Peter Læssøe (T) på at opføre Danmarks største Outdoorcenter i Kongelunden.

De har dog på intet tidspunkt redegjort for, hvem der egentlig har bedt om deres grandiose projekt.

Dragør Kommune ejer ikke grunden på Kalvebodvej 250, det gør Staten, og der er umiddelbart ikke lokal opbakning til det udvidede Outdoorcenter, som ifølge planerne skal opføres i et af de mest fredede områder på hele Amager.

Påvirkningen af det i forvejen støjbelastede lokalområde vil blive markant.

Peter Læssøe har været i krydsild på de sociale medier i månedsvis.

Han har ikke desto mindre gjort det klart for borgerne, at hele Liste T bakker op om at bruge kommunens tid og midler på hans projekt, der ifølge planerne skal placeres få meter fra nærmeste naboer.

Peter Læssøe påstår bemærkelsesværdigt nok, at dragørborgerne er blevet informeret:

”Selvfølgelig skal Dragør Kommune leve op til god og ordentlig forvaltning – det er udgangspunktet. Og derfor vil der løbende blive informeret om sonderingsgruppens arbejde” (Peter Læssøe, 1. viceborgmester, Liste T, DragørNyheder, 1. marts 2020).

Dette er ikke korrekt.

Nøjagtig ligesom i CWWP-sagen, så fører Dragør Kommune projektet under radaren.

Det er ikke Eik Dahl Bidstrup og Peter Læssøe, der har informeret borgerne.

Det er derimod borgerne, der har informeret og oplyst om, at der er nedsat en sonderingsgruppe – og borgerne som gentagne gange har søgt aktindsigt i sonderingsgruppens planer.

Hermed er vore medborgere i Dragør blevet orienteret om sonderingsgruppens eksistens og kontinuerlige arbejde.

Dragør Kommunes forvaltning har som sædvanlig forsøgt sig med at fremsende mangelfuld aktindsigt til borgerne, hvilket er i strid med Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og kommunens journaliseringspligt.

Det skal ligeledes bemærkes, at Dragør Kommune ikke har udført naboorientering, nabohøring eller VVM-redegørelse for det eksisterende Kongelundsfortet Outdoorcenter på Sydvestpynten, der blev etableret i 2018.

I modsætning til hvad Peter Læssøe skriver, så er det jo ikke ”god” og ”ordentlig” forvaltning.

Det er faktisk det stik modsatte.

Fornuften er forsvundet.

Borgerne har indtil videre offentliggjort 3 referater af sonderingsgruppens møder. Referaterne kan ses i bunden af dette indlæg, hvor man også kan læse om sonderingsgruppens negligering af den økonomiske krise i vores kommune.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup er formand for sonderingsgruppen.

Skatteborgerne betaler fortløbende for Eik Dahl Bidstrups, Peter Læssøes og forvaltningens arbejde med at realisere Danmarks største Outdoorcenter på Kalvebodvej i Kongelunden.

Det er paradoksalt, at der er er oprettet en sonderingsgruppe, der bruger tid og ressourcer på at opføre et udvidet Outdoorcenter – imens Dragør Kommune sparer på alt og alle i Dragør.

Om ganske kort tid har kommunen solgt ud af det sidste arvesølv, hvad angår vores disponible ejendomme. Hertil kommer at skoler, institutioner og veje er blevet misligholdt i årevis.

Der vil ske et yderligere forfald af de kommunale bygninger i de kommende år.

Kløften mellem borgerne og politikerne bliver dybere og dybere. TAOV har for længst glemt, at politikerne er til for borgernes skyld – og ikke omvendt.

Vi efterlyser atter fornuft og rettidig omhu, hvilket sørgeligt nok er en mangelvare på rådhuset.

Ubalance i Dragør.

Det er som bekendt mest hensigtsmæssigt, hvis Dragør Kommune har balance mellem sine indtægter og udgifter. Men det er langtfra tilfældet.

Møllen mangler vand – kommunen bruger simpelthen mere, end kommunen tjener.

TAOV har i oktober 2019 valgt at optage et lån på 20.000.000 kr. – dette og andre økonomiske forhold skiller vandene mellem TAOV og C.

Kenneth Gøtterup (C) ønsker ikke at gældsætte Dragør Kommune yderligere. Det Konservative Folkeparti vil hellere tage besparelserne ved hornene end at låne på skatteborgernes vegne.

En mølle kan ikke male med lånt vand.

Gennem længere tid er det blevet påstået, at TAOV ikke vil bruge de 20.000.000 kr., men at lånet blot skal polstre vores fælles kommunekasse, så Dragør Kommune med nød og næppe kan undgå at blive sat under statslig administration.

Lad os hoppe ind i tidsmaskinen og se, hvad politikerne egentlig sagde i vintermånederne.

