Kunstig klorflod i Kongelunden.

Dragør Kommune vil opføre CWWP her på Asylcenter Kongelunden.

Flertallet i kommunalbestyrelsen befinder sig i et stormvejr af borgermodstand.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Allan Holst (A), Lisbeth Dam Larsen (A), Nicolaj Bertel Riber (A), Anne Funk (O) og Morten Dreyer (O) vil placere CWWP i Kongelunden uden hensyntagen til naboerne og naturen.

Vil kommunalbestyrelsen selv bo ved CWWP?

Bestyrelsesmedlem Kim Dupont (V) har dags dato i et offentligt debatforum erkendt, at han ikke selv vil bo ved siden af CWWP:

Kenneth Olsen til Kim Dupont: ”Det er ualmindeligt svært at øjne det borgerdemokrati, som du omtaler. Det er ikke eksisterende. Hvis det, ifølge dig selv, er en principsag for dig med øget borgerdemokrati, hvordan hænger det så sammen med det Henrik Gotha Jørgensen meget fint kalder De Dominerende 8’s nuværende handlinger i Dragør? Her tænker jeg især på, hvorledes I intentionelt chikanerer borgerne med opførelsen af CWWP lige op og ned ad Dragørs naboer og natur. Helt ærligt og blottet for din udenomssnak. Ville du selv være nabo til CWWP?” (Facebook, DragørNyheder.dk, 3.11.2018).

Kim Dupont til Kenneth Olsen: ”Nej, Kenneth det ville jeg ikke og jeg erkender blankt at placeringen på Kirkevej var (for min del) uigennemtænkt. Nu overvejes placeringen ved Kongelunden og konceptet er ændret, vi må se hvor den lander!” (Facebook, DragørNyheder.dk, 3.11.2018).

Summa summarum Kim Dupont vil ikke selv være nabo til forlystelsesparken CWWP, men han har ingen skrupler over at placere CWWP hos naboerne i Kongelunden.

Den lader vi stå et kort øjeblik. Og ja, du læste rigtigt.

Hvis placeringen på Kirkevej, Slørvej og Lundestien ifølge Kim Dupont var ”uigennemtænkt”, hvad gør sig så gældende for placeringen af CWWP i Kongelundens skovområde? Det er ret beset en foruroligende form for tankeløshed borgerne i Dragør er tilskuere til.

Hvad er det reelt kommunalbestyrelsen foretager sig?

De ansvarlige 8 politikere vil ganske enkelt placere en kunstig turbinedrevet flod med klorholdigt vand ovenpå en af vores sikringer af grund- og drikkevandsressourcer:

”Kongelunden er karakteristisk med sine markante lige skovbryn præget af hvidblomstrende arter. Skoven er en blandingsskov hovedsageligt bestående af eg og gran og indeholder et stramt stinet. Skovområdet prioriteres som et middel til at sikre grundvands- og drikkevandsressourcer, fremme biodiversiteten og spredningsmulighederne for det vilde plante- og dyreliv, og til at øge mulighederne for friluftsoplevelser” (Dragør Kommune, Kommuneplanrevision 2013, Det åbne land – Skov, side 48).

Kommuneplanrevisionen foreskriver, at kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Dragør Kommunes egen bygge- og anlægsaktivitet må ikke stride mod kommuneplanen.

Miljøtilsynsplanen 2018-2021 for Dragør Kommune dikterer, at kommunalbestyrelsen skal arbejde med en bæredygtig udvikling, hvor der tages størst muligt hensyn til borgernes levevilkår, natur og det lokale miljø i Dragør.

Dette strider fuldstændig mod kommunalbestyrelsens nuværende adfærd og planer om at gennemtvinge opførelsen af CWWP i Kongelunden.

Tillige skal anvendelse og spild af energi, vand og andre ressourcer begrænses:

Klik her for at se ‘Miljøtilsynsplan år 2018-2021 for Dragør Kommune’

CWWP vil forhåbentlig blive bygget efter alle kunstens regler, men tør vi dragørborgere håbe på, at der ikke opstår nogen form for udsivning fra anlægget – i modsat fald, så har Dragør Kommune en egenforskyldt klorforurening i Kongelunden på samvittigheden.

