Dragør Industriby møder borgermodstand.

Projektet skal placeres i det åbne land mellem Ryvej og Nordre Dragørvej.

Borgmesteren og et flertal i kommunalbestyrelsen arbejder under voksende borgermodstand på at etablere et 170.000 m² stort erhvervs- og industriområde i den nordlige del af Dragør.

Trafikbelastning.

Tilføjelse af mere larm og forurening i boligområderne er det stik modsatte af, hvad borgerne efterspørger.

Der er ganske enkelt ikke brug for yderligere belastning af byens indbyggere, som i forvejen er hårdt ramt af støj- og partikelforurening fra bil- og flytrafik i flere lokalområder.

Projektet vil bl.a. medføre en forøgelse af lastbiler og fragtfly, der i døgndrift skal transportere gods til og fra ’Dragør Industriby’.

Mange borgere har med rette udtrykt sine bekymringer over megaprojektet og dets negative følgevirkninger for især Store Maglebys og Nordstrandens boligområder.

Det er på høje tid, at de folkevalgte politikere lytter efter, og tænker over, hvad de egentlig foretager sig?

Støj og møg.

Ejendomsselskabet Mileway, der er ejet af den udskældte amerikanske kapitalfond Blackstone, har den 7. maj 2024 indleveret et projektforslag til Dragør Kommune om etableringen af en stor lager- og transportvirksomhed på Nordre Dragørvej.

Sagen er blevet hastebehandlet som en godkendelsessag i Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 4. juni 2024, Økonomiudvalget den 13. juni 2024 og kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024.

Grundet gedigen borgermodstand og kolde fødder i byrådssalen skubbede flertallet i kommunalbestyrelsen sagen tilbage til Klima-, By- og Erhvervsudvalget, som atter skal sagsbehandle i august måned 2024.

Forud for mødet i kommunalbestyrelsen havde Liste T og Sydamagerlisten, som de eneste partier, offentligt taget afstand fra det miljøbelastende projekt.

Konservative, Moderaterne, Venstre og Socialdemokratiet holder dog stædigt fast i, at borgerne skal belemres med yderligere støj og møg i boligområderne – de byggelystne politikere hører som sædvanlig ikke efter, hvad borgerne siger. Et forhold, som man aldrig bør vænne sig til i et demokratisk samfund.

Ingen indsatser er dog forgæves. Så hermed sendes en varm tak ud til de borgere, der fortløbende bruger sine stemmer i debatten – bliv endelig ved.

Faktaløse borgere.

På de sociale medier, i flere lokale facebookgrupper og i lokalavisen Dragør Nyt hævder borgmester Kenneth Gøtterup (C) gentagne gange via sine borgmesterindlæg og kommentarer, at borgerne ikke holder sig til ”fakta” i sagen om kommunens planer om at anlægge et 170.000 m² stort erhvervs- og industriområde mellem lufthavnen og Nordre Dragørvej.

Dette er på trods af, at borgerne stringent holder sig til de dagsordner inklusive plantegninger og projektillustrationer, der er fremlagt for fagudvalgene og kommunalbestyrelsen.

Man bliver bare så træt i hovedet af, at politikerne konstant og hele tiden kaster uønskede projekter i hovedet på borgerne – for derefter at klandre borgerne for, at de sætter sig grundigt ind i sagerne.

Det er godt nok den omvendte verden, vi lever i. ’Dragør Industriby’ er blot endnu et trist eksempel på dette.

Det er påfaldende, at det altid er borgerne, der skal informere borgerne, om politikernes igangsatte projekter.

Nyt projektforslag.

Sideløbende med at borgmesteren kritiserer borgerne, så viser aktindsigt, at man på Dragør Rådhus har modtaget et revideret projektforslag fra ejendomsselskabet Mileway den 13. juni 2024.

Borgmesteren har personligt modtaget forslaget via e-mail den 14. juni 2024.

Et ”nyt arkitektforslag” fra Mileway, som borgmesteren ikke har nævnt på noget tidspunkt – hverken under kommunalbestyrelsesmødet (den 20. juni 2024), i sit nyhedsbrev (den 25. juni 2024) eller når han debatterer på de sociale medier.

Da borgmesteren bliver spurgt, om han vil dele det nye projektforslag med borgerne, svarer han:

”Dragør Kommunes administration har modtaget et revideret forslag. Det vil blive forelagt dagsordnen, når sagen skal genbehandles i august. Jeg har endnu ikke selv forholdt mig til det fremsendte, og materialet er omfattet af retten til aktindsigt og offentliggøres som bilag til dagsordnen. I august. Jeg lægger ikke noget op før end at sagen, som kommer på i august, er udsendt.” (Kenneth Gøtterup, Det Konservative Folkeparti, Facebook, DragørNyheder, den 27. juni 2024).

Hvis man vil vide mere, så skal man altså søge aktindsigt hos Dragør Kommune – alle borgere har ret til aktindsigt i sagen.

Søg aktindsigt.

Du kan skriftligt, mundligt eller via mail rette henvendelse til Center for Plan, Teknik og Erhverv, Dragør Kommune, Kirkevej 7, 2791 Dragør.

Plan og Teknik kontaktes på tlf. 3289 0320 eller via mail på pt@dragoer.dk

Du skal blot oplyse, at du gerne vil anmode om aktindsigt i kommunens planlagte erhvervs- og industriområde på Nordre Dragørvej.

Hvis det specifikt er Mileways nye projektforslag, som ønskes udleveret, så beder du om det.

God fornøjelse.

Klik her og se ’Aktindsigt i nuværende og tidligere sager på Dragør Rådhus’

Klik her og se ’Borgmesterens modtagelse af Mileways reviderede projektforslag’