Pavilloner nedbrydes på asylgrunden.

De mobile pavillon-bygninger på det tidligere Asylcenter Kongelunden burde være fjernet for længst, og nu går det den rigtige vej. Standen er så dårlig, at de ikke kan genbruges, og derfor bliver de revet ned.

Asylcenter Kongelunden blev nedlagt i sommeren 2017.

Borgerne har bedt Udlændingestyrelsen og Dragør Kommune om at overholde lovgivningen, som foreskriver at pavillonerne skal fjernes. Asylvirksomheden er ophørt for flere år siden.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sågar gjort Dragør Kommune opmærksom på, at Udlændingestyrelsen selv er forpligtet til at fjerne pavillonerne.

Dragør Kommunes forvaltning tilsidesatte dette, og forventede at kommunen kunne overtage grunden og pavillonerne, der er opført på dispensation.

Især borgmesteren var meget interesseret i disse pavillon-bygninger, som han påstod var i fin stand – men det var de ikke.

Borgerne har, i modsætning til Dragør Kommune, manet til fornuft og bedt Udlændingestyrelsen om at rydde op efter sig selv.

Grundet dispensationen er der ikke lavet VVM-redegørelse for de mobile bygninger, og i disse dage rives pavillonerne ned, da de skal fjernes inden salg af grunden.

Statens ejendomsselskab Freja Ejendomme A/S har sat ejendommen på Kalvebodvej 250 til salg.

Borgmester blokerer borgere.

Den dynamiske duo borgmester Eik Dahl Bidstrup og Kim Dupont er ikke begejstrede for at blive modsagt af borgerne. Pressefoto.

I Dragør Kommune føres der en ny form for blokpolitik, der i folkemunde kaldes for ’blokeringspolitik’.

Blokeringerne bliver foretaget på Facebook.

’Blokeringspolitikken’ går i al sin enkelthed ud på, at borgmesteren og hans højre hånd Kim Dupont blokerer borgere, som tillader sig at citere dem eller have en anden mening end dem.

Dermed kan borgerne ikke se, hvad borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) og kommunalbestyrelsesmedlem Kim Dupont (V) skriver på Facebook.

Det blokerer ligeledes for andre medborgeres kommentarer, når de er i offentlig dialog med borgmesteren og Kim Dupont.

Venstre i Dragør har ved CWWP-sagens begyndelse og frem til i dag benyttet sig ivrigt af Venstre-trolls på de sociale medier, som skal støtte op om borgmesterens prestigeprojekter og samtidig sørge for, at kritiske borgere ikke kommer for meget til orde – det virker desværre ikke efter hensigten.

Hvordan lukker man så af for de kritiske røster i debatten?

Man skrider mere drastisk til værks og blokerer borgerne, så de ikke kan læse ens Facebook-opslag og kommentarer. Det er vejen frem.

Den udemokratiske vej, hvor man gladelig ’glemmer’, at de folkevalgte politikere er til for borgernes skyld, og ikke omvendt.

Borgmesterens valgløfte og virkeligheden.

Nogle borgere har været blokeret af borgmesteren i årevis.

Eik Dahl Bidstrup og Kim Dupont forsætter deres opslag på Facebook, på trods af, at de har blokeret stort set alle kritikere i Dragør By, som tør ytre sine meninger i debatten.

Dermed opstår en udemokratisk monolog, som kun er til gavn for dem, der er enige med borgmesteren og Kim Dupont.

Venstres valgløfte i Dragør klinger hult:

”En ny borgerdialog med øget inddragelse af borgerne”.

Borgerne oplever det stik modsatte – nemlig borgerbedrag og målrettet fravalg af demokratiet.

Her er en mere virkelighedstro version af borgmesterens valgløfte:

”En ny politiker-monolog med øget borgerunddragelse”.

Denne version af valgløftet giver nok ikke så mange personlige stemmer i valgurnerne.

Vi vil hermed bede borgerne om at huske den dynamiske duos udemokratiske manøvre, når vi i fællesskab skal til kommunalvalg i 2021.

Kommunaldirektør ude af Dragør Kommune.

Kenneth Kristensen har opsagt sin stilling. Pressefoto.

I det forgangne år har 4 direktører meldt deres afsked fra Dragør Rådhus.

Kommunaldirektør Kenneth Kristensens afgang kommer i kølvandet på, at velfærdsdirektør Jesper Reming Tangbæk, erhvervs- og turismechef Claus Rex samt direktør for Plan og Teknik Mette Jeppesen har opsagt sine stillinger i Dragør Kommune.

Kommunaldirektør Kenneth Kristensens meddelelse kom mindre end en måned efter velfærdsdirektør Jesper Reming Tangbæk havde opsagt sin stilling i Dragør Kommune.

Kenneth Kristensen har været kommunaldirektør siden 2015.

