Dialogen som blev væk – Del 2.

Tre uger før budgetvedtagelse blev CWWP pludselig promoveret som en familiepark, i stedet for en White Water World Cup Arena, hvor der skal afholdes internationale stævner såsom EM og VM.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup. Når du nu ønsker en konstruktiv dialog med borgerne og vil inddrage dem i væsentlige beslutninger for kommunen, har jeg nogle spørgsmål, jeg gerne ser besvaret.

Dialog og borgerinddragelse.

Er etableringen af en White Water World Cup Arena på op til 48.000 m2 ikke en væsentlig beslutning for Dragør Kommune og Dragørs borgere? Hvor var borgerdialogen? Hvor var borgerinddragelsen?

Hvorfor var det kun A, O og V og ikke hele kommunalbestyrelsen, der blev inviteret til informationsmøde med CWWP i april 2018?

Når du efterlyser en konstruktiv borgerdialog og vil inddrage borgerne i væsentlige beslutninger for Dragørs udvikling, var det så ikke nærliggende at invitere borgerne – specielt kommende naboer, repræsentanter fra grundejer-, andelshaver- og kolonihaveforeninger til informationsmødet med CWWP i april 2018? Hvorfor var de ikke inviteret?

Løgnen.

Hvorfor fik jeg en løgn fra forvaltningen, da jeg i forbindelse med aktindsigt efterlyste din mailkorrespondance med CWWP?

Jeg bad om kopier af dine e-mails til CWWP, da de ikke var at finde i det mangelfulde materiale, som jeg fik tilsendt.

En af dine embedsmænd svarede mig i e-mail af den 29. oktober 2018, kl. 14.28: ”Mig bekendt har der ikke været direkte maildialog direkte mellem borgmester og CWWP”.

Lad den lige stå et øjeblik – og læs den igen. ”Mig bekendt har der ikke været direkte maildialog direkte mellem borgmester og CWWP” – LØGN.

Samme embedsmand modtog en mail fra CWWP allerede den 4. september 2016, kl. 16.15, hvor CWWP skriver: ”Som du har set så har vi sendt den opdaterede projektbeskrivelse til Eik, og jeg har været lidt i dialog med ham. Han virker meget tændt, så nu håber vi altså det bliver muligt at få presset det igennem budgettet”.

Den 27. august 2018, kl. 22.54 skriver CWWP direkte til dig: ”Kære Eik. Tak for sidst (…) Nå, men jeg vedlægger det aftalte etableringsbudget, et driftsbudget og efterfølgende får du også nogle flere skriv der måtte kvalificere snakken med Socialdemokratiet. Vi vil også gerne mødes med Allan hvis der er behov for det”.

Den 28. august 2018, kl. 17.28 skriver CWWP: ”Kære Eik og XX. Som jeg snakkede med XX om kunne det være fint at have tal med fra Pinkston. Så hermed driftsrapport for Pinkston Watersports for 2015, 2016 og 2017 til baggrund for Dragør Kommunes budgetindstilling”.

Igen en mail fra den 11. september 2018, kl. 13.19 til samme embedsmand, hvor CWWP skriver: ”Vi har skrevet lidt sammen med Eik og han har fået vedhæftede”.

Så nej Eik. Der har ifølge din kommunale embedsmand ikke været direkte maildialog mellem dig og CWWP – eller hvordan er det lige, at jeg skal opfatte det?

Rejse og ændret projekt.

Hvem betalte en kommunal embedsmands besøg på et White Water anlæg i Cardiff, Wales i maj 2018? Var det kommunen, CWWP eller et helt privat arrangement?

Hvorfor blev CWWP-projektet tre uger før budgetvedtagelsen ændret radikalt? Nu var der ikke længere tale om en White Water World Cup Arena. Nu var CWWP pludselig en familiepark – ’Hollænderparken’ som du døbte den.

CWWP’s projektfolder og hjemmeside blev ændret markant. Fotos af voksne professionelle sportsudøvere blev nu hastigt erstattet med familiefotos og legende børn i grønne områder.

Du fik endda tilsendt en ’taleseddel’ fra CWWP, så du kunne beskrive projektet, som en familiepark til udflugt og picnic, og at beliggenheden på Kirkevej gav god mening for CWWP. Nu havde du, enkelte embedsmænd og CWWP i tre år arbejdet på en White Water World Cup Arena – og vups!

Nu skulle CWWP pludselig ændres til en familiepark. Hvorfra kom denne radikale ændring? Og hvad var formålet?

Byggegrund til projektgruppen bag CWWP.

I CWWP’s egen projektbeskrivelse skriver de: ”Det er en forudsætning for denne finansieringsplan, at Dragør Kommune indskyder grunden og grundværdien i projektet, således at grundværdien kan indgå i virksomhedens anlægskapital”.

Skal kommunen – Dragørs borgere – forære CWWP en grund til deres projekt?