Ved kommunalbestyrelsesmødet den 31. oktober 2019 udtalte Liste T, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre følgende om behandlingen af Dragør Kommunes budget for 2020 med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år:

Viceborgmester Peter Læssøe (T – Liste T): ”Helt konkret har AOV og T aftalt, at der kan ses på nye udgiftskrævende opgaver, når der er så meget styr på driften, at vi kan fastholde en kassebeholdning på minimum 40 mio. kroner. Liste T har sagt ja til muligheden for, at kommunen optager et 10-årigt lån på 20 mio. kroner til styrkelse af kassebeholdningen – det kommer vi til at tjene på, fordi renten på lånet er negativ”.

Nicolaj Bertel Riber (A – Socialdemokratiet): ”Socialdemokratiet er som sædvanlig med i budgetforliget, og det er vi, fordi vi først og fremmest gerne vil tage ansvar og påvirke Dragør Kommune mest mulig. Det gør man bedst, når man bliver siddende rundt om forhandlingsbordet. Dernæst fordi vi også synes, at det er vigtigt med en social vagthund, der trækker mod midten og holder hånden under velfærden. Store anlægsprojekter, færre indtægter og et uventet merforbrug på både det specialiserede socialområde og ældreområdet har svækket vores kassebeholdning kritisk. Grundlæggende er det derfor et forsigtigt budget med et kernemål, nemlig at styrke vores kassebeholdning. For det er vigtigt med en stærk kassebeholdning, så vores økonomi er robust og kan modstå udefrakommende pres. Men hvordan er det så, vi gør det, når vi styrker vores kassebeholdning? Som det er påpeget flere steder fra, jamen, så optager vi et statslig lån på 20 mio. – det holder hånden under vores kassebeholdning på et tidspunkt, hvor den er allermest kritisk”.

Morten Dreyer (O – Dansk Folkeparti): ”Nu sidder vi her halloween-aften, og vi har set, hvordan man fejrer det med afrevne lemmer og med blod og med gys og med alt muligt skrækkeligt – det svarer faktisk ret meget til den konservative kampagne imod vores budget, vil jeg sige, på mange måder. Men på begge tingene, så kan vi så være sikre på, at når vi vågner op i morgen tidlig, så er halloween overstået, og det er, skal vi sige, også rædselsscenariet fra de konservative. Så det synes jeg sådan set, at vi skal være glade for. Det var lige en god aften, men så heller ikke mere (…) DF havde en præference med at friholde børn og ældre fra besparelser. Sammen med A, T og V – så lykkedes det”.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V – Venstre): ”Så har forligsparterne valgt at optage et 10-årigt lavrentelån til at styrke kassebeholdningen. Valget var mellem hurtigt eksekverende ekstreme rammebesparelser på ellers sårbare områder i kommunen, en markant forhøjelse af skatten eller et lån. Heldigvis så har vi som forligsparter valgt det sidste. Lige nu, i hvert fald forleden dag, der havde Dragør Kommune en kassebeholdning på 49.5 mio. kroner, dog mindre ved årets udgang. Og forligsparterne har aftalt, at for at styrke likviditeten yderligere, så optages der et 10-årigt lån på 20 mio. kroner med en negativ rente”.

De konservatives borgmesterkandidat udtalte:

Kenneth Gøtterup (C – Det Konservative Folkeparti): ”Endelig så er ønsket jo fra AOVT at optage et lån til styrkelse af kassebeholdningen – det er jo her vi nok helt grundlæggende adskiller os mest fra hinanden. Her er fortællingen, at man blot vil styrke kassebeholdningen midlertidigt, og man ikke vil bruge de her penge. Men i vores optik er det sådan, at når først pengene er i kommunekassen, så er der også risiko for, at de bliver brugt. Og behovet for at styrke vores kassebeholdning, det har vi jo netop, fordi vi ikke har noget overskud. Vi bruger simpelthen for mange penge, i forhold til det vi tjener. Så derfor skulle man jo spare sig ud af det i stedet for. I vores optik, så sminker man kassebeholdningen – og det er det samme, som at låne til driften. Det er, og det bliver aldrig, en konservativ politik at låne til drift og sminke en kassebeholdning”.

Det er som nævnt blevet påstået, at TAOV ikke vil bruge de 20.000.000 kr., men at lånet blot skal styrke kommunens kassebeholdning. Tiden vil vise, om dette holder stik.

TAOV’s aftale om lånet samt forbeholdene for lånets anvendelse kan ses i bunden af dette indlæg.

Peter Læssøe er i indeværende uge hele 5 gange blevet spurgt til, om han kan garantere, at det ’fastlåste’ lån ikke allerede er blevet brugt til driftsudvidelser eller anlægsudgifter, og at lånet heller ikke bliver brugt til dette fremadrettet.