Henrik Harder, som bor i Farum, er ny kommunaldirektør i Dragør Kommune og tiltræder stillingen den 1. januar 2020.

Borgmesteren og kommunaldirektøren arbejdede med CWWP.

I årene 2016, 2017, 2018 og 2019 førte borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) samarbejde med den private aktør Copenhagen White Water Park (CWWP).

I samme periode var Kenneth Kristensen kommunaldirektør.

Borgermodstanden lukkede det uønskede CWWP ned i marts 2019.

Blandt andet under byrådsmøderne har Kenneth Kristensen flankeret borgmester Eik Dahl Bidstrup.

Møderne kan opleves på Dragør Kommune TV.

Klik her og se borgmesteren og Kenneth Kristensen i aktion til byrådsmøde

Har borgmesteren fjernet dokumenter i CWWP-sagen?

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) nægter selv at svare. Men ifølge Dragør Kommunes forvaltning har borgmesteren ikke skrevet sammen med CWWP i årene 2016-2019. Pressefoto.

Borgere og kommunalbestyrelsesmedlemmer har siden september 2018 efterspurgt den skriftlige kommunikation mellem borgmesteren og CWWP, som ikke figurerer i aktindsigten.

Mailkorrespondancen mangler ligeledes i den udvidede aktindsigt.

Dragør Kommune har heller ikke udleveret dokumentation i form af mødereferater, telefonnotater eller journalisering af, hvordan Dragør Kommune og CWWP forhandlede sig frem til kommunens milliontilskud til den private aktørs White Water World Cup Arena.

Det skal bemærkes, at censureringen og den mangelfulde udlevering af akter er i direkte strid med Offentlighedsloven og Dragør Kommunes journaliseringspligt.

Censureret og mangelfuld aktindsigt i CWWP-sagen.

Dragør Kommunes afdeling Plan og Teknik påstår stadigvæk, at borgmesteren ikke har været i direkte skriftlig kontakt med CWWP i årene 2016, 2017, 2018 og 2019.

Ikke desto mindre fremgår det tydeligt af aktindsigten, at projektgruppen bag CWWP skriver direkte til borgmester Eik Dahl Bidstrup – men alle borgmesterens henvendelser og svar til CWWP mangler i aktindsigten.

Flere borgere har retmæssigt bedt om at få udleveret de manglende dokumenter, der har stor betydning for sagen og sagsbehandlingen af CWWP i Dragør By.

Dragør Kommune vil dog ikke udlevere dokumenterne, og påstår at dokumenterne ikke eksisterer, fordi borgmesteren ikke har været i mailkorrespondance med CWWP – nogensinde.

Klik nedenfor og vurder, om dette er sandt. Her finder du mails fra CWWP og et borgerindlæg om de manglende dokumenter.

Vurder venligst selv, om du som borger i Dragør Kommune finder det troværdigt, at planlægningen af borgmesterens personlige prestigeprojekt er foregået, uden at borgmesteren har besvaret én eneste mail fra CWWP’s projektgruppe i perioden 2016-2019.

Klik her for at se ‘Mail fra CWWP 1’

Klik her for at se ‘Mail fra CWWP 2’

Klik her for at se ‘Mail fra CWWP 3’

Klik her for at se ‘Mail fra CWWP 4’

Klik her for at se ‘Mail fra CWWP 5’

Klik her for at se borgerindlægget ‘Et spørgsmål om journalisering’

Klik her for at se ‘Borgere i Dragør kan selv søge aktindsigt’

Direktør for Plan og Teknik går af.

Mette Jeppesen melder sin afsked på Dragør Rådhus. Pressefoto.

Dragør Kommunes meddelelse kommer i kølvandet på, at velfærdsdirektør Jesper Reming Tangbæk, kommunaldirektør Kenneth Kristensen samt erhvervs- og turismechef Claus Rex har opsagt sine stillinger i Dragør Kommune.

Mette Jeppesen har været direktør for Plan og Teknik siden 2015. Nu er det slut.

Det er absolut ikke kønt, når man løber parløb med Eik Dahl Bidstrup, og generer borgerne helt ind i det allerhelligste – vores hjem.

Nu forsætter borgmester Eik Dahl Bidstrup og direktør for Plan og Teknik Mette Jeppesen med et nyt byggeprojekt få meter fra borgernes boliger.

Nøglefigur i CWWP-sagen med nye byggeplaner.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup har ført samarbejde med Copenhagen White Water Park (CWWP) i årene 2016-2019.

I samme periode har Mette Jeppesen været direktør for Plan og Teknik i Dragør Kommune.

Mette Jeppesen er medansvarlig for borgmesterens ihærdige forsøg på at placere en White Water World Cup Arena med tilskuertribuner klos op ad naboer på 3 forskellige grunde i Dragør.

