Afgangshallen – borgmesterens femte aktivitetspark ser dagens lys.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) fortsætter sin jagt efter at få en aktivitetspark på cv’et. Screenshot: Kommune TV.

I indeværende valgperiode har borgmesteren forsøgt at placere intet mindre end 4 støjende aktivitetsparker klos op ad naboer, natur og dyreliv.

Ifølge en pressemeddelelse vil han nu forsøge sig med sin femte aktivitetspark – den kaldes projekt ’Afgangshallen’.

Nærmeste naboer og grundejerforeninger har, som i tidligere tilfælde, ikke modtaget nogen form for information fra Dragør Kommune.

Borgmesteren kommunikerer med borgerne ved at sende sine pressemeddelelser ud, hvori det dikteres, at hele lokalområder skal påvirkes af endnu en af hans visioner.

Venstres valgløfte klinger hult: ”En ny borgerdialog med øget inddragelse af borgerne”.

Aktindsigt i denne sag viser, at nøglefigurerne er borgmester Eik Dahl Bidstrup, direktør i Dragør Kommune Asger Villemoes Nielsen og Føtex Food-varehuschef Nicholaj Michael Bak Hertz.

Salling Fondene har via Føtex doneret 250.000 kr. til projektet uden omtanke for naboerne.

Yderligere støjbelastning af lokalområdet.

Projekt ’Afgangshallen’ skal efter planen etableres ved Hollænderhallen, og herfra sendes sportsfolkene videre til aktivitetsstationerne.

Projektet indbefatter blandt andet ’Afgangshallen’, 1 ’Destinationsrute’ og 5 larmende ’Aktivitetsstationer’, som Dragør Kommune vil placere til gene for naboerne i området.

Naboerne er vel at mærke ikke nævnt med ét eneste ord i projektbeskrivelsen eller aktindsigten.

Lokalområdet mellem Kirkevej og Hartkornsvej er allerede kraftigt støjbelastet af hovedfærdselsåren Kirkevej, Københavns Lufthavn, Soundbokse og aktiviteter på Dragør Kommunes boldanlæg.

Kommunens boldanlæg er fuldstændig ureguleret. Her ses en Soundboks i forgrunden og A/B Kastaniegården i baggrunden:

Dragør Boldklub spiller høj musik ud over hele lokalområdet med en lydstyrke, der ofte når op på 120 decibel:

Al støjforurening, der kommer fra den kommunale grund, er Dragør Kommunes ansvar.

Dette er bekræftet af Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Københavns Politi. Men Dragør Kommune tillader desværre, at Dragør Boldklub i årevis har udvist dårligt naboskab.

Projekt ’Afgangshallen’ vil bidrage til det kumulative støjtryk på naboejendommene.

Dragør Kommune har tidligere forsøgt at placere ’Copenhagen White Water Park’ og ’Hollænderparken’ i lokalområdet – begge projekter er blevet stoppet af borgerne med lovtekst i hånden.

Status over borgmesterens aktivitetsparker.

Borgmesteren forsøgte at placere CWWP på 3 forskellige lokationer i Dragør. Foto: Copenhagen White Water Park Dragør – Projektbeskrivelse 2016.

I årene 2018, 2019 og 2020 har Venstre-borgmesteren forsøgt at tromle og chikanere borgerne i de lokalområder, hvor han har planer om at opføre sine støjende aktivitetsparker tæt på beboelsesejendomme.

Han har fortløbende fået hjælp af Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti – desuden har Liste T medvirket til de udemokratiske handlinger i senere tid.

Borgmesteren har i offentligt regi langet ud efter flere grundejerforeninger og bestyrelser, da han ikke bryder sig om naboernes ”nej tak” til hans aktivitetsanlæg.

Her kan du se listen over borgmesterens 5 projekter, der alle har mødt borgermodstand på tværs af kommunen:

1) ’Copenhagen White Water Park’ på Hartkornsvej, Kirkevej og Kalvebodvej (lukket ned i 2019).

2) ’Danmarks største Outdoorcenter’ på Kalvebodvej 250 (lukket ned i 2020).

3) ’Hollænderparken’ – Et vej-, parkerings-, opholds-, tilskuer- og sportsanlæg på Kirkevej 56R (lukket ned i 2020).

4) ’Aktivitetspark’ og boligkvarter på Engvej (under behandling).

5) ’Afgangshallen’ på Halvejen, Lundestien og Kirkevej (under behandling).

Føtex forsøger at fjerne naboerne fra landkortet.

Størstedelen af ’Afgangshallens’ larmende aktivitetsstationer skal placeres tæt på A/B Kastaniegården, som er én af mange naboer i lokalområdet.

Med projekt ’Afgangshallen’ vil borgmesteren endnu en gang forsøge at forhøje støjtrykket på folks private hjem, haver og fællesarealer.

På billedet ovenfor kan man skimte et ekstremt støjende fodbold-kunstgræsanlæg, som Dragør Kommune har anlagt få meter fra A/B Kastaniegården uden at udføre naboorientering, nabohøring og VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Dragør Kommune har nu planer om at etablere endnu en kunstgræsbane bagved SFO Kirkevej.

I projektbeskrivelsen af ’Afgangshallen’ har Føtex og Salling Group på snedig vis manipuleret et landkort – så ingen naboejendomme figurerer på kortangivelsen.

Hov, hvor blev naboerne af? De er forsvundet. Foto: Afgangshallen – Projektbeskrivelse 2020.

Med Salling Groups ekskluderende og hårde beskæring af kortet forsvinder de omkringliggende naboer A/B Kastaniegården, Dragør Kolonihaveforening, Grundejerforeningen Skippergården, hestehold og PF Maglebylund.

Virkeligheden er dog en helt anden.

Beboelsesejendommene forsvinder ikke, selvom Salling Group og Dragør Kommune ønsker det.

Familier, boliger, haver og heste er der endnu – og det bliver de forhåbentlig ved med at være.

Føtex’ donation til at støjforurene beboelsesejendomme.

Salling Fondene har via Føtex doneret 250.000 kr. til projektet uden omtanke for naboerne. Foto: Aktindsigt i projekt ’Afgangshallen’.

Tiden vil vise, hvor langt Dragør Kommune og Føtex Food-varehuschef Nicholaj Michael Bak Hertz når med deres projekt.

Nu indleder naboerne atter dialog med Bolig- og Planstyrelsen samt Miljøstyrelsen – og der forberedes søgsmål mod Dragør Kommune og Salling Fondene.

Det vækker undren, at Salling Fondene donerer penge til et projekt, der vil have direkte negativ effekt på naboernes boliger og udendørsarealer.

Borgerne har søgt aktindsigt, og du kan hermed læse mere om projektet nedenfor.

Klik her og se beskrivelsen af ’Projekt Afgangshallen’

Klik her og se ’Salling Fondenes bestyrelse’

Klik her og se pressemeddelelsen ’Dragør Kommune modtager donation på en kvart million kroner til ny Afgangshal’