Dragørs drikkevand.

Der er igen problemer med drikkevandet, som er ildelugtende. Dragør Vandværk har været lukket og inspiceret.

Vandværket blev kortvarigt lukket i juni 2018, grundet fundet af pesticider i vandet. Nu er vandværket lukket igen, men forsyningen fortsætter fra vandværkerne i Tårnby og Store Magleby.

Forlystelsesparken Copenhagen White Water Park kommer til at bruge enorme mængder vand, hvilket vil tære på Dragørs sparsomme vandressourcer.

Grundvandsressourcen i Dragør er så lille, at vi importerer vand fra Tårnby Forsyning.

Tiden vil vise, om vores begrænsede vandressource kan fylde CWWP’s kunstige flod.

Dragør: Borgerne får rent vand fra andre vandværker

Arkitekters kritiske redegørelse for CWWP.

Borgerhjemmesiden ‘Nej til Copenhagen White Water Park’ har fået samtykke til at bringe ‘Redegørelse for CWWP i forhold til plangrundlaget’.

Lokale arkitekter har udfærdiget 2 eksempler på vandanlæg og en redegørelse for CWWP i Dragør, som kan læses nedenfor.

Arkitekternes vurdering er, at anlægget CWWP ud over at skulle opfylde kravene i planloven, også skal underkastes en VVM-vurdering af anlæggets konsekvenser med hensyn til støj, vand, el og landskab med videre.

CWWP-projektet vil sandsynligvis også kræve en miljøgodkendelse, jævnfør henholdsvis lov om miljøvurdering og lov om miljøbeskyttelse.

Materialet er sendt til kommunalbestyrelsen. Borgmester Eik Dahl Bidstrup har videresendt det til forvaltningen, så det kan indgå i den videre sagsbehandling.

Klik nedenfor, for at læse arkitekternes eksempler og redegørelse:

2 eksempler på vandanlæg

Redegørelse for CWWP

Ugens citat: Kim Dupont (V).

Få timer før budgetforliget udtaler Kim Dupont: “Vi politikere er til for borgernes skyld og ikke omvendt” (DragørNyheder.dk, 4.10.2018).

Efter interviewet møder Kim Dupont byens harme borgere, der står i flok ude foran Dragør Rådhus til demonstration. Børnene leger ubekymrede ved siden af demonstrationen. De ved endnu ikke, hvad der kommer til at ske med dem.

Unge såvel som ældre har trodset regnvejret, og vi er mødt op for anden gang, inden for en uge. Alle borgernes protester underkendes på arrogant vis endnu en gang af borgmester Eik Dahl Bidstrup.

Eik Dahl Bidstrup har banket en del af kommunalbestyrelsen på plads, han vil have CWWP for enhver pris. Kim Dupont medvirker velvilligt.

Dragør By er fortsat truet af kommunalbestyrelsen.

Kim Dupont har øjensynlig glemt, hvad demokrati egentlig betyder. Borgerne er rasende.

Efter mødet med de mange demonstranter går byrådsmedlem Kim Dupont upåvirket ind på rådhuset, og skriver under på budgettet, i direkte modstrid med borgernes ønske.

Borgerne kan ikke mærke oprigtighedens sødme i citatet fra Kim Dupont, hvis allerstørste drøm er at blive borgmester efter Eik Dahl Bidstrup.

Ambitionerne fejler ikke noget, men det gør Kim Duponts puddersukker-snak og fuldstændig modsatrettede handling.

Magtbegær er en frygtelig størrelse, især når den opnåede magt misbruges til at chikanere borgerne i deres egne hjem.

Du skal vide, Kim, at vi kan ikke sove roligt om natten. Vores liv er sat på pause, og det er din skyld.

Kim Duponts mund siger én ting – hans hånd gør noget andet.

Vil du være med til at stoppe Copenhagen White Water Park i Dragør ?

Borgerne i Dragør bruger i fællesskab denne side, som skal stoppe CWWP-projektet og sørge for, at de ansvarlige kommunalbestyrelsesmedlemmer aldrig bliver glemt.

Hvis du vil være med, så opret dig som bruger

Se video, om hvordan du ændrer dit password her

Du kan indsende dit indlæg, afsløring, forslag, læserbrev, dokumentation, foto, video, artikel, eller andet som er relevant i kampen mod CWWP’s placering og opførelse i Dragør til admin@cwwp.info

OBS. Du skal være oprettet som bruger, for at kunne sende en mail til os.

Vi modtager og udbreder udelukkende materiale, der medvirker til at stoppe CWWP. Borgerne mødes på tværs af politisk overbevisning.

Der er ikke debatforum her på siden, men der er rig mulighed for at debattere på for eksempel: DragørNyheder.dk, Dragør News – Den Frie Debat, Facebook og lokalavisen Dragør Nyt.

Til gengæld er her ingen lobbyister eller trolls, som generer borgerne.

Lad os kæmpe sammen – send os dit indlæg.