Kommuneplan vedtaget i blinde.

Det virker som om, at kun et fåtal af de folkevalgte har læst kommuneplanen og høringssvarene. Screenshot: Kommune TV.

Under aftenens møde i kommunalbestyrelsen skulle medlemmerne i fællesskab sagsbehandle forslag til Kommuneplan 2022. Et arbejde der kræver stor indsigt og ansvarsbevidsthed.

Kommuneplanen er gældende for de næste 12 år og kommer til at påvirke alle borgere i Dragør.

Du kan læse forslag til ny kommuneplan og borgernes høringssvar ved at klikke her: ’Kommuneplan 2022 – borgernes høringssvar er klar’.

Famlende sagsbehandling.

De politiske drøftelser om det digre værk på 196 sider blev desværre reduceret til en sludder om ’byfortætning’ og ikke så meget andet.

Ud over at størstedelen af borgernes høringssvar som sædvanlig var kastet i kaminen på Dragør Rådhus, så fremgik det tydeligt, at man ikke havde besværet sig med at sætte sig ind i kommuneplanens mange aspekter – sagsbehandlingen fremstod gnidret, famlende og useriøs.

Liste T var vågne.

Annette Nyvang (T) og Peter Læssøe (T) havde som nogle af de eneste læst grundigt på lektien inden mødet, hvilket bl.a. resulterede i følgende konstatering fra Læssøe:

”Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi lytter til borgerne. Det gør vi i forhold til Søvang. Men hvis du har læst hvidbogen og kommentarerne, så er der altså mange spørgsmål, hvor man ikke lytter til borgerne. Hvis man lige tager en tur op i helikopteren, så er det her en gennemomarbejdning af vores kommuneplan, den tidligere var fra 2009. Så nu laver vi et stykke arbejde, hvor vi godt ved, der er en hel række ting i den kommuneplan, med den tekst der ligger lige nu, hvor tingene allerede er forældede – så der er en række afsnit, hvor tingene ikke er sådan længere (…) Nu laver vi altså en totalredigeret kommuneplan, og så skriver vi ikke det rigtige ind i den”.

Beslutning presses igennem.

Efter længerevarende juridisk fikumdik fra borgmesterens og forvaltningens side blev vedtagelsen af kommuneplanen presset igennem, fordi man ifølge Helle Barth (V) havde smølet med en vedtagelse af planen, der skulle være foretaget inden udgangen af sidste valgperiode, nærmere bestemt den 31. december 2021.

Meget uansvarligt og uprofessionelt. I sidste ende er det borgerne i Dragør Kommune, der kommer til at bære det politiske makværks åg.

Klik her og se tv-optagelsen af kommunalbestyrelsens sagsbehandling af Kommuneplan 2022

Klik her og læs referat af kommunalbestyrelsesmødet ’Beslutning – Kommuneplan 2022 til vedtagelse’

Klik her og læs kommunens underkendelse af mange borgeres høringssvar ’Hvidbog – Høringssvar: Forslag til Kommuneplan 2022 for Dragør Kommune’