CWWP pynter sig med lånte fjer.

Copenhagen White Water Park hævder at have samarbejde med forskellige danske fonde.

Siden september 2018, hvor borgmester Eik Dahl Bidstrup oplyste dragørborgerne om, at han og AOV-flertallet vil opføre det overvejende fondsfinansierede CWWP, har borgerne gransket forholdet mellem fondene og CWWP.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup har intentionelt ført CWWP-projektet under radaren i 3 år, hvilket er resulteret i en massiv borgermodstand mod borgmesterens personlige prestigeprojekt.

Dragør Kommune vil kvit og frit forære den selvejende institution CWWP en grund i Dragør. Herefter skal CWWP selv rejse 55.000.000 kr. via fondsmidler.

Ud over den gratis grund, så får CWWP i processen 3.500.000 kr. af Dragør Kommune, selvom skatteborgerne i Dragør ikke har ytret ønske om forlystelsesparken, som de reelt ikke anede eksisterede før sensommeren 2018.

CWWP og fondene.

Når borgerne kontakter fondene, så svarer fondene enten, at de aldrig har hørt om Copenhagen White Water Park, eller at de ikke har noget samarbejde med projektgruppen bag CWWP.

En dragørborger har skriftligt kontaktet Nordea Fonden i begyndelsen af oktober 2018.

Her er svaret fra Nordea Fonden, som stiller høje krav til projekters brede tilgængelighed, efterspørgsel, almennyttige formål og bæredygtighed:

”Du har kontaktet os vdr. Dragør Vandpark. Jeg har undersøgt om det er en sag, som Nordea-fonden har støttet. Det er det ikke. Du spørger til, hvad vi lægger vægt på i vurdering om, hvorvidt vi støtter noget. I vores dialoger med potentielle ansøgere vurderer vi altid, om det man søger støtte til er efterspurgt og bæredygtigt – og i overensstemmelse med vores almennyttige formål” (Nordea Fonden, 6. oktober 2018).

CWWP og de lånte fjer.

En anden dragørborger har i midten af december 2018 skriftligt kontaktet TrygFonden, som CWWP-projektgruppen reklamerer med at have et samarbejde med.

Et så tæt samarbejde, at CWWP har brugt TrygFondens navn og logo i sit markedsføringsmateriale i årevis.

Men kan det nu passe, at TrygFonden er CWWP’s samarbejdspartner?

CWWP skriver følgende i sin projektbeskrivelse til Dragør Kommune:

”Etableringen af CWWP finansieres gennem Dragør Kommune, hovedstadskommunerne samt offentlige fonde. Nordea-fonden, Lokale & Anlægsfonden og Trygfonden har allerede tilkendegivet interesse i at støtte projektet økonomisk.

CWWP søger støtte fra Dragør Kommune på samlet 3,5 mio. kr. fordelt med et tilskud til forprojektering på 1,0 mio. kr. (Budget 2017) og et anlægstilskud på 2,5 mio. kr. (Budget 2018). Det er en forudsætning for denne finansieringsplan, at Dragør Kommune indskyder grunden og grundværdien (16,5 mio. kr.) i projektet, således at grundværdien kan indgå i virksomhedens anlægskapital.

Projektgruppen har gennem længere tid haft tæt dialog med nedenstående fonde, som har engageret sig med skriftlige og mundtlige interessetilkendegivelser for projektet” (Copenhagen White Water Park, Dragør, Projektbeskrivelse, september 2016).

Problemet er bare, at TrygFonden ikke er CWWP’s samarbejdspartner.

Det vil sige, at CWWP pynter sig med lånte fjer.

Efter dragørborgeren har kontaktet TrygFonden, så har TrygFonden rettet henvendelse til CWWP og tvunget CWWP til at fjerne TrygFonden som angivet ’samarbejdspartner’ på deres hjemmeside. Der er ligeledes stillet krav om, at TrygFondens logo fjernes.

TrygFonden er blevet slettet fra CWWP’s hjemmeside. Her ses den tomme plads efter TrygFondens logo.

Ifølge CWWP’s finansieringsplan fra 2016 mangler der nu pludselig 15.000.000 kr. fra Nordea Fonden og 7.000.000 kr. fra TrygFonden, som CWWP beklageligvis har reklameret med overfor Dragør Kommune.

Jakob Færch, initiativtager til CWWP, arbejder som udviklingskonsulent for Lokale og Anlægsfonden, som ifølge finansieringsplanen vil skyde 10.000.000 kr. ind i CWWP-projektet.

Forhåbentlig skal Jakob Færch fra CWWP ikke selv sagsbehandle dette fondsbidrag.

Det rejser spørgsmålet, om Lokale og Anlægsfonden med professionalismen og etikken intakt, kan bidrage med 10.000.000 kr. til deres ansatte Jakob Færchs projekt.

Et projekt som Jakob Færch har fået afvist i 18 år hos diverse kommuner i Danmark. Den seneste kommune, som sagde nej, var Københavns Kommune.

CWWP og troværdigheden.

Den lave troværdighed skyldes mange forskelligartede forhold.