Jeg synes godt nok, at der er mange løse ender og uldne tråde i dette projekt. Din embedsførelse står i skærende kontrast til dine udmeldte hensigter i dit valgprogram.

Du har ved konstitueringen skrevet under på en øget borgerdialog og inddragelse af borgerne i væsentlige beslutninger for kommunen.

Hvad kan vi dragørborgere mere forvente fra din side i fremtiden?

Venlig hilsen,

Carsten Victor Rasmussen

Dialogen som blev væk – Del 1.

Borgmester Eik Dahl Bidstrups prestigeprojekt CWWP har været undervejs i tre år.

Eik Dahl Bidstrup, du skrev i Venstres valgprogram sidste år: ”En tryg kommune for alle borgere. En ny borgerdialog med inddragelse”. Var det blot varm luft?

I konstitueringsaftalens politiske samarbejdsgrundlag, har du skrevet under på:

”Det skal være lettere som borger at tage en aktiv rolle og bidrage til vores udvikling. Vi skal med borgere, foreninger og erhverv skabe en bedre opgaveløsning med fokus på nærdemokrati, dialog, samspil og rammer. Der skal arbejdes med en mere aktiv dialog med borgerne om initiativer i kommunen. Der skal arbejdes på en proces, hvor borgere og andre ressourcepersoner kan bidrage under udvikling og eventuel gennemførelse. Vi vil arbejde for at inddrage Dragørs borgere i væsentlige beslutninger for kommunens udvikling”.

Var det blot et spil for galleriet?

I forrige udgave af Dragør Nyt (nr. 44, side 7) efterlyser du en konstruktiv dialog med borgerne.

Dragør Kommune og CWWP.

I tre år har kommunen samarbejdet med Copenhagen White Water Park (CWWP), om opførelsen af en White Water Arena på op til 48.000 m2, beliggende mellem Hartkornsvej og Rytterager. Senere mellem Kirkevej og Lundestien, og nu på Kalvebodvej i Kongelunden. Det færdige projekt skal omfatte en White Water World Cup Arena med tilskuertribuner, højtaler- og lysanlæg – så der kan afholdes VM, EM og internationale stævner i Dragør.

I tre år har du ikke informeret borgerne om projektet. Grundejere, andelshavere og kolonihaveejere har været uvidende om det kommende projekt på deres nabogrund.

I tre år har du og enkelte embedsmænd haft omfattende mail-korrespondance med CWWP om projektet. Du har inviteret CWWP til et ’hemmeligt møde’ på rådhuset med AOV. Et lukket møde, hvor den øvrige kommunalbestyrelse ikke blev indbudt – ja, ikke engang orienteret. Det kalder jeg rigtig dårlig forvaltningsstil.

Der er mellem kommunen og CWWP blevet diskuteret beliggenhed: Området ved Hollænderhallen vs. Kongelunden. Der har været trafikmålinger på Kirkevej og kommunen har tilsendt CWWP trafiktal fra målingerne, som CWWP skulle anvende i sin projektbeskrivelse til Dragør Kommune.

Klik her for at se ‘Hvor stor bliver CWWP?’

I tre år har dette projekt kørt under radaren, uden oplysninger til borgerne, uden information til de kommende naboer – ja, selv flere kommunalbestyrelsesmedlemmer har været uvidende om projektets enorme omfang.

Første CWWP-byggegrund. Halvejen-Hartkornsvej (Harevænget). 15 meter til naboer.

Anden CWWP-byggegrund. Kirkevej-Slørvej-Lundestien (Rytterager). 5 meter til naboer.

Tredje CWWP-byggegrund. Kalvebodvej (Kongelunden). 10 meter til naboer.

Ifølge aktindsigten, så har du så sent som den 11. september 2018 modtaget en ’taleseddel’ fra CWWP.

CWWP skriver: ”Vi har skrevet lidt sammen med Eik og han har fået vedhæftede til at snakke ud fra i forhold til at det er en PARK og at Kirkevej giver god mening”.

Nu er CWWP pludselig ikke en World Cup Arena – men en park! Det skal altså gøres ’spiseligt’ for Dragørs borgere.

Hvordan i alverden kan du tillade dig at efterlyse en konstruktiv dialog om CWWP-projektet, hvor planlægning, beliggenhed, samspil, rammer, økonomi, kommunalt tilskud med videre har kørt i et lukket kredsløb mellem dig, enkelte embedsmænd og CWWP i tre år?

Åbenhed skaber en konstruktiv dialog.

Dialogen starter ikke, når kaninen hives op af hatten.

Venlig hilsen,

Carsten Victor Rasmussen

Hvor stor bliver CWWP ?

Allerede for flere år siden valgte Dragør Kommune og en del af kommunalbestyrelsen landområder til CWWP. Her ses første udvalgte grund ved Halvejen og Hartkornsvej. Dette er siden blevet ændret til grunden mellem Kirkevej, Slørvej og Lundestien.