Hvis der ikke er gjort indhug i lånet, så er det jo meget nemt at besvare spørgsmålet.

Men det vil Peter Læssøe ikke.

Lånbuffeten på Dragør Rådhus.

Ud over at bygge Danmarks største Outdoorcenter, så vil viceborgmester Peter Læssøe (T) også opføre et nyt projekt på Dragør Havn, som skal finansieres af endnu et lån på 20.000.000 kr. Screenshot: Dragør Kommune TV.

Dragørs borgere vælger politikere ind i kommunalbestyrelsen med forventningen om, at de er kompetente og kan lede kommunen på forsvarlig vis.

Man kan så undre sig over, hvorfor administrationen og AOV-flertallet, trods utallige advarsler, har tilladt at det er gået så galt?

Liste T, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre har nu i fællesskab fundet frem til en fornuftstridig løsning – de vil simpelthen låne sig ud af problemerne.

Dermed har TAOV inden for ganske kort tid valgt at gældsætte kommunens borgere med 55.000.000 kr., vel at mærke ud over vores eksisterende gæld i kommunen, der lyder på 135.000.000 kr.

Et spritnyt lån på 20.000.000 kr. skal nu finansiere et stort havneprojekt, som Peter Læssøe og Ebbe Kyrø fra Liste T mundtligt har fremlagt på kommunalbestyrelsesmødet den 30. april 2020.

Efter sigende består projektet af en udgravning af den ny havn, sandsugning, sikring af havnen mod vandstandsstigninger, forlængede broer med flere bådpladser, lukning af indsejlingen ved Dragør Fort, ny indsejling via den tidligere færgeindsejling, en ny bro og etableringen af en havnepromenade, der blandt andet bugter sig hele vejen rundt om fortets voldgrav – alt sammen skal bygges for lånte penge.

Ebbe Kyrø (T) betegner projektet som: ”What’s not to like?”.

Lånet på 20.000.000 kr. kommer formentlig til at forslå som en skrædder i helvede.

Havneprojektet er der ikke specifikt redegjort for, nøjagtig ligesom CWWP og Danmarks største Outdoorcenter, selvom både politikere og borgere har efterspurgt offentliggørelsen af en business case for havneprojektet, som Liste T og Venstre har omtalt.

Dragør Kommunes forvaltning har ikke anbefalet låntagning, og forvaltningen ligger ikke inde med den omtalte business case for udviklingen af Dragør Havn.

Velkommen til TV3’s programserie ’Luksusfælden’. I denne sæson har der ikke været luksus. Men til gengæld er TAOV røget lige lukt i gældsfælden.

Hvis der er nogen derude, der klør sig i nakken, så bliv endelig ved.

Det gør absolut ingen forskel, men det føles rigtig godt.

Læn dig tilbage, træk vejret dybt og følg jagten på nogle få sekunders klipning i de røde silkebånd, der hele året rundt koster borgerne dyrt på alle områder i vores fælles by.

Vi glæder os til kommunalvalget.

Til næste år er der kommunalvalg i Dragør Kommune, og den ny kommunalbestyrelse skal rydde op efter de absurde dispositioner, der foretages i disse dage.

Det bliver en urimelig svær opgave, hvilket kræver nogle kompetente KB-medlemmer, der vil Dragørs borgere fremfor sig selv.

Borgerne og nogle få vedholdende politikere har siden 2017 advaret imod den uansvarlige økonomiske politik, der er blevet ført, men ingen har for alvor lyttet efter – nu går det ned ad bakke, og vi får desværre alle syn for sagn.

Vi er skatteborgere i en kommune, der end ikke har råd til at opretholde normal drift af en nyopført svømmehal til 68.500.000 kr., vedligeholdelse af kommunale ejendomme og oven i hatten sælges der flittigt ud af vores disponible bygninger.

Det er på tide at stoppe lånbuffeten på Dragør Rådhus og sørge for at få styr på prioriteterne.

Færre prestigeprojekter – mere kernevelfærd.

Uanset hvilken partikulør, du synes er kønnest, så kan du hermed læse resultatet af AOV’s mangelfulde økonomistyring, som Liste T nu medvirker til:

Klik her for at se ’TAOV’s aftale om lån på 20.000.000 kr.’ (28. oktober 2019)

Klik her for at se ’Borgmesterens sonderingsgruppe er ligeglad med økonomisk krise’ (5. marts 2020)

Klik her for at se ’TAOV’s budgetaftale 2020’ (30. april 2020)

Klik her for at se ’Effekt på kort sigt af AOVT-justering af budget 2020-2023’ (30. april 2020)

AOV slår pjalterne sammen med T.

Nedskæringer og sparetider. Dragør Kommune befinder sig i en miserabel situation, der skyldes manglende overblik og ringe økonomistyring. Screenshot: Dragør Kommune TV.