Borgmester Eik Dahl Bidstrups samarbejdspartner CWWP kan ikke dokumentere sin adresse i Dragør, selvom CWWP påstår, at de har adresse i Dragør Kommune.

Nu har CWWP egenhændigt valgt at placere en kortangivelse på Dragør Rådhus, hvor de naturligvis ikke har registreret adresse.

En privat aktør, som ikke kan opgive sin adresse og mod bedre vidende påstår samarbejde med fonde, som ikke en gang har hørt om CWWP.

Mange borgere er bekymrede over dette og diverse andre uldne forhold. Men det er det snævre AOV-flertal i Dragør Kommune tydeligvis ikke.

Troværdigheden er nærmest ikke eksisterende – hverken hos borgmesteren eller CWWP.

Nytårsstatus: CWWP er på vej ud af Dragør By.

Lodstårnet står stadig. Men demokratiet i Dragør er under heftig beskydning.

I det forløbne år har borgmester Eik Dahl Bidstrup og projektgruppen bag Copenhagen White Water Park forsøgt at tromle borgerne på alle tænkelige måder.

Det er ikke gået så godt for dem. Især ikke på de sociale medier.

Underskriftindsamlingen ’Nej til Copenhagen White Water Park på Sydvestpynten’ har rundet 900 personlige underskrifter indtil videre.

Klik her og bidrag med din underskrift – hjælp dine naboer på Sydvestpynten

Borgmesterens uønskede projekt CWWP.

Borgermodstanden er massiv og vedvarende. De dominerende 8 politikere fra AOV-flertallet i Dragør Kommune er mere upopulære end nogensinde før.

Man ligger, som man har redt.

Disse mennesker chikanerer sine egne vælgere helt ind i det allerhelligste – vores hjem.

Flere hundrede familier har i en periode fået sat sit liv på pause, fordi et snævert flertal i kommunalbestyrelsen følger borgmesteren som lemminger.

Ud over kanten, og ned i afgrunden.

Borgerne følges ad i tykt og tyndt.

Borgmesterens forsøg på at gennemtvinge sit prestigeprojekt CWWP i Dragør har blot gjort, at borgerne har åbnet øjnene og mødt hinanden på tværs af social baggrund og politisk overbevisning.

Vi følger i fællesskab CWWP ud over kommunegrænsen, som vi har lovet.

Ingen borgere skal finde sig i borgerfjendtlighed og underminering af vores demokrati i Dragør Kommune.

Ikke nu, og ikke i fremtiden.

Der knyttes bånd, og borgerne står sammen – skulder mod skulder – i dialog med hinanden. Det er ualmindeligt smukt, og det fungerer rigtig godt.

Måske det kunne tjene som inspiration for kommunalbestyrelsens folkevalgte medlemmer på Dragør Rådhus. Kig venligst indad.

Dragør Kommunes fremdrift, udvikling og økonomi bør håndteres med størst mulig omtanke og samvittighed.

Dette kræver en tilsidesættelse af lokalpolitikernes fokus på egen vinding og profilering.

Vi håber på borgerinddragelse og markant højere demokratisk kompetenceniveau fra lokalpolitikerne i det nye år.

Borgergruppens fortsatte mål i 2019 er at beskytte vores hjem, vores familier, vores natur, vores historiske by og hinanden på tværs af kommunen.

Målet er ikke kun begrænset til sagen om CWWP i Dragør.

Vi er alle naboer – sammen står vi stærkest.

Godt nytår til alle vores naboer i Dragør.

Drillenisserne: Fjerde byggegrund til CWWP i Dragør ?

I Dragør By er drillenisserne forvirrede. Det er svært at hitte rundt i, hvor forlystelsesparken egentlig skal placeres. Kilde: CWWP-hjemmeside og Google Maps.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup har ivrigt rykket sin forlystelsespark CWWP rundt på følgende tre grunde i Dragør siden september 2018:

1) Hartkornsvej og Halvejen (15 meter til sure naboer).

2) Kirkevej, Slørvej og Lundestien (5 meter til vrede naboer).

3) Kalvebodvej 250 (10 meter til uforstående naboer) – Nuværende placering.

Naboerne er underligt nok utilfredse med, at de skal bo ved siden af en White Water World Cup Arena. De er ikke blevet spurgt til råds af Dragør Kommune. Men de hundredevis af berørte familier er blevet beroliget med, at støjniveauet fra CWWP blot svarer til ”almindelig tale”.

Så det går nok.

Borgmesteren mener borgernes protester er pjank og nonsens – så han får nye vilde idéer.

Han og CWWP har derfor udpeget en fjerde byggegrund, som vil glæde alle dragørborgere.

Er du lidt forvirret? Det er drillenisserne også. Vi er endda meget forvirrede.

Fjerde forvirrende byggegrund.

Når man kigger på CWWP’s egen hjemmeside, så vises et kort med CWWP’s adresse:

Klik her for at åbne din julegave: ’Den fjerde byggegrund i Dragør’

Nu skal CWWP åbenbart placeres der, hvor forlystelsesparken hører til.

