Formand fortier CWWP’s exit fra Dragør.

Jakob Færch er initiativtager til CWWP. Han har arbejdet på CWWP-projektet siden 2001. Pressefoto: Lokale og Anlægsfonden, fotograf Esben Zøllner Olesen.

Ifølge CWWP’s hjemmeside har projektgruppen brugt 4.380 arbejdsdage på at realisere sit projekt.

I 18 år har Jakob Færch og hans projektgruppe fået afslag på sit projekt fra diverse danske kommuner.

Ikke desto mindre hoppede Dragør Kommunes borgmester på limpinden i årene 2016-2019.

Et snævert flertal i Dragør Kommunes kommunalbestyrelse forsøgte i 2018-2019 at tvinge CWWP ned over hovedet på borgerne i Dragør.

Hundredevis af familier blev negativt påvirket af dette, da borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) ville placere en White Water World Cup Arena ganske få meter fra naboerne – denne manøvre forsøgte borgmesteren at foretage hele 3 forskellige steder i den lille by Dragør.

Borgmesterens handlinger og adfærd skabte massiv borgermodstand alle steder.

I 6 måneder blev borgerne i Dragør Kommune tillige chikaneret af Facebook-trolls på det lokale medie DragørNyheder, og projektgruppen bag CWWP forsøgte at tromle borgerne med alle tænkelige midler i fællesskab med borgmester Eik Dahl Bidstrup.

Borgerne lovede højt og helligt, at de ville sørge for at følge CWWP til kommunegrænsen.

Efter 6 måneder blev løftet indfriet – CWWP blev lukket og slukket i Dragør Kommune den 6. marts 2019.

Formand fortier lukningen af CWWP i Dragør.

Jakob Færch er formand for Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF).

I bestyrelsens beretning til DSRF’s ordinære generalforsamling 2019 vælger Jakob Færch at omgå det faktum, at CWWP er lukket ned i Dragør Kommune den 6. marts 2019.

Formanden mener åbenbart ikke, at det skal videreformidles til DSRF’s medlemmer, at CWWP-projektet atter er blevet afvist:

”Forbundet forsatte udviklingsarbejdet for etablering af et nationalt anlæg for white water sporten i samarbejde med Copenhagen Watersports. Efter nogle års dialog og forhandlinger med de politiske partier i Dragør Kommune, vedtog forligskredsen bag budgetaftalen at indgå formelt samarbejde om at undersøge mulighederne for en realisering af projektet i kommunen (DSRF, Bestyrelsens beretning skrevet af Jakob Færch, 18. marts 2019).

Eftersom CWWP blev lukket ned i Dragør Kommune den 6. marts 2019, så handler formand for DSRF Jakob Færch mod bedre vidende.

CWWP, støj og misinformation.

Det overrasker ikke, at Jakob Færch har en let omgang med sandheden, det har borgerne i Dragør oplevet utallige eksempler på.

CWWP har gennem 6 måneder blandt andet hårdnakket påstået, at White Water World Cup Arenaen med turbinedrevet kunstigt flodanlæg, tilskuertribuner, højttaleranlæg, parkeringsanlæg, råbende sportsudøvere, firmafester osv. ikke ville larme mere, end én voksen, der sidder og læser højt fra en bog til nogle lyttende børn.

CWWP’s påstand og hjemmeside-illustration af, at støjen fra White Water Arenaen svarer til ’almindelig tale’:

CWWP’s påstand møder virkeligheden. Således støjer et white water-anlæg reelt:

Med Jakob Færchs fortielse overfor DSRF’s medlemmer oplever vi blot en forlængelse af den uhæderlige og moralsk forkastelige adfærd, som projektgruppen bag CWWP har besværet dragørborgerne med i 6 måneder.

Klik her for at se ’Forside til bestyrelsens beretning af Jakob Færch’

Klik her for at se ’Uddrag af bestyrelsens beretning angående CWWP’

Klik her for at se ’Bestyrelsens beretning 2018 i sin fulde længde’

CWWP endelig væk fra Dragør.

Kære Borgere,

Hermed udsender borgergruppen et glædeligt farvel til Copenhagen White Water Park.

CWWP og Socialdemokratiets spil for galleriet?

Indtil i dag har Socialdemokratiet ville placere en White Water World Cup Arena med tilskuertribuner og højttaleranlæg, også kaldet CWWP, blot 10 meter fra nærmeste naboer og klos op ad dyreliv, fredskov og Natura 2000-område i Kongelunden.

Allan Holst (A), socialdemokrat og 1. viceborgmester, udtalte for 4 måneder siden:

”Det er både glædeligt og klædeligt, at det nu undersøges om CWWP kan placeres i Kongelunden. Glædeligt, fordi det var mit forslag allerede da vi blev præsenteret for projektet” (DragørNyheder, 26.10.2018).

