Kommunaldirektør går af.

Kenneth Kristensen melder sin afsked på Dragør Rådhus. Pressefoto.

Kommunaldirektør Kenneth Kristensens meddelelse kommer mindre end en måned efter velfærdsdirektør Jesper Reming Tangbæk har opsagt sin stilling i Dragør Kommune.

Kenneth Kristensen har været kommunaldirektør siden 2015.

Kommunaldirektøren fortsætter med CWWP i 2019.

I årene 2016-2019 fører borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) samarbejde med den private aktør Copenhagen White Water Park (CWWP).

I samme periode er Kenneth Kristensen kommunaldirektør.

Kenneth Kristensen varetager sine nuværende opgaver på uændret vis indtil udgangen af 2019.

Under byrådsmøderne rådgiver Kenneth Kristensen borgmester Eik Dahl Bidstrup. Møderne kan opleves på Dragør Kommune TV.

Klik her og se borgmesteren og Kenneth Kristensen til byrådsmøde

Klargøring af CWWP-byggegrund 3.

Asylcenter Kongelunden. Tomme bygninger med skimmel.

Udlændingestyrelsen er i disse dage i fuld gang med at tømme de faste bygninger på Kalvebodvej 250 i Kongelunden. Der er også pavillon-bygninger på grunden.

Grunden kaldes i folkemunde ’CWWP-byggegrund 3’, og skal måske sælges til Dragør Kommune.

Det vides ikke med sikkerhed, om de skimmelplagede bygninger på Asylcenter Kongelunden skal rives ned, så grunden kan klargøres – eventuelt til opførelsen af en White Water World Cup Arena.

Den private aktør Copenhagen White Water Park (CWWP) har i årene 2016-2019 ført samarbejde med borgmester Eik Dahl Bidstrup (V).

Tæt på naboerne til grunden vil Dragør Kommune ifølge CWWP-projektbeskrivelsen opføre en larmende White Water World Cup Arena med en turbinedrevet kunstig flod, parkeringsplads, servicebygninger, sportsfolk, firmafester, polterabender, tilskuertribuner og højttaleranlæg.

Her har Dragør Kommune, i samarbejde med CWWP, så tænkt sig, at der skal afholdes EM og VM i white water-sport.

Ifølge Udlændingestyrelsen er intet dog besluttet endnu.

Tredje CWWP-byggegrund i Dragør.

Dragør Kommune har kig på asyl-grunden. Pavillonerne er omkranset af Kongelunden.

Det snævre AOV-flertal i Dragør Kommune har offentliggjort, at de gerne vil købe asyl-grunden af Udlændingestyrelsen.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V-Venstre), Allan Holst (A-Socialdemokratiet) og Morten Dreyer (O-Dansk Folkeparti) er meget upopulære i Dragør.

AOV er helt ude af kontakt med borgerne i byen.

Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti vil opføre CWWP i Kongelunden, hvis de får mulighed for at købe grunden:

Eik Dahl Bidstrup (V): ”Sammen med administrationen har jeg det seneste år arbejdet på, at kommunen kan købe den grund, hvor det nu lukkede asylcenter i Kongelunden ligger. Vi har haft en positiv dialog med Udlændingestyrelsen, som ejer grunden, og jeg har i dag fået mundtligt bekræftet, at vi kan forvente at få tilbud om at købe grunden inden nytår. Forhåbentligt til en god og fornuftig pris” (DragørNyheder, 26.10.2018).

Allan Holst (A): ”Det er både glædeligt og klædeligt, at det nu undersøges om CWWP kan placeres i Kongelunden. Glædeligt, fordi det var mit forslag allerede da vi blev præsenteret for projektet” (DragørNyheder, 26.10.2018).

Morten Dreyer (O): ”White Water Park i Kongelunden? Dansk Folkeparti er begejstret!” (DragørNyheder, 26.10.2018).

Dragør Kommune er økonomisk trængt, men det påvirker øjensynlig ikke AOV.

De ufrivillige naboer til CWWP.

Forlystelsesparken er indtil videre blevet skubbet rundt på to byggegrunde i Dragør.

Borgmester Eik Dahl Bistrup forsøger nu at købe en tredje byggegrund.

CWWP skal placeres tæt på beboelsesejendomme og natur.

Borgerne undrer sig kraftigt.

Ingen naboer eller genboer i Kongelunden er blevet kontaktet af Dragør Kommune – dette er en fortsættelse af mønstret fra CWWP-byggegrund 1 og CWWP-byggegrund 2.

Der er blot 10 meter til nærmeste naboer, som bor lige overfor asyl-grunden på Kalvebodvej.

CWWP-projektet lanceres samtidig med, at der spares på kernevelfærden i kommunen. Dette er naturligvis ikke velset blandt borgerne.

Støj med støj på.