Midt i AOV-flertallets egen arbejdsplads, på Dragør Rådhus, eftersom de synes, at det er en brillant idé med en forlystelsespark i Dragør.

CWWP kombineret med rådhus – godt tænkt. What’s not to like?

Mulighederne er uendelige. Efter et årelangt byggekaos, så kan AOV iklædt badetøj nyde drinks, føre ”almindelig samtale” og have dejlige hyggestunder ved betonkanten til den turbinedrevne white water-flod.

40.000 m2 lækker brusende jacuzzi, hvori borgerne (også iklædt badetøj) til byrådsmødernes ’Spørgetid’ kan råbe spørgsmål til borgmesteren, som han hverken kan eller vil høre.

Men borgmesteren råber tilbage, at man kan sende en mail til ham – derefter sender Dragør Kommunes forvaltning et affærdigende ’ikke-svar’ retur til borgerne.

Pyt med de nærmeste støjbelastede naboer til Dragør Rådhus, familier, skatteborgere, de andre ansatte på Dragør Rådhus og den øvrige kommunalbestyrelse. Pyt. Pyt.

De ved simpelthen ikke, hvad der er godt for dem – de vænner sig jo til det i længden.

Det bliver så fantastisk. High five. Det er genialt. Juhuuuuuu. Glædelig jul, Dragør By.

Drillenisserne er virkelig i tvivl om placeringen af CWWP, men vi stoler på borgmesteren, han ved vel nøjagtig, hvad han laver.

Han har jo brugt tre år på at skænke denne meget hemmelige gave til borgerne i Dragør.

Glædelig juleaften. Vi ses i det nye år.

Venlig hilsen,

Drillenisse Afdelingen.

Borgergruppen ’Nej til Copenhagen White Water Park’.

Papir er taknemmeligt.

Nu kan du selv gå en tur og bedømme, om det er korrekt, når Copenhagen White Water Park siger: ”Drømme kan blive til virkelighed”. Kilde: CWWP-presseillustration.

CWWP’s pressemateriale består af flere illustrationer af et vandanlæg, nedsænket i jorden, i et smukt anlagt grønt område – er dette fakta eller illustration?

Dybden på betonkanalerne gør, at området skal indhegnes med et højt hegn eller afskærmes, således at mennesker og dyr ikke falder i vandet eller i de tomme kanaler. Kanalerne er tomme, når de ikke bliver brugt, da vandet så er samlet midlertidigt i opsamlingsbassinerne.

CWWP har i flere sammenhænge sammenlignet sig med et white water-anlæg i Glasgow. Forlystelsesparken hedder Pinkston Watersports.

Prøv Google Maps, og gå en tur rundt i området. Kig godt på kanalerne og betonmiljøet, og sammenlign med den ’grønne’ projekttegning fra CWWP:

Klik her og tag dig en gåtur i white water-anlægget

Noget der minder om dette betonsyn er, hvad AOV-flertallet i Dragør Kommune ville ligge som velkomst ved indkørslen til Dragør på Kirkevej og nu senest på Kalvebodvej ved indgangen til Naturpark Amager og Kongelunden.

White water-anlægget ligner ikke noget, som efter planlovens krav til landzone og fingerplan skal falde ind i den landskabelige helhed i Dragør.

Det ligner heller ikke et sted, hvor familien sidder på et picnic-tæppe og nyder sin frokost i ro og mag.

Venlig hilsen,

Helle Schouw – Kommende nabo til CWWP i Kongelunden.

Et spørgsmål om journalisering.

Dragør Rådhus. På byrådsmøderne har borgerne mulighed for at stille spørgsmål til borgmesteren og kommunalbestyrelsen i ’spørgetiden’. Men det er ikke altid borgmester Eik Dahl Bidstrup svarer.

I spørgetiden på kommunalbestyrelsens møde den 22. november 2018 stillede jeg følgende spørgsmål til borgmesteren:

”På baggrund af de sidste ugers skriverier i Dragør Nyt om samarbejdet mellem borgmesteren og forvaltningen på den ene side og firmaet bag CWWP – vandparken på den anden side har jeg et spørgsmål til borgmesteren.

Jeg kan forstå, at aktindsigten stort set kun har indeholdt meddelelser fra firmaet og meget få svar fra borgmesteren og administrationen. Det er jo i strid med Offentlighedsloven.

Derfor vil jeg bede borgmesteren redegøre for, hvorledes du vil sikre, at alle mails og mødereferater fra dig og administrationen siden 2016, hvor sagen tilsyneladende startede, bliver journaliseret i henhold til reglerne i Offentlighedsloven”.

Her kan du se borgmesterens reaktion på Dragør Kommune TV:

Borgmesteren ønskede ikke at svare på spørgsmålet på mødet, men bad om at få det skriftligt på mail. Det fik han dagen efter.

Svaret fra forvaltningen.

