Afgangshallen – borgmesterens femte aktivitetspark ser dagens lys.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) fortsætter sin jagt efter at få en aktivitetspark på cv’et. Screenshot: Dragør Kommune TV.

I indeværende valgperiode har borgmesteren forsøgt at placere intet mindre end 4 støjende aktivitetsparker klos op ad naboer, natur og dyreliv.

Ifølge en pressemeddelelse vil han nu forsøge sig med sin femte aktivitetspark – den kaldes projekt ’Afgangshallen’.

Nærmeste naboer og grundejerforeninger har, som i tidligere tilfælde, ikke modtaget nogen form for information fra Dragør Kommune.

Borgmesteren kommunikerer med borgerne ved at sende sine pressemeddelelser ud, hvori det dikteres, at hele lokalområder skal påvirkes af endnu en af hans visioner.

Venstres valgløfte klinger hult: ”En ny borgerdialog med øget inddragelse af borgerne”.

Aktindsigt i denne sag viser, at nøglefigurerne er borgmester Eik Dahl Bidstrup, direktør i Dragør Kommune Asger Villemoes Nielsen og Føtex Food-varehuschef Nicholaj Michael Bak Hertz.

Salling Fondene har via Føtex doneret 250.000 kr. til projektet uden omtanke for naboerne.

Yderligere støjbelastning af lokalområdet.

’Afgangshallen’ skal efter planen bygges ved Hollænderhallen, og herfra sendes sportsfolkene videre til aktivitetsstationerne.

Projekt ’Afgangshallen’ indbefatter blandt andet 1 halbygning, 1 destinationsrute og 5 larmende aktivitetsstationer, hvoraf 3 af stationerne skal placeres til gene for naboerne.

Naboerne er vel at mærke ikke nævnt med ét eneste ord i projektbeskrivelsen eller aktindsigten.

Lokalområdet mellem Kirkevej og Hartkornsvej er allerede kraftigt støjbelastet af hovedfærdselsåren Kirkevej, Københavns Lufthavn, Soundbokse og aktiviteter på Dragør Kommunes boldanlæg.

Kommunens boldanlæg er fuldstændig ureguleret. Her ses en Soundboks i forgrunden og A/B Kastaniegården i baggrunden:

Dragør Boldklub spiller høj musik ud over hele lokalområdet med en lydstyrke, der ofte når op på 120 decibel:

Al støjforurening, der kommer fra den kommunale grund, er Dragør Kommunes ansvar.

Dette er bekræftet af Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Københavns Politi. Men Dragør Kommune tillader desværre, at Dragør Boldklub i årevis har udvist dårligt naboskab.

Projekt ’Afgangshallen’ vil bidrage til det kumulative støjtryk på naboejendommene.

Borgmesteren har tidligere forsøgt at placere ’Copenhagen White Water Park’ og ’Hollænderparken’ i lokalområdet – begge projekter er blevet stoppet af borgerne.

Status over borgmesterens aktivitetsparker.

Borgmesteren forsøgte at placere CWWP på 3 forskellige lokationer i Dragør. Foto: Copenhagen White Water Park Dragør – Projektbeskrivelse 2016.

I årene 2018, 2019 og 2020 har Venstre-borgmesteren forsøgt at tromle og chikanere borgerne i de lokalområder, hvor han har planer om at opføre sine støjende aktivitetsparker tæt på beboelsesejendomme.

Han har fortløbende fået hjælp af Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti – desuden har Liste T medvirket til de udemokratiske handlinger i senere tid.

Borgmesteren har i offentligt regi langet ud efter flere grundejerforeninger og bestyrelser, da han ikke bryder sig om naboernes ”nej tak” til hans aktivitetsanlæg.

Her kan du se listen over borgmesterens 5 projekter, der alle har mødt borgermodstand på tværs af kommunen:

1) ’Copenhagen White Water Park’ på Hartkornsvej, Kirkevej og Kalvebodvej (lukket ned i 2019).

2) ’Danmarks største Outdoorcenter’ på Kalvebodvej 250 (lukket ned i 2020).

3) ’Hollænderparken’ – Et vej-, parkerings-, opholds-, tilskuer- og sportsanlæg på Kirkevej 56R (lukket ned i 2020).

4) ’Aktivitetspark’ og boligkvarter på Engvej (under behandling).

5) ’Afgangshallen’ på Halvejen, Lundestien og Kirkevej (under behandling).

Føtex forsøger at fjerne naboerne fra landkortet.

Størstedelen af ’Afgangshallens’ larmende aktivitetsstationer skal placeres tæt på A/B Kastaniegården, som er én af mange naboer i lokalområdet.

Med projekt ’Afgangshallen’ vil borgmesteren endnu en gang forsøge at forhøje støjtrykket på folks private hjem, haver og fællesarealer.

På billedet ovenfor kan man skimte et ekstremt støjende fodbold-kunstgræsanlæg, som Dragør Kommune har anlagt få meter fra A/B Kastaniegården uden at udføre naboorientering, nabohøring og VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Dragør Kommune har nu planer om at etablere endnu en kunstgræsbane bagved SFO Kirkevej.

