Projekt ’Udeareal ved Elisenborg’ fortsætter uden høring.

Aktivitetsanlægget etableres tæt på naboejendomme, hvilket medfører forøgede støjgener.

Inden byggestart har Dragør Kommune vanen tro hverken fundet det ”nødvendigt” at foretage skriftlig nabohøring, støjvurdering eller VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Kommunens administration, direktion og politikere tilsidesætter dermed fortløbende naboernes juridiske rettigheder.

Hegn forhindrer ikke støjgener.

Dragør Kommune er fuldt ud bekendt med støjproblematikken, og vil nu for syns skyld etablere et ’støjdæmpende hegn’ ind mod nærmeste nabo, på trods af det er almen viden, at den slags foranstaltninger overhovedet ikke virker efter hensigten.

Placeringen af aktivitetsanlægget klos op ad naboejendomme med tilhørende haver medfører markante støjgener for de omkringboende i boligkvarteret – ikke kun i etableringsfasen, men også når udearealet tages i brug.

Byggeriet blev påbegyndt i sommeren 2023 og fortsætter helt frem til 2025.

Klik her og se kommunalbestyrelsens ’Beslutning – Frigivelse – Udearealer på Klub Elisenborg’

Klik her og se optakten til projektets etablering