Borgmesteren ønsker stadig ikke at svare på, hvordan han vil sørge for, at hans udgående mails i sagen om CWWP bliver journaliseret. I stedet overlod han det til sin forvaltning, som den 29. november 2018 svarede med en redegørelse for reglerne i Offentlighedsloven. Svaret indledes med følgende sætning:

”Modtagne eller afsendte e-mails skal journaliseres, hvis den enkelte e-mail har betydning for sagen eller sagsbehandlingen i øvrigt”. Derefter kommer en række forbehold.

Men her gælder det jo netop, at det fremgår tydeligt af den refererede aktindsigt, at CWWP har modtaget en række mails fra borgmesteren, som ”har betydning for sagen”.

Det er dybt beskæmmende, at borgmesteren ikke vil tage ansvar for, at Offentlighedsloven overholdes i Dragør Kommune i denne sag.

Svaret slutter: ”Det er vores vurdering, at reglerne om journaliserings- og notatpligt i Offentlighedsloven i denne sag er overholdt”.

Uden nogen som helst begrundelse, for denne vurdering, ud fra sagens indhold i øvrigt.

Det er ikke godt nok.

Venlig hilsen,

Lars Tøgern

Placering af White Water Park ved Amagers Sydvestpynt forundrer Friluftsrådet København.

Det kan være ødelæggende for området, at bygge CWWP på Sydvestpynten.

Friluftsrådet København er forundret over Dragør Kommunes idé om at fremme en White Water Park med bl.a. mulighed for waterrafting på en kunstig fos ved Amagers Sydvestpynt. Et område, der i dag omfatter den tidligere flygtningelejr på Kalvebodvej.

Det åbne kulturlandskab og trafikforøgelse.

Området er nok et af de fladeste område på Amager, omkranset af fredskov, Naturpark Amager, nabo til Natura 2000-område og beliggende i det åbne lands landzone – et forholdsvis oprindeligt og åbent kulturlandskab.

Friluftsrådet København har svært ved at se, hvilke fordele f.eks. i form af økonomisk udvikling og arbejdspladser et sådant anlæg vil tilføre Dragør Kommune. 

Infrastruktur, veje og kollektiv trafik er i dag meget begrænset og må forventes at skulle opgraderes for at kunne modtage kunder til anlægget. En opgradering Friluftsrådet vil finde ødelæggende for området. 

Det er naturligvis besnærende at kunne udvikle og tilbyde friluftsaktiviteter, fysiske udfoldelsesmuligheder, der alt andet lige fremmer vores sundhed, velvære og livskvalitet.
Lokaliteten er dog absolut ikke oplagt velvalgt.

Brug nuværende grusgrave.

Hovedstadsregionen er i gang med at udarbejde en ny råstofplan, bl.a. fordi mange nuværende grusgrave er ved at være udtømte.

Efter Friluftsrådets opfattelse vil det være langt mere oplagt at gøre en dyd ud af nødvendigheden og udnytte disse sår i landskabet til en White Water Park.

I grusgrave kan niveauforskelle udnyttes til udfordrende aktiviteter til glæde for befolkningens behov for et aktivt friluftsliv og fysiske udfoldelse – et formål Friluftsrådet meget gerne understøtter.

Venlig hilsen,

Svend-Erik Fangel Pedersen

Næstformand – Friluftsrådet Kreds København – Omfatter Frederiksberg, Københavns, Tårnby og Dragør Kommuner.

Klik her og besøg Friluftsrådet København

Dialogen som blev væk – Del 2.

Tre uger før budgetvedtagelse blev CWWP pludselig promoveret som en familiepark, i stedet for en White Water World Cup Arena, hvor der skal afholdes internationale stævner såsom EM og VM.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup. Når du nu ønsker en konstruktiv dialog med borgerne og vil inddrage dem i væsentlige beslutninger for kommunen, har jeg nogle spørgsmål, jeg gerne ser besvaret.

Dialog og borgerinddragelse.

Er etableringen af en White Water World Cup Arena på op til 48.000 m2 ikke en væsentlig beslutning for Dragør Kommune og Dragørs borgere? Hvor var borgerdialogen? Hvor var borgerinddragelsen?

Hvorfor var det kun A, O og V og ikke hele kommunalbestyrelsen, der blev inviteret til informationsmøde med CWWP i april 2018?

Når du efterlyser en konstruktiv borgerdialog og vil inddrage borgerne i væsentlige beslutninger for Dragørs udvikling, var det så ikke nærliggende at invitere borgerne – specielt kommende naboer, repræsentanter fra grundejer-, andelshaver- og kolonihaveforeninger til informationsmødet med CWWP i april 2018? Hvorfor var de ikke inviteret?

Løgnen.

Hvorfor fik jeg en løgn fra forvaltningen, da jeg i forbindelse med aktindsigt efterlyste din mailkorrespondance med CWWP?

Jeg bad om kopier af dine e-mails til CWWP, da de ikke var at finde i det mangelfulde materiale, som jeg fik tilsendt.

En af dine embedsmænd svarede mig i e-mail af den 29. oktober 2018, kl. 14.28: ”Mig bekendt har der ikke været direkte maildialog direkte mellem borgmester og CWWP”.

Lad den lige stå et øjeblik – og læs den igen. ”Mig bekendt har der ikke været direkte maildialog direkte mellem borgmester og CWWP” – LØGN.