Den lille ‘Natura 2000’-beskyttede Kalvebodhøj Sø ligger lige ved siden af CWWP-byggegrunden.

Man kan med lethed undre sig over, hvorfor Dragør Kommune ikke per automatik har rettet henvendelse til nogle af de kommuner, der har afvist initiativtager Jakob Færch og projektgruppen bag CWWP siden 2001 – herunder Københavns Kommune. Der er gået 17 år, og alle andre kommuner har sagt blankt nej til CWWP.

Dragør Kommune er spejlblank og siger ja.

Hvis man som angrende politiker i Dragør har tid og lyst, så gives hermed muligheden for at sætte sig ind i, hvad Dragør Kommune selv har ønsket for Sydvestpynten og Kongelunden for fem år siden:

Klik her for at se ‘Kommuneplanrevision 2013’

Jeg tænker, at hvis vi skal nå et absolut minimumsmål, så bør den nuværende kommunalbestyrelse sætte sig en smule ind i Kongelundsområdet – vel at mærke inden de fortsætter med at spille russisk roulette med borgerne og naturen i Dragør.

God læselyst.

Venlig hilsen,

Kenneth Olsen

Hvor tæt bor naboerne på CWWP ?

Naboerne til CWWP går en mørk tid i møde.

Ingen grundejere er blevet kontaktet af Dragør Kommune omkring opførelsen af CWWP. Grundejerne er naboer og dermed per definition juridiske parter i denne sag.

Flere grundejere har skriftligt stillet krav om partshøring hos Dragør Kommune. Dette har kommunen affærdiget. Der er ligeledes skriftligt varslet erstatningskrav i multimillion-klassen mod Dragør Kommune. Dette har Dragør Kommune valgt ikke at kommentere på.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup og alle kommunalbestyrelses-medlemmerne bor selv i behørig afstand fra CWWP-byggegrunden i Dragør.

Jakob Færch og projektgruppen bag CWWP forsøger på sin hjemmeside, og andre steder, at bilde borgerne i Dragør ind, at den turbinedrevne White Water-flod med højtråbende sportsfolk og firmafester udsender et støjniveau, der svarer til “almindelig tale” blandt mennesker. Dette er ret beset usandsynligt.

Jakob Færch bor selv i København.

Ydermere skal der i fase 1 for CWWP tages højde for støjen fra servicebygninger og parkeringsanlæg samt øget trafik i det øvrige Dragør. I fase 2 vil CWWP afholde internationale konkurrencer og bygge tilskuertribuner til formålet. Dragør har ikke kapacitet til dette.

Støjniveauet fra CWWP vil blive meget højt.

Her er nogle fotos fra de tætteste naboer i det skønne område, som mange borgere bruger som pusterum i hverdagen.

HF Maglebylunds grundejere og harerne bliver ufrivilligt meget tætte naboer til Copenhagen White Water Park.

CWWP kommer til at ligge til højre bag hækken. Få meter fra husene. Måske lydisolerer hækkene mod CWWP’s støjudsending?

Fremtiden i HF Maglebylund? Familier som har haft huse i flere generationer bliver modvilligt nødt til at sætte sine huse til salg, da de ikke kan holde ud at bo ved siden af CWWP.

 Nabo på Kirkevej. CWWP-byggegrunden ses i forgrunden.

Området omkring Rytterager og Ulspilsager, som skal beklædes med cement. Dragør Kolonihaveforening bliver også påvirket.

Naboerne på Rytterager. Heriblandt Watpa Buddhist Tempel, hvis fredfyldte baghave nok ikke er egnet til meditation under og efter opførelsen af CWWP.

Lundestien. Naboerne på Rytterager har mindre end 10 meter til CWWP’s støj. Byggegrunden ses til venstre. Grundejerforeningen Skippergården ligger til højre.

Rytterager. Den gamle ridehal, Kastaniegårdens Hestepension og Maglebyhallens Ridecenter bliver også direkte påvirket af vandparken.

