Dragør Skatepark etableres ikke i foråret 2024.

Skateparken skal placeres på Færgevej ved Dragør Havn.

Der er delte meninger om, hvorvidt det er en god idé, at politikerne vil opføre ’Dragør Skatepark’ ved siden af lystsejlere, fiskeskure og beboere i den gamle by.

Skateparken er kommunalbestyrelsens syvende aktivitetsparkprojekt siden 2018 – de foregående seks projekter var juridiske og demokratiske katastrofer, som alle er blevet lukket ned under kraftig borgermodstand.

Bekymrede beboere.

I april 2021 stillede Det Konservative Folkeparti, med Kenneth Gøtterup (C) i spidsen, forslag om at udvide skateområdet mellem Dragør Bådelaug, turistbusholdepladsen og Dragør Baadeværft.

Det vil tage cirka tolv uger at opføre betonanlægget, som koster 1.375.000 kr. (tidligere 1.300.000 kr.).

Samme år blev kommunen via de indledende høringssvar gjort bekendt med, at den planlagte 645 m² store skatepark (tidligere 750 m²) blandt andet møder sober og velargumenteret modstand fra Beboerforeningen for Dragør Gamle By og Danmarks Naturfredningsforening.

Den kommunale grund er delvist fredet, og der er blevet sagt pænt ”nej tak” til skateparken.

Flad læringskurve.

Dragør Skatepark vil i sagens natur medføre spektakel og andre gener for fastboende naboer såvel som overnattende lystsejlere. Det kan man ikke komme udenom, uanset hvad man mener om projektet.

På Dragør Rådhus har man indtil videre behandlet projektet i årene 2021, 2022, 2023 og 2024. Meget tyder på, at den bekostelige sagsbehandling fortsætter på ubestemt tid for skatteborgernes regning.

Læringskurven er flad som Amager. Alt er nøjagtig, som det plejer at være, og man har tydeligvis intet lært af de mange udskældte aktivitetsparkprojekter, der fjerner fokus fra politikernes pligtopgaver i vores fælles by.

Manglende håndtering af PFAS- og partikelforurening fra Københavns Lufthavne A/S, kystsikring i hele kommunen, efterslæb på vedligeholdelse af bygninger og veje samt kernevelfærd til de små og de grå kan sejle sin egen sø.

Måske er det på tide, at politikerne retter øjnene mod pligtopgaverne, som de primært er valgt til at varetage.

Intet byggeri i foråret.

Initiativtagerne til Dragør Skatepark ønsker udelukkende en placering af aktivitetsparken på havnen, og de vil efter eget udsagn finansiere hele projektet med private midler såsom sponsorater, virksomhedsdonationer og fondsstøtte.

Projektgruppen bag aktivitetsparken planlagde ganske vist at påbegynde byggeriet af betonanlægget i foråret 2024, men det kommer ikke til at ske.

I en henvendelse til Dragør Kommunes byplanlægger, Cecil Lundme Olausson, skrev projektgruppen i august 2023:

Vi har søgt de store fonde og de spørger alle om medfinansiering. Vi håber ikke det bliver afgørende for at modtage støtte. Vi kan fornemme at det kan falde på, at kommunen ikke lægger det samme beløb som vi søger ca. 200.000 kr., som er en sikkerhed for at kommunen går all in på ideen. Alle fonde beder om en startdato for projektet, som vi har sat til medio marts 2024 og 12 uger frem. Kommunen har hermed mulighed for at lægge penge til side til projektet til 2024. Men vi er som sagt gået i gang med at søge, så nu ser vi. Vi forventer svar fra Anlægsfonden og Salling Fonden sidst i september. (Aktindsigt i projekt Dragør Skatepark, Projektgruppen og Dragør Kommune, 10. august 2023).

Projektgruppen har øjensynlig vældig travlt med at lægge pres på kommunen, men administrationen på Dragør Rådhus har endnu ikke konsekvensberegnet på noget så elementært, såsom følgevirkningerne og støjudsendingen fra det projekterede aktivitetsanlæg. Det virker mildest talt meget uprofessionelt og useriøst.

Foråret er forbi – og der er stadigvæk ikke foretaget ét eneste spadestik til den ny skatepark.

Med hatten i hånden.

Siden 2021 er det højtsvungent blevet hævdet, at skateparken er ”gratis” for Dragør Kommune og skatteborgerne, men det stemmer jo overhovedet ikke overens med, at projektgruppen bag aktivitetsparken vil have en såkaldt ”økonomisk håndsrækning” fra kommunen lydende på 200.000 kr.

Det er værd at bemærke, at kommunalbestyrelsen dags dato stadig ikke har svaret på, om man vil give pengene til projektgruppen eller ej.

Realiteterne er, at efter fire år er Dragør Skatepark stadigvæk ikke fuldt finansieret, men der forbruges til gengæld en masse tid og ressourcer på projektet i administrationen på Dragør Rådhus.

Officielt er sommeren i gang nu, og lige om lidt går borgmesteren og kommunalbestyrelsen på halvanden måneds sommerferie, så den eventuelle etablering af skateparken har meget lange udsigter.

Dragør Kommune skal først og fremmest beskæftige sig med lovpligtig VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), støjvurdering, finansiering, teknisk gennemgang af projektet, konsekvensberegning, høringsmateriale, høring, lokalplanproces, vedligeholdelsesplan osv.

Mon ikke de folkevalgte politikere forsøger at skubbe den omdiskuterede skatepark-sag om på den anden side af kommunalvalget i november 2025?

Det er jo risikabelt for partierne at søsætte endnu et aktivitetsparkprojekt, der kan føre til strid politisk modvind lige op til valget.