UNESCO i Dragør?

Borgerne og de brostensbelagte gader skal vænne sig til fodtrin fra flere turister.

Eik Dahl Bidstrup (V) og Ebbe Kyrø (T) vil sætte turbo på turismen i vores by.

Dette gøres ved at ansøge om Dragørs optagelse på UNESCO’s Verdensarvsliste.

Følgevirkningerne er desværre ikke blevet undersøgt til bunds.

Borgmesteren, Liste T og Dragør Turistråd tror i fællesskab på, at de kan styre masseturisme – men det kan ingen.

Når først ånden er ude af flasken, så er det nærmest umuligt at rulle bagud.

Masseturisme og trafikforøgelse.

Vi har på verdensplan set UNESCO World Heritage Sites, hvori beboerne bliver marginaliserede og flytter fra deres bopæl/hjemstavn grundet trafikforøgelse og masseturisme.

UNESCO-optagelse vil ikke udelukkende påvirke den gamle by i Dragør, men også andre lokalområder og indfaldsveje – i særdeleshed hovedfærdselsåren Kirkevej, der i forvejen er stærkt befærdet.

Lokalområderne Store Magleby, Kirkevej, Sydstranden, Kongelunden og Sydvestpynten bliver påvirket af, at man vil tilbyde såkaldte ’pakkeløsninger’ til turisterne.

Hermed skal turisterne så guides andre steder hen end den gamle by bl.a. til Amagermuseet i Hovedgaden, Naturpark Amager, Kongelundsfortet Outdoorcenter og Sydstrandens fredede enge.

Foråret og sommeren er på vej, og så vil det vise sig, om Dragørs borgere ønsker endnu flere biler, busser og turister – end vi har i forvejen.

Er turister vigtigere end os, der bor i Dragør?

Vi har allerede en velfungerende lokalplan for Dragørs gamle bydel, der sikrer, at vi værner om vores kulturarv.

Der er ikke brug for UNESCO.

Ofte virker det som om, at kommunalbestyrelsen er meget mere interesseret i turister og nye skatteborgere – end de borgere, der allerede bor i vores by.

Borgmesterens nyåbnede vandre- og cykelrute ’Amarminoen’ lægger i disse dage stort pres på naturområder og dyreliv i Dragør.

Flere borgere har advaret mod denne ekstreme tilstrømning af folk, som vil gå hårdt ud over vores skønne natur.

Vi må åbenbart ikke ’bare’ være en lille fredelig by ved vandet.

Tivolisering af Dragør.

I indeværende valgperiode har Venstre-borgmesteren, Eik Dahl Bidstrup, forsøgt at placere intet mindre end 4 forskellige sports- og aktivitetsparker klos op ad naboer, natur og dyreliv.

Borgmesterens støjende prestigeprojekt ’Copenhagen White Water Park’ blev endda forsøgt placeret på 3 forskellige lokationer i Dragør – henholdsvis på Hartkornsvej, Kirkevej og Kalvebodvej.

Efter et halvt års massiv borgermodstand blev CWWP-projektet lukket ned den 6. marts 2019.

Visse medlemmer af kommunalbestyrelsen har i årevis forsøgt at tivolisere Dragør på alle tænkelige måder, hvilket møder modstand fra borgerne hver eneste gang.

Det er der en årsag til.

Dragør er en levende by og et hjem for borgerne – ikke et tivoli, der i fremtiden skal fungere som en ucharmerende turistfælde.

Optagelse på UNESCO’s Verdensarvsliste er ikke ‘udvikling’ – det er nærmere ‘afvikling’ af Dragør By.

Den, der lever stille, lever godt.

Hvad kan du gøre som borger?

Du kan bruge din stemme – uanset om du er for eller imod UNESCO i Dragør.

Fristen for høring er mandag den 8. marts 2021 .

Klik her for at afgive ’Mit høringssvar om UNESCO til Dragør Kommune’

AOTV vil sælge borgernes Bydelspark.

Engvej. Politikerne vil sælge Bydelsparken i 2021. I baggrunden ses det omdiskuterede kratområde.

Et flertal i kommunalbestyrelsen har nu godkendt, at der afsættes 450.000 kr. til at undersøge, hvorvidt et salg og efterfølgende bebyggelse af Bydelsparken kan gennemføres.

Udgiften til AOTV’s undersøgelse dækkes ved at reducere bevillingen til andre projekter i Dragør Kommune.

Lokalplan 77A fra 2018 tillader ikke bebyggelse af Bydelsparken – men det ser AOTV stort på.

Bydelsparkens kratområde er børnenes ’vilde’ legeplads. Her vil AOTV opføre boliger.

Børnene i SFO Strandengen har dagligt direkte adgang til krattet via en åbning ved legepladsen.

Kratområdet er et offentlig tilgængeligt frirum, der kan benyttes af alle borgere – store som små.

Politikerne sælger Bydelsparken bid for bid.

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra Socialdemokratiet (A), Dansk Folkeparti (O), Liste T (T) og Venstre (V) sælger uden skrupler Bydelsparken bid for bid – indtil der ikke er mere tilbage.

Denne gang vil AOTV opføre 24-48 boliger, som lægger beslag på 3.000-6.000 m2 af Bydelsparkens areal.

Hermed ophører kratområdets anvendelse til offentlige formål, hvilket er i strid med Lokalplan 77A.

Det Konservative Folkeparti (C) har stemt imod forslaget.

Her kan du som borger og medejer af Bydelsparken læse referatet af aftenens kommunalbestyrelsesmøde:

Klik her for at se ‘Referat af kommunalbestyrelsens møde’

Klik her for at se ’Tidsplan for Dragør Kommunes salg af Bydelsparken’

Censurkonger sælger DragørNyheder.

DragørNyheder censurerer borgernes debat og ødelægger demokratiet i Dragør.

Har du fået slettet din kommentar eller opslag på DragørNyheder? Så er du ikke den eneste. Vi er mange, der har prøvet det.

Det er en offentlig hemmelighed, at det lokale medie DragørNyheder har udført censur i årevis.

DragørNyheders slogan ”Vi samler Dragør” stemmer på ingen måde overens med sandheden.

Borgerne udsættes for ubegrundet censur, og de blokeres fra Facebookmediets debatforum uden forklaring herfor.

Hvorfor censureres der?

Ejeren af DragørNyheder, Peter Kristensen, har påfaldende nok ikke kunne forklare grundlaget for sin censurering, selvom han gentagne gange er blevet afkrævet en forklaring af dragørborgerne.

Typisk kvitterer Peter Kristensen med en blokering af de borgere, som tillader sig at stille spørgsmålstegn ved hans flittige censurering.

DragørNyheder får nye ejere i dag.

AmagerNyts censurkonger, Peter Kristensen og Thomas Thorndahl, har nu solgt de kommercielle medier AmagerNyt og DragørNyheder til Flemming Falk Hansen.

Den ny ejer er direktør i Bornholmnyt.dk ApS og har desuden siddet i direktionen for Lokalavisselskabet A/S siden 2007.

Keld Egelund bliver medejer. Finn Edvard skal fungere som ansvarshavende redaktør på AmagerNyt og administrator på DragørNyheder.

Vil DragørNyheder fortsætte sin censurering og blokering?

Flemming Falk Hansen har et godt ry i mediebranchen, og man kan kun håbe på, at han ophæver blokeringen af de dragørborgere, der er blevet udelukket fra at deltage i debatten med andre medborgere og politikere om vores fælles by.

Klik her for at se ’AmagerNyt solgt til erfarne mediefolk’