Alt imens Dragør Kommune nægtede de juridiske parter og naboer til CWWP umiddelbar partshøring, og konsekvent sendte affærdigende svar til grundejere og boligforeninger – så var hundredevis af familier lagt under psykisk og økonomisk pres af kommunen.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup og direktør for Plan og Teknik Mette Jeppesen forsatte desuagtet deres anløbne forehavende, hvilket blev mødt med massiv og vedvarende borgermodstand.

Hverken Mette Jeppesen eller Eik Dahl Bidstrup formåede at bremse sig selv, så borgerne sørgede for, at de blev bremset.

CWWP blev endeligt lukket ned af dragørborgerne i marts måned 2019.

Nu forsætter borgmester Eik Dahl Bidstrup og direktør for Plan og Teknik Mette Jeppesen med et nyt byggeprojekt – også denne gang klos op ad hundredevis af familiers boliger på nøjagtig samme placering.

Mageskifte mellem Dragør Kommune og PF Maglebylund.Direktør for Plan og Teknik Mette Jeppesen og borgmester Eik Dahl Bidstrup har under og efter CWWP-sagen afholdt møder med bestyrelsen for PF Maglebylund. Referaterne af møderne er ikke journaliseret af Dragør Kommune, nøjagtig ligesom i CWWP-sagen.

Man skulle så tro, at Mette Jeppesen og Eik Dahl Bidstrup var blevet klogere efter CWWP-sagen – men det er ikke tilfældet.

PF Maglebylund er et rekreativt område, som ligger på Kirkevej 58, 2791 Dragør.

Her forsøger borgmesteren at foretage et mageskifte af et markstykke/fællesareal. Mageskifte betyder ’bytning af fast ejendom’.

Mageskiftet er på ingen måde til beboernes eller nærmeste naboers fordel.

Borgmesteren vil med mageskiftet forsøge at fjerne ’et stykke med grønt’ og efterfølgende bygge et støjende sportsanlæg.

Hermed har borgmesteren og direktøren for Plan og Teknik skabt splid i PF Maglebylund. Mange beboere vil indlysende nok ikke have ødelagt sit grønne fællesareal og sine rekreative ejendomme, hvoraf flere er i familieeje.

Beboernes kamp for at kunne være i fred for Dragør Kommunes evindelige overgreb er i gang.

PF Maglebylunds bestyrelse er i 2018 og 2019 gået langt videre end blot at udarbejde et idéoplæg. Der er allerede drøftet mageskifte med borgmesteren. Denne handling er foretaget uden behørig oplysning til beboerne.

Borgmesterens mageskifte med bestyrelsen har været behandlet på den årlige ordinære generalforsamling 2019 i PF Maglebylund på et uoplyst grundlag.

Borgmesteren vil bytte skatteborgernes grund med PF Maglebylunds fællesareal, vel at mærke uden at informere de øvrige borgere i Dragør om dette.

PF Maglebylunds bestyrelse og borgmesteren har, på trods af lokalplanens foreskrifter og gældende støjdirektiver, forsøgt at bilde PF Maglebylunds beboere ind, at borgmesterens prestigeprojekt ’Hollænderparken’ skal bygges, uanset hvad nærmeste naboer mener.

Her er bestyrelsens information til beboerne:

”Der har gennem et års tid været massiv modstand fra Dragørs borgere omkring placering af Copenhagen White Water Park (CWWP) i Dragør Kommune – og en udfordring for PF Maglebylund, da placeringen skulle være som nabo til vores forening (på rullegræsmarken). CWWP bliver ikke vores nye nabo – men vi kan være helt sikre på, at der kommer noget andet? Pt. indgår arealet som en del af det nye ’Hollænder Parken’, der bliver resultatet af en helhedsplan for sports- og fritidsaktiviteter i sammenhæng med Dragør Boldklub og svømmehallen” (PF Maglebylund, Bestyrelsens forslag til generalforsamling 2019, 31. marts 2019).

Dette skræmmebillede er naturligvis ikke korrekt, og viser hvorledes borgmesteren manipulerer og presser naboerne til at foretage uhensigtsmæssige beslutninger, som skader deres eget lokalområde.

Det kan næsten ikke blive mere fordækt, og dog, den mangelfulde aktindsigt fra Dragør Kommune, som blot rummer 2 dokumenter om denne sag viser, at Dragør Kommunes afdeling Plan og Teknik nægter kendskab til borgmesterens prestigeprojekt, som han selv kalder ”Hollænderparken”:

”Plan og Teknik har ikke kendskab til betegnelsen ”Hollænderparken” for området ved Hollænderhallen” (Dragør Kommune, Plan og Teknik, Planchef Jørgen Jensen, 20. marts 2019).

Javel, så! Hollænderparken eksisterer ikke? En 2-siders aktindsigt?