Liste T går nu i samarbejde med det snævre flertal AOV.

Dermed er der indgået en politisk aftale om ny konstituering af kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune.

Kredsen bag den ny konstituering består af Liste T (T), Socialdemokratiet (A), Dansk Folkeparti (O) og det borgmesterførende parti Venstre (V).

Det Konservative Folkeparti (C) med Kenneth Gøtterup i spidsen har en anden holdning til, hvordan nedskæringerne skal håndteres end TAOV.

Dermed deltager C ikke i de videre budgetforhandlinger, med mindre noget ændrer sig mellem parterne.

Men uanset hvordan kommunalbestyrelsen vender og drejer vores indbetalte skattepenge, så skal der skæres ned og spares på kernevelfærd og nøgleområder, som er belastet i forvejen – og kommunalt ansatte kommer til at miste sine jobs.

Mens politikerne debatterer Dragørs fremtid, så kan man som borger blive godt og grundigt bekymret over, hvor dette egentlig kommer til at bære os hen.

Kenneth Gøtterup (C) ønsker ikke yderligere lånoptagning og skattestigninger, men derimod et langsigtet budget for 2020-2023, der kan hænge sammen uden disse tiltag. Screenshot: Dragør Kommune TV.

Lad os se på den nuværende økonomiske situation. Det forholder sig sådan, at kommunens gennemsnitlige kassebeholdning er på blot 14.500.000 kr.

Dermed er kassebeholdningen så lav, at Indenrigsministeriet normalvis beder om en handleplan for genoprettelse. Konsekvensen kan blive, at Dragør Kommune sættes under administration af Staten.

Det er ingen dans på roser, når Indenrigsministeriet er med på sidelinjen i den kommunale drift.

Nogle borgere har dog forståeligt nok luftet idéen om, at det ikke er en så dårlig konsekvens endda, hvis Dragør Kommune sættes under statslig administration.

TAOV’s optagelse af lån på borgernes vegne.

Venstre har stået ved roret i knap 7 år og lovet borgerne ”solid økonomistyring” – det er desværre det stik modsatte, der gør sig gældende.

Venstre har i fællesskab med Liste T, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti optaget et lån på 20.000.000 kr. i forbindelse med budgetaftalen den 28. oktober 2019.

De 4 partier TAOV har skrevet under på, at lånet alene skal bruges til at styrke Dragør Kommunes likviditetsberedskab i tilfælde af store uforudsete udgifter.

Lånet er derfor alene tiltænkt som en buffer i tilfælde af en ekstraordinær situation, og lånet vil derfor være ’fastlåst’ alene til dette formål.

De 20.000.000 kr. kan ikke bruges til driftsudvidelser eller anlægsudgifter.

Dragør Kommunes administration har for nylig udsendt forslag til budgetbesparelser på intet mindre end 87 sider – hvilket med al tydelighed viser situationens alvor.

Corona-pandemien vil ligeledes resultere i en forøgelse af Dragør Kommunes økonomiske vanskeligheder.

Overblik over de nuværende spareforslag.

Mens vi venter på TAOV’s budgetforslag, så kan du hermed danne dig et overblik over spareforslagene fra Dragør Kommunes administration, høringssvar fra borgerne og C’s budgetforslag:

Klik her for at se ’Administrationens forslag til budgetbesparelser’ (87 sider, 12. februar 2020)

Klik her for at se ’Høringssvar på forslag til budgetbesparelser’ (127 sider, 13. marts 2020)

Klik her for at se ’Konservatives konkrete budgetforslag’ (4 sider, 18. april 2020)

Dragør Kommune har ikke råd til flere håbløse projekter.

Det er ikke muligt at opretholde normal drift af den ny svømmehal, som borgmesteren har fået bygget.

Alt imens borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) forsøger at bygge flere prestigeprojekter i Dragør Kommune – så lægger forvaltningen op til, at ældre borgere kun skal tilbydes bad 1 gang om ugen mod de tidligere 5 gange om ugen.

Der er heller ikke råd til at vedligeholde institutioner, skoler og veje i kommunen. Dette nedprioriteres, så der kan gøres plads til politikernes og forvaltningens arbejde med støjende aktivitetsanlæg, der skal placeres få meter fra nærmeste naboer.

Mange borgere undrer sig naturligvis over politikernes prioritering af nye sports- og aktivitetsanlæg – samtidig med at der skæres helt ind til benet i kernevelfærden.

Det er nøjagtig den samme og åbenbart vedvarende problematik, der resulterede i 2 demonstrationer foran Dragør Rådhus i september og oktober 2018.

