Om CWWP

Hvem er projektgruppen bag Copenhagen White Water Park ?

Jakob Færch er initiativtager til CWWP og har arbejdet på projektet siden 2001.

Efter 17 år, hvor Jakob Færch og hans projektgruppe har fået det ene nej efter det andet fra andre kommuner, så vil en del af kommunalbestyrelsen i Dragør nu gennemtvinge opførelsen af forlystelsesparken CWWP på Kalvebodvej 250 i Kongelunden.

Dette er den tredje udpegede byggegrund i Dragør.

World Cup Arenaen CWWP kommer til at påvirke alle borgere i Dragør. Vi skal derfor stille flertallet i kommunalbestyrelsen til ansvar, eftersom de har underkendt samtlige indsigelser, som borgerne er kommet med.

Borgernes protester er blot støj i borgmester Eik Dahl Bidstrups ører, men det er nye tider, og støjen ændrer sig til konkrete obstruktioner for CWWP-projektets tankeløse bagmænd.

Københavns Kommune var den seneste kommune i rækken, som sagde blankt nej til vandparken.

Selvom Copenhagen White Water Park efter hele 17 år ikke er blevet realiseret i nogen andre kommuner, så indeholder arbejdstitlen på vandparken stadig ’Copenhagen’. Vandparken skal placeres i Dragør.

Dragør er ikke København. Vi er en lille selvstændig kommune, der ikke har kapacitet til World Cup Arenaen CWWP.

Alle i Dragør bliver reelt set naboer til CWWP, og vi må fremadrettet dagligt leve med, hvad forlystelsesparken bringer med sig: Permanente støjgener fra hele parkområdet, indkig i folks private boliger samt haver, øget trafik, øget turisme, overbelastning af havnen, øget brugerantal ved facilliterne ved Øresund og Sydvestpynten, flere passagerer i busserne osv.

Dette kan ikke undgås. Med mindre vi gør noget aktivt sammen nu – for at beskytte vores naboer og natur i Kongelunden.

Første CWWP-byggegrund. Halvejen-Hartkornsvej (Harevænget). 15 meter til naboer.Anden CWWP-byggegrund. Kirkevej-Slørvej-Lundestien (Rytterager). 5 meter til naboer.Tredje CWWP-byggegrund. Kalvebodvej (Kongelunden). 10 meter til naboer.