Flere afholdte møder mellem borgmesteren, direktøren for Plan og Teknik samt PF Maglebylunds bestyrelse angående en byttehandel med skatteborgernes ejendom kræver journalisering – men i aktindsigten nævnes møderne ikke med ét eneste ord.

Dragør Kommune bryder atter Offentlighedsloven og ignorerer bevidst journaliseringspligten. Det har vi set før.

Den gældende lokalplan foreskriver bl.a. at der ikke må etableres stationære anlæg, og der er en masse andre forhold, som borgmesteren i sin begejstring har ’glemt’, at han skal rette sig efter. Han har også ’glemt’ at informere borgerne og nærmeste naboer om sit og Mette Jeppesens forehavende.

CWWP var et skræmmende eksempel på, hvad Eik Dahl Bidstrup og Mette Jeppesen samvittighedsløst kunne finde på at anlægge i umiddelbar nærhed af PF Maglebylund og de øvrige naboer.

Borgmesteren har sågar mødt et af foreningens medlemmer fra A-gangen i PF Maglebylund, som på grund af CWWP-projektet blev nødsaget til at sætte sit hus til salg. Det har åbenbart ikke gjort indtryk på borgmesteren.

Lydisolerende hække i PF Maglebylund?De nuværende hække i PF Maglebylund kan desværre ikke modstå støjtryk.

Borgmesteren vil nu ændre lokalplanen, så han endnu en gang kan forsøge at tilføre lokalområdet et støjende sportsanlæg.

Eik Dahl Bidstrup og Mette Jeppesen har derfor, som repræsentanter for Dragør Kommune, lovet PF Maglebylunds bestyrelse guld og grønne skove, herunder bekostelige løfter, for at få en studehandel sat i stand: Vandtilførsel om vinteren, asfaltering af stier/veje, gadebelysning osv.

Betaler Dragør Kommune for herlighederne? Med skatteborgernes penge?

Kan borgmesteren også love, at han forsyner alle i PF Maglebylund med nye lydisolerende hække, når han har opfundet sådanne hække?

Hvad med de øvrige naboer, som borgmesteren intentionelt ikke har inviteret til ”dialogmøde” den 18. juni 2019?

Som ejer af en parcel i foreningen PF Maglebylund er man samtidig medlem af Parcelforeningen og dermed også medejer af foreningens samlede areal.

Hermed har bestyrelsen i PF Maglebylund pligt til at informere i en sådan grad, at alle parcelejere er vidende om, eksakt hvad et mageskifte indebærer, og hvilke følgevirkninger mageskiftet vil få for beboerne.

PF Maglebylunds medlemmer er ikke i tilstrækkelig grad blevet informeret om, hvad et mageskifte med Dragør Kommune reelt indebærer.

Her er et uddrag af PF Maglebylunds bestyrelsesmøde:

”Vores forening er blevet indbudt til dialogmøde om en samlet plan for Hollænderhalsområdet (det vi kender som rullegræsområdet mv.). Udgangspunktet for mødet er kommunens ønske om at finde plads til flere faciliteter i området, herunder tennisklubben. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet at starte en dialog med bl.a. os som naboer om, hvordan udviklingen skal være for det samlede område. Heri indgår også balancen mellem organiseret og uorganiseret idræt og fritidsliv og rekreative arealer. Maglebylund møder op til dialogmødet den 18. juni med to repræsentanter som ønsket” (PF Maglebylund, Referat af bestyrelsesmøde, 11. juni 2019).

Bemærk venligst, at det ikke er alle naboer til borgmesterens omfattende byggeplaner, der er blevet inviteret til ”dialogmødet” – flere naboer er intentionelt ikke blevet inviteret.

Vi er alle vidner til endnu en demokratisk falliterklæring fra borgmester Eik Dahl Bidstrups side.

Området er beliggende i landzone samt støjzone for Københavns Lufthavn.

Der er allerede støjtryk fra Københavns Lufthavn, Kirkevej og fodboldanlægget. Der må ikke tilføjes kumulativ støj.

Alle grundejere i området omkring Kirkevej, Slørvej og Lundestien (foran Rytterager og Ulspilsager) vil blive yderligere påvirket i negativ retning af støjen fra borgmesterens visionære byggeprojekt ”Hollænderparken”.

Nøjagtig ligesom CWWP-projektet. Nøjagtig samme placering. Nøjagtig samme vilje til at føre borgmesterens skadelige virksomhed i lokalområdet under radaren.

Borgmesteren og direktøren for Plan og Teknik forsøger at gentage ’pådut-borgerne-yderligere-støj-manøvren’.

Det må de ikke, og det ved de udmærket godt.

Støjende sportsanlæg hører ikke til på Kirkevej, Slørvej og Lundestien.

