Hvor tæt bor naboerne på CWWP ?

Naboerne til CWWP går en mørk tid i møde.

Ingen grundejere er blevet kontaktet af Dragør Kommune omkring opførelsen af CWWP. Grundejerne er naboer og dermed per definition juridiske parter i denne sag.

Flere grundejere har skriftligt stillet krav om partshøring hos Dragør Kommune. Dette har kommunen affærdiget. Der er ligeledes skriftligt varslet erstatningskrav i multimillion-klassen mod Dragør Kommune. Dette har Dragør Kommune valgt ikke at kommentere på.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup og alle kommunalbestyrelses-medlemmerne bor selv i behørig afstand fra CWWP-byggegrunden i Dragør.

Jakob Færch og projektgruppen bag CWWP forsøger på sin hjemmeside, og andre steder, at bilde borgerne i Dragør ind, at den turbinedrevne White Water-flod med højtråbende sportsfolk og firmafester udsender et støjniveau, der svarer til “almindelig tale” blandt mennesker. Dette er ret beset usandsynligt.

Jakob Færch bor selv i København.

Ydermere skal der i fase 1 for CWWP tages højde for støjen fra servicebygninger og parkeringsanlæg samt øget trafik i det øvrige Dragør. I fase 2 vil CWWP afholde internationale konkurrencer og bygge tilskuertribuner til formålet. Dragør har ikke kapacitet til dette.

Støjniveauet fra CWWP vil blive meget højt.

Her er nogle fotos fra de tætteste naboer i det skønne område, som mange borgere bruger som pusterum i hverdagen.

HF Maglebylunds grundejere og harerne bliver ufrivilligt meget tætte naboer til Copenhagen White Water Park.

CWWP kommer til at ligge til højre bag hækken. Få meter fra husene. Måske lydisolerer hækkene mod CWWP’s støjudsending?

Fremtiden i HF Maglebylund? Familier som har haft huse i flere generationer bliver modvilligt nødt til at sætte sine huse til salg, da de ikke kan holde ud at bo ved siden af CWWP.

 Nabo på Kirkevej. CWWP-byggegrunden ses i forgrunden.

Området omkring Rytterager og Ulspilsager, som skal beklædes med cement. Dragør Kolonihaveforening bliver også påvirket.

Naboerne på Rytterager. Heriblandt Watpa Buddhist Tempel, hvis fredfyldte baghave nok ikke er egnet til meditation under og efter opførelsen af CWWP.

Lundestien. Naboerne på Rytterager har mindre end 10 meter til CWWP’s støj. Byggegrunden ses til venstre. Grundejerforeningen Skippergården ligger til højre.

Rytterager. Den gamle ridehal, Kastaniegårdens Hestepension og Maglebyhallens Ridecenter bliver også direkte påvirket af vandparken.

Andelsboligforeningen Kastaniegården på Kirkevej har blot 5 meter til CWWP-byggegrunden. 17 boliger bliver påvirket på 3 sider af CWWP’s støjudsending og brugernes direkte indblik i boliger og haver.

I området er der også andre beboere end mennesker. Dyrene stortrives på nuværende tidspunkt.

Området byder på en variation i ugler, musvåger, falke, spætter, flagermus, smågnavere, firben, hugorme, snoge, tudser, frøer, pindsvin, ræve og harer. Heraf er flere arter fredede.

Naboerne får ofte uanmeldt besøg af skrubtudser og hareunger i haverne – og de er altid velkommen.

Dragør Kommune opfordres hermed til at gå i dialog med dragørborgerne, og værne om et af de sidste grønne områder midt i vores dejlige by.

Ugens citat: Kim Dupont (V).

Få timer før budgetforliget, som indeholder en budgetpost til CWWP i Dragør, udtaler Kim Dupont: “Vi politikere er til for borgernes skyld og ikke omvendt” (DragørNyheder.dk, 4.10.2018).

Efter interviewet møder Kim Dupont byens harme borgere, der står i flok ude foran Dragør Rådhus til demonstration. Børnene leger ubekymrede ved siden af demonstrationen. De ved endnu ikke, hvad der kommer til at ske med dem.

Unge såvel som ældre har trodset regnvejret, og vi er mødt op for anden gang, inden for en uge. Alle borgernes protester underkendes på arrogant vis endnu en gang af borgmester Eik Dahl Bidstrup.

Eik Dahl Bidstrup har banket en del af kommunalbestyrelsen på plads, han vil have CWWP for enhver pris. Kim Dupont medvirker velvilligt.