Kongelunden. I støjzonen for Københavns Lufthavn vil AOV-flertallet placere den larmende forlystelsespark CWWP – tæt på beboelsesejendomme. Dragør Kommune ved udmærket godt, at kommunen ikke må blive ved med at tilføje nye støjkilder nær beboelse i Dragør.

Flere naboer og genboer har overfor Dragør Kommune gjort indsigelse mod CWWP’s placering på Kalvebodvej 250, og de har varslet erstatningskrav i multimillionklassen mod Dragør Kommune. En statsautoriseret valuar har vurderet de første ejendomme.

Som i tilfældet med de to foregående byggegrunde, så har AOV beklageligvis atter ’glemt’ at sætte sig ind i de stigende støjforhold i området omkring Kongelunden og Sydvestpynten. Disse kaldes kumulative støjforhold.

Naturen og dyrelivet i Kongelunden er der heller ikke blevet skelet til ved CWWP-byggegrund 3.

Placeringen af CWWP i Kongelunden viser med al tydelighed, at Dragør Kommune for tredje gang har valgt en lokalitet, der ikke er velegnet.

CWWP eller skovrejsning?

Dagligdag på stierne omkring asyl-grunden. Ryttere, gående og cyklister bruger naturen.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup vil, trods borgernes vedvarende protester, i ramme alvor forsøge at anlægge sit prestigeprojekt CWWP ved indgangen til Naturpark Amager.

En energi- og ferskvandsslugende White Water World Cup Arena, som siden september 2018 har mødt massiv borgermodstand i Dragør.

Dragør er en lille by i bunden af Amager – bæredygtighed er en by i Rusland.

CWWP skal tillige placeres klos op ad naboer, fredskov, dyreliv og Natura 2000-område.

Det giver ingen mening. Borgerne er mystificerede, og vi er ikke alene.

Friluftsrådet København undrer sig over placeringen af CWWP på Sydvestpynten:

”Friluftsrådet København er forundret over Dragør Kommunes idé om at fremme en White Water Park med bl.a. mulighed for waterrafting på en kunstig fos ved Amagers Sydvestpynt. Et område, der i dag omfatter den tidligere flygtningelejr på Kalvebodvej” (Pressemeddelelse, Friluftsrådet København, 3.12.2018).

”Kredsbestyrelsen fastholder vores oprindelige udtrykte holdning om, at det aktuelle område forsat som 1. prioritet bør reserveres til skovrejsning for dermed at mindske trykket på kulturlandskabet i en efterhånden mere og mere reduceret landzone. Samtidig har bestyrelsen noteret sig, at Dragør og Tårnby Kommuner har fornyet deres CO2-aftale med DN (red. Danmarks Naturfredningsforening)” (Bestyrelsesmøde i Friluftsrådet København, 11.12.2018).

Skovrejsning er et fagudtryk for, at man planter eller etablerer skov på et ikke skovbevokset areal.

Blandt andet er man, i forbindelse med opførelsen af diger, blevet nødsaget til at fælde træer.

Skovrejsning er en bæredygtig og målrettet proces, som er bydende nødvendig.

Man tager fra Kongelunden – man giver tilbage til Kongelunden.

Hermed tilgodeses både asyl-grundens omkringliggende natur, og de i forvejen støjbelastede naboer på Sydvestpynten.

Vi har kun Kongelundens natur til låns. Vi skal overdrage den til vores børn og børnebørn.

Vi kan ikke byde de næste generationer, at Dragør By med årene gradvist bliver svøbt i beton på bekostning af vores grønne åndehuller.

Borgergruppen støtter Friluftsrådet Københavns forslag om, at Udlændingestyrelsens asyl-grund indgår i en fortsat skovrejsning omkring Kongelunden.

Borgermodstand, støjforøgelse og dårlig økonomi.

Kommunalbestyrelsesmedlemmernes tankeløse byggeprojekter kommer til at strække sig på tværs af Dragør By, og typisk er der ikke taget højde for allerede eksisterende støjkilder.

Som følge heraf ligger AOV på fjerde måned i åben konflikt med borgerne, som værner om sine hjem og dyrebare natur. Tilliden til AOV-flertallet er definitivt brudt.

Borgermodstanden tog for alvor sin begyndelse i Dragør Midtby ved CWWP-byggegrund 2.

I Hollænderhallens nærhed er der allerede etablerede støjkilder fra Københavns Lufthavn, Kirkevej, Hartkornsvej og fodboldanlægget. Området ligger lige op til parcelhuse, et buddhisttempel, gårde, nyttehaver og en stor havekoloniforening.

I dette område vil borgmester Eik Dahl Bidstrup realisere sin såkaldte vision ’Hollænderparken’, fuldstændig uden omtanke for de hundredevis af familier, som bliver negativt påvirket af dette.

CWWP-byggegrund 2 blev opgivet af AOV.