Vi vil ikke forlade vores boliger, grundet borgmesterens tankeløse planer.

Borgmesterens overgreb mod borgerne og vores fælles natur.Den lille hare ved heldigvis ikke, hvad borgmesteren pønser på.

Denne gang er naboerne forberedte på overgrebet. Vi finder os ikke i, at borgmesteren for enhver pris vil støjbelaste og ødelægge vores hjem, familieliv, privatøkonomi (fald i ejendomsværdi), natur og dyreliv.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup skaber intentionelt intern splittelse i foreninger, sportsklubber, blandt grundejere, blandt borgere og i kommunalbestyrelsen.

Det er decideret skammeligt og ødelæggende for vores by.

Vi stopper det i fællesskab. Kræfterne er allerede samlet, og der kommer flere og flere til – alle er velkomne.

Dragørs borgmester burde være en samlende figur – ikke en øverst ansvarlig, der efter forgodtbefindende generer borgerne og splitter Dragør By ad.

Dragør Kommune foretager overgreb på borgerne.

Vi finder os ikke i mere. Folk er samlet, og der blæses til kamp mod Dragør Kommunes konstante forsøg på at chikanere borgerne.

Hermed gives en garanti for én af de største kampe i Dragørs moderne historie, hvor borgerne bl.a. nødsages til i fællesskab at sagsøge Dragør Kommune på alle ledder og kanter og rejse individuelle erstatningskrav i multimillionklassen.

Borgmesteren og Plan og Teknik er ligeglade med borgerne – så må borgerne jo sørge for at minde dem om, at vi bor her, og vi forsvinder ikke.

Se nedenfor, hvorledes Dragør Kommunes Plan og Teknik i fællesskab med den private aktør CWWP nonchalant håndterede byggesagen om opførelsen af en White Water World Cup Arena ved Kirkevej, Slørvej og Lundestien – vel at mærke uden at nævne naboerne med ét eneste ord.

Direktøren for Plan og Teknik, Mette Jeppesen, har som bekendt spillet en central og afgørende rolle i CWWP-sagen. Nu gentages manøvren.

Mette Jeppesen fratræder i udgangen af september måned 2019.

Klik her for at se ‘Kommunikationen mellem Plan og Teknik og CWWP’

Formand fortier CWWP’s exit fra Dragør.

Jakob Færch er initiativtager til CWWP. Han har arbejdet på CWWP-projektet siden 2001. Pressefoto: Lokale og Anlægsfonden, fotograf Esben Zøllner Olesen.

Ifølge CWWP’s hjemmeside har projektgruppen brugt 4.380 arbejdsdage på at realisere sit projekt.

I 18 år har Jakob Færch og hans projektgruppe fået afslag på sit projekt fra diverse danske kommuner.

Ikke desto mindre hoppede Dragør Kommunes borgmester på limpinden i årene 2016-2019.

Et snævert flertal i Dragør Kommunes kommunalbestyrelse forsøgte i 2018-2019 at tvinge CWWP ned over hovedet på borgerne i Dragør.

Hundredevis af familier blev negativt påvirket af dette, da borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) ville placere en White Water World Cup Arena ganske få meter fra naboerne – denne manøvre forsøgte borgmesteren at foretage hele 3 forskellige steder i den lille by Dragør.

Borgmesterens handlinger og adfærd skabte massiv borgermodstand alle steder.

I 6 måneder blev borgerne i Dragør Kommune tillige chikaneret af Facebook-trolls på det lokale medie DragørNyheder, og projektgruppen bag CWWP forsøgte at tromle borgerne med alle tænkelige midler i fællesskab med borgmester Eik Dahl Bidstrup.

Borgerne lovede højt og helligt, at de ville sørge for at følge CWWP til kommunegrænsen.

Efter 6 måneder blev løftet indfriet – CWWP blev lukket og slukket i Dragør Kommune den 6. marts 2019.

Formand fortier lukningen af CWWP i Dragør.

Jakob Færch er formand for Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF).

I bestyrelsens beretning til DSRF’s ordinære generalforsamling 2019 vælger Jakob Færch at omgå det faktum, at CWWP er lukket ned i Dragør Kommune den 6. marts 2019.

Formanden mener åbenbart ikke, at det skal videreformidles til DSRF’s medlemmer, at CWWP-projektet atter er blevet afvist:

”Forbundet forsatte udviklingsarbejdet for etablering af et nationalt anlæg for white water sporten i samarbejde med Copenhagen Watersports. Efter nogle års dialog og forhandlinger med de politiske partier i Dragør Kommune, vedtog forligskredsen bag budgetaftalen at indgå formelt samarbejde om at undersøge mulighederne for en realisering af projektet i kommunen (DSRF, Bestyrelsens beretning skrevet af Jakob Færch, 18. marts 2019).