Dragør By er fortsat truet af kommunalbestyrelsen.

Kim Dupont har øjensynlig glemt, hvad demokrati egentlig betyder. Borgerne er rasende.

Efter mødet med de mange demonstranter går byrådsmedlem Kim Dupont upåvirket ind på rådhuset, og skriver under på budgettet, i direkte modstrid med borgernes ønske.

Borgerne kan ikke mærke oprigtighedens sødme i citatet fra Kim Dupont, hvis allerstørste drøm er at blive borgmester efter Eik Dahl Bidstrup.

Ambitionerne fejler ikke noget, men det gør Kim Duponts puddersukker-snak og fuldstændig modsatrettede handling.

Magtbegær er en frygtelig størrelse, især når den opnåede magt misbruges til at chikanere borgerne i deres egne hjem.

Du skal vide, Kim, at vi kan ikke sove roligt om natten. Vores liv er sat på pause, og det er din skyld.

Kim Duponts mund siger én ting – hans hånd gør noget andet.

CWWP i Dragør er kulturpolitisk selvmål.

Dragør er omkranset af vand, hvad skal vi med CWWP, spørger Jesper?

Kære Borgere,

I Dragør findes den skønneste badestrand ved fortet og Dragør Bad. Der er windsurfing og vandsport ved Sylten. Vand overalt, og en sjælden skøn by med gamle huse, omgivet af marker og natur. Børn og unge har alle muligheder for festlige feriedage.

Skal dette nu ødelægges af et Vand-Bon-Bon-Land ved Kirkevej? Det politiske flertal kan umuligt have tænkt på, hvor skadeligt det vil være for Dragørs omdømme som bevaringsværdig by.

Besøgende fra fjern og nær, der kommer til Dragør for at opleve den historiske bykerne, den autentiske og rolige atmosfære i de snævre gader og ved havnen, vil nu ved Kirkevej skulle passere en forlystelsespark opført i plastic med kunstige bjerge og vandfald.

En flot indkørsel til en by, der aspirerer til at komme på Verdens Kulturarvsliste!

Venlig hilsen,

Jesper Yde

Materialet som AOV anvendte til at vedtage budget for CWWP.

Den smalle CWWP-byggegrund ved Kirkevej og HF Maglebylund. Naboerne bor få meter fra den kommende vandpark og dens støj.

Kære Borgere,

CWWP bliver kæmpe stort og vil efter min mening ødelægge Dragør.

Læg mærke til, hvor tæt anlægget er placeret ved huse. Der er tale om udvidelse til brug af internationale konkurrencer – midt i Dragør.

De kæmpe store vandturbiner vil skabe en kæmpe støjbelastning, lige som de måske tusindevis besøgende, der vil skabe store miljømæssige og infrastruktur mæssige udfordringer for kommunens beboere og driftsøkonomi.

Der skal bygges hundredevis af parkeringspladser, offentlige toiletter, skrald håndtering, støjskærme og meget andet.

Det bliver Dragør marked gange 3 HELE året igennem.

Det er for mig fuldstændigt uforståeligt at borgmesteren stiller projektet CWWP som ultimativ krav for budgetaftalen – og det fremtidige samarbejde.

Hvad er mon årsagen til det?

Her er kommunens svar på begæring om aktindsigt vedrørende CWWP.

På baggrund af din anmodning om aktindsigt kan Dragør Kommune oplyse følgende:

  • Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt nogen aftale med CWWP.
  • Der foreligger ikke noget kontraktoplæg.
  • Lejekontrakt og vilkår for brug af grunden foreligger ikke.
  • Der foreligger som konsekvens ikke nogen aftalelængde.

Klik nedenfor, for at se dokumenterne:

Projektbeskrivelse CWWP Dragør 2016

Driftsbudget CWWP Dragør Budgetforhandlinger 2019-2021

Budget CWWP Dragør Budgetforhandlingerne 2019-2021

Venlig hilsen,

Thomas Krebs

Nordea Fondens kriterier for at støtte projekter.

Morgenstemning ved CWWP-byggegrunden på Kirkevej. 

Kære Borgere,

Jeg har rettet henvendelse til Nordea Fonden, for at spørge ind til, hvad de lægger vægt på, når de beslutter, om de vil støtte et projekt eller ej. Se Nordea Fondens svar nedenfor.

De lægger vægt på, at projektet er efterspurgt, og om det er bæredygtigt.

Vandparken er ikke efterspurgt af flertallet. Tværtimod.

