AOTV vil sælge borgernes Bydelspark.

Engvej. Politikerne vil sælge Bydelsparken i 2021. I baggrunden ses det omdiskuterede kratområde.

Et flertal i kommunalbestyrelsen har nu godkendt, at der afsættes 450.000 kr. til at undersøge, hvorvidt et salg og efterfølgende bebyggelse af Bydelsparken kan gennemføres.

Udgiften til AOTV’s undersøgelse dækkes ved at reducere bevillingen til andre projekter i Dragør Kommune.

Lokalplan 77A fra 2018 tillader ikke bebyggelse af Bydelsparken – men det ser AOTV stort på.

Bydelsparkens kratområde er børnenes ’vilde’ legeplads. Her vil AOTV opføre boliger.

Børnene i SFO Strandengen har dagligt direkte adgang til krattet via en åbning ved legepladsen.

Kratområdet er et offentlig tilgængeligt frirum, der kan benyttes af alle borgere – store som små.

Politikerne sælger Bydelsparken bid for bid.

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra Socialdemokratiet (A), Dansk Folkeparti (O), Liste T (T) og Venstre (V) sælger uden skrupler Bydelsparken bid for bid – indtil der ikke er mere tilbage.

Denne gang vil AOTV opføre 24-48 boliger, som lægger beslag på 3.000-6.000 m2 af Bydelsparkens areal.

Hermed ophører kratområdets anvendelse til offentlige formål, hvilket er i strid med Lokalplan 77A.

Det Konservative Folkeparti (C) har stemt imod forslaget.

Her kan du som borger og medejer af Bydelsparken læse referatet af aftenens kommunalbestyrelsesmøde:

Klik her for at se ‘Referat af kommunalbestyrelsens møde’

Klik her for at se ’Tidsplan for Dragør Kommunes salg af Bydelsparken’