Eftersom CWWP blev lukket ned i Dragør Kommune den 6. marts 2019, så handler formand for DSRF Jakob Færch mod bedre vidende.

CWWP, støj og misinformation.

Det overrasker ikke, at Jakob Færch har en let omgang med sandheden, det har borgerne i Dragør oplevet utallige eksempler på.

CWWP har gennem 6 måneder blandt andet hårdnakket påstået, at White Water World Cup Arenaen med turbinedrevet kunstigt flodanlæg, tilskuertribuner, højttaleranlæg, parkeringsanlæg, råbende sportsudøvere, firmafester osv. ikke ville larme mere, end én voksen, der sidder og læser højt fra en bog til nogle lyttende børn.

CWWP’s påstand og hjemmeside-illustration af, at støjen fra White Water Arenaen svarer til ’almindelig tale’:

CWWP’s påstand møder virkeligheden. Således støjer et white water-anlæg reelt:

Med Jakob Færchs fortielse overfor DSRF’s medlemmer oplever vi blot en forlængelse af den uhæderlige og moralsk forkastelige adfærd, som projektgruppen bag CWWP har besværet dragørborgerne med i 6 måneder.

Klik her for at se ’Forside til bestyrelsens beretning af Jakob Færch’

Klik her for at se ’Uddrag af bestyrelsens beretning angående CWWP’

Klik her for at se ’Bestyrelsens beretning 2018 i sin fulde længde’

CWWP endelig væk fra Dragør.

Kære Borgere,

Hermed udsender borgergruppen et glædeligt farvel til Copenhagen White Water Park.

CWWP og Socialdemokratiets spil for galleriet?

Indtil i dag har Socialdemokratiet ville placere en White Water World Cup Arena med tilskuertribuner og højttaleranlæg, også kaldet CWWP, blot 10 meter fra nærmeste naboer og klos op ad dyreliv, fredskov og Natura 2000-område i Kongelunden.

Allan Holst (A), socialdemokrat og 1. viceborgmester, udtalte for 4 måneder siden:

”Det er både glædeligt og klædeligt, at det nu undersøges om CWWP kan placeres i Kongelunden. Glædeligt, fordi det var mit forslag allerede da vi blev præsenteret for projektet” (DragørNyheder, 26.10.2018).

På byrådsmødet for en uge siden foreslog Det Konservative Folkeparti med Kenneth Gøtterup (C) i spidsen, at stoppe CWWP i Dragør straks, hvilket fik opbakning fra Liste T med Peter Læssøe (T) i spidsen. Mange dragørborgere fulgte dette på Kommune TV.

Allan Holst (A) stemte imod forslaget sammen med Venstre og Dansk Folkeparti. Det snævre AOV-flertal ville dermed ikke stoppe CWWP-projektet i Kongelunden. Var dette mon spil for galleriet fra Socialdemokratiets side?

Det vides ikke – men blot en uge efter byrådsmødet foretager Socialdemokratiet en svimlende kovending.

En enig socialdemokratisk generalforsamling har nu opfordret sin egen kommunalbestyrelsesgruppe til at træde ud af samarbejdet omkring opførelsen af CWWP i Dragør By.

I Socialdemokratiets bagland findes der åbenbart fornuft og forståelse for borgernes protester og bevisførelsen mod CWWP, som nu har stået på i 6 måneder.

Helt anderledes står det til med Allan Holst (A), Lisbeth Dam Larsen (A) og Nicolaj Bertel Riber (A) som intet sagde under byrådets 45-minutter lange behandling af forslaget om at stoppe CWWP. Socialdemokratiets repræsentanter var tavse som graven.

CWWP-korthuset falder.

Generalforsamlings opfordring bliver nu efterlevet af de 3 byrådsmedlemmer.

Som følge af generalforsamlingens udtalelse har Socialdemokratiet meddelt Venstre og Dansk Folkeparti, at de ikke længere deltager i arbejdet for realisering af CWWP.

Hermed er grundlaget for CWWP i Dragør væk.

Borgerne har serveret alt vedrørende CWWP på et sølvfad til politikerne, herunder afgørende forhold vedrørende kumulativ støj, trafik, bird strikes, basale logistiske problemer, finansieringsvanskeligheder og negative miljømæssige konsekvenser af CWWP’s opførelse i skovområdet Kongelunden.

Men ingen har for alvor lyttet efter, eller på nogen måde fundet det nødvendigt, at sætte sig grundigt ind i det omfattende CWWP-byggeprojekt, hvori der skulle afholdes EM og VM i white water-sport.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) har de seneste 6 måneder klamret sig til sit prestigeprojekt CWWP og udvist borgerfjendtlig adfærd. Morten Dreyer (O) har under det seneste byrådsmøde hånet borgernes udtalelser på de sociale medier. Allan Holst (A) er gradvist gået fra at være stortalende i CWWP’s favør, til at være tyst om CWWP – indtil i dag.

