Dialogen som blev væk – Del 2.

Tre uger før budgetvedtagelse blev CWWP pludselig promoveret som en familiepark, i stedet for en White Water World Cup Arena, hvor der skal afholdes internationale stævner såsom EM og VM.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup. Når du nu ønsker en konstruktiv dialog med borgerne og vil inddrage dem i væsentlige beslutninger for kommunen, har jeg nogle spørgsmål, jeg gerne ser besvaret.

Dialog og borgerinddragelse.

Er etableringen af en White Water World Cup Arena på op til 48.000 m2 ikke en væsentlig beslutning for Dragør Kommune og Dragørs borgere? Hvor var borgerdialogen? Hvor var borgerinddragelsen?

Hvorfor var det kun A, O og V og ikke hele kommunalbestyrelsen, der blev inviteret til informationsmøde med CWWP i april 2018?

Når du efterlyser en konstruktiv borgerdialog og vil inddrage borgerne i væsentlige beslutninger for Dragørs udvikling, var det så ikke nærliggende at invitere borgerne – specielt kommende naboer, repræsentanter fra grundejer-, andelshaver- og kolonihaveforeninger til informationsmødet med CWWP i april 2018? Hvorfor var de ikke inviteret?

Løgnen.

Hvorfor fik jeg en løgn fra forvaltningen, da jeg i forbindelse med aktindsigt efterlyste din mailkorrespondance med CWWP?

Jeg bad om kopier af dine e-mails til CWWP, da de ikke var at finde i det mangelfulde materiale, som jeg fik tilsendt.

En af dine embedsmænd svarede mig i e-mail af den 29. oktober 2018, kl. 14.28: ”Mig bekendt har der ikke været direkte maildialog direkte mellem borgmester og CWWP”.

Lad den lige stå et øjeblik – og læs den igen. ”Mig bekendt har der ikke været direkte maildialog direkte mellem borgmester og CWWP” – LØGN.

Samme embedsmand modtog en mail fra CWWP allerede den 4. september 2016, kl. 16.15, hvor CWWP skriver: ”Som du har set så har vi sendt den opdaterede projektbeskrivelse til Eik, og jeg har været lidt i dialog med ham. Han virker meget tændt, så nu håber vi altså det bliver muligt at få presset det igennem budgettet”.

Den 27. august 2018, kl. 22.54 skriver CWWP direkte til dig: ”Kære Eik. Tak for sidst (…) Nå, men jeg vedlægger det aftalte etableringsbudget, et driftsbudget og efterfølgende får du også nogle flere skriv der måtte kvalificere snakken med Socialdemokratiet. Vi vil også gerne mødes med Allan hvis der er behov for det”.

Den 28. august 2018, kl. 17.28 skriver CWWP: ”Kære Eik og XX. Som jeg snakkede med XX om kunne det være fint at have tal med fra Pinkston. Så hermed driftsrapport for Pinkston Watersports for 2015, 2016 og 2017 til baggrund for Dragør Kommunes budgetindstilling”.

Igen en mail fra den 11. september 2018, kl. 13.19 til samme embedsmand, hvor CWWP skriver: ”Vi har skrevet lidt sammen med Eik og han har fået vedhæftede”.

Så nej Eik. Der har ifølge din kommunale embedsmand ikke været direkte maildialog mellem dig og CWWP – eller hvordan er det lige, at jeg skal opfatte det?

Rejse og ændret projekt.

Hvem betalte en kommunal embedsmands besøg på et White Water anlæg i Cardiff, Wales i maj 2018? Var det kommunen, CWWP eller et helt privat arrangement?

Hvorfor blev CWWP-projektet tre uger før budgetvedtagelsen ændret radikalt? Nu var der ikke længere tale om en White Water World Cup Arena. Nu var CWWP pludselig en familiepark – ’Hollænderparken’ som du døbte den.

CWWP’s projektfolder og hjemmeside blev ændret markant. Fotos af voksne professionelle sportsudøvere blev nu hastigt erstattet med familiefotos og legende børn i grønne områder.

Du fik endda tilsendt en ’taleseddel’ fra CWWP, så du kunne beskrive projektet, som en familiepark til udflugt og picnic, og at beliggenheden på Kirkevej gav god mening for CWWP. Nu havde du, enkelte embedsmænd og CWWP i tre år arbejdet på en White Water World Cup Arena – og vups!

Nu skulle CWWP pludselig ændres til en familiepark. Hvorfra kom denne radikale ændring? Og hvad var formålet?

Byggegrund til projektgruppen bag CWWP.

I CWWP’s egen projektbeskrivelse skriver de: ”Det er en forudsætning for denne finansieringsplan, at Dragør Kommune indskyder grunden og grundværdien i projektet, således at grundværdien kan indgå i virksomhedens anlægskapital”.

Skal kommunen – Dragørs borgere – forære CWWP en grund til deres projekt?

Jeg synes godt nok, at der er mange løse ender og uldne tråde i dette projekt. Din embedsførelse står i skærende kontrast til dine udmeldte hensigter i dit valgprogram.

Du har ved konstitueringen skrevet under på en øget borgerdialog og inddragelse af borgerne i væsentlige beslutninger for kommunen.

Hvad kan vi dragørborgere mere forvente fra din side i fremtiden?

Venlig hilsen,

Carsten Victor Rasmussen