Borgerne i Dragør havde fået nok af politikernes manglende ansvarsfølelse overfor skatteborgernes indbetalinger, som den dag i dag stadig forvaltes uhensigtsmæssigt.

Har borgmesteren lært noget af CWWP-sagen?

Dragør Kommunes samarbejde med den private aktør CWWP i årene 2016, 2017, 2018 og 2019 har dragørborgerne betalt for.

Borgmesterens storslåede projekt CWWP blev lukket ned af borgerne i begyndelsen af marts 2019 – efter 6 måneders kontinuerlig borgermodstand mod projektet. Borgerne manede til fornuft, hvilket vi alle skal være mere end almindeligt glade for i dag.

Eik Dahl Bidstrup er dog stadig i fuld sving med at skabe flere sports- og aktivitetsanlæg, inden vi når kommunalvalget i 2021 – der er øjensynlig ingen lærdom at hente fra CWWP-sagen.

De forestående besparelser i Dragør Kommune bliver dermed negligeret af borgmesteren, der investerer sin tid og kommunens ressourcer i følgende byggeprojekter:

  • Danmarks største Outdoorcenter på Kalvebodvej 250.
  • Stort vej-, parkerings-, opholds- og sportsanlæg på Kirkevej 56R.

Det skal bemærkes, at Dragør Kommunes forvaltning for nylig har udsendt et spareforslag på 87 sider.

Kassebeholdningen er så lav, at Indenrigsministeriet normalt beder om en akut handleplan for genoprettelse. Konsekvensen kan blive, at Dragør Kommune sættes under administration af Staten.

Det er ingen dans på roser, når Indenrigsministeriet er med på sidelinjen i den kommunale drift.

Det gør dog ikke nævneværdigt indtryk på den øverst ansvarlige i Dragør Kommune.

Borgmesterens, politikernes og forvaltningens aflønning og tid bruges ganske enkelt uansvarligt – når nye sports- og aktivitetsanlæg prioriteres.

Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Liste T skubber de økonomiske problemer foran sig, som en økonomisk snebold, der vokser sig større og større.

Skatteborgerne betaler regningen for politikernes uansvarlighed ved kasse 1.

Dragør Svømmehal vantrives.

Det er ikke nogen hemmelighed, at den nyopførte svømmehal allerede nu lider under den mangelfulde økonomistyring, der for alvor tog sin begyndelse ved budgetforliget mellem Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti den 4. oktober 2018 – som blandt andet indeholdt en budgetpost til etableringen af CWWP i Dragør By.

En politisk studehandel omhandlende placeringen af Copenhagen White Water Park på Kirkevej 56R og nogle nye boliger på Engvej gik galt og udmøntede sig i, at Socialdemokratiet langt om længe vendte Venstre-borgmesteren ryggen og begik forligsbrud i marts 2019.

Efter 3 mislykkede forsøg på at placere CWWP, så mødte projektet sit endeligt på Kalvebodvej 250 i Kongelunden den 6. marts 2019.

Borgmesteren var meget skuffet og langede offentligt ud efter borgere og politiske kollegaer.

Borgerne blev desuden vidner til, at politikerne nærmest kappedes om at vaske hænder, da CWWP blev fulgt til kommunegrænsen.

Inden kommunalvalget lovede Venstre og borgmesteren de godtroende vælgere ”solid økonomistyring”, ”styrkede ressourcer til skolerne og institutionerne” samt ”bedre offentlig transport til alle dele af kommunen”.

Løfterne er beklageligvis ikke indfriet. Tværtimod. Og det bliver de heller ikke.

Til gengæld er ét af borgmesterens andre valgløfter blevet opfyldt, nemlig løftet om en ny ”svømmehal”.

I 2017-2019 fik borgmesteren genopført en svømmehal til den nette sum af 68.500.000 kr. – den ny svømmehal lukkes nu i flere perioder, simpelthen fordi Dragør Kommune ikke har råd til normal drift af hallen.

Her er lukketiderne for den kommunalt ejede svømmehal, som Dragør Kommune har indført for 2020 indtil videre:

Jul og nytår – 20. december 2019 til 2. januar 2020 / Fastelavn – lukket fra kl. 14.00 – 23. februar / Påske – 9. april til 13. april / Arbejdernes internationale kampdag – 1. maj / Store bededag – 8. maj / Kristi himmelfartsdag – lukket 2 dage – 21. maj til 22. maj / Pinse – 30. maj til 1. juni / Grundlovsdag – 5. juni / Sommerferie – 13. juni til 10. august / Jul og nytår – datoer afventes.

Det betyder, at Dragør Kommune holder svømmehallen lukket, og mister billetindtægter, når mange borgere har fri, og dermed potentielt ville gøre brug af svømmehallen.