Andelsboligforeningen Kastaniegården på Kirkevej har blot 5 meter til CWWP-byggegrunden. 17 boliger bliver påvirket på 3 sider af CWWP’s støjudsending og brugernes direkte indblik i boliger og haver.

I området er der også andre beboere end mennesker. Dyrene stortrives på nuværende tidspunkt.

Området byder på en variation i ugler, musvåger, falke, spætter, flagermus, smågnavere, firben, hugorme, snoge, tudser, frøer, pindsvin, ræve og harer. Heraf er flere arter fredede.

Naboerne får ofte uanmeldt besøg af skrubtudser og hareunger i haverne – og de er altid velkommen.

Dragør Kommune opfordres hermed til at gå i dialog med dragørborgerne, og værne om et af de sidste grønne områder midt i vores dejlige by.

Dragør er ikke København – pænt nej tak til vandparken.

Dragør er en selvstændig kommune. Vores by er ikke en del af Hovedstadsområdet.

Kære Borgere,

Jakob Færch og hans projektgruppe bag Copenhagen White Water Park (CWWP) har henvendt sig direkte til borgerne og politikerne på DragørNyheder.dk den 3. oktober 2018.

Hvis du ikke allerede har læst Jakob Færchs koloenorme indlæg og alle kommentarerne, så giv dig selv muligheden. Det er meget underholdende på en tragikomisk måde – uanset hvad ens egen politiske overbevisning er.

Det er desværre disse mennesker fra CWWP’s projektgruppe, som vi borgere skal bokse med resten af vores liv, hvis vi ikke gør noget sammen nu.

Politikerne kan vi skifte ud. CWWP bliver for evigt.

Projektgruppen bag Copenhagen White Water Park.

Jakob Færch er initiativtager til CWWP og har arbejdet på projektet siden 2001.

Efter 17 år, hvor Jakob Færch og hans projektgruppe har fået det ene nej efter det andet fra andre kommuner, så vil en del af kommunalbestyrelsen i Dragør nu gennemtvinge opførelsen af CWWP på Kirkevej.

Det kommer til at påvirke alle borgere i Dragør. Vi skal derfor råbe de medlemmer af kommunalbestyrelsen op, som har underkendt samtlige indsigelser, som borgerne er kommet med.

Nej til Copenhagen White Water Park

Københavns Kommune var den seneste kommune i rækken, som sagde blankt nej til vandparken.

Selvom Copenhagen White Water Park efter hele 17 år ikke er blevet realiseret i nogen andre kommuner, så indeholder arbejdstitlen på vandparken stadig ’Copenhagen’. Vandparken skal placeres i Dragør.

Dragør er ikke København. Vi er en lille selvstændig kommune, der ikke har kapacitet til CWWP.

Lad os sammen sørge for, at forslaget om CWWP bliver fejet af bordet for evigt, og ikke genopstår om 3 år med navnet ’Dragør White Water Park’.

Således får den nye kommunalbestyrelse ikke muligheden for at foretage de samme overgreb på byens borgere, som den nuværende kommunalbestyrelse foretager.

Venlig hilsen,

Kenneth Olsen – Kommende ufrivillig nabo til CWWP.

Bor kommunalbestyrelsen ved CWWP ?

Dragør Kommune har valgt en grund til CWWP med naboer til 4 sider, som bor ganske få meter fra vandparkens kommende støj.

Kære Borgere,

Vi har været ude at gå søndagstur i vores nuværende dejlige lokalområde med en liste over flertallet af kommunalbestyrelsesmedlemmerne, som har gennemtvunget budgettet torsdag den 4. oktober 2018.

Ingen medlemmer bor selv der, hvor kommunalbestyrelsens flertal placerer CWWP med alle dens medfølgende støjgener.

Heller ikke borgmester Eik Dahl Bidstrup.

Hovedmanden bag CWWP, Jakob Færch, som har fået nej til sit projekt i hele 17 år fra andre kommuner, bor i behørig afstand inde i København.

Vi kommer til at bo 5 meter fra CWWP.

Hav en dejlig søndag, og nyd det gode vejr i Dragør.

Kærlig hilsen,

Kenneth Olsen – Kommende ufrivillig nabo til CWWP.

