David Copperfield – arbejder han i lufthavnen?

I Store Magleby udleder Københavns Lufthavn dræn- og overfladevand via udløbet UH1 til Hovedgrøften.

Lige nu er alle borgere i Dragør vidne til en stor illusion, på højde med at kunne trylle Frihedsgudinden væk.

Erkendelsen.

Den 12. juni 2024 kunne man i Dragør Nyt læse, at kommunen og lufthavnen er i dialog om den PFAS-forurenede jord, der graves op, når Dragør Kommune fjerner planter og sedimenter i Hovedgrøften, så der er fri passage for vandet i afvandingskanalen.

Målet er, at jorden kan komme bag lås og slå bag lufthavnens hegn, og lykkes det, så vil man slippe for PFAS i Hovedgrøften, og vi kan alle ånde lettet op, når vi går mod stranden med vores badedyr under armen, eller kan vi?

Svaret bliver et blankt nej. For hver eneste dag, time og minut leder lufthavnen overflade- og drænvand ud i Hovedgrøften via de to udløb UH1 og UH2.

Det bliver samlet set til 420.000 kubikmeter vand årligt. Omkring 60% af vandet løber i Hovedgrøften fra UH1, og fra UH2 udledes der 40% af den samlede vandmængde.

Københavns Lufthavns bæredygtighedsdirektør, Maria Skotte, erkender i Dragør Nyt den 1. maj 2024, at der fra UH2 udledes urenset PFAS-forurenet vand til Hovedgrøften, men man måler dog månedligt på, hvor meget PFAS man udleder.

I sit indlæg slår Maria Skotte ud med armene, for nu kommer lufthavnens store PFAS-tryllenummer, nemlig renseanlægget, der håndterer vandet fra UH1:

”Anlægget renser dræn- og overfladevand fra et forurenet område omkring Brandstation Vest, inden vandet ledes til Hovedgrøften” (Maria Skotte, Dragør Nyt, 1. maj 2024).

Illusionen.

Hvis man kigger ind i PFAS-renseanlægget, der står bag lufthavnens hegn i nordenden af Store Magleby, vil man finde ud af, at anlægget har en kapacitet på 35 kubikmeter i timen, og lufthavnen gennemsnitligt tilfører 29 kubikmeter i timen til renseanlægget – altså vandmængden der løber til, passer til renseanlæggets kapacitet, eller er det blot en illusion?

For når det regner, har vi observeret, at der er mere dræn- og overfladevand, end når der ikke regner.

Så en stor del af det PFAS-forurenede vand, der løber til renseanlægget ved UH1 i Store Magleby, må rent logisk blive udledt i Hovedgrøften, uden at blive renset, når vandføringen overskrider 35 kubikmeter i timen.

Det vil typisk være, når det regner – eftersom lufthavnen umiddelbart ikke har et forsinkelsesbassin før PFAS-renseanlægget, og vandet skal jo væk fra lufthavnen.

Så kære nabo, Københavns Lufthavn, der er to veje at gå.

Den ene vej er en åben og ærlig dialog samt information til jeres naboer, om hvordan lufthavnen reelt håndterer den PFAS-forurening, som I så generøst deler med os.

Den anden vej er, at I fortsætter med at dyrke illusionens kunst, og foregiver at tage situationen seriøst.

Hvis sidstnævnte vej vælges, så er det David Copperfield skal hyres ind – og så må vi se, om illusionen holder eller brister.