Mange naboer ved CWWP-byggegrund 2 på Kirkevej, Slørvej og Lundestien havde blot 5-10 meter til den planlagte White Water Park.

Dette viser, hvor lidt AOV sætter sig ind i områderne til sine byggeprojekter. Borgerne føler sig chikanerede af AOV helt ind i det allerhelligste – vores hjem og rekreative områder.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup har endvidere valgt at føre CWWP-projektet under radaren i 3 år. Ved nærmere eftersyn af CWWP’s finansieringsplan, projektforslag og troværdighed, så var der nok en årsag til borgmesterens strategi.

Aktindsigten i CWWP-sagen viser, at Dragør Kommunes forvaltning og andre ansatte i årene 2016, 2017, 2018 og 2019 har brugt et ukendt antal mandetimer på den private aktør CWWP.

Her opereres åbenbart ikke efter devisen, at sætte tæring efter næring.

Forhindringer for Dragør Kommune.

Kalvebodvej er ikke bredere, end at en personbil er nødt til at køre ud i rabatten for at passere en bus. Fortov og cykelsti er Kalvebodvej heller ikke udstyret med, så fodgængere og cyklister må færdes ude på vejen. Dette gælder for børn såvel som voksne.

Forhindringerne for AOV er talrige og uoverskuelige. Alene følgende økonomiske forhold er problematiske:

1) Hvem skal betale for anlæggelsen og udvidelsen af en ny Kalvebodvej, som på nuværende tidspunkt er for smal og uden anlagt fortov og cykelsti?

2) Hvad vil Dragør Kommune gøre, når naboer og genboer rejser individuelle krav om erstatning?

3) Hvor vil AOV skaffe købesummen til CWWP-byggegrunden fra, når nu Dragør Kommune er økonomisk underbemidlet?

Den hårdt prøvede økonomi i Dragør Kommune rimer absolut ikke på borgmesterens personlige ønske om forlystelsesparken CWWP i Kongelunden.

Borgmesteren har først promoveret CWWP som en sportspark, dernæst som en ’grøn’ familiepark og nu som en park for Dragørs unge. Hvad bliver det næste?

Det bliver yderst interessant at følge, hvordan AOV-flertallet vil håndtere denne sag.

Såfremt CWWP ikke kan blive realiseret i Kongelunden – så venter borgerne i spænding på, hvilken halvkvædet forklaring AOV-flertallet finder på denne gang.

Endnu en røverhistorie. Vi forventer spin af allerværste skuffe.

Hjælp dig selv og borgergruppen med din underskrift.

Kongelunden i efteråret. Sti ved siden af CWWP-byggegrund 3.

Borgergruppen beskytter vores fælles naboer, natur, dyreliv og historiske by.

Dragørborgerne bruger naturen aktivt, den er ikke til pynt, men vi værner om den.

Vi er, så at sige, omsorgsfulde naturforbrugere.

Borgergruppen arbejder på tværs af politisk overbevisning, vi er ikke til salg for nogen, og vi har et prangende budget på 0 kr.

Vi ser det som vores pligt at oplyse borgerne om, hvad der egentlig foregår i Dragør Kommune.

Processen omkring asyl-grunden bliver fulgt nøje her på borgerhjemmesiden ’Nej til Copenhagen White Water Park’, og vi vil løbende holde borgerne opdaterede.

I Dragør skal vi ikke kun tænke på os selv. Kongelunden og området omkring Sydvestpynten bliver også flittigt brugt af borgere fra Tårnby, Kastrup, Sundby og København.

Hvis du vil gøre noget aktivt, og hjælpe din natur og dine søde naboer i Kongelunden, så deltag i underskriftindsamlingen mod CWWP i Dragør.

Underskriftindsamlingen har rundet 960 underskrifter indtil videre.

Husk, at mere end én person per husstand kan underskrive, og man skal huske at besvare en efterfølgende bekræftelsesmail:

Klik her og deltag i underskriftindsamlingen ‘Nej til CWWP på Sydvestpynten’

CWWP’s påståede adresse i Dragør.

Ifølge Copenhagen White Water Parks egen kortangivelse, så har CWWP adresse på Dragør Rådhus.

Flere borgere har rettet henvendelse til projektgruppen bag CWWP for at få bekræftet eller afkræftet, om CWWP reelt har adresse i Dragør Kommune, som de påstår.

CWWP er blevet kontaktet, eftersom projektgruppens ukorrekte kort- og adresseangivelse påvirker naboer og genboer til CWWP-byggegrundene, især de borgere, som skal sælge sine boliger.

Ifølge en statsautoriseret valuar og flere ’almindelige’ ejendomsmæglere påvirker CWWP’s adresseangivelse ejendomsværdien negativt i områderne omkring byggegrund 2 og byggegrund 3, hvilket er uhensigtsmæssigt.

Dette går ud over flere hundrede grundejere i Dragør, som risikerer at blive stavnsbundne.