Projektet er ikke bæredygtigt. Vandparken bruger energi på at skabe et kunstigt miljø, som allerede findes i naturen.

Mvh.

Mikael Thorup

———

From: Tine Wickers. Kommunikationschef. Nordea Fonden.
Date: lør. 6. okt. 2018.
Subject: Tilskud Dragør Vandpark.

Kære Mikael Thorup

Du har kontaktet os vdr. Dragør Vandpark.  Jeg har undersøgt om det er en sag, som Nordea-fonden har støttet. Det er det ikke.

Du spørger til, hvad vi lægger vægt på i vurdering om, hvorvidt vi støtter noget. I vores dialoger med potentielle ansøgere vurderer vi altid, om det man søger støtte til er efterspurgt og bæredygtigt – og i overensstemmelse med vores almennyttige formål.

God weekend.

Venligst,

Tine Wickers

Ubesvaret henvendelse til kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen vælger ikke at besvare journalist Mia Tangs henvendelse.

Kære flertal i kommunalbestyrelsen,

Tak for sidst. Jeg har som journalist dækket mange beslutninger i diverse kommunalbestyrelser, men det er første gang, jeg har oplevet, at den ansvarlige borgmester både taler ned til de mange fremmødte og insisterer på sit personlige prestigeprojekt med kæmpestor folkelig modstand.

I er 8 mennesker, som har taget en meget stor beslutning på vegne af alle os. I bør stadig overveje, hvad det grundlæggende betyder at have fået et folkeligt mandat. Nemlig at gøre det bedst mulige for borgerne.

Hvad tænkte I mon, da I så rundt på de mange frustrerede ansigter? At I ved bedre? End alle os?

Lad være med at undervurdere os. Vi sætter os ind i tingene, og Eik Bidstrup – jeg lover dig, at du vil få masser af ekstra opmærksomhed fremover. Både fra mig og andre, da vi er usikre på, hvordan du fortolker dine beføjelser.

Nu er nyheden om fejl i udligningen så kommet. Der tilbageføres efter sigende 10,9 mio. kr. til Dragør Kommune. En kæmpe nyhed som jeg har ventet på at høre mere om fra flertallet? For nu kan budgettet ændres til fordel for borgerne, så det er I naturligvis gået i gang med. Ikke sandt?

Så hvor langt er I nået? Deadline til aflevering af budget til ministeriet er jo stadig ikke kritisk tæt på, så fuld fart frem med at bevise, at I rent faktisk har lyttet til dem, I repræsenterer. Borgerne i Dragør. Som ønsker et nyt og bedre budget.

Svar udbedes.

/Mia Tang

Dragør er ikke København – pænt nej tak til vandparken.

Dragør er en selvstændig kommune. Vores by er ikke en del af Hovedstadsområdet.

Kære Borgere,

Jakob Færch og hans projektgruppe bag Copenhagen White Water Park (CWWP) har henvendt sig direkte til borgerne og politikerne på DragørNyheder.dk den 3. oktober 2018.

Hvis du ikke allerede har læst Jakob Færchs koloenorme indlæg og alle kommentarerne, så giv dig selv muligheden. Det er meget underholdende på en tragikomisk måde – uanset hvad ens egen politiske overbevisning er.

Det er desværre disse mennesker fra CWWP’s projektgruppe, som vi borgere skal bokse med resten af vores liv, hvis vi ikke gør noget sammen nu.

Politikerne kan vi skifte ud. CWWP bliver for evigt.

Projektgruppen bag Copenhagen White Water Park.

Jakob Færch er initiativtager til CWWP og har arbejdet på projektet siden 2001.

Efter 17 år, hvor Jakob Færch og hans projektgruppe har fået det ene nej efter det andet fra andre kommuner, så vil en del af kommunalbestyrelsen i Dragør nu gennemtvinge opførelsen af CWWP på Kirkevej.

Det kommer til at påvirke alle borgere i Dragør. Vi skal derfor råbe de medlemmer af kommunalbestyrelsen op, som har underkendt samtlige indsigelser, som borgerne er kommet med.

Nej til Copenhagen White Water Park

Københavns Kommune var den seneste kommune i rækken, som sagde blankt nej til vandparken.

Selvom Copenhagen White Water Park efter hele 17 år ikke er blevet realiseret i nogen andre kommuner, så indeholder arbejdstitlen på vandparken stadig ’Copenhagen’. Vandparken skal placeres i Dragør.

Dragør er ikke København. Vi er en lille selvstændig kommune, der ikke har kapacitet til CWWP.