I projektbeskrivelsen af ’Afgangshallen’ har Føtex og Salling Group på snedig vis manipuleret et landkort – så ingen naboejendomme figurerer på kortangivelsen.

Hov, hvor blev naboerne af? De er forsvundet. Foto: Afgangshallen – Projektbeskrivelse 2020.

Med Salling Groups ekskluderende og hårde beskæring af kortet forsvinder de omkringliggende naboer A/B Kastaniegården, Dragør Kolonihaveforening, Grundejerforeningen Skippergården, hestehold og PF Maglebylund.

Virkeligheden er dog en helt anden.

Beboelsesejendommene forsvinder ikke, selvom Salling Group og Dragør Kommune ønsker det.

Familier, boliger, haver og heste er der endnu – og det bliver de forhåbentlig ved med at være.

Føtex’ donation til at støjforurene beboelsesejendomme.

Salling Fondene har via Føtex doneret 250.000 kr. til projektet uden omtanke for naboerne. Foto: Aktindsigt i projekt ’Afgangshallen’.

Tiden vil vise, hvor langt Dragør Kommune og Føtex Food-varehuschef Nicholaj Michael Bak Hertz når med deres projekt.

Nu indleder naboerne atter dialog med Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen – og der forberedes søgsmål mod Dragør Kommune og Salling Fondene.

Det vækker undren, at Salling Fondene donerer penge til et projekt, der vil have direkte negativ effekt på naboernes boliger og udendørsarealer.

Borgerne har søgt aktindsigt, og du kan hermed læse mere om projektet nedenfor.

Klik her og se beskrivelsen af ’Projekt Afgangshallen’

Klik her og se ’Salling Fondenes bestyrelse’

Klik her og se pressemeddelelsen ’Dragør Kommune modtager donation på en kvart million kroner til ny Afgangshal’

Bydelsparken – taler Venstre sandt?

Der er stor polemik om Dragør Kommunes forsøg på at opføre veje, boliger og en aktivitetspark klos op ad naboerne på Engvej.

Venstre, Socialdemokratiet, Liste T og Dansk Folkeparti vil sælge hele eller dele af Bydelsparken på Engvej.

Fra politisk side påstås det, at interessenterne/køberne ikke er blevet inviteret af Dragør Kommune til at byde ind med deres projektforslag til bebyggelse af Engvejsarealet.

Interessenterne har dermed inviteret sig selv. 

Usandheder eller ej?

Borgmester Eik Dahl Bidstrups højrehånd Kim Dupont (V) udtaler:

“De (red. interessenterne) spurgte selv om de måtte komme og fremlægge deres ideer. Det blev så samlet på et møde, hvor de hver fik ganske kort tid. Vi lyttede og det var det! (…) De havde spurgt om de måtte komme og forelægge deres ideer! Det fik de lov til, men det var i høj grad en selvinvitation! (…) Det ene selskab var Aab, hvor et kb medlem arbejder, det andet var SeniorBo, hvis lokalafdeling har fulgt debatten, det tredje var Lind og Risør, som nok også følger Dragør tæt, efter Vierdiget. Den slags ting rygtes nok hurtigt i branchen (…) Ovenstående er blot fakta” (Kim Dupont, KB-medlem for Venstre, DragørNyheder, 22. september 2020).

Ifølge Kim Dupont er der tale om en “selvinvitation” fra interessenternes side.

Interessenterne har altså egenhændigt opsnuset muligheden for at købe hele eller dele af Bydelsparken på Engvej.

Invitationer til interessenterne.

Kim Duponts påstande hænger ikke rigtig sammen med, at Dragør Kommunes jurister har inviteret 4 interessenter til møde med kommunalbestyrelsen den 27. august 2020, hvor interessenterne hver især fremlagde deres projektforslag:

Klik her og se ‘Dragør Kommunes invitation til AAB’

Klik her og se ‘Dragør Kommunes korrespondance med Boligselskabet Strandparken og Engparken’

Klik her og se ‘Dragør Kommunes invitation til Lind & Risør’

Klik her og se ‘Dragør Kommunes invitation til SeniorBo og Generous Development’

Hvorvidt Venstre taler sandt eller usandt – det er op til den enkelte borger at vurdere.

Nye købere til Bydelsparken.

AOVT-flertallet vil sælge borgernes Bydelspark. 

Bydelsparken benyttes af unge såvel som ældre, ikke desto mindre planlægger et flertal i kommunalbestyrelsen at frasælge hele eller dele af det grønne areal.

Socialdemokratiet (A), Dansk Folkeparti (O), Venstre (V) og Liste T (T) vil opføre stikveje, parkeringspladser, boliger og en aktivitetspark i et af de mest benyttede åndehuller på Engvej.

Dette indbefatter salg af borgernes fælles ejendom til én eller flere interesserede købere. 

Hvem vil købe Bydelsparken på Engvej?

Aktindsigt viser, at der på nuværende tidspunkt er flere interessenter på banen.