Det fremgår af CWWP’s eget salgsmateriale, pressemateriale, promoveringsmateriale, Facebook-side og hjemmeside, at projektgruppen har adresse i Dragør.

Kontaktperson og initiativtager til CWWP, Morten Bertelsen, vil ikke svare på, hvor CWWP har adresse i Dragør.

Han vil end ikke svare på, om CWWP har en registreret adresse eller et kontorlokale med registreret adresse.

Når projektgruppen bag CWWP henvender sig til pressen og de øvrige medier, så går det anderledes let. Her erklærer CWWP, at de har adresse i Dragør.

Borgernes krav om sletning af CWWP’s ukorrekte adresseangivelser.

På trods af Morten Bertelsens uvenlighed og manglende samarbejdsvilje, så er han blevet bedt om at fjerne CWWP’s ukorrekte adresseangivelse på Kirkevej 56R.

Dette forsøgte Morten Bertelsen i første ombæring at ignorere, men efterfølgende blev han nødsaget til at fjerne den ukorrekte rutevejledning, kort- og adresseangivelse på CWWP’s Facebook-side og hjemmeside:

Klik her for at se før- og efterbilleder af CWWP’s Facebook-side

Klik her for at se før- og efterbilleder af CWWP’s hjemmeside

Morten Bertelsen har dog bibeholdt adresseangivelsen ”2791 Dragør” på hjemmesiden, vel at mærke uden nogen form for specifikation af vejnavn, husnummer eller matrikelnummer.

Har CWWP adresse på Dragør Rådhus?

På CWWP’s hjemmeside angiver de selv via kortangivelse, at CWWP har adresse på Dragør Rådhus.

Adresseangivelsen er naturligvis ikke korrekt. Den private aktør CWWP har ikke adresse på Dragør Rådhus.

Hovedmændene bag CWWP Jakob Færch, Morten Bertelsen og Michael Lindberg er heller ikke skatteborgere i Dragør Kommune.

CWWP kan stadig ikke dokumentere sin adresse i Dragør.

Borgergruppen har kontakt til grundejerne på Kirkevej, Slørvej og Lundestien, også kaldet CWWP-byggegrund 2, som fortsat oplever, at CWWP’s oprindelige Google Maps-indikator og Kirkevej-adresseangivelse både på deres hjemmeside og Facebook-side afstedkommer diverse negative følgevirkninger.

Disse følgevirkninger oplever nogle grundejere omkring CWWP-byggegrund 3 på Sydvestpynten også.

Dette skyldes, at borgmester Eik Dahl Bidstrup og AOV-flertallet gentagne gange offentligt bekendtgør, at de vil opføre CWWP på grunden ved Asylcenter Kongelunden, Kalvebodvej 250 i Dragør, hvis de får lov til at købe grunden af Udlændingestyrelsen.

CWWP er blevet informeret om de negative følgevirkninger for naboer og genboer til CWWP-byggegrundene. Men kontaktperson og initiativtager til CWWP, Morten Bertelsen, nægter stadig at dokumentere CWWP’s adresse i Dragør.

Det er betænkeligt, at CWWP gerne vil modtage 3.500.000 kr. fra skatteborgerne i Dragør, men ikke vil oplyse, om de reelt har adresse i Dragør eller ej.

CWWP uden CVR.

Er Copenhagen White Water Park registreret i Erhvervsstyrelsens CVR-register?

Borgmester i Dragør Kommune, Eik Dahl Bidstrup (V), har siden 2016 haft samarbejde med CWWP.

Borgerne og flere kommunalbestyrelsesmedlemmer har intet vidst om det 3-årige samarbejde.

Dette kommer som en overraskelse i september 2018, hvor borgmesteren informerer borgerne om, at han har planer om at opføre CWWP i Dragør By.

Forlystelsesparken CWWP skal etableres som en selvejende institution, og det betyder, at alt økonomisk overskud skal anvendes til at forbedre CWWP.

Dragør Kommune får dermed ikke del i et eventuelt overskud fra CWWP.

Når man stifter en forening eller en virksomhed, så skal den registreres for skattemæssige og afgiftsmæssige pligter – såsom moms eller A-skat.

Selvejende institutioner, virksomheder og foreninger som optages i CVR-registret kaldes for juridiske enheder.

Selvejende institutioner, som skal aflønne ansatte, skal have et CVR-nummer. Reglerne gælder også for projektgruppen bag CWWP.

Tiden inden CWWP-projektet i Dragør Kommune.

Initiativtager til CWWP, Jakob Færch, etablerede og registrerede sin forening ’Foreningen til fremme af White Water Adventure Park’ den 24. marts 2004.

Foreningen var lovpligtigt registreret i CVR-registret.

Året før CWWP indgik samarbejde med borgmester Eik Dahl Bidstrup og Dragør Kommune, der lukkede Jakob Færch sin forening.