Klik nedenfor, hvis I vil se dokumentationen på Dragør Kommunes egen hjemmeside:

Kommunalbestyrelsens medlemmer

Vandparkens ufrivillige naboer.

Det er ikke kun gæssene, som samles i Dragør. Borgerne danner fælles front mod Dragør Kommunes flertal i kommunalbestyrelsen.

Kære Borgere,

Vi bliver alle ufrivilligt naboer til placeringen af Copenhagen White Water Park i Dragør.

Med forslaget om CWWP forsøger en del af Dragør Kommunes politikere at fremme sin egen politiske karriere.

Det viser sig dog, at prestigeprojektet CWWP møder så kraftig modstand fra Dragørs borgere, at det kan give gevaldigt bagslag. Politikerne vil blive husket som de politikere, der overvurderede Dragørs begrænsede kapacitet og pure underkendte borgernes velmenende protester.

Realiseringen af CWWP i Dragør bliver borgmester Eik Dahl Bidstrups Waterloo.

Dragør Kommune har bevidst tilbageholdt oplysninger om, præcist hvor og hvorledes opførelsen af Copenhagen White Water Park eventuelt skal foregå, på trods af at der har været rig mulighed for at gå i dialog, og som minimum informere de nærmeste naboer til det potentielle byggeområde.

Alle i Dragør bliver reelt set naboer til CWWP, og vi må fremadrettet dagligt leve med, hvad parken bringer med sig: Permanente støjgener fra hele parkområdet, indkig i folks private boliger samt haver, øget trafik, øget turisme, overbelastning af havnen, øget brugerantal ved badefacilliterne ved Øresund, flere passagerer i busserne osv. Dette kan ikke undgås. Med mindre vi gør noget aktivt som borgere.

Fremtiden vil nøjagtigt vise, hvor slemme følgevirkningerne er i Dragør – men så er det desværre for sent. Som tilbagevendt bysbarn har jeg, og folk i min nærhed, ikke nævneværdigt lyst til at være forsøgskaniner i politikernes uigennemtænkte og økonomisk urealistiske prestigeprojekt.

Dragør Kommune leger intentionelt kispus med borgerne og vores skæbner.

Bliver Dragør et bedre sted at bo for borgerne?

Dragør har efter min mening ikke kapacitet til at rumme CWWP. Forandring kan være rigtig fint, men man bliver også nødt til at vurdere, om Dragør bliver et bedre sted at bo, eller om Dragør vil lide under en uoprettelig skade, som kommunen påfører sine egne borgere, der vel at mærke ikke selv har bedt om vandparken. Politikerne har ikke borgernes opbakning.

Det er Dragør Kommune, som egenhændigt vil gennemtrumfe opførelsen af den store vandpark.

Københavns Kommune sagde blankt nej til CWWP – og det var der utallige gode grunde til.

Flere kommuner har som bekendt også sagt nej tak til lignende vandforlystelser og sportsanlæg med vand, eftersom man i de andre kommuner værner om sine borgere og lytter til borgernes behov, og ydermere tager vurderingen af de respektive byers begrænsede kapacitet meget alvorligt.

Projektgruppen bag Copenhagen White Water Park.

Jakob Færch er initiativtager til CWWP og har arbejdet på projektet siden 2001.

Efter 17 år, hvor Jakob Færch og hans projektgruppe har fået det ene nej efter det andet, så vil en del af kommunalbestyrelsen i Dragør nu gennemtvinge opførelsen af CWWP på Kirkevej.

Vi har derfor demonstreret flere gange mod de medlemmer af kommunalbestyrelsen, som indtil videre har underkendt samtlige indsigelser, som borgerne er kommet med.

Naboerne til CWWP.

Da Andelsboligforeningen Kastaniegården på Kirkevej 56, hvor jeg bor, indenfor få døgn har fundet ud af, at Dragør Kommune har planer om at medvirke til at betale for og bygge den selvejende institution CWWP helt op til vores matrikel, som er underlagt landzoneregler, så er beboerne blevet dybt berørte.