Til sommer åbner Tårnby Kommune en svømmehal på Ugandavej ved siden af Vestamager Centret. Den 3000 m² store svømmehal indeholder 10 svømmebaner på 25 m, hvori der er indbygget 4 baner på 50 m i længden.

Der er ligeledes lagt op til lidt mere forlystelse og leg, såsom en spiralformet rutsjebane og et morskabsbassin med strandbredsløsning.

Mon ikke en hel del børnefamilier fra Dragør finder vej dertil, når nu Dragør Svømmehal holdes lukket i de perioder, hvor familien har fri sammen?

Vestamager Svømmehal bliver dermed en medspiller, men desværre også en konkurrent til Dragør Svømmehal, der mister badegæster og billetindtægter til Tårnby Kommune.

Luksusfælden for Dragør Kommune.

Dragør Kommunes økonomi er som bekendt ikke på rette kurs, og det kræver, at kommunalbestyrelsen fokuserer 100% på problemerne og finder langtidsholdbare løsninger.

Det gør man ikke ved at forringe den kommunale service, optage yderligere lån og sideløbende anvende tid og ressourcer på at planlægge opførelsen af flere håbløse sports- og aktivitetsanlæg.

Det er dog ikke alle, der er enige i denne betragtning.

Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Liste T har optaget et lån på 20.000.000 kr. i forbindelse med budgetaftalen den 28. oktober 2019.

De 4 partier har skrevet under på, at lånet alene skal bruges til at styrke Dragør Kommunes likviditetsberedskab i tilfælde af store uforudsete udgifter.

Lånet er derfor alene tiltænkt som en buffer i tilfælde af en ekstraordinær situation, og lånet vil derfor være ’fastlåst’ alene til dette formål. De 20.000.000 kr. kan ikke bruges til driftsudvidelser eller anlægsudgifter.

Det bliver interessant at se, om der pludselig opstår en ”ekstraordinær situation”, så borgmesteren og de 4 partier løber fra sit løfte til borgerne.

Når man ikke har råd til at opretholde normal drift af en kommunal svømmehal, så giver det absolut ingen mening at bruge en masse tid og ressourcer på at opføre nye sports- og aktivitetsanlæg.

De støjende anlæg skal placeres klos op ad naboer, natur og dyreliv. Hvor er fornuften blevet af?

Fornuft og kernevelfærd efterlyses.

Det er en svær disciplin at administrere Dragør Kommune, ingen tvivl om det, men borgerne kan med rette forvente sig et minimumsniveau i økonomistyringen.

Humlen er, at opgaven med at sikre et budget i balance, hvor man ikke bruger mere end man tjener, skal gøre sig gældende nu med tanke på kommunens dårlige økonomiske situation.

Skatteborgernes indbetalinger forventes forvaltet med højst mulig fornuft, og Dragør Kommune bør forsyne ung som gammel med tilstrækkelig kernevelfærd.

Det vi oplever nu kræver fuld fokus, handlekraft og ansvarlighed fra politisk side – ikke smøl og stræben efter skattestigninger samt forøgelse af vores eksisterende gæld.

Ind med fornuften – ud med de håbløse byggeprojekter.

Censur på Dragørs største medie.

DragørNyheder censurerer borgernes debat og ødelægger demokratiet i Dragør.

Har du fået slettet din kommentar eller opslag på DragørNyheder? Så er du ikke den eneste. Vi er mange, der har prøvet det.

Det er en offentlig hemmelighed, at det lokale medie DragørNyheder har udført censur i årevis.

DragørNyheders slogan ”Vi samler Dragør” stemmer på ingen måde overens med sandheden.

Den borgmestervenlige ejer af DragørNyheder Peter Kristensen vil ikke tolerere, at borgerne stiller spørgsmålstegn ved censuren, som han flittigt udøver i DragørNyheders debatforum på Facebook.

Påfaldende nok kan han ikke forklare grundlaget for sin censurering, selvom han gentagne gange er blevet afkrævet en forklaring af dragørborgerne.

Under CWWP-sagen har Peter Kristensen slettet utallige kommentarer og kritiske opslag fra borgerne om borgmesterens prestigeprojekt Copenhagen White Water Park.

Siden hen er censureringen eskaleret yderligere, selvom man ikke skulle tro, at det var fysisk muligt.

Borgere og medier udelukkes fra debatten om vores fælles by.

Peter Kristensen har indtil for nylig slettet alle opslag med henvisning til andre medier end DragørNyheder – for eksempel måtte borgerne ikke henvise til relevante artikler fra Amager Bladet eller Dragør Nyt, så blev opslagene slettet prompte.

Vi lever i 2020. Man kan ikke redigere i virkeligheden og nyhedsstrømmen på den måde.

For så kan vi ligeså godt mødes på Blushøj og afbrænde aviser, bøger, fjernsyn, radioer, computere, tablets og mobiltelefoner.