’Foreningen til fremme af White Water Adventure Park’ blev nedlagt den 27. oktober 2015.

Hermed ophørte foreningens CVR-nummer.

Klik her og se oplysninger fra Erhvervsstyrelsen 1

Klik her og se oplysninger fra Erhvervsstyrelsen 2

Har CWWP et CVR-nummer i dag?

Borgergruppen ’Nej til Copenhagen White Water Park’ har været i kontakt med Erhvervsstyrelsen, da vi ikke har kunne finde frem til forlystelsesparkens CVR-nummer.

Da den private aktør CWWP indgår samarbejde med Dragør Kommune i 2016, der har CWWP ifølge Erhvervsstyrelsen en egenkapital på 0 kr.

CWWP har dags dato i 2019 en egenkapital på 0 kr.

Erhvervsstyrelsen oplyser desuden, at CWWP ikke har noget CVR-nummer.

CWWP pynter sig med lånte fjer.

Copenhagen White Water Park hævder at have samarbejde med forskellige danske fonde.

Siden september 2018, hvor borgmester Eik Dahl Bidstrup oplyste dragørborgerne om, at han og AOV-flertallet vil opføre det overvejende fondsfinansierede CWWP, har borgerne gransket forholdet mellem fondene og CWWP.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup har intentionelt ført CWWP-projektet under radaren i 3 år, hvilket er resulteret i en massiv borgermodstand mod borgmesterens personlige prestigeprojekt.

Dragør Kommune vil kvit og frit forære den selvejende institution CWWP en grund i Dragør. Herefter skal CWWP selv rejse 55.000.000 kr. via fondsmidler.

Ud over den gratis grund, så får CWWP i processen 3.500.000 kr. af Dragør Kommune, selvom skatteborgerne i Dragør ikke har ytret ønske om forlystelsesparken, som de reelt ikke anede eksisterede før sensommeren 2018.

CWWP og fondene.

Når borgerne kontakter fondene, så svarer fondene enten, at de aldrig har hørt om Copenhagen White Water Park, eller at de ikke har noget samarbejde med projektgruppen bag CWWP.

En dragørborger har skriftligt kontaktet Nordea Fonden i begyndelsen af oktober 2018.

Her er svaret fra Nordea Fonden, som stiller høje krav til projekters brede tilgængelighed, efterspørgsel, almennyttige formål og bæredygtighed:

”Du har kontaktet os vdr. Dragør Vandpark. Jeg har undersøgt om det er en sag, som Nordea-fonden har støttet. Det er det ikke. Du spørger til, hvad vi lægger vægt på i vurdering om, hvorvidt vi støtter noget. I vores dialoger med potentielle ansøgere vurderer vi altid, om det man søger støtte til er efterspurgt og bæredygtigt – og i overensstemmelse med vores almennyttige formål” (Nordea Fonden, 6. oktober 2018).

CWWP og de lånte fjer.

En anden dragørborger har i midten af december 2018 skriftligt kontaktet TrygFonden, som CWWP-projektgruppen reklamerer med at have et samarbejde med.

Et så tæt samarbejde, at CWWP har brugt TrygFondens navn og logo i sit markedsføringsmateriale i årevis.

Men kan det nu passe, at TrygFonden er CWWP’s samarbejdspartner?

CWWP skriver følgende i sin projektbeskrivelse til Dragør Kommune:

”Etableringen af CWWP finansieres gennem Dragør Kommune, hovedstadskommunerne samt offentlige fonde. Nordea-fonden, Lokale & Anlægsfonden og Trygfonden har allerede tilkendegivet interesse i at støtte projektet økonomisk.

CWWP søger støtte fra Dragør Kommune på samlet 3,5 mio. kr. fordelt med et tilskud til forprojektering på 1,0 mio. kr. (Budget 2017) og et anlægstilskud på 2,5 mio. kr. (Budget 2018). Det er en forudsætning for denne finansieringsplan, at Dragør Kommune indskyder grunden og grundværdien (16,5 mio. kr.) i projektet, således at grundværdien kan indgå i virksomhedens anlægskapital.

Projektgruppen har gennem længere tid haft tæt dialog med nedenstående fonde, som har engageret sig med skriftlige og mundtlige interessetilkendegivelser for projektet” (Copenhagen White Water Park, Dragør, Projektbeskrivelse, september 2016).

Problemet er bare, at TrygFonden ikke er CWWP’s samarbejdspartner.

Det vil sige, at CWWP pynter sig med lånte fjer.

Efter dragørborgeren har kontaktet TrygFonden, så har TrygFonden rettet henvendelse til CWWP og tvunget CWWP til at fjerne TrygFonden som angivet ’samarbejdspartner’ på deres hjemmeside. Der er ligeledes stillet krav om, at TrygFondens logo fjernes.