På byrådsmødet for en uge siden foreslog Det Konservative Folkeparti med Kenneth Gøtterup (C) i spidsen, at stoppe CWWP i Dragør straks, hvilket fik opbakning fra Liste T med Peter Læssøe (T) i spidsen. Mange dragørborgere fulgte dette på Kommune TV.

Allan Holst (A) stemte imod forslaget sammen med Venstre og Dansk Folkeparti. Det snævre AOV-flertal ville dermed ikke stoppe CWWP-projektet i Kongelunden. Var dette mon spil for galleriet fra Socialdemokratiets side?

Det vides ikke – men blot en uge efter byrådsmødet foretager Socialdemokratiet en svimlende kovending.

En enig socialdemokratisk generalforsamling har nu opfordret sin egen kommunalbestyrelsesgruppe til at træde ud af samarbejdet omkring opførelsen af CWWP i Dragør By.

I Socialdemokratiets bagland findes der åbenbart fornuft og forståelse for borgernes protester og bevisførelsen mod CWWP, som nu har stået på i 6 måneder.

Helt anderledes står det til med Allan Holst (A), Lisbeth Dam Larsen (A) og Nicolaj Bertel Riber (A) som intet sagde under byrådets 45-minutter lange behandling af forslaget om at stoppe CWWP. Socialdemokratiets repræsentanter var tavse som graven.

CWWP-korthuset falder.

Generalforsamlings opfordring bliver nu efterlevet af de 3 byrådsmedlemmer.

Som følge af generalforsamlingens udtalelse har Socialdemokratiet meddelt Venstre og Dansk Folkeparti, at de ikke længere deltager i arbejdet for realisering af CWWP.

Hermed er grundlaget for CWWP i Dragør væk.

Borgerne har serveret alt vedrørende CWWP på et sølvfad til politikerne, herunder afgørende forhold vedrørende manglende lokal opbakning, kumulativ støj, bil- og flytrafik, planlovgivning, miljølovgivning, fredninger, basale logistiske problemer, fravær af projektbeskrivelse, finansieringsvanskeligheder og negative miljømæssige konsekvenser af CWWP’s opførelse i skovområdet Kongelunden.

Men ingen har for alvor lyttet efter, eller på nogen måde fundet det nødvendigt, at sætte sig grundigt ind i det omfattende CWWP-projekt, hvori der skulle afholdes EM og VM i white water-sport.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) har de seneste 6 måneder klamret sig til sit prestigeprojekt CWWP og udvist borgerfjendtlig adfærd. Morten Dreyer (O) har under det seneste byrådsmøde hånet borgernes udtalelser på de sociale medier. Allan Holst (A) er gradvist gået fra at være stortalende i CWWP’s favør, til at være tyst om CWWP – indtil i dag.

Korthuset er langt om længe ramlet sammen, og som borgerne proklamerede i september 2018 – så bliver CWWP borgmester Eik Dahl Bidstrups personlige Waterloo.

CWWP bankede på den forkerte dør.

Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har i fællesskab med projektgruppen bag CWWP i 6 måneder forsøgt at tromle borgerne i Dragør med alle tænkelige midler.

Dårlig idé. Skidt opførsel. Forkert by.

Socialdemokratiet i Dragør har vist sig fra sin værste side og fortjener absolut ingen ros for at bakke ud og begå forligsbrud.

De ansvarlige fra Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er hermed brændemærket af CWWP-sagen.

Der er kommunalvalg i 2021.

Borgerne kommer hinanden til undsætning.

Naboer og genboer hjælper nu hinanden på tværs af Dragør By. Borgerne har knyttet et ubrydeligt bånd. Er du i nød? Så kommer de andre borgere og hjælper dig.

Dragørborgernes modstand og bevisførelse mod fatamorganaet CWWP danner i disse dage præcedens blandt borgergrupper i andre kommuner tæt på og langt fra Dragør.

Borgergruppen udbygger hastigt netværket, udveksler erfaringer, samarbejder med fageksperter og passer i fællesskab på hinandens hjem, natur og dyreliv i lokalområderne.

Hermed sendes en dybfølt tak fra de ufrivillige CWWP-naboer til alle borgere i Dragør og omegnskommunerne, som har brugt sine stemmer i debatten. Respekt herfra.

I svære tider viser mennesker, hvilket stof de reelt er gjort af.

Bye-bye CWWP.

Mange venlige hilsener,

Borgergruppen ’Nej til Copenhagen White Water Park’

Klik her for at se ‘Socialdemokratiets begrundelse for sit nej til CWWP’