Samme embedsmand modtog en mail fra CWWP allerede den 4. september 2016, kl. 16.15, hvor CWWP skriver: ”Som du har set så har vi sendt den opdaterede projektbeskrivelse til Eik, og jeg har været lidt i dialog med ham. Han virker meget tændt, så nu håber vi altså det bliver muligt at få presset det igennem budgettet”.

Den 27. august 2018, kl. 22.54 skriver CWWP direkte til dig: ”Kære Eik. Tak for sidst (…) Nå, men jeg vedlægger det aftalte etableringsbudget, et driftsbudget og efterfølgende får du også nogle flere skriv der måtte kvalificere snakken med Socialdemokratiet. Vi vil også gerne mødes med Allan hvis der er behov for det”.

Den 28. august 2018, kl. 17.28 skriver CWWP: ”Kære Eik og XX. Som jeg snakkede med XX om kunne det være fint at have tal med fra Pinkston. Så hermed driftsrapport for Pinkston Watersports for 2015, 2016 og 2017 til baggrund for Dragør Kommunes budgetindstilling”.

Igen en mail fra den 11. september 2018, kl. 13.19 til samme embedsmand, hvor CWWP skriver: ”Vi har skrevet lidt sammen med Eik og han har fået vedhæftede”.

Så nej Eik. Der har ifølge din kommunale embedsmand ikke været direkte maildialog mellem dig og CWWP – eller hvordan er det lige, at jeg skal opfatte det?

Rejse og ændret projekt.

Hvem betalte en kommunal embedsmands besøg på et White Water anlæg i Cardiff, Wales i maj 2018? Var det kommunen, CWWP eller et helt privat arrangement?

Hvorfor blev CWWP-projektet tre uger før budgetvedtagelsen ændret radikalt? Nu var der ikke længere tale om en White Water World Cup Arena. Nu var CWWP pludselig en familiepark – ’Hollænderparken’ som du døbte den.

CWWP’s projektfolder og hjemmeside blev ændret markant. Fotos af voksne professionelle sportsudøvere blev nu hastigt erstattet med familiefotos og legende børn i grønne områder.

Du fik endda tilsendt en ’taleseddel’ fra CWWP, så du kunne beskrive projektet, som en familiepark til udflugt og picnic, og at beliggenheden på Kirkevej gav god mening for CWWP. Nu havde du, enkelte embedsmænd og CWWP i tre år arbejdet på en White Water World Cup Arena – og vups!

Nu skulle CWWP pludselig ændres til en familiepark. Hvorfra kom denne radikale ændring? Og hvad var formålet?

Byggegrund til projektgruppen bag CWWP.

I CWWP’s egen projektbeskrivelse skriver de: ”Det er en forudsætning for denne finansieringsplan, at Dragør Kommune indskyder grunden og grundværdien i projektet, således at grundværdien kan indgå i virksomhedens anlægskapital”.

Skal kommunen – Dragørs borgere – forære CWWP en grund til deres projekt?

Jeg synes godt nok, at der er mange løse ender og uldne tråde i dette projekt. Din embedsførelse står i skærende kontrast til dine udmeldte hensigter i dit valgprogram.

Du har ved konstitueringen skrevet under på en øget borgerdialog og inddragelse af borgerne i væsentlige beslutninger for kommunen.

Hvad kan vi dragørborgere mere forvente fra din side i fremtiden?

Venlig hilsen,

Carsten Victor Rasmussen

10 år i kamp for diger – 10 år i kamp mod CWWP ?

Thomas Østergaard og hans familie kommer til at bo 10 meter fra CWWP i Kongelunden.

I teenageårene drømte jeg om at blive landmand. For at realisere min drøm måtte jeg i en længere periode have 2 jobs, før jeg havde sparet tilstrækkeligt sammen til at købe en gård med jord til.

I 1991, da jeg er i slutningen af tyverne, opstår muligheden. En gård på Sydvestpynten i Dragør kommer til salg, og den overtager jeg.

Familien har renoveret gården siden 1991.

I de 27 år jeg har boet her, har jeg gennemrenoveret gården og drevet en velfungerende hestepension. Jeg har samtidigt arbejdet i Dragør Vandforsyning og senere Hofor, men nu lever jeg udelukkende af min hestepension.

Alt var rigtig godt indtil 2006, hvor min gård for anden gang var ved at blive oversvømmet af en stormflod. I kølvandet på den, så begyndte alle mulige (og umulige) digeforslag at vælte ind, som, hvis de var blevet gennemført, ville have ødelagt vores ejendomme og område. Disse planer blev dog skrinlagt, og der var tavshed helt frem til stormfloden i januar 2017.

Dragør Kommune nedlagde digeudvalget, allerede inden det blev oprettet. I stedet blev demokratiudvalget oprettet. Men naboerne til Køge Bugt blev ikke hørt af kommunen – selvom naboerne inviterede til dialog flere gange.

