Borgmester Gøtterup indvier projekt ’Afgangshallen’.

’Afgangshallen’ er i årene 2020-2022 ført under radaren af Dragør Kommune.

I dag indviede borgmester Kenneth Gøtterup (C) og kommunaldirektør Mads Leth-Petersen tys-tys projektet ’Afgangshallen’, der ikke er blevet politisk behandlet.

Dragør Kommunes direktion har i årene 2020, 2021 og 2022 arbejdet på at placere et støjende og omfangsrigt aktivitetsanlæg i lokalområdet Halvejen, Kirkevej, Slørvej og Rytterager i Dragør.

Projektet indbefatter blandt andet ’Afgangshallen’, 1 ’Destinationsrute’ og 5 larmende ’Aktivitetsstationer’, som Dragør Kommune vil placere til gene for naboerne i området.

Manglende journalisering.

Kommunaldirektør Mads Leth-Petersen bekendtgør, at Dragør Kommune ikke har journaliseret ét eneste dokument i hele etableringsfasen for ’Afgangshallen’ i perioden november 2021 til marts 2022.

Dette er i direkte strid med Forvaltningsloven, Offentlighedsloven samt kommunens notat- og journaliseringspligt.

Krage søger mage.

I sit projektforslag har Salling Fondene på manipulerende vis fjernet naboerne til ’Afgangshallen’ fra landkortet, og Dragør Kommune har undladt at foretage politisk sagsbehandling, naboorientering, nabohøring og miljøscreening.

Salling Fondene har doneret 250.000 kr. til Dragør Kommune via den private aktør Føtex Food-varehuschef Nicholaj Michael Bak Hertz, der har planlagt projektet sammen med Dragør Kommunes direktør Asger Villemoes Nielsen. Den entreprenante Føtex Food-varehuschef er nu draget videre til en Føtex i Korsør Kommune.

Projekt ’Afgangshallen’ er en eksponering af den usunde kultur, som har rodfæstet sig på Dragør Rådhus blandt direktionen, forvaltningen og politikerne.

De resterende ’Aktivitetsstationer’ bliver ikke realiseret.

2 ud af 5 ’Aktivitetsstationer’ er allerede blevet anlagt af Dragør Kommune uden høring af naboerne i lokalområdet – men hvad med de resterende 3 aktivitetsstationer?

Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets forkvinde Lisbeth Dam Larsen (A) udtaler:

”Jeg har oplyst, at gaven omfatter hele anlægget – og som svar på spørgsmål om finansieringen kan jeg oplyse:

1) Ja, pengene fra Salling Group dækker både materialer og intern arbejdskraft.

2) Der er kun brugt tid i forvaltningen fra ansatte uden højeste arbejdstid.

3) Nej, anlægget omfatter kun Afgangshallen. Ingen stationer. Der er ikke mere end det, der står nu”.

(Lisbeth Dam Larsen, Facebook, Vores Dragør, 25. februar 2022).

Hermed fastslår udvalgsforkvinden Lisbeth Dam Larsen, at der ikke etableres flere aktivitetsstationer i lokalområdet.

Som følge heraf har Dragør Kommune med et trylleslag omdøbt projekt ’Afgangshallen’ til det mindre prangende ’Dragør Outdoor Fitness’, hvilket du kan læse mere om nedenfor:

Klik her og læs Dragør Kommunes ’Indvielse af Afgangshallen – outdoor fitness’

Klik her og læs Dragør Nyts ’Indvielse af Dragør Outdoor Fitness’