Sydstrandsprojektet – en underlig fisk.

Fem motionsredskaber skal placeres lige bagved den store sten.

Dragør Bådelaug får snart nye naboer i form af fem udendørs motionsmaskiner, der skal klemmes ind mellem stien langs den nye havn og bådelavets klubhus. Men hvorfor dog det?

Levn fra en aktivitetspark.

Det vi kommer til at se, er ganske enkelt resterne af politikernes storstilede vision om at anbringe tolv motionsposter på Sydstrandens fredede enge i og omkring Søvangsbakkerne.

Projektet er aldrig blevet navngivet af Dragør Kommune, men den udskældte aktivitetspark kaldes i folkemunde for ”Sydstrandsprojektet”.

Grundet kraftig borgermodstand besluttede Økonomiudvalget modvilligt den 17. maj 2023, at Sydstrandsprojektet skulle rykkes væk fra de fredede strandenge og formindskes betragteligt i omfang.

Senere på året besluttede kommunalbestyrelsen under et møde den 30. november 2023, at administrationen snarest skulle søge om byggetilladelse til projektets placering på Dragør Havn.

Den underlige fisk har nu fundet vej til havnen, og er strandet i græsset ved siden af Dragør Bådelaug.

Hvad koster tanketorsken?

I årene 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 og 2024 har kommunens administration og politikere sagsbehandlet Sydstrandsprojektet.

Sagen er indtil videre blevet behandlet to gange i kommunalbestyrelsen, tre gange i Økonomiudvalget og hele fire gange i Klima-, By- og Erhvervsudvalget. Projektet er en forvaltningsmæssig farce, og det koster knaster.

Antallet af motionsmaskiner er ganske vist reduceret fra tolv til fem maskiner, men prisen er stadig nøjagtig den samme – 200.000 kr. for etableringen af hele herligheden i det grønne område.

Hertil kommer de enorme omkostninger for administrationens og politikernes årelange sagsbehandling af projektet i perioden 2019-2024, der vel at mærke ikke er tidsregistreret og takseret af administrationen.

Tankeløse projekter af denne kaliber koster rigtig mange penge, og efter seks års fortløbende sagsbehandling har Dragør Kommune end ikke opnået byggetilladelse til at opføre motionsredskaberne i kystnærhedszonen.

Projekter for enhver pris.

Efter forslag fra partiet Venstre vil kommunalbestyrelsen altså opstille fem supplerende motionsredskaber klos op ad Dragør Bådelaug på Færgevej 8, lige ved siden af den planlagte ’Dragør Skatepark’, som er kommunens syvende aktivitetsparkprojekt siden 2018.

Ja, du læste rigtigt – kommunens syvende aktivitetsparkprojekt – det svarer til, at man på Dragør Rådhus i gennemsnit forsøger at opføre én stor aktivitetspark om året, selvom borgmester Kenneth Gøtterup (C) proklamerer, at der ikke er ”flere byggefelter tilbage” i Dragør. Men pyt med det, så går kommunalbestyrelsen da bare i gang med at bebygge vores fredede områder.

Politikernes kroniske byggesyge er absolut til at tage og føle på. Derfor fortsætter sagsbehandlingen af Sydstrandsprojektet da også med vidt åben kommunekasse i 2024, hvilket falder fuldstændig i tråd med den uansvarlige politiske sagsbehandling af de foregående aktivitetsparkprojekter, der vel at mærke alle er blevet lukket og slukket af borgerne.

Det virker nærmest som om, at lokalpolitikerne bevidst skruer helt ned for høreapparaterne, så de ikke kan høre borgernes saglige indvendinger, og arbejder ud fra devisen: ’Ingen kvaler, skatteborgerne betaler’.

De folkevalgte kan måske i stedet beskæftige sig med de mere kedelige og forsømte ’pligtopgaver’, som de har ’pligt’ til at varetage, men det er åbenbart ikke ligeså sjovt, som at rende rundt og lege selvudnævnte byggematadorer i Dragørs tilbageværende grønne områder.

Strandet prestigeprojekt.

Sydstrandsprojektet er for længst gået til de evige jagtmarker, det er kun politikerne, som ikke vil erkende det.

Set i lyset af, at Dragør Kommune kontinuerligt foretager heftige besparelser og lige har optaget endnu et lån på borgernes vegne, denne gang lydende på 15,2 mio. kr., så er det vist på tide, at kommunalbestyrelsen besinder sig omkring sit evindelige projektmageri.

Få nu venligst stoppet Sydstrandsprojektet én gang for alle – projektet er gået i fisk og er udåndet.

Klik her og se placeringen af de fem motionsredskaber klos op ad Dragør Bådelaug