Tys-tys projektet ’Afgangshallen’ er sat i gang.

I redegørelsen for sit personlige projekt proklamerer Asger Villemoes Nielsen, direktør i Dragør Kommune, at projekt ’Afgangshallen’ har kostet 0 kroner. Screenshot: Kommune TV.

Den afgåede Eik Dahl Bidstrup (V) har ganske vist forladt Dragør Rådhus 1. juni 2021, men eksborgmesteren kaster stadig lange skygger over kommunens grønne områder.

I den nyligt overståede valgperiode forsøgte Eik Dahl Bidstrup at placere intet mindre end 5 støjende aktivitetsparker klos op ad naboer, natur og dyreliv.

Eksborgmesterens såkaldte visioner blev mødt med kraftig borgermodstand.

Direktør handler på egen hånd.

Asger Villemoes Nielsen har i årene 2020-2022 taget ejerskab på eksborgmesterens 5. projekt, der går under navnet projekt ’Afgangshallen’.

I disse dage planlægger direktør i Dragør Kommune Asger Villemoes Nielsen og Føtex Food-varehuschef Nicholaj Michael Bak Hertz placeringen af endnu et støjende aktivitetsanlæg i lokalområdet Halvejen, Kirkevej, Slørvej og Lundestien i Dragør. Det er en tys-tys affære.

Projektet ved Hollænderhallen er nu sat i gang af Dragør Kommunes direktion.

Ingen politisk behandling, nabohøring eller miljøscreening.

Grundejerforeninger og øvrige naboer har ikke modtaget nogen form for henvendelse fra Dragør Kommune vedrørende projekt ’Afgangshallen’, eftersom direktør Asger Villemoes Nielsen mener, at projektet næppe kan kaldes ”et omfattende projekt”.

I Asger Villemoes Nielsens redegørelse af den 3. december 2021 vurderer han egenhændigt, at projektet ikke kræver Bolig- og Planstyrelsens sagsbehandling af projektet, Miljøstyrelsen skal ikke involveres, naboerne skal ikke høres, sagen skal ikke behandles af politikerne, direktionen bestemmer selv sin forretningsorden og der kræves ingen andre myndighedsgodkendelser end direktionens egen.

Endvidere skal der ikke foretages VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), og der skal ikke forespørges hos Tårnby Kommunes Miljøafdeling, som en del af det forpligtende samarbejde, hvori Tårnby Kommune varetager al miljøsagsbehandling for Dragør Kommune.

Aktiviteterne på og omkring anlægget vil efter direktørens egen vurdering ikke ”betyde noget” i forhold til færdsel, støj eller yderligere besøgende i lokalområdet, der vel at mærke huser hundredevis af familier og deres respektive hjem og haver.

Den kommunale direktør Asger Villemoes Nielsen bor selv i Herlev – langt væk fra hans projekt ’Afgangshallen’ i Dragør. Direktøren har øjensynlig intet kendskab til det i forvejen støjbelastede lokalområde og følgelig ingen forudsætninger for at byplanlægge i området.

Projektet er sat i gang.

Nærmeste naboer og grundejerforeninger har, som i tidligere tilfælde, ikke modtaget nogen form for information fra Dragør Kommune om projektets påbegyndelse.

Lad det være sagt én gang for alle – i den virkelige verden støjer sports- og aktivitetsanlæg.

I modsætning til direktør Asger Villemoes Nielsens fremstilling af projekt ’Afgangshallen’, så kan man med en smule lokalkendskab forudse, at aktivitetsanlægget vil øge støtrykket i området anseeligt og have direkte negativ indvirkning på de i forvejen støjbelastede boliger og udendørsarealer.

Det samme gør sig gældende for Dragør Kommunes nedlagte projekter: ’Copenhagen White Water Park’, ’Danmarks største Outdoorcenter’, ’Hollænderparken’ og det igangværende forsøg på at etablere en ’Aktivitetspark’ og et boligkvarter i hjertet af Bydelsparken på Engvej.

De støjende anlæg forsøges placeret 10-15 meter fra borgernes hjem forskellige steder i byen.

Fortællingen om de ”gratis” kommunale projekter.

Fællesnævneren for projekterne er, at de er enormt tids- og ressourcekrævende. Sideløbende misligholdes kommunale ejendomme, bygninger, skoler, institutioner, stier og veje.

Desuagtet påstår Dragør Kommune, at projekterne har kostet skatteborgerne 0 kroner.

Direktør Asger Villemoes Nielsen fortsætter velvilligt kommunens fortælling om de ”gratis” projekter, så han kan etablere sit projekt uden utidig indblanding fra myndigheder og borgere.

Klik her og læs mere om projekt ’Afgangshallen’

Ejendomsspekulant vil købe Bydelsparken.

NREP’s udviklingsdirektør Jens Kramer Mikkelsen har lur på Bydelsparken i Dragør. Pressefoto: Københavns Kommune.

Der er på nuværende tidspunkt flere interessenter på banen, som vil købe og bebygge hele eller dele af Bydelsparken på Engvej i Dragør.

Politikerne vil stadig ikke lytte til de 1.150 borgere, der siger pænt ”nej tak” til ødelæggelsen af det grønne åndehul i dragørhistoriens næststørste underskriftindsamling.

Politikernes ”billige” boliger er et luftkastel.

Interessenterne er AAB, Boligselskabet Strandparken og Engparken, Lind & Risør, SeniorBo og Generous Development.