TrygFonden er blevet slettet fra CWWP’s hjemmeside. Her ses den tomme plads efter TrygFondens logo.

Ifølge CWWP’s finansieringsplan fra 2016 mangler der nu pludselig 15.000.000 kr. fra Nordea Fonden og 7.000.000 kr. fra TrygFonden, som CWWP beklageligvis har reklameret med overfor Dragør Kommune.

Jakob Færch, initiativtager til CWWP, arbejder som udviklingskonsulent for Lokale og Anlægsfonden, som ifølge finansieringsplanen vil skyde 10.000.000 kr. ind i CWWP-projektet.

Forhåbentlig skal Jakob Færch fra CWWP ikke selv sagsbehandle dette fondsbidrag.

Det rejser spørgsmålet, om Lokale og Anlægsfonden med professionalismen og etikken intakt, kan bidrage med 10.000.000 kr. til deres ansatte Jakob Færchs projekt.

Et projekt som Jakob Færch har fået afvist i 18 år hos diverse kommuner i Danmark. Den seneste kommune, som sagde nej, var Københavns Kommune.

CWWP og troværdigheden.

Den lave troværdighed skyldes mange forskelligartede forhold.

Borgmester Eik Dahl Bidstrups samarbejdspartner CWWP kan ikke dokumentere sin adresse i Dragør, selvom CWWP påstår, at de har adresse i Dragør Kommune.

Nu har CWWP egenhændigt valgt at placere en kortangivelse på Dragør Rådhus, hvor de naturligvis ikke har registreret adresse.

En privat aktør, som ikke kan opgive sin adresse og mod bedre vidende påstår samarbejde med fonde, som ikke en gang har hørt om CWWP.

Mange borgere er bekymrede over dette og diverse andre uldne forhold. Men det er det snævre AOV-flertal i Dragør Kommune tydeligvis ikke.

Troværdigheden er nærmest ikke eksisterende – hverken hos borgmesteren eller CWWP.

Nytårsstatus: CWWP er på vej ud af Dragør By.

Lodstårnet står stadig. Men demokratiet i Dragør er under heftig beskydning.

I det forløbne år har borgmester Eik Dahl Bidstrup og projektgruppen bag Copenhagen White Water Park forsøgt at tromle borgerne på alle tænkelige måder.

Det er ikke gået så godt for dem. Især ikke på de sociale medier.

Underskriftindsamlingen ’Nej til Copenhagen White Water Park på Sydvestpynten’ har rundet 900 personlige underskrifter indtil videre.

Klik her og bidrag med din underskrift – hjælp dine naboer på Sydvestpynten

Borgmesterens uønskede projekt CWWP.

Borgermodstanden er massiv og vedvarende. De dominerende 8 politikere fra AOV-flertallet i Dragør Kommune er mere upopulære end nogensinde før.

Man ligger, som man har redt.

Disse mennesker chikanerer sine egne vælgere helt ind i det allerhelligste – vores hjem.

Flere hundrede familier har i en periode fået sat sit liv på pause, fordi et snævert flertal i kommunalbestyrelsen følger borgmesteren som lemminger.

Ud over kanten, og ned i afgrunden.

Borgerne følges ad i tykt og tyndt.

Borgmesterens forsøg på at gennemtvinge sit prestigeprojekt CWWP i Dragør har blot gjort, at borgerne har åbnet øjnene og mødt hinanden på tværs af social baggrund og politisk overbevisning.

Vi følger i fællesskab CWWP ud over kommunegrænsen, som vi har lovet.

Ingen borgere skal finde sig i borgerfjendtlighed og underminering af vores demokrati i Dragør Kommune.

Ikke nu, og ikke i fremtiden.

Der knyttes bånd, og borgerne står sammen – skulder mod skulder – i dialog med hinanden. Det er ualmindeligt smukt, og det fungerer rigtig godt.

Måske det kunne tjene som inspiration for kommunalbestyrelsens folkevalgte medlemmer på Dragør Rådhus. Kig venligst indad.

Dragør Kommunes fremdrift, udvikling og økonomi bør håndteres med størst mulig omtanke og samvittighed.

Dette kræver en tilsidesættelse af lokalpolitikernes fokus på egen vinding og profilering.

Vi håber på borgerinddragelse og markant højere demokratisk kompetenceniveau fra lokalpolitikerne i det nye år.

Borgergruppens fortsatte mål i 2019 er at beskytte vores hjem, vores familier, vores natur, vores historiske by og hinanden på tværs af kommunen.

Målet er ikke kun begrænset til sagen om CWWP i Dragør.

Vi er alle naboer – sammen står vi stærkest.

Godt nytår til alle vores naboer i Dragør.

Drillenisserne: Fjerde byggegrund til CWWP i Dragør ?