Coronavirussens entré i Danmark gjorde det dog svært for Peter Kristensen at opretholde sin redigering i virkeligheden – da borgerne med rette insisterede på at henvise til de folkeoplysende medier og sundhedsmyndighederne anvisninger.

Det er dog værd at bemærke, at DragørNyheder stædigt forsøgte at holde fast i de fasttømrede censurvaner.

Censureringen på det kommercielle medie DragørNyheder led dermed et mindre knæk, men den lever desværre stadig i bedste velgående – ordet er ikke frit på DragørNyheder.

De borgere i Dragør, der drister sig til at påpege den udemokratiske og fortløbende censurering, bliver truet personligt på Messenger eller blokeret af DragørNyheders ejer – vel at mærke uden forklaring herfor.

Det medfører, at de blokerede borgere ikke kan læse medborgeres opslag på DragørNyheder og udelukkes fra at deltage i en debat på lige fod med andre borgere og folkevalgte politikere.

Dermed følger Peter Kristensen i fodsporerne på borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) og Kim Dupont (V), der har blokeret flere kritiske borgere i Dragør, fordi de ikke er begejstrede for at blive modsagt af borgerne.

Borgmesteren vil have endnu mere censur.

I et af DragørNyheders utallige mikrofonholderinterviews med borgmesteren fremgår det, at Eik Dahl Bidstrup meget gerne vil ’moderere’ de borgere, der ikke nødvendigvis er enige i hans politik og handlinger:

”Jeg har flere gange givet udtryk for, at jeg mener at de forskellige lokale foraer på de sociale medier, bør modereres bedre – herunder også DragørNyheder. I dag kan alle lave en ‘News kanal’ og skyde det ene hadefulde og urigtige indlæg ud efter det andet. Her er der brug for sobre medier der vægter dialog og ordentlighed. Det gælder ikke kun i forhold til de sociale medier, men også de trykte medier” (Eik Dahl Bidstrup, DragørNyheder, 12. juli 2019).

På DragørNyheder, Facebook-siden Venstre i Dragør, lokalavisen Dragør Nyt, Venstres hjemmeside og på sin egen Facebook-profil langer borgmesteren ’umodereret’ ud efter politiske kollegaer, grundejerforeninger og navngivne borgere i Dragør. Det er vi alle vidner til.

Borgmesterens opførsel er hverken sober eller ordentlig – præsten prædiker én ting, men han gør selv noget andet.

Handlemønstret er fuldstændig i tråd med borgmesterens øvrige borgerunddragende adfærd, som kun er orienteret mod en stålfast borgmestermonolog, hvor der ikke er plads til andre meninger og hermed udelukkes muligheden for dialog med borgerne.

De borgere, der har været til demonstrationer foran Dragør Rådhus, har oplevet en nedladende og borgerfjendtlig borgmester, som ikke vil lytte til andre end sig selv.

DragørNyheders ejere, Peter Kristensen og Thomas Thorndahl, udvider i disse dage sit kommercielle medie, der nu skal til at omfatte Dragør, Tårnby og Ørestaden – de kalder medieparaplyen for AmagerNyt.

De kritiske røster skal udfordre.

Alene det faktum at borgmesteren mener, at han skal diktere, hvordan medierne i Dragør skal ’moderere’ sig selv og tillige borgerne er en demokratisk falliterklæring af Donald Trumpske dimensioner.

Byens største medie DragørNyheder forsøger at føje borgmesteren i et og alt. Den upopulære borgmester bliver dog ikke mere populær af, at DragørNyheder blokerer for nogle kritiske borgere.

Lad det være sagt én gang for alle – censuren og blokeringerne på DragørNyheder virker ikke.

Verdenshistorien viser jo netop, at censur er roden til alskens ondt. Når en stat, et politisk parti eller et medie først er begyndt at censurere, så er det skruen uden ende.

Vi har os bekendt ytringsfrihed og demokrati i Dragør, uanset om DragørNyheders ejere og nogle få politikere bryder sig om det eller ej.

De har øjensynlig misforstået deres ansvar overfor befolkningen i Dragør samt Grundloven og Menneskerettighedskonventionen.

Borgerne er sikret retten til frit at modtage informationer og deltage i debatten om offentlige anliggender.

De kritiske røster i Dragør er her stadig, og det er nøjagtig sådan, det skal være – hvem skal ellers udfordre politikerne i vores lokale demokrati?

Vi anbefaler borgerne at søge andre græsgange end DragørNyheder, hvis man vil deltage i en fri og ucensureret debat, hvilket findes på disse Facebook-grupper:

Klik her og tilmeld dig gruppen ’Dragør News – den frie debat’

Klik her og tilmeld dig gruppen ’Vi der holder af Dragør’

Klik her og tilmeld dig gruppen ’Vores Dragør’

Kommunalbestyrelsesmedlem vender tilbage.