Da Dragør – helt bogstaveligt – var tæt på at sejle sin egen sø en kold januar aften, så kom digeplanerne på bordet igen. Vupti. Dog ikke med mindre mystiske digeløsninger. I mit tilfælde skulle det tilbagetrukne dige pløje direkte gennem min ejendom.

I praksis ville det betyde, at jeg dagligt skulle køre op, og så ned, ad en 5 meter høj jordvold med traktor og tonstunge landbrugsmaskiner hægtet på, når jeg skulle ud til mine marker, på den anden side af diget. For ikke at tale om, at udsigten fra stuehuset over de åbne marker ville blive skiftet ud med et kig direkte ind i en jordvold – ikke ligefrem et drømmescenarie.

Dette område vil blive oversvømmet uden effektive og velplacerede diger. Hvis hestene ikke kan græsse, så kan Thomas Østergaard ikke drive sin hestepension, og så forsvinder hans eksistensgrundlag.

I de sidste 12 år har jeg levet med frygten for enten oversvømmelse af gården eller et tilbagetrukkent dige, der ville ødelægge min ejendom og hestepension. At jeg ikke er blevet gråhåret endnu er utroligt. Men det kan jeg hurtigt blive.

Lige som Dragør Kommune endelig kom til fornuft og valgte den rigtige digeløsning for os dragørborgere på Sydvestpynten, smed kommunen det næste vanvittige forslag på bordet – forlystelsesparken CWWP. En kæmpe vandpark, hvor der skal afholdes internationale stævner, altså et anlæg der absolut ikke hører hjemme i nærheden af beboelse.

Da jeg fik dette at vide stod min verden stille i flere dage. Jeg kunne ikke spise, og havde problemer med at sove. Min gård, som jeg har istandsat gennem de sidste 27 år, og som udgør mit levebrød, ville, hvis CWWP blev en realitet, miste sin værdi. Og min hestepension ville også lide et knæk.

Med CWWP’s forventede daglige driftsudgift på over 30.000 kr. i strøm samt et vandforbrug, der svarer til 28.000 brugere af 60 kr. pr. kubikmeter, så skal CWWP, for at være rentabel, tiltrække en masse betalende gæster.

Kalvebodvej er smal og uden anlagte fortove. Thomas Østergaard bor til venstre og CWWP-byggegrunden ligger til højre ved det tidligere Asylcenter Kongelunden.

Størstedelen af disse gæster vil komme i biler og busser. Det vil skabe trafikpropper og lange bilkøer – i særdeleshed når CWWP afholder stævner og turneringer. Kalvebodvej er i forvejen ikke bredere, end at en bil er nødt til at køre ud i rabatten for at passere en bus. Fortove er Kalvebodvej heller ikke udstyret med, så fodgængerne må gå på vejen. Dette gælder børn såvel som voksne.

Kongelundsfortet er velbesøgt, og byder på udsigt over Køge Bugt og de fredede Kofoeds Enge med et rigt fugleliv. Ved fortet findes et stisystem, der fører de besøgende gennem mark, skov, strand og eng.

Jeg ved ærlig talt ikke, hvordan vi alle skal komme frem eller tilbage. Københavnere, turister fra ind- og udland, de 22.000 unge der på årsbasis besøger Kongelundsfortet som en del af DGI-byens tilbud, tennishalbrugere, almindelige mennesker der har lyst til en tur på stranden eller i Kongelunden, os beboere, hesteryttere, hestetrailere, børnehavebørn på gåtur samt forældre der skal bringe/hente deres børn. I lighed med digerne, så virker det som om, at intet er gennemtænkt i CWWP’s forlæg.

Kalvebodvej er simpelthen ikke lavet til den massive trafik en forlystelsespark vil medføre. Og når først mine hestepension-kunder ryger ind i flaskehalsproblemer og ikke kan finde en p-plads, fordi forlystelsesparkens gæster har parkeret ved mig, så vil jeg ret hurtigt miste kunder og dermed min levevej.

En endnu større hurdle er støjgenerne fra CWWP, som Dragør Kommune vil påføre os naboer. Udover flytrafikken fra lufthavnen er der jægere, som skyder løs på strandengen i jagtperioden, DGI-byens arrangementer bliver styret af folk med megafoner og luftalarmer, og politiet laver øvelser på Kalvebodvej i sommerperioden med sirener og kampråb. Tilfør så alt dette de ekstra indsatte busser og karavaner af biler til og fra CWWP, hvor der skal være alt fra skateboard-turneringer til polterabends og internationale konkurrencer såsom EM, World Cup og VM.

Velkommen til Dragør siger jeg bare, og velkommen til endnu en støjkilde.

Det virker helt hen i vejret, at Dragør er omgivet af vand, og nu vil kommunen bruge borgernes skattekroner på at placere en kunstig flod midt i Kongelunden til gene for naboerne. Vi har faktisk så meget vand, at der skal bygges diger, så Dragør ikke oversvømmes.

Og fra det øjeblik CWWP bliver en realitet, så vil jeg være stavnsbundet til ejendommen, for hvem ved sine fulde fem vil købe en bolig, der ligger 10 meter fra en kæmpe kunstigt oplyst forlystelsespark, der har åbent fra kl. 7.00 til 22.00 alle ugens dage og med et støjniveau på minimum 50 decibel?