Den nordiske ejendomsudvikler og investor NREP er kommet til efter Dragør Kommunes lukkede møde mellem kommunalbestyrelsen og de øvrige interessenter den 27. august 2020.

Tidligere socialdemokratisk overborgmester i København, Jens Kramer Mikkelsen, er udviklingsdirektør i investeringsgiganten NREP.

Flere politikere i Dragør Kommune påstår, at de vil opføre billige boliger i Bydelsparken, men det stemmer ikke overens med NREP’s virksomhed, som du kan læse mere om her:

Klik her og se artiklen ’Ejendomsspekulant vil hæve huslejen med 56 procent for en lejlighed i Mjølnerparken’

Kan tavlen viskes ren i det nye år?

Farvel til Morten Dreyer (Dansk Folkeparti), Anne Blegvad Funk (Dansk Folkeparti), Ebbe Kyrø (Liste T), Eik Dahl Bidstrup (Venstre) og Kim Dupont (Venstre).

Ovenstående spørgsmål kan kun fremtiden besvare, fordi det ligger i hånden og ikke i munden at viske tavlen ren.

I håbet om en ny kommunalbestyrelse, der arbejder for borgerne fremfor sig selv.

Politisk integritet og demokrati i højsædet. Ja tak.

Godt nytår, folkens.

Exit fra Dragør Rådhus.

Kommuneplan 2021 indikerer, at flere partier ufortrødent vil fortsætte deres destruktive planer.

Dragør er og skulle gerne blive ved med at være en dejlig by at bo i. Det forudsætter, at politikerne ændrer kurs og sætter vind i fornuftens sejl.

Morten Dreyer (Dansk Folkeparti), Anne Blegvad Funk (Dansk Folkeparti), Ebbe Kyrø (Liste T) og Kim Dupont (Venstre) er ude af kommunalbestyrelsen den 1. januar 2022. Borgerne har talt.

Her ved udgangen af valgperioden er der forhold man glæder sig over, og andre forhold man ærgrer sig over.

De uønskede politikerprojekter.

Copenhagen White Water Park-projektet, Danmarks største Outdoorcenter-projektet og Hollænderpark-projektet er blevet lukket ned af borgerne med lovtekst i hånden.

Bydelspark-projektet, UNESCO-projektet og Afgangshal-projektet er stadig under borgerbehandling.

1.150 borgere siger ”Nej tak til boliger og aktivitetspark på Engvej” i dragørhistoriens næststørste underskriftindsamling nogensinde.

UNESCO i Dragør er en nødlidende sild, der ligger på havnekajen og gisper efter ilt.

Der er øjne på Afgangshal-projektet, som kommunens direktion egenhændigt forsøger at opføre uden naboorientering, nabohøring, miljøscreening eller andres indblanding.

Samtlige projekter er juridiske og demokratiske katastrofer. Borgermodstanden fortsætter.

Kommuneplan varsler ugunstig udvikling.

Borgere med vidt forskellig politisk overbevisning har givet politikerne et vink med en vognstang og mindet om, at politikerne er til for borgernes skyld og ikke omvendt.

Hvis man nærlæser ’Forslag til Kommuneplan 2021 – Hovedstruktur og rammer’, så fremgår det tydeligt, at de forskellige partier ufortrødent vil fortsætte deres ødelæggende planer.

Dragørs landlige præg og tilbageværende grønne frirum skal destrueres, bil- og flytrafikken skal forøges, byen skal overbefolkes og borgerne skal være naboer til flere støjende aktivitetsanlæg.

Kommunalvalget viste derimod, at dragørborgerne er foruroligede over, at politikerne fortæller diverse usandheder og ikke varetager de ’kedelige’ pligtopgaver, som de er folkevalgt til at udføre.

Fra prestigeprojekter til kernevelfærd.

Nu må det simpelthen være slut med at spilde kommunal tid, ressourcer og skattekroner på håbløse prestigeprojekter som skal placeres til stor gene for naboer, natur og dyreliv.

Børnene skal ikke stuves sammen i institutioner og klasselokaler som burhøns.

Vores ældre skal fremadrettet have en ordentlig behandling, pleje og omsorg.

Og så er der jo også alle os andre midt imellem…skaffedyrene som bare vil bo i nogenlunde fred og ro i vores fælles by, der ikke bør være genstand for det ene mere uigennemtænkte politikerprojekt efter det andet.

Den politiske fokus bør flyttes fra uønskede prestigeprojekter til kernevelfærd for byens borgere.

Har man som kommunalbestyrelsesmedlem stadig svært ved at forstå budskabet, så skal man forvente sig et exit fra Dragør Rådhus ved udgangen af 2025.

Klik her og se ’Kommuneplan 2021 – Hovedstruktur og rammer’

Julestemning i Bydelsparken.

Borgerne beder politikerne lade parken være i fred, men de vil stadig ikke lytte.

Tak til ALLE, der har deltaget engageret i facebookdebatten om Bydelsparken i 2021.

En særlig tak skal lyde til de 1.150 borgere i Dragør, som deltager i underskriftindsamlingen ’Nej tak til boliger og aktivitetspark på Engvej’.

Lad os i fællesskab bevare Bydelsparken, så den ikke bliver solgt og bebygget af politikerne. Hjulene er sat i gang – hop med på vognen.

Varme tanker og ønsket om en glædelig juleaften sendes hermed til medborgerne på strækningen Nordstranden til Sydvestpynten.

Klik her for at deltage i indsamlingen ’Nej tak til boliger og aktivitetspark på Engvej’