Her er de foreløbigt 6 interessenter, der vil købe og bebygge hele eller dele af Bydelsparken – senest tilkomne er NREP og Kuben Management:

AAB

www.aab.dk

Boligselskabet Strandparken og Engparken

www.strandparken-dragoer.dk

Kuben Management

www.kubenman.dk

Lind & Risør

www.lr-hus.dk

NREP

www.nrep.com/da

SeniorBo og Generous Development

www.seniorbo2791.dk

Engvej – underskriftindsamling runder 1.000.

Underskriftindsamlingen mod salg af hele eller dele af Bydelsparken på Engvej i Dragør har nået det store runde hjørne.

Mange tak til alle borgere, der har deltaget.

Vi har i fællesskab indsamlet 1.000 underskrifter indtil videre. 

Borgernes grønne åndehuller er vigtige for vores trivsel. De skal ikke sælges bid for bid.

Dragørhistoriens andenstørste underskriftindsamling er nu afleveret til kommunalbestyrelsen, kommunaldirektøren, borgmesteren og forvaltningen i Dragør Kommune.

Underskriftindsamlingen er ligeledes sendt til interessenterne/køberne AAB, Boligselskabet Strandparken og Engparken, Lind & Risør, NREP, SeniorBo og Generous Development. 

Hvis du som borger vil støtte yderligere op om indsamlingen, så husk at mere end én person per husstand kan deltage ved at klikke her:

www.llk.dk/uslddm

Underskriftindsamlingen er åben for evigt, så spred gerne budskabet til alle i din nærhed.

Bevar venligst Bydelsparken!

Salamimetoden på Engvej.

Tunge skyer over Engvej. Socialdemokratiet, Liste T, Venstre og Dansk Folkeparti fortsætter med deres planer om at sælge hele eller dele af Bydelsparken

Liste T skærer salamibidder af Bydelsparken.

Formanden for Liste T, Kristine Bak, skriver i lokalavisen:

“Liste T ønsker at bevare vores grønne områder som vigtige åndehuller. De skal ikke plastres til med boliger” (Dragør Nyt, 30. september 2020). 

Alligevel vil Liste T bygge boliger i den sydlige ende af det tilbageværende areal på Engvej – nemlig i kratområdet, som benyttes af børnene til fri leg.

Hvad menes med tilbageværende areal? Jo, oprindeligt gik boldbanerne helt hen til bagmuren på Engparkens garager.

Men i 1999 skrev daværende borgmester Birgitte Rinhart (Liste T) under på Lokalplan 50, og inddrog dermed en tredjedel af Bydelsparken til de boliger, der i dag går under betegnelsen ‘Dragør Strandby’.

Salamimetoden på Engvej. Her røg en tredjedel af Bydelsparken til opførelse af boliger. Liste T tog en stor bid af Bydelsparken i 1999 og vil forsøge at tage endnu en bid i 2021.

Hvor lang tid går der mon, før den næste bid ryger? Og den næste igen? Liste T’s salamimetode fjerner bid for bid Bydelsparken, der er et grønt åndehul for unge såvel som ældre.

Socialdemokratiet vil også bygge i krattet.

Formanden for Socialdemokratiet, Pia Voel, skriver i lokalavisen:

“På de sociale medier hævdes det, at kommunen har sat gang i salget af arealet med henblik på at bebygge hele området med boliger. Det er forkert. Den gældende lokalplan for området indeholder ikke mulighed for at bygge boliger, hvorfor kommunen ikke kan sælge til dette formål” (Dragør Nyt, 7. oktober 2020).

Senere i samme indlæg skriver Pia Voel, at hun ser frem til opgaven med at udarbejde et lokalplansforslag for området – så der kan bygges boliger.

Det er nogle habile selvmodsigelser Liste T og Socialdemokratiet leverer, og de er efter eget udsagn heller ikke helt enige om omfanget af deres byggetrang i kratområdet.

Liste T vil opføre 3.000 m2 boliger, og Socialdemokratiet vil opføre 6.000 m2.

Således kan flertallet i kommunalbestyrelsen blive ved med at skære af spegepølsen, for at fodre den slunkne kommunekasse, indtil der ikke er mere grønt areal tilbage til vores børn og børnebørn. 

Børn og dyr har ret til krat. Eller har de? Her vil Liste T og Socialdemokratiet opføre stikveje, parkeringspladser og boliger.

Køberne står klar.

Der er på nuværende tidspunkt flere interessenter på banen, som vil købe og bebygge hele eller dele af Bydelsparken.

Det er AAB, Boligselskabet Strandparken og Engparken, Lind & Risør samt SeniorBo og Generous Development.

Den nordiske ejendomsudvikler og investor NREP er kommet til efter det lukkede møde mellem kommunalbestyrelsen og interessenterne tilbage i august måned.

Bydelsparken er ganske vist ikke officielt sat til salg. Men der hersker ingen tvivl om, at politikerne er i fuld gang med deres indledende øvelser til at gennemføre et helt eller delvist salg af Engvejsarealet.

Hvis du også er imod, at vores rekreative grønne områder skal dækkes til med asfalt og boliger, så deltag i borgernes protest:

Klik her og deltag i underskriftindsamlingen ‘Nej tak til boliger og aktivitetspark på Engvej’