Lad os sammen sørge for, at forslaget om CWWP bliver fejet af bordet for evigt, og ikke genopstår om 3 år med navnet ’Dragør White Water Park’.

Således får den nye kommunalbestyrelse ikke muligheden for at foretage de samme overgreb på byens borgere, som den nuværende kommunalbestyrelse foretager.

Venlig hilsen,

Kenneth Olsen – Kommende ufrivillig nabo til CWWP.

Vil du være med til at stoppe Copenhagen White Water Park i Dragør ?

Borgerne bruger i fællesskab denne side, som skal stoppe CWWP-projektet i Dragør, og sørge for at de 8 ansvarlige kommunalbestyrelsesmedlemmer aldrig bliver glemt.

AOV-flertallet i Dragør Kommune ligger i åben konflikt med borgerne.

Borgerne mødes på tværs af politisk overbevisning.

Du kan indsende dit indlæg, forslag, læserbrev, dokumentation, foto, video, artikel, afsløring eller andet som er relevant i kampen mod CWWP’s placering og opførelse i Dragør til admin@cwwp.info

OBS – Du skal være oprettet som bruger, for at kunne sende en mail til os.

Hvis du vil være med,  så klik her og opret dig som bruger

Se video, om hvordan du ændrer dit password her

Vi modtager og udbreder udelukkende materiale, der medvirker til at stoppe CWWP. Borgerne mødes på tværs af politisk overbevisning.

Lad os kæmpe sammen – send os dit indlæg.

Underskriftindsamling og mulighed for debat.

Klik her og deltag i underskriftindsamlingen ‘Nej til CWWP på Sydvestpynten’

Der er ikke debatforum her på siden, men der er rig mulighed for at debattere på for eksempel: DragørNyheder.dk (Facebook), Dragør News – Den Frie Debat (Facebook) og lokalavisen Dragør Nyt.

Til gengæld er her ingen CWWP-lobbyister og trolls, som gennem længere tid har generet borgerne på Facebook.

Bor kommunalbestyrelsen ved CWWP ?

Dragør Kommune har valgt en grund til CWWP med naboer til 4 sider, som bor ganske få meter fra vandparkens kommende støj.

Kære Borgere,

Vi har været ude at gå søndagstur i vores nuværende dejlige lokalområde med en liste over flertallet af kommunalbestyrelsesmedlemmerne, som har gennemtvunget budgettet torsdag den 4. oktober 2018.

Ingen medlemmer bor selv der, hvor kommunalbestyrelsens flertal placerer CWWP med alle dens medfølgende støjgener.

Heller ikke borgmester Eik Dahl Bidstrup.

Hovedmanden bag CWWP, Jakob Færch, som har fået nej til sit projekt i hele 17 år fra andre kommuner, bor i behørig afstand inde i København.

Vi kommer til at bo 5 meter fra CWWP.

Hav en dejlig søndag, og nyd det gode vejr i Dragør.

Kærlig hilsen,

Kenneth Olsen – Kommende ufrivillig nabo til CWWP.

Klik nedenfor, hvis I vil se dokumentationen på Dragør Kommunes egen hjemmeside:

Kommunalbestyrelsens medlemmer

De 8 ansvarlige politikere.

Et snævert AOV-flertal på 8 mod 7 fik gennemtvunget budgetposten til Copenhagen White Water Park. De mange rasende demonstranter udenfor Dragør Rådhus havde ikke gjort indtryk på partilederne.

Kære Borgere,

Det her er de ansvarlige politikere for prioriteringen af kommunens økonomi – de placererede deres underskrifter på budgettet for 2019 torsdag den 4. oktober, uden at blinke det mindste. En del af dem havde set den massive folkemængde, der var mødt op for at give deres protest mod Copenhagen White Water Park og lukningen af flere institutioner i kommunen.

Husk det næste gang I stemmer! Det er en skandale, at der skæres på børneområdet, og tilmed bygges et vandland så tæt på et beboelsesområde. Placeringen af Copenhagen White Water Park i Dragør lige op ad villakvarterer, haveforeninger, hestehold og gårde er i den grad så forkert én beslutning. Derudover så synes jeg ikke, at der skal benyttes skattekroner til et sådan projekt – det må være privatfinansieret!

Forkert timing og forkerte beslutninger, så enkelt kan det siges!

Kom med i kampen mod de 8 politikere. Registrer dig her på siden, og skriv et indlæg.

Venlig hilsen,

Trine Søe