En bolig, der påvirkes af folk over det hele, kæmpe p-plads, turistbusser og dobbeltdækkere til og fra København, rutebusser og et hav af personbiler, der hverken kan komme frem og tilbage på grund af busserne? Jeg spørger bare.

Vi har skabt os et liv og lever i samhørighed med mennesker, dyr og natur. Vi ønsker ikke at flytte fra vores trygge hjem, men Dragør Kommune sørger for, at vi allerede nu er stavnsbundne og dermed bundne på hænder og fødder.

Først kæmper vi i 10 år for, at Sydvestpynten skal være beskyttet af diger – skal vi nu til at kæmpe i 10 år mod vandparken CWWP?

Jeg og min familie håber, at vi og vores naboer snart kan få fred herude på Sydvestpynten. Det trænger vi i den grad til.

Med venlig hilsen,

Thomas og Mette Østergaard

Dialogen som blev væk – Del 1.

Borgmester Eik Dahl Bidstrups prestigeprojekt CWWP har været undervejs i tre år.

Eik Dahl Bidstrup, du skrev i Venstres valgprogram sidste år: ”En tryg kommune for alle borgere. En ny borgerdialog med inddragelse”. Var det blot varm luft?

I konstitueringsaftalens politiske samarbejdsgrundlag, har du skrevet under på:

”Det skal være lettere som borger at tage en aktiv rolle og bidrage til vores udvikling. Vi skal med borgere, foreninger og erhverv skabe en bedre opgaveløsning med fokus på nærdemokrati, dialog, samspil og rammer. Der skal arbejdes med en mere aktiv dialog med borgerne om initiativer i kommunen. Der skal arbejdes på en proces, hvor borgere og andre ressourcepersoner kan bidrage under udvikling og eventuel gennemførelse. Vi vil arbejde for at inddrage Dragørs borgere i væsentlige beslutninger for kommunens udvikling”.

Var det blot et spil for galleriet?

I forrige udgave af Dragør Nyt (nr. 44, side 7) efterlyser du en konstruktiv dialog med borgerne.

Dragør Kommune og CWWP.

I tre år har kommunen samarbejdet med Copenhagen White Water Park (CWWP), om opførelsen af en White Water Arena på op til 48.000 m2, beliggende mellem Hartkornsvej og Rytterager. Senere mellem Kirkevej og Lundestien, og nu på Kalvebodvej i Kongelunden. Det færdige projekt skal omfatte en White Water World Cup Arena med tilskuertribuner, højtaler- og lysanlæg – så der kan afholdes VM, EM og internationale stævner i Dragør.

I tre år har du ikke informeret borgerne om projektet. Grundejere, andelshavere og kolonihaveejere har været uvidende om det kommende projekt på deres nabogrund.

I tre år har du og enkelte embedsmænd haft omfattende mail-korrespondance med CWWP om projektet. Du har inviteret CWWP til et ’hemmeligt møde’ på rådhuset med AOV. Et lukket møde, hvor den øvrige kommunalbestyrelse ikke blev indbudt – ja, ikke engang orienteret. Det kalder jeg rigtig dårlig forvaltningsstil.

Der er mellem kommunen og CWWP blevet diskuteret beliggenhed: Området ved Hollænderhallen vs. Kongelunden. Der har været trafikmålinger på Kirkevej og kommunen har tilsendt CWWP trafiktal fra målingerne, som CWWP skulle anvende i sin projektbeskrivelse til Dragør Kommune.

Klik her for at se ‘Hvor stor bliver CWWP?’

I tre år har dette projekt kørt under radaren, uden oplysninger til borgerne, uden information til de kommende naboer – ja, selv flere kommunalbestyrelsesmedlemmer har været uvidende om projektets enorme omfang.

Første CWWP-byggegrund. Halvejen-Hartkornsvej (Harevænget). 15 meter til naboer.

Anden CWWP-byggegrund. Kirkevej-Slørvej-Lundestien (Rytterager). 5 meter til naboer.

Tredje CWWP-byggegrund. Kalvebodvej (Kongelunden). 10 meter til naboer.

Ifølge aktindsigten, så har du så sent som den 11. september 2018 modtaget en ’taleseddel’ fra CWWP.

CWWP skriver: ”Vi har skrevet lidt sammen med Eik og han har fået vedhæftede til at snakke ud fra i forhold til at det er en PARK og at Kirkevej giver god mening”.

Nu er CWWP pludselig ikke en World Cup Arena – men en park! Det skal altså gøres ’spiseligt’ for Dragørs borgere.

Hvordan i alverden kan du tillade dig at efterlyse en konstruktiv dialog om CWWP-projektet, hvor planlægning, beliggenhed, samspil, rammer, økonomi, kommunalt tilskud med videre har kørt i et lukket kredsløb mellem dig, enkelte embedsmænd og CWWP i tre år?

Åbenhed skaber en konstruktiv dialog.

Dialogen starter ikke, når kaninen hives op af hatten.