Korthuset er langt om længe ramlet sammen, og som borgerne proklamerede i september 2018 – så bliver CWWP borgmester Eik Dahl Bidstrups personlige Waterloo.

CWWP bankede på den forkerte dør.

Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har i fællesskab med projektgruppen bag CWWP i 6 måneder forsøgt at tromle borgerne i Dragør med alle tænkelige midler.

Dårlig idé. Skidt opførsel. Forkert by.

Naboer og genboer hjælper nu hinanden på tværs af Dragør By. Borgerne har knyttet et ubrydeligt bånd. Er du i nød? Så kommer de andre borgere og hjælper dig.

Dragørborgernes modstand og bevisførelse mod fatamorganaet CWWP danner i disse dage præcedens blandt borgergrupper i andre kommuner tæt på og langt fra Dragør.

Borgergruppen udbygger hastigt vores netværk, udveksler erfaringer, samarbejder med fageksperter og passer i fællesskab på hinandens hjem og natur.

Hermed sendes en dybfølt tak fra de ufrivillige CWWP-naboer til alle borgere i Dragør og omegnskommunerne, som har brugt sine stemmer i debatten. Respekt herfra.

I svære tider viser mennesker, hvilket stof de reelt er gjort af.

Bye-bye CWWP.

Mange venlige hilsener,

Borgergruppen ’Nej til Copenhagen White Water Park’.

Klik her for at se ‘Socialdemokratiets begrundelse for sit nej til CWWP’

CWWP bliver ikke bortprioriteret.

Kenneth Gøtterup (C) foreslår, at der ikke arbejdes videre med projektet om etableringen af Copenhagen White Water Park i Dragør. Screenshot: Dragør Kommune TV.

Det Konservative Folkeparti med byrådsmedlem Kenneth Gøtterup (C) i spidsen stiller forslag om, at CWWP bortprioriteres, så det politiske arbejde og de kommunale ressourcer benyttes mere hensigtsmæssigt.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) har i årene 2016-2019 ført samarbejde med projektgruppen bag CWWP.

Borgermodstanden mod borgmesteren og CWWP er vokset markant, selvom man ikke skulle tro, at det var muligt.

Det populære lokale medie DragørNyheders debatforum på Facebook er rødglødende på sjette måned, især grundet debatten om CWWP.

Dragør Kommunes forvaltning og andre ansatte har i perioden 2016-2019 brugt et ukendt antal mandetimer på den private aktør CWWP, hvilket mange stiller sig uforstående overfor.

TV: Klik her og se byrådsmødet – klik derefter på ’Dagsorden punkt 14’

Forslag om bortprioritering af CWWP.

A, O og V stemte imod forslaget: 8.

C og T stemte for forslaget: 7.

C kom med en protokoltilføjelse:

”C gr. finder det beklageligt at AOV vil fortsætte arbejdet med implementering af CWWP, særligt set i lyset af, at kommunen skal anvende 3,5 mil, samt det er udtalt, at grunden ved Kongelunden ikke vil blive foræret væk og ej heller brugsretten til CWWP” (Dagsorden, Byrådsmøde, 28.2.2019).

CWWP er et fatamorgana.

Det useriøse projekt er ikke blevet realiseret i andre kommuner i 18 år, og kan ikke overleve noget så basalt som en VVM-redegørelse (vurdering af virkninger for miljøet) i Kongelunden.

Borgergruppen afventer CWWP’s snarlige exit fra Dragør.

Åben underskriftindsamling forsætter.

Dragør Kommune er økonomisk trængt, men det påvirker øjensynlig ikke Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre. Det snævre AOV-flertal holder fast i at opføre CWWP i Kongelunden.

CWWP-projektet lanceres samtidig med, at der spares på kernevelfærden i kommunen. Dette er naturligvis ikke velset blandt borgerne.

Borgerne har afleveret den åbne underskriftindsamling ’Nej til Copenhagen White Water Park på Sydvestpynten’ til borgmester Eik Dahl Bidstrup.

Indtil videre har borgerne indsamlet 1.205 underskrifter mod opførelsen af CWWP i skovområdet Kongelunden – vi fortsætter i fællesskab.

Vi håber på, at du vil bruge et par minutter af din tid, til at støtte dine naboer og din natur i Kongelunden, ved at deltage i underskriftindsamlingen:

Klik her og deltag i underskriftindsamlingen ‘Nej til CWWP på Sydvestpynten’

Klik her for at se C’s forslag til byrådsmødet

Klik her for at se referat af byrådsmødets punkt 14

Underskriftindsamling runder 1.200.

Underskriftindsamlingen mod opførelsen af CWWP i Dragør når ny højde.

