Om CWWP

Hvem er projektgruppen bag Copenhagen White Water Park ?

Jakob Færch er initiativtager til CWWP og har arbejdet på projektet siden 2001.

Efter 18 år, hvor Jakob Færch og hans projektgruppe har fået det ene nej efter det andet fra andre kommuner, så vil en del af kommunalbestyrelsen i Dragør nu gennemtvinge opførelsen af forlystelsesparken CWWP på Kalvebodvej 250 i Kongelunden.

Københavns Kommune var den seneste kommune i rækken, som sagde blankt nej til vandparken.

Klik her og deltag i underskriftindsamlingen ‘Nej til CWWP på Sydvestpynten’

Første CWWP-byggegrund. Halvejen-Hartkornsvej (Harevænget). 15 meter til naboer.Anden CWWP-byggegrund. Kirkevej-Slørvej-Lundestien (Rytterager). 5 meter til naboer.Tredje CWWP-byggegrund. Kalvebodvej (Kongelunden). 10 meter til naboer.

World Cup Arenaen CWWP kommer til at påvirke alle borgere i Dragør. Vi skal derfor stille flertallet i kommunalbestyrelsen til ansvar, eftersom de har underkendt samtlige indsigelser, som borgerne er kommet med.

Borgernes protester var blot støj i borgmester Eik Dahl Bidstrups ører i september 2018, men det er nye tider, og støjen har ændret sig til konkrete obstruktioner for CWWP-projektets tankeløse bagmænd.

Selvom Copenhagen White Water Park efter hele 18 år ikke er blevet realiseret i nogen andre kommuner, så indeholder arbejdstitlen på vandparken stadig ’Copenhagen’. Vandparken skal placeres i Dragør.

Dragør er ikke København. Vi er en lille selvstændig kommune, der ikke har kapacitet til World Cup Arenaen CWWP.

Kløften mellem borgerne og AOV-flertallet.

Aktindsigt viser med tydelighed, at Dragør Kommune uden borgerinddragelse har ført samarbejdet med CWWP under radaren i 3 år – selv flere kommunalbestyrelsesmedlemmer er ikke blevet informeret om byggeprojektets enorme omfang.

Klik her for at se ‘Dialogen som blev væk – Del 1’

Klik her for at se ‘Dialogen som blev væk – Del 2’

Borgerne finder først ud af, hvad CWWP er i september 2018.

Et kommunalbestyrelsesmedlem fra AOV-flertallet har sågar skriftligt erkendt, at han ikke selv vil bo ved siden af CWWP. Hvorfor skal borgerne så?

Klik her for at se ‘Kunstig klorflod i Kongelunden’

Alle i Dragør bliver reelt set naboer til CWWP, og vi må fremadrettet dagligt leve med, hvad forlystelsesparken bringer med sig: Indkig i folks private boliger samt haver, øget trafik, øget turisme, belastning af havnen, øget brugerantal ved facilliterne ved Øresund, overbelastning af Kalvebodvej og Sydvestpynten, flere passagerer i busserne, stavnsbinding af naboerne, permanente støjgener fra hele forlystelsesparkområdet osv.

Dette kan ikke undgås. Med mindre vi gør noget aktivt sammen nu – for at beskytte vores naboer, natur og dyreliv i Kongelunden.