KB-medlem i dobbeltrolle? Skal AAB købe hele Engvejsarealet?

Bydelsparken på Engvej er i dag et grønt åndehul, der ejes af borgerne i fællesskab. 

AAB har forelagt Dragør Kommunes kommunalbestyrelse deres forslag til erhvervelse og boligudvikling på Engvejsarealet.

AAB har kommunalbestyrelsesmedlem Lisbeth Dam Larsen (A) på lønningslisten.

Lisbeth Dam Larsen er ansat som seniorprojektleder i AAB.

Hun har tillige siddet i kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune siden 1. januar 2018 og er blandt andet formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

Er udvalgsformanden inhabil?

Udvalgsformand Lisbeth Dam Larsen mener ikke selv, at hun er inhabil. Pressefoto.

‘Inhabilitet’ betyder i juridisk forstand en manglende evne til at behandle en sag uvildigt, typisk fordi man har nære bånd til én eller flere af sagens aktører.

Lisbeth Dam Larsen udtaler:

“Er jeg så inhabil, når jeg er ansat i AAB? Eller har været det i FA09 og KAB. Og i øvrigt har boet i Strandparken og stadig har et bolignummer her – nej det er jeg ikke, da jeg ikke har nogen økonomisk interesse i et kommende byggeri.

Jeg havde ikke set AAB’s udkast til en bebyggelse på Engvej, før det blev fremvist for kommunalbestyrelsens medlemmer” (Dragør News, 26. september 2020).

Argumentationen om ingen “økonomisk interesse” i “et kommende byggeri” holder ikke.

‘Inhabilitet’ er ikke alene et spørgsmål om økonomiske interesser. Det kan ligeledes dreje sig om egen vinding, politisk vinding eller fravær af evnen til at behandle en given sag uvildigt og upartisk.

Det moralske kompas er i dette tilfælde placeret i nærheden af en tvivlsom politisk elektromagnet, der får nålen til at pege i alle de forkerte retninger.

Når man som kommunalbestyrelsemedlem bliver lønnet og har nær tilknytning til private selskaber, firmaer, foreninger m.v., der har en særlig interesse i salget og byggesagens udfald, så er det ikke ligefrem noget, der fremmer borgernes tillid til kommunens sagsbehandling.

Tværtimod.

Projektforslag fra AAB indeholder bebyggelse af hele Engvejsarealet.

Nedenfor kan du se AAB’s projektforslag, der er forelagt kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune under et møde i august måned.

Dragør Kommune har valgt ikke at offentliggøre hverken dagsorden eller referat fra det pågældende møde, der blev afholdt den 27. august 2020. 

Dermed har borgerne ikke mulighed for at følge med i, hvad der skal ske med vores fælles ejendom på Engvej, som Dragør Kommune påtænker at sælge for at skæppe i den slunkne kommunekasse.

Borgerne har dog søgt aktindsigt, og vi har som sædvanlig modtaget en groft censureret og mangelfuld aktindsigt fra Dragør Kommunes jurist med adskillige ‘tomme pladser’ – herunder er alle borgerhenvendelser bortcensureret.

Dette er i strid med Forvaltningsloven og Offentlighedsloven – sagen er nu blevet overdraget til Ankestyrelsen, Tilsynet.

I fællesskab har vi under CWWP-sagen og frem til i dag oplevet, hvorledes borgerne informerer borgerne, alt imens flertallet i kommunalbestyrelsen og forvaltningen fører byggeprojekterne under radaren i en uendelighed.

Det burde ret beset være Dragør Kommune, der informerer borgerne, men sådan forholder det sig ikke.

Demokratiet og informationsniveauet lider under den usunde kultur, der har rodfæstet sig på Dragør Rådhus.

I AAB’s projektforslag kan du blandt andet læse, at AAB ignorerer det faktum, at Dragør Tennis har klubhus og baneanlæg på Engvejsarealet – hele arealet skal øjensynlig bebygges, hvis AAB får grønt lys til at købe Bydelsparken på Engvej.

Det er i den forbindelse meget belejligt for AAB, at have et medlem i Dragør Kommunes kommunalbestyrelse på lønningslisten.

Det kan give lidt rygvind i sagsbehandlingsprocessen.

Klik her og se ‘AAB’s By- og boligudvikling ved Engvej’