I Dragør By er drillenisserne forvirrede. Det er svært at hitte rundt i, hvor forlystelsesparken egentlig skal placeres. Kilde: CWWP-hjemmeside og Google Maps.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup har ivrigt rykket sin forlystelsespark CWWP rundt på følgende tre grunde i Dragør siden september 2018:

1) Hartkornsvej og Halvejen (15 meter til sure naboer).

2) Kirkevej, Slørvej og Lundestien (5 meter til vrede naboer).

3) Kalvebodvej 250 (10 meter til uforstående naboer) – Nuværende placering.

Naboerne er underligt nok utilfredse med, at de skal bo ved siden af en White Water World Cup Arena. De er ikke blevet spurgt til råds af Dragør Kommune. Men de hundredevis af berørte familier er blevet beroliget med, at støjniveauet fra CWWP blot svarer til ”almindelig tale”.

Så det går nok.

Borgmesteren mener borgernes protester er pjank og nonsens – så han får nye vilde idéer.

Han og CWWP har derfor udpeget en fjerde byggegrund, som vil glæde alle dragørborgere.

Er du lidt forvirret? Det er drillenisserne også. Vi er endda meget forvirrede.

Fjerde forvirrende byggegrund.

Når man kigger på CWWP’s egen hjemmeside, så vises et kort med CWWP’s adresse:

Klik her for at åbne din julegave: ’Den fjerde byggegrund i Dragør’

Nu skal CWWP åbenbart placeres der, hvor forlystelsesparken hører til.

Midt i AOV-flertallets egen arbejdsplads, på Dragør Rådhus, eftersom de synes, at det er en brillant idé med en forlystelsespark i Dragør.

CWWP kombineret med rådhus – godt tænkt. What’s not to like?

Mulighederne er uendelige. Efter et årelangt byggekaos, så kan AOV iklædt badetøj nyde drinks, føre ”almindelig samtale” og have dejlige hyggestunder ved betonkanten til den turbinedrevne white water-flod.

40.000 m2 lækker brusende jacuzzi, hvori borgerne (også iklædt badetøj) til byrådsmødernes ’Spørgetid’ kan råbe spørgsmål til borgmesteren, som han hverken kan eller vil høre.

Men borgmesteren råber tilbage, at man kan sende en mail til ham – derefter sender Dragør Kommunes forvaltning et affærdigende ’ikke-svar’ retur til borgerne.

Pyt med de nærmeste støjbelastede naboer til Dragør Rådhus, familier, skatteborgere, de andre ansatte på Dragør Rådhus og den øvrige kommunalbestyrelse. Pyt. Pyt.

De ved simpelthen ikke, hvad der er godt for dem – de vænner sig jo til det i længden.

Det bliver så fantastisk. High five. Det er genialt. Juhuuuuuu. Glædelig jul, Dragør By.

Drillenisserne er virkelig i tvivl om placeringen af CWWP, men vi stoler på borgmesteren, han ved vel nøjagtig, hvad han laver.

Han har jo brugt tre år på at skænke denne meget hemmelige gave til borgerne i Dragør.

Glædelig juleaften. Vi ses i det nye år.

Venlig hilsen,

Drillenisse Afdelingen.

Borgergruppen ’Nej til Copenhagen White Water Park’.

Papir er taknemmeligt.

Nu kan du selv gå en tur og bedømme, om det er korrekt, når Copenhagen White Water Park siger: ”Drømme kan blive til virkelighed”. Kilde: CWWP-presseillustration.

CWWP’s pressemateriale består af flere illustrationer af et vandanlæg, nedsænket i jorden, i et smukt anlagt grønt område – er dette fakta eller illustration?

Dybden på betonkanalerne gør, at området skal indhegnes med et højt hegn eller afskærmes, således at mennesker og dyr ikke falder i vandet eller i de tomme kanaler. Kanalerne er tomme, når de ikke bliver brugt, da vandet så er samlet midlertidigt i opsamlingsbassinerne.

CWWP har i flere sammenhænge sammenlignet sig med et white water-anlæg i Glasgow. Forlystelsesparken hedder Pinkston Watersports.

Prøv Google Maps, og gå en tur rundt i området. Kig godt på kanalerne og betonmiljøet, og sammenlign med den ’grønne’ projekttegning fra CWWP:

Klik her og tag dig en gåtur i white water-anlægget

Noget der minder om dette betonsyn er, hvad AOV-flertallet i Dragør Kommune ville ligge som velkomst ved indkørslen til Dragør på Kirkevej og nu senest på Kalvebodvej ved indgangen til Naturpark Amager og Kongelunden.

White water-anlægget ligner ikke noget, som efter planlovens krav til landzone og fingerplan skal falde ind i den landskabelige helhed i Dragør.

Det ligner heller ikke et sted, hvor familien sidder på et picnic-tæppe og nyder sin frokost i ro og mag.

Venlig hilsen,

Helle Schouw – Kommende nabo til CWWP i Kongelunden.

