Fonde støtter ikke CWWP.

Borgmesteren er ikke begejstret for borgernes spørgsmål vedrørende CWWP under byrådsmøderne på Dragør Rådhus. Screenshot: Dragør Kommune TV.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup siger, at han ikke ved noget om, hvilke fonde der støtter, eller ikke støtter CWWP – selvom han har ført samarbejde med CWWP i årene 2016, 2017, 2018 og 2019.

Her kan du se den korte ’spørgetid’ under byrådsmødet den 30. januar 2019 på Dragør Kommune TV:

Forlystelsesparken Copenhagen White Water Park skal primært finansieres af fondsmidler.

Borgeren, Allan Karlsson, har gjort sit hjemmearbejde grundigt og kontaktet følgende 4 fonde, som projektgruppen bag CWWP selv har anført som de eneste fonde i sin finansieringsplan:

A.P. Møller Fonden – skulle bidrage med 15.000.000 kr.

Lokale og Anlægsfonden – skulle bidrage med 10.000.000 kr.

Nordea-fonden – skulle bidrage med 15.000.000 kr.

TrygFonden – skulle bidrage med 7.000.000 kr.

Klik her for at se ’CWWP’s finansieringsplan’

Fondenes entydige svar.

Tilbagemeldingen er – at ingen af fondene støtter CWWP-projektet.

Selv ikke Lokale og Anlægsfonden, hvor initiativtager til CWWP, Jakob Færch, er ansat som udviklingskonsulent.

Hermed mangler projektgruppen bag CWWP 47.000.000 kr.

Hele grundlaget for den hovedsageligt fondsfinansierede White Water World Cup Arena på Sydvestpynten er forsvundet i liflige blå bølgeskvulp med hvid skumtop.

CWWP-projektforslaget, som AOV-flertallet i Dragør Kommune, oprindelig har besluttet udfra – det er ligeledes misvisende og uanvendeligt på nuværende tidspunkt.

Borgmesteren ignorerer fortsat borgernes velmenende protester og dokumentation.

Han handler dermed mod bedre vidende for at få realiseret sit personlige prestigeprojekt CWWP på Sydvestpynten.

Nyt projektforslag fra CWWP.

Det fremgår af videosekvensen ovenfor, at Eik Dahl Bidstrup, trods massiv borgermodstand, vil få CWWP til at komme med et nyt projektforslag:

”Den dag, at vi eventuelt får tilbudt at købe grunden, og CWWP kommer med et forslag til et projekt. Jamen, så kan vi udtale os på den baggrund”.

Nyt projektforslag. Fra CWWP. I Kongelunden. Er det en spøg?

Ifølge Erhvervsstyrelsen har CWWP intet CVR-nummer og en egenkapital på 0 kr.

Alle advarselslamperne lyser, og klokkerne bimler og bamler.

Kampen for vores naboer på Sydvestpynten.

Borgerne i Dragør går direkte til kilderne og sætter sig fortløbende ind i CWWP-sagen. Vi spiller med åbne kort.

Det gør borgmesteren, AOV-flertallet og forvaltningen ikke. De foretager utallige undvigelsesmanøvrer og spiller med lukkede kort.

Der er en hårfin grænse mellem komedie og tragedie i vores by.

Hele historien om borgmesterens øjesten CWWP er en decideret farce, som dog indeholder alvorlige konsekvenser for borgerne i Dragør.

Især de hundredevis af nabofamilier, som siden september 2018 er blevet generet af det snævre AOV-flertal i Dragør Kommune.

Dette har nu stået på i over 5 måneder.

Som Allan Karlsson så fint spørger borgmesteren:

”Hvor længe skal beboerne på Sydvestpynten være dine gidsler?”.

“Hvornår skrotter du vandparken?”.

Borgmesteren svarer ikke – men det kommer han til før eller siden.

Klik her og deltag i underskriftindsamlingen ‘Nej til CWWP på Sydvestpynten’

C driller AOV & CWWP.

Kongelunden. Udlændingestyrelsens asyl-grund udvikler sig til en legeplads for politikernes indbyrdes drillerier.

Læn jer tilbage, kære borgere, og vær tilskuere til politikernes frie leg.

CWWP or not CWWP? That is the question.

Kongelundens politiske legeplads.

KB-medlem Kenneth Gøtterup (C), har i den forløbne uge drillet det snævre AOV-flertal, som udgør 8 ud af 15 KB-medlemmer i Dragør Kommune.

Borgergruppen får i kølvandet på politikernes drillerier mange henvendelser fra forvirrede borgere.

Borgerne spørger, om det er rigtigt, at Copenhagen White Water Park ikke bliver en realitet i Kongelunden, og dermed er ude af Dragør?

Nej, CWWP er først lukket ned, når Dragør Kommune og AOV-flertallet kommer med en klar udmelding om dette til dragørborgerne.

