Kort over projekt ’Industriområde på Nordre Dragørvej’.

Vandhullet Køjevælen ligger på marken, hvor der skal bygges.

Den politiske vision om, at der skal bygges et erhvervs- og industriområde på 100.000 m² mellem Nordre Dragørvej og Københavns Lufthavn er i støbeskeen.

Intet regnestykke foreligger.

Dragør Kommunes administration kan som sædvanlig ikke fremvise en ’business case’, der beskriver kommunens forventede omkostninger, økonomiske gevinst og risiko for investeringen.

En business case er retfærdiggørelsen af investeringen i projektet, både når det kommer til tid, penge og ressourcer – den måler investeringen op imod den mulige gevinst, der er ved projektet.

Business casen samler størstedelen af informationerne, som kommunalbestyrelsen skal bruge, for at kunne sagsbehandle og sige ja eller nej til projektets videre fremdrift.

Hvem ejer grundene på marken?

Mange borgere har spurgt ind til, hvor store de enkelte matrikler egentlig er, og om det er Dragør Kommune, der ejer grundene?

Klik her og se ’Matrikelkort og ejerforhold’

Klik her og se referat af Økonomiudvalgets møde ’Erhvervsområde Nord – Status på planlægning’

Klik her og se ’Bilag 1: Principper for udvikling af Erhvervsområde Nord’

Klik her og se ’Bilag 2: Overblik over ejendomme’