Hvor skal den PFAS-forurenede jord hen?

Lufthavnen PFAS-forurener dagligt kanalen Hovedgrøften, som har sit udløb i Øresund.

Virksomheden Københavns Lufthavne A/S, som er beliggende i Tårnby kommune, forurener Dragør Kommune i døgndrift.

Nu debatteres det, hvor man skal gøre af den PFAS-forurenede jord fra Hovedgrøften i Dragør, indtil jorden kan blive renset på behørig vis.

Forurener uden ansvar?

Lufthavnen forsøger fortløbende at frikende sig selv for sit erstatningsansvar, selvom der indenfor miljøret er et økonomisk princip om, at det er forureneren, der skal betale for forureningsbegrænsende tiltag og genopretning efter miljøskader.

I forbindelse med den årlige grødebeskæring og oprensning i Hovedgrøften er Dragør Kommune forpligtet til at bortskaffe jorden efter særlige regler, da der er kortlagt forurening med kemiske fluorstoffer i og omkring vandløbet.

Ekstraregningen for bortskaffelsen af den PFAS-forurenede jord lyder på 2 mio. kr., som lufthavnen fuldstændig ublu har tørret af i dragørborgerne.

Men hvad siger kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune, som har pligt til at værne om folkesundheden, miljøet og borgernes interesser?

Klik her og læs Dragør Nyts artikel ’PFOS-jord kan måske få plads lokalt’

Klik her og læs ’Lufthavn udleder fortsat PFAS i Hovedgrøften’