Borgerne står sammen på tværs af politisk overbevisning, og borgerne har gennem de seneste 4 måneder minutiøst bevist, at en White Water World Cup Arena ikke hører hjemme i Dragør By.

Tak, til alle jer, der hjælper jeres naboer og natur i Kongelunden.

Aflevering af åben underskriftindsamling til borgmesteren.

Borgerne har afleveret underskriftindsamlingen ’Nej til Copenhagen White Water Park på Sydvestpynten’ til borgmester Eik Dahl Bidstrup (V), som personligt har kvitteret for modtagelsen mandag den 21. januar 2019.

Indsamlingen, der vokser støt, har indtil videre rundet 1.075. Vi fortsætter.

I et medfølgende brev til borgmesteren, der bliver han bedt om personligt at besvare følgende spørgsmål:

”Vil du lytte til naboer og borgere i Dragør samt andre brugere af området omkring asylgrunden i Kongelunden, og dermed bringe samarbejdet mellem Dragør Kommune og CWWP definitivt til ophør?” (Brev til borgmesteren, Underskriftindsamling, 20.1.2019).

Vi afventer borgmesterens reaktion på underskriftindsamlingen, og hans personlige besvarelse af spørgsmålet.

CWWP på dagsordenen.

I går blev der afholdt møde i Økonomiudvalget.

Kenneth Gøtterup (C) havde inden mødet, allerede den 8. januar 2019, via mail anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”STOP AF PROJEKT CWWP”.

”C gr. foreslår, at der ikke arbejdes videre med projektet om etablering af Copenhagen White Water Park (CWWP), som indgår i budgetforliget, og der ikke fremadrettet anvendes yderligere forvaltningsmæssige ressourcer på opgaven”.

”Motivation: I forlængelse af den offentlige debat der har været om CWWP om bl.a. deres etablering på forskellige adresser, partnerskaber, samt seneste udmelding fra et medlem af AOV flertallet, hvor det er oplyst, at Dragør kommune ikke påtænker at købe den tidligere grund hvor der er asylcenter for at give denne grund væk til CWWP, anser Konservative det for mest hensigtsmæssigt for det videre politiske arbejde og anvendelsen af de kommunale ressourcer, at projektet bliver bortprioriteret” (Dagsorden, ØU-møde, Dragør Kommune, 24.1.2019).

AOV valgte at komme med et modforslag, som ikke var på dagsordenen:

”BESLUTNING”.

”Forslag fra AOV: AOV foreslår, at spørgsmålet afventer de videre undersøgelser inden endelig stillingtagen” (ØU-møde, Dragør Kommune, 24.1.2019).

C og T stemte imod forslaget: 3.

A, O og V stemte for forslaget: 4.

Hermed vil AOV-flertallet fortsætte med CWWP-projektet i Dragør Kommune.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup vil åbenbart ikke tillade, at han taber ansigt overfor C – eller overfor andre for den sags skyld.

De ansvarlige politikere.

Man skal som borger ikke nødvendigvis høre på alt, hvad politikerne siger, man skal derimod bedømme dem på, hvad de reelt gør.

Dette gælder især AOV-flertallet i Dragør Kommune.

Eik Dahl Bidstrup (V), Kim Dupont (V), Helle Barth (V), Allan Holst (A), Lisbeth Dam Larsen (A), Nicolaj Bertel Riber (A), Anne Blegvad Funk (O) og Morten Dreyer (O) vil stadig placere en White Water World Cup Arena i Kongelunden.

Ved CWWP-byggegrund 3 vil det snævre AOV-flertal opføre forlystelsesparken CWWP klos op ad naboer, fredskov, dyreliv og Natura 2000-område.

Dragør Kommunes forvaltning og andre ansatte bruger som følge heraf et stigende antal mandetimer på CWWP – et prestigeprojekt som siden 2016 har været ført under radaren af borgmester Eik Dahl Bidstrup.

Borgmesteren fortsætter sit samarbejde med den private aktør CWWP. Dette er til trods for stor borgermodstand.

CWWP or not CWWP? That is the question.

Klik her og underskriv, hvis du tænker ’Not CWWP’

Klik her for at se, hvem der sidder i Økonomiudvalget

Klik her for at se C’s forslag til Økonomiudvalgsmødet

Klik her for at se referat af Økonomiudvalgsmødet

Borgmester modtager underskriftindsamling.

Indsamlingen har rundet flere hjørner – nu er vi over 1.000.

I dag er underskriftindsamlingen ’Nej til Copenhagen White Water Park på Sydvestpynten’ sendt personligt til borgmester Eik Dahl Bidstrup inklusiv et brev.

Desuden er brevet og underskriftindsamlingen sendt til orientering til: Alle kommunalbestyrelsens medlemmer, Dragør Kommune og kommunaldirektør Kenneth Kristensen – sidstnævnte har meldt sin fremtidige afsked.