Undertegnede har fået aktindsigt i korrespondancen mellem Dragør Kommune og CWWP.

Det er en overraskelse at se omfanget af dette projekt, den noget usædvanlige sagsbehandlingsprocedure, samt det at Dragør Kommune allerede i maj 2016 havde udpeget landområder for opførelse af vandparken.

CWWP’s korrespondance med Dragør Kommune viser følgende:

 • Dragør Kommune har været i dialog med CWWP siden april 2016 – og måske endda tidligere.
 • Dragør Kommune har allerede i maj/juni 2016 udpeget byggefelter til CWWP.
 • Dragør Kommune har gennemført trafiktælling i oktober 2017 i forbindelse med CWWP-projektet.
 • Første udkast til placering var ved Halvejen/Hartkornsvej.
 • White water-anlægget skal udføres i to faser.

Kilde: CWWP Dragør, Projektbeskrivelse, september 2016. Halvejen/Hartkornsvej. Ovenfor ses de to faser i CWWP’s byggeprogram.

Kilde: CWWP Dragør, Projektbeskrivelse, september 2016. Halvejen/Hartkornsvej. Fase 1. Træningsanlæg med vandbassin, Surf Course, Rapid Water Course, kajakpolobane, dykkerområde, lysanlæg, klubhus, værksted, opbevaringsrum, omklædningsrum, toiletter, parkeringspladser med videre. CWWP i Dragør vil være Danmarks første white water-anlæg, eftersom alle andre kommuner har sagt nej til CWWP siden 2001.

Kilde: CWWP Dragør, Projektbeskrivelse, september 2016. Halvejen/Hartkornsvej. Fase 2. World Cup-anlæg med bassin udvidelse, publikumstribuner, ekstra klubfaciliteter, ekstra lysanlæg, højtalere med videre. Et internationalt anlæg til World Cup, EM- og VM-konkurrencer i white water-sport.

 • Første udkast til placering i 2016, som ses ovenfor, var ved Halvejen og Hartkornsvej – et byggefelt på ca. 35.000 m2.
 • Der bliver foretaget politisk beslutning i oktober 2018 om en ny placering mellem Kirkevej, Slørvej og Lundestien – et byggefelt på ca. 48.000 m2.
 • Naboerne til vandanlægget benævnes under punktet ‘Ulemper’ i et CWWP-notat som ”kolonihaver”. Dette er meget misvisende. Ud over kolonihaveforeningen HF Maglebylund, så er Grundejerforeningen Skippergården, Andelsboligforeningen Kastaniegården m.fl. også naboer til CWWP. Mere end 170 grundejere og andelshavere samt 324 kolonihaveejere, som ikke er blevet informeret om projektet. Ingen af disse hundredevis af naboer er blevet informeret af Dragør Kommune om CWWP-byggeplanerne i 2016, 2017 eller 2018. Naboerne til CWWP må selv tage kontakt til kommunen.
 • En embedsmand fra kommunen besøgte i maj 2018 et white water-anlæg i Cardiff, Wales.
 • Alle beregninger med hensyn til trafik, antal besøgende, støj med videre er udelukkende foretaget med udgangspunkt i fase 1 (træningsanlæg) og et tilsvarende træningsanlæg i Pinkston, Glasgow svarende til CWWP fase 1.
 • Hvordan bliver virkeligheden, når fase 2 (World Club Arena) bliver en realitet med endnu flere biler, tilskuertribuner, ekstra lysanlæg, højtalere og mere støj?
 • Korrespondancen mellem Dragør Kommune og CWWP har været ført ’under radaren’ med ganske få aktører og uden åbenhed for Dragørs borgere. Tilsyneladende også med tilbageholdt information for andre kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Min hensigt med dette indlæg er at videreformidle, hvor stor CWWP egentlig bliver.

Ud over Dragør Kommunes ønske om at komme på UNESCO’s Verdensarvsliste, som fordrer kultur- og naturarv, så ønsker AOV-flertallet i kommunalbestyrelsen ligeledes, at Dragør By skal etablere en international World Cup White Water Arena på ca. 48.000 m2 mellem Kirkevej, Slørvej og Lundestien i et naturskønt område. Det giver ingen mening.

Jeg forstår godt de mange dragørborgere, specielt de hundredevis af naboer, som er meget bekymrede og modstandere af dette enorme byggeri.

Fra nu af kan Dragørs borgere berede sig på CWWP’s størrelse, ændring af vores lokalmiljø, bebyggelse af endnu en grøn plet i byen, kommende støjudsending, daglig øget trafikbelastning og at Dragør i fremtiden skal være vært for World Cup, EM og VM i white water-sport.

Venlig hilsen,

Carsten Victor Rasmussen