Socialdemokraten Ole H. Hansen har tidligere siddet i Dragør Kommunes kommunalbestyrelse i 2009-2017. Pressefoto.

Socialdemokratiets formand Allan Holst gik bort den 6. marts 2020.

Kommunalbestyrelsesmedlem Nicolaj Bertel Riber (A) overtager nu posten som gruppeformand for Socialdemokratiet i Dragør.

Her til aften er Ole H. Hansen (A) indtrådt i kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune – dermed er kommunalbestyrelsen atter fuldtallig og består af 15 medlemmer.

Ole H. Hansen skal desuden have ansvar for sine nye poster i By-, Erhvervs- og Planudvalget, Økonomiudvalget samt Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

Socialdemokratiet og CWWP.

Som bekendt forsøgte Socialdemokratiet i fællesskab med Venstre og Dansk Folkeparti at anbringe CWWP på 3 forskellige placeringer i Dragør. Dette foregik under massiv borgermodstand i 2018-2019.

Et skammeligt og udemokratisk kapitel i Dragørs historie, som mange politikere er brændemærket med, når borgerne skal til kommunalvalg næste år.

Borgerne lukkede CWWP ned den 6. marts 2019.

Desuagtet forsøger Dragør Kommune fortløbende at chikanere borgerne og bygge nye støjende anlæg på Kirkevej 56R og Kalvebodvej 250.

Nøjagtig samme placeringer som CWWP. Nøjagtig samme lokalområder. Nøjagtig samme naboer.

Borgerne har lært en masse. Politikerne har intet lært.

Tiden vil vise, om Ole H. Hansen vil medvirke til Nicolaj Bertel Ribers og Lisbeth Dam Larsens forsøg på anlæggelsen af flere støjende sports- og aktivitetsanlæg tæt på naboer, natur og dyreliv i Dragør.

Borgerne passer på hinandens hjem og lokalområder – man kunne ønske sig, at de folkevalgte politikere i Dragør gjorde det samme.

Klik her for at se ’Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune’

Sydvestpyntens fugle skal have fred fra i dag.

Sydvestpynten i Dragør. På Kofoeds Enge, sandøer og sandrevler ud for Kofoeds Enge er der adgangsforbud i fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli. Adgangsforbuddet gælder ligeledes 50 m ud fra kysten.

I disse coronavirus-tider skal vi ikke kun passe på hinanden og holde passende afstand – vi skal også sørge for at holde afstand til ynglende fugle.

Vi skal ligeledes værne om vores fælles lokalområde, hvori politikerne Eik Dahl Bidstrup (V) og Peter Læssøe (T) vil placere Danmarks største Outdoorcenter uden omtanke for naboer, natur og dyreliv.

Vi er rigtig mange, der bruger vores smukke naturområder i Dragør. Så det gælder om at tage hensyn til dyrelivet. I særdeleshed ynglende fugle.

Derfor er menneskefærdsel i fuglebeskyttelsesområdet af Kofoeds Enge syd for Kongelundsfortet lukket fra 1. april.

Her etablerer blandt andre ænder, terner og vadefugle deres reder. Forstyrres de og jages fra rederne, så dør ungerne.

Det er kun tilladt at færdes på den tørre eng længst væk fra vandet. Se Naturstyrelsens kort nedenfor.

Besøgende er forment adgang frem til 15. juli.

Aflandshage. Der er adgangsforbud hele året. Ved Aflandshage gælder forbuddet også 50 m ud fra kysten.


Amager Vildtreservat indeholder særlig værdifuld natur og er derfor en del af Natura 2000, som er et netværk af beskyttede naturområder i EU.
 En naturplan for området sikrer, at myndigheder og lodsejere drager omsorg for områdets naturtyper samt plante- og dyrearter.

Wind- og kitesurfing er forbudt fra
 1. november til 31. marts. I en afstand af 200 m fra kysten langs Kofoeds Enge og Aflandshage er wind- og kitesurfing ydermere forbudt fra 1. april til 15. juli. Kun én zone vest for Sydvestpynten er undtaget fra dette forbud.

Dragørborgerne bruger naturen aktivt, den er ikke til pynt, men vi værner om den. Vi er, så at sige, omsorgsfulde naturforbrugere.

Der er desværre en del mennesker, der lader deres hunde jage rundt med ænder og gæs i vildtreservatet – hold venligst jeres hund i snor fremover.

Lad os hjælpe hinanden med at tage hensyn til dyrelivet i Dragør.

Klik her for at se ’Naturstyrelsens kort over Amager Vildtreservat’

Klik her for at se ’Bekendtgørelse om Amager Vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet’

Klik her for at se ‘Plejeplan for kystområdet på Sydamager’