Tusind tak, til alle jer borgere, der hjælper jeres naboer og natur i Kongelunden.

Vi har nu i fællesskab rundet 1.200 underskrifter – og vi fortsætter.

Borgmesteren vil ikke standse sit samarbejde med CWWP.

Ved CWWP-byggegrund 3 på Kalvebodvej 250 i Kongelunden vil det snævre AOV-flertal i Dragør Kommune stadigvæk placere CWWP klos op ad naboer, fredskov, dyreliv og Natura 2000-område.

Dette er til trods for den massive borgermodstand, som på sjette måned er voksende.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) har modtaget den åbne underskriftindsamling i januar, men han vil stadig ikke lytte, han har malet sig selv op i et hjørne – en fastlåst og håbløs position.

CWWP-projektet er ikke nedlagt, før borgmester Eik Dahl Bidstrup og Dragør Kommune kommer med en klar udmelding til borgerne.

Deltag venligst i underskriftindsamlingen, og husk at du skal besvare bekræftelsesmailen efterfølgende, ellers bliver din stemme ikke registreret:

Klik her og deltag i underskriftindsamlingen ‘Nej til CWWP på Sydvestpynten’

C foreslår, at CWWP bortprioriteres.

Forvaltningen i Dragør Kommune bruger forsat kommunale ressourcer på den private aktør CWWP.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) har i årene 2016, 2017, 2018 og 2019 ført samarbejde med projektgruppen bag Copenhagen White Water Park.

Borgerne bliver først gjort opmærksom på dette samarbejde i september 2018. Her informeres borgerne om, at Dragør Kommune vil bygge en forlystelsespark blot 5-10 meter fra nærmeste naboer på Kirkevej, Slørvej og Lundestien.

Massiv borgermodstand gjorde, at projektet blev flyttet fra Kirkevej til Kalvebodvej. Borgermodstanden flyttede hurtigt med til Kalvebodvej for at værne om vores naboer og natur i det naturskønne område.

Modstanden mod CWWP er voksende. Alligevel vil borgmesteren og det snævre AOV-flertal opføre forlystelsesparken CWWP på Kalvebodvej i Kongelunden klos op ad naboer, fredskov, dyreliv og Natura 2000-område.

Dragør Kommunes forvaltning og andre ansatte har i perioden 2016-2019 brugt et ukendt antal mandetimer på den private aktør CWWP, hvilket mange stiller sig uforstående overfor.

C stiller forslag til byrådsmøde.

Det Konservative Folkeparti har med byrådsmedlem Kenneth Gøtterup (C) i spidsen stillet forslag om, at CWWP bortprioriteres, så det politiske arbejde og de kommunale ressourcer benyttes mere hensigtsmæssigt.

Forslaget er på dagsordenen for det kommende byrådsmøde den 28. februar 2019:

”SAGSFREMSTILLING”.

”Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 8. februar 2019 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

C gr. foreslår, at der ikke arbejdes videre med projektet om etablering af Copenhagen White Water Park (CWWP), som indgår i budgetforliget, og der ikke fremadrettet anvendes yderligere forvaltningsmæssige ressourcer på opgaven”.

”Motivation: I forlængelse af den offentlige debat der har været om CWWP om bl.a. deres etablering på forskellige adresser, partnerskaber, samt seneste udmelding fra et medlem af AOV flertallet, hvor det er oplyst, at Dragør kommune ikke påtænker at købe den tidligere grund hvor der er asylcenter for at give denne grund væk til CWWP, anser Konservative det for mest hensigtsmæssigt for det videre politiske arbejde og anvendelsen af de kommunale ressourcer, at projektet bliver bortprioriteret” (Dagsorden, Byrådsmøde, 28.2.2019).

Beslutning om CWWP i Dragør.

Borgergruppen håber, at kommunalbestyrelsen langt om længe finder en mindelig løsning og bortprioriterer CWWP.

Åben underskriftindsamling afleveret til borgmesteren.

Borgerne har afleveret den åbne underskriftindsamling ’Nej til Copenhagen White Water Park på Sydvestpynten’ til borgmester Eik Dahl Bidstrup (V).

Borgmesteren vil stadig ikke lytte, og han har under seneste byrådsmøde erklæret, at han vil have CWWP til at komme med et helt nyt projektforslag til Dragør Kommune.

Indtil videre har borgerne indsamlet 1.187 underskrifter mod opførelsen af CWWP i skovområdet Kongelunden – vi fortsætter i fællesskab.

Vi håber på, at du vil bruge et par minutter af din tid, til at støtte dine naboer og din natur i Kongelunden, ved at deltage i underskriftindsamlingen:

Klik her og deltag i underskriftindsamlingen ‘Nej til CWWP på Sydvestpynten’

Klik her for at se C’s forslag til byrådsmødet