I brevet er der et opklarende spørgsmål til borgmesteren fra borgeren, som oprettede underskriftindsamlingen, der er blevet mødt med stor opbakning:

Underskriftindsamling ’Nej til Copenhagen White Water Park på Sydvestpynten’.

Til borgmester Eik Dahl Bidstrup,

Hermed overdrages underskriftindsamlingen ’Nej til Copenhagen White Water Park på Sydvestpynten’ til dig som Dragørs borgmester.

Området omkring Udlændingestyrelsen grund beliggende på Kalvebodvej 250 i Dragør Kommune besøges af borgere fra Dragør, Tårnby, Kastrup, Sundby og København.

Klik venligst på nedenstående link og modtag underskriftindsamlingen, som har rundet 1000 underskrifter indtil videre:

https://www.skrivunder.net/nej_til_copenhagen_white_water_park_pa_sydvestpynten?uv=11721346&utm_source=fb_share&fbclid=IwAR39UzVt-VDnhEWoIpm1UQz1Rw8cSF6E3BK39GHEob6MnwKKToQxzj96VcM

Dette brev offentliggøres dags dato.

Jeg vil hermed bede om dit personlige svar på følgende spørgsmål:

Vil du lytte til naboer og borgere i Dragør samt andre brugere af området omkring asylgrunden i Kongelunden, og dermed bringe samarbejdet mellem Dragør Kommune og CWWP definitivt til ophør?

Jeg vil ligeledes bede om dit samtykke til at offentliggøre dit personlige svar, straks efter modtagelsen, da dit svar er i offentlighedens interesse.

Jeg imødeser dit svar inden 7 dage.

Venlig hilsen,

Janne Poulsen – Kongelunden – Borger i Dragør Kommune.

Underskriftindsamlingen mod CWWP runder 1.000.

Naboerne til de tre CWWP-byggegrunde i Dragør oplever manglende borgerinddragelse fra Dragør Kommunes side.

Underskriftindsamlingen mod CWWP i Dragør når ny højde.

Tak, til alle jer borgere, der hjælper jeres naboer og natur i Kongelunden.

Vi har nu i fællesskab rundet 1.000 underskrifter – og vi fortsætter.

Politikerne vil i disse dage råbe i munden på hinanden for at tage ejerskab på, hvem der lukker og slukker CWWP-projektet i Dragør – de er allerede i fuld gang.

Virkeligheden er dog en helt anden.

Det er borgerne, der tydeligt bekendtgør: ”Nu er det nok med CWWP”.

Ved CWWP-byggegrund 3 vil det snævre AOV-flertal i Dragør Kommune stadigvæk placere CWWP klos op ad naboer, fredskov, dyreliv og Natura 2000-område. Dette er til trods for massiv borgermodstand.

CWWP-projektet er ikke nedlagt, før borgmester Eik Dahl Bidstrup og Dragør Kommune kommer med en klar udmelding til borgerne.

Borgernes modstandskamp.

Borgerne står sammen på tværs af politisk overbevisning, og borgerne har gennem de seneste 4 måneder minutiøst bevist, at en White Water World Cup Arena ikke hører hjemme i Dragør By.

Vi har med fynd og klem taget kampene på det lokale medie DragørNyheder, og vi takker alle for deltagelsen i debatten – også de skønne CWWP-lobbyister og de uartige trolls.

Til de få, som over en længere periode har tilladt sig at håne og kritisere én borgers velmenende underskriftindsamling – I får hermed en varm krammer herfra, og vi imødeser, at I starter underskriftindsamlingen ’Ja til CWWP på Sydvestpynten’.

Aflevering af underskrifterne.

Underskriftindsamlingen ’Nej til Copenhagen White Water Park på Sydvestpynten’ sendes inklusiv et brev personligt til borgmester Eik Dahl Bidstrup.

Deltag venligst i underskriftindsamlingen, og husk at du skal besvare bekræftelsesmailen efterfølgende, ellers bliver din stemme ikke registreret.

Klik her og deltag i underskriftindsamlingen ‘Nej til CWWP på Sydvestpynten’

Kommunaldirektør går af.

Kenneth Kristensen melder sin afsked på Dragør Rådhus. Pressefoto.

Kommunaldirektør Kenneth Kristensens meddelelse kommer mindre end en måned efter velfærdsdirektør Jesper Reming Tangbæk har opsagt sin stilling i Dragør Kommune.

Kenneth Kristensen har været kommunaldirektør siden 2015.

Kommunaldirektøren fortsætter med CWWP i 2019.

I årene 2016-2019 fører borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) samarbejde med den private aktør Copenhagen White Water Park (CWWP).

I samme periode er Kenneth Kristensen kommunaldirektør.

Kenneth Kristensen varetager sine nuværende opgaver på uændret vis indtil udgangen af 2019.

Under byrådsmøderne rådgiver Kenneth Kristensen borgmester Eik Dahl Bidstrup. Møderne kan opleves på Dragør Kommune TV.

Klik her og se borgmesteren og Kenneth Kristensen til byrådsmøde