Et spørgsmål om journalisering.

Dragør Rådhus. På byrådsmøderne har borgerne mulighed for at stille spørgsmål til borgmesteren og kommunalbestyrelsen i ’spørgetiden’. Men det er ikke altid borgmester Eik Dahl Bidstrup svarer.

I spørgetiden på kommunalbestyrelsens møde den 22. november 2018 stillede jeg følgende spørgsmål til borgmesteren:

”På baggrund af de sidste ugers skriverier i Dragør Nyt om samarbejdet mellem borgmesteren og forvaltningen på den ene side og firmaet bag CWWP – vandparken på den anden side har jeg et spørgsmål til borgmesteren.

Jeg kan forstå, at aktindsigten stort set kun har indeholdt meddelelser fra firmaet og meget få svar fra borgmesteren og administrationen. Det er jo i strid med Offentlighedsloven.

Derfor vil jeg bede borgmesteren redegøre for, hvorledes du vil sikre, at alle mails og mødereferater fra dig og administrationen siden 2016, hvor sagen tilsyneladende startede, bliver journaliseret i henhold til reglerne i Offentlighedsloven”.

Her kan du se borgmesterens reaktion på Dragør Kommune TV:

Borgmesteren ønskede ikke at svare på spørgsmålet på mødet, men bad om at få det skriftligt på mail. Det fik han dagen efter.

Svaret fra forvaltningen.

Borgmesteren ønsker stadig ikke at svare på, hvordan han vil sørge for, at hans udgående mails i sagen om CWWP bliver journaliseret. I stedet overlod han det til sin forvaltning, som den 29. november 2018 svarede med en redegørelse for reglerne i Offentlighedsloven. Svaret indledes med følgende sætning:

”Modtagne eller afsendte e-mails skal journaliseres, hvis den enkelte e-mail har betydning for sagen eller sagsbehandlingen i øvrigt”. Derefter kommer en række forbehold.

Men her gælder det jo netop, at det fremgår tydeligt af den refererede aktindsigt, at CWWP har modtaget en række mails fra borgmesteren, som ”har betydning for sagen”.

Det er dybt beskæmmende, at borgmesteren ikke vil tage ansvar for, at Offentlighedsloven overholdes i Dragør Kommune i denne sag.

Svaret slutter: ”Det er vores vurdering, at reglerne om journaliserings- og notatpligt i Offentlighedsloven i denne sag er overholdt”.

Uden nogen som helst begrundelse, for denne vurdering, ud fra sagens indhold i øvrigt.

Det er ikke godt nok.

Venlig hilsen,

Lars Tøgern

Placering af White Water Park ved Amagers Sydvestpynt forundrer Friluftsrådet København.

Det kan være ødelæggende for området, at bygge CWWP på Sydvestpynten.

Friluftsrådet København er forundret over Dragør Kommunes idé om at fremme en White Water Park med bl.a. mulighed for waterrafting på en kunstig fos ved Amagers Sydvestpynt. Et område, der i dag omfatter den tidligere flygtningelejr på Kalvebodvej.

Det åbne kulturlandskab og trafikforøgelse.

Området er nok et af de fladeste område på Amager, omkranset af fredskov, Naturpark Amager, nabo til Natura 2000-område og beliggende i det åbne lands landzone – et forholdsvis oprindeligt og åbent kulturlandskab.

Friluftsrådet København har svært ved at se, hvilke fordele f.eks. i form af økonomisk udvikling og arbejdspladser et sådant anlæg vil tilføre Dragør Kommune. 

Infrastruktur, veje og kollektiv trafik er i dag meget begrænset og må forventes at skulle opgraderes for at kunne modtage kunder til anlægget. En opgradering Friluftsrådet vil finde ødelæggende for området. 

Det er naturligvis besnærende at kunne udvikle og tilbyde friluftsaktiviteter, fysiske udfoldelsesmuligheder, der alt andet lige fremmer vores sundhed, velvære og livskvalitet.
Lokaliteten er dog absolut ikke oplagt velvalgt.

Brug nuværende grusgrave.

Hovedstadsregionen er i gang med at udarbejde en ny råstofplan, bl.a. fordi mange nuværende grusgrave er ved at være udtømte.

Efter Friluftsrådets opfattelse vil det være langt mere oplagt at gøre en dyd ud af nødvendigheden og udnytte disse sår i landskabet til en White Water Park.

I grusgrave kan niveauforskelle udnyttes til udfordrende aktiviteter til glæde for befolkningens behov for et aktivt friluftsliv og fysiske udfoldelse – et formål Friluftsrådet meget gerne understøtter.

Venlig hilsen,

Svend-Erik Fangel Pedersen

Næstformand – Friluftsrådet Kreds København – Omfatter Frederiksberg, Københavns, Tårnby og Dragør Kommuner.

Klik her og besøg Friluftsrådet København