Venlig hilsen,

Carsten Victor Rasmussen

Store udfordringer for vandparken.

CWWP skal placeres midt i Dragørs unikke naturområde.

Det står nu hævet over enhver tvivl, at det snævre politiske flertal bestående af A, O og V’s budgetterede ønske om at etablere Copenhagen White Water Parks store, kunstigt fossende flodanlæg i Dragør mere og mere tager form af en udsigtsløs våd drøm og et rent fantasiprojekt. En påstand, der kun forstærkes hver gang det lykkes at afdække nye detaljer om de grundlæggende udfordringer projektet er oppe imod.

De grundlæggende udfordringer.

Den nye og hastigt voksende Facebook-gruppe, Dragør News, har tidligere omtalt den helt grundlæggende udfordring, der er forbundet med A, O og V’s ønske om køb af statens knap 40.000 mstore asylgrund i Kongelunden til formålet. Arealet er i dag bebygget med et stort antal forladte flygtningeboliger, der alle er forurenet med bl.a. skimmelsvamp og skal rives ned efter miljøbestemmelserne og fjernes. De økonomiske omkostninger i den forbindelse er tidligere beregnet til ca. 15 mio. kroner – nogenlunde svarende til, hvad det kostede at foretage en lignende miljønedrivning af Skolen ved Vierdiget. En udgift det vil være helt urealistisk at tro, at staten bare vil afholde. Men hvem skal så?

Også spørgsmålet om myndighederne overhovedet vil give tilladelse til opførelse af en stor, støjende vandpark midt i og så tæt på de fredede naturområder, som tilfældet er, må anses som tvivlsomt.

Hertil kommer udfordringerne med fremkommeligheden til anlægget. Også selvom borgmesteren mener det blot kan løses ved at øge den offentlige busdrift til etablissementet. Som erfaringerne tydeligt dokumenterer, så vil enhver øget ændring af busdriften medføre ganske betydelige driftsomkostninger for kommunen.

Driftsøkonomien i et sådant megaprojekt er det for tidligt at sige noget konkret om, indtil indholdet af indgåede aftaler og kontrakter er kendt, men med en forventet billetpris på ca. 350 kr. for en ’sejl- eller raftingtur’ på den kunstige flod, er det næppe en ’forlystelse’ ret mange børn og unge kommer til at gøre daglig brug af.

Også fondsfinansieringen af det store vandanlæg, budgetteret til ca. 55 mio. kr., vil vise sig at være en kæmpeudfordring for projektet. Store fonde har som princip ikke at yde finansiering til projekter, der hviler på et yderst spinkelt politisk grundlag som dette og som i øvrigt vurderes at have en massiv negativ folkelig opbakning.

Udfordringen med vandforsyning.

Ifølge de eksperter på området redaktionen af Facebook-gruppen ’Dragør News’ har indhentet oplysninger fra, er vandforsyningen til det store fossende flodanlæg i sig selv en nærmest uoverkommelig udfordring. Som tidligere oplyst, er Dragørs grundvandsressource yderst sparsom og sårbar. Det rene grundvand befinder sig i en dybde på ca. 12 meter og det er, efter det oplyste, ikke praktisk muligt, at benytte vand fra de øvre beliggende jordlag. Dels fordi vandmængden her er yderst sparsom og ikke kan forsyne et anlæg af den nævnte størrelse med tilstrækkelige mængder vand – og dels fordi en opsamling af vand fra de øvre jordlag naturligvis vil reducere mængden af rent grundvand nede i 12 meters dybde.

Det store forbillede.

Det store forbillede for vandlandsprojektet i Dragør er et tilsvarende vandanlæg, der er beliggende ved Glasgow i Skotland ved navn Pinkston Watersports.

Redaktionen af Facebook-gruppen ’Dragør News’ har været i forbindelse med personerne bag dette anlæg, der bl.a. oplyste, at deres anlæg er opdelt i en ”fossende flodbane” og en såkaldt ”Flatwater Pool”. Flodbanen har en længde på 100 meter, den er ca. 8 meter bred og 1,5 meter dyb – altså cirka samme størrelse, som borgmesteren & Co’s vandlandsprojekt i Dragør kalkulerer med.

Når turbinerne kører i flodbanen, så bruger de ”7 cumecs water per second”, hvilket svarer til 7 kubikmeter vand pr. sekund eller 420.000 liter vand i minuttet. Det må formodes, at der er tale om en væsentlig recirkulation, men givet er det, at det er ganske betydelige vandmængder og et massivt el-forbrug, der er i spil, for at få et anlæg som dette til at fungere efter hensigten.

Oplyst er det også, at den nævnte ”Flat Water Pool” har en størrelse på 3.920 m2.

Man tager vist næppe meget fejl ved at konkludere, at der er store udfordringer og meget, meget lang vej til det tidspunkt, hvor borgmesteren kan finde saksen frem og flankeret af Morten Dreyer og Allan Holst klippe snoren over til Copenhagen White Water Park – midt i Dragørs unikke naturområde.

Venlig hilsen,

Svend Mathiasen