A/B Kastaniegården består af 17 boliger, som er beliggende på en dejlig gård fra 1861. Her er 14 andelsboliger og 3 lejemål. Vi har en bundsolid økonomi, og vi er en ressourcestærk og velfungerende andelsboligforening, som rummer alt fra småbørn til ældre. Vi har arbejdet 25 år på at nå hertil, hvor vi er i dag. Dette er en del af kommunalbestyrelsen ved at spolere med én eneste drastisk handling.

Dragør Kommune har på intet tidspunkt kontaktet A/B Kastaniegården vedrørende byggeplanerne.

Vi er hermed ufrivilligt blevet part i en byggesag, som kommunen skal træffe en afgørelse i.

Dragør Kommune har pligt til at høre os, eftersom kommunen har væsentlige oplysninger i sagen, som vi ikke kender, og som forventeligt ikke er til fordel for os.

A/B Kastaniegården har skriftligt stillet krav om en partshøring hos Dragør Kommune. Der rejses ligeledes erstatningskrav mod Dragør Kommune.

Kvittering fra Dragør Kommune er modtaget. Borgmester Eik Dahl Bidstrup, Plan og Teknik, hvert enkelt medlem i kommunalbestyrelsen og kommunaldirektør Kenneth Kristensen har modtaget vores krav om partshøring og varsling om rejsning af erstatningskrav mod Dragør Kommune.

A/B Kastaniegården er én af de nærmeste naboer til ejendommen, som Dragør Kommune har planer om at bygge CWWP på. Naboerne tæller blandt andre også HF Maglebylund, grundejerforeningerne på Rytterager og Ulspilsager, Dragør Kolonihaveforening, adskillige hestehold og ikke mindst det lille hyggelige Watpa Buddhisttempel. Jeg håber virkelig, at sidstnævnte har ophøjet ro i sjælen – det har vi andre ikke.

A/B Kastaniegården går nu sammen med de andre grundejere og danner fælles front mod Dragør Kommune. Ingen er blevet kontaktet af Dragør Kommune. Søgsmålene vil være mangeartede, og der vil blive rejst mange individuelle erstatningskrav mod kommunen.

Kommunalbestyrelsen har godkendt budgetforslag for 2019 torsdag den 4. oktober 2018. Dragør Kommune skal medregne et anseeligt erstatningskrav i millionklassen fra A/B Kastaniegården alene. Vores jurister, vores dygtige valuar og diverse andre aktører er allerede aktiveret.

Lad os stå sammen.

Dragør Kommune skal på et tidspunkt træffe endelig afgørelse om opførelsen af CWWP i Dragør, som påfaldende nok allerede figurerer på Google Maps, selvom politikerne siger, at intet er besluttet endnu.

På CWWP’s hjemmeside har de allerede anført vandparkens adresse som Kirkevej (uden vejnummer) under sine almindelige kontaktinformationer. Men Dragør Kommunes politikere siger jo, at intet er besluttet endnu? Den lader vi lige synke ind i et kort øjeblik.

Demonstrationerne i september og oktober er ganske vist blot en forsmag på, hvad Dragørs politikere har i vente, men jeg ved, at der ikke er tvivl hos de fremmødte politikere om, at borgernes modstand er vedvarende og stærkt voksende i proportion.

Nu skal vi have de resterende borgere med – for vi vil rigtig gerne se jer og høre jeres historie.

Det er altafgørende, at de tusindvis af frustrerede og skræmte borgere i Dragør, som sidder derhjemme og skælder ud på borgmesteren, lokalavisen, fjernsynet og Facebook slutter sig til os andre.

Vi kan i fællesskab vise de folkevalgte politikere, at vi ikke accepterer, at der bliver trukket ufornuftige beslutninger med vidtrækkende konsekvenser ned over hovedet på os borgere i Dragør.

Hvis opførelsen af CWWP egenhændigt bliver gennemtrumfet af kommunalbestyrelsen, så skal vi alle leve med konsekvenserne resten af vores liv…med mindre vi flytter fra Dragør.

Og det er der vist ikke nogen, der har udpræget lyst til. Heller ikke jeg.

Venlig hilsen,

Kenneth Olsen – Kommende ufrivillig nabo til CWWP.