Eksborgmester tilbage i lokalpolitik.

Eik Dahl Bidstrup har atter meldt sig ind i det skrantende parti Venstre. Screenshot: Kommune TV.

Facebookmediet Dragør News bringer historien om Eik Dahl Bidstrups tilbagevenden til politik:

På Venstres nyligt afholdte generalforsamling i Dragør blev kommunens tidligere borgmester, Eik Dahl Bidstrup, valgt som suppleant til bestyrelsen, og han er dermed tilbage i Venstre som lokalpolitiker i Dragør.

Borgmesterpost i Dragør Kommune.

Eik Dahl Bidstrup meldte sig beredvilligt ud af partiet Venstre i 2021, da han efter godt syv år på borgmestertronen sprang fra sit embede og politiske forpligtelser i utide og efterlod en økonomisk, nærmest synkefærdig kommune til fordel for et personligt særdeles indbringende job som bestyrelsesformand for den kristelige, såkaldte fagforening, Krifa. Men nu har han meldt sig ind i Venstre – igen.

Resultatet af hans borgmestervirke blev kendetegnet af mange års mislykkede og dyre fantasiprojekter. Dispositioner, der dog ikke forhindrede Bidstrup i at kræve et skatteyderbetalt eftervederlag på 775.000 kroner med i bagagen, da han benyttede bagdøren – og undslap vælgernes ’dom’ af sin indsats ved det forestående Kommunalvalg 2021.

Formandspost i Kristelig Fagbevægelse.

Karrieren som formand for Krifa blev dog kort. Den officielle forklaring på hans kun 1½ år ’lange’ ansættelse og afsked fra det særdeles velbetalte job lyder på, at Bidstrup ikke rigtigt kunne forlige sig med, at hans officielle formandskontor var beliggende i Århus – når nu familien, som han savnede, stadig var bosiddende i Dragør.

Der forlyder dog intet om, hvor ofte Krifa’s udpegede formand var pligtig til at opholde sig på bestyrelsens formandskontor i Århus.

Men hvad Dragørs tidligere borgmester eventuelt måtte mangle af kompetencer i disciplinen ’offentlig ledelse og økonomistyring’ synes fuldt kompenseret, når det drejer sig om personlig bjergsomhed.

Lukrativ jobshopping i millionklassen.

Ifølge Netavisen Pio, der har gravet dybt i sagen, er det lykkedes Dragørs tidligere borgmester at score et samlet vederlag på sin kreative ’jobshopping’, alene i det seneste 1½ år, på mere end 4 millioner skatteyder- og medlemsbetalte kroner for sin indsats.

Ingen kan vel fortænke den tidligere dragørborgmester i at kunne smile – hele vejen hen til banken.

Klik her og læs ’Afgående Krifa-formand scorer godt fire millioner på halvandet år’

Klik her og se ’Venstre i Dragørs valg af bestyrelse 2023’

Støj fra lufthavn forøges i Dragør.

Ifølge et lovforslag skal tværbanen afkortes mod vest og forlænges mod øst. Kort: Google Maps.

Den kraftige luft- og støjforurening fra Københavns Lufthavn vil stige yderligere, grundet afkortning af tværbanen, der ifølge et lovforslag skal forlænges mod øst.

Det vil i særdeleshed gå ud over beboere i Store Magleby og på Kirkevej, men også beboere på Dragør Nord og i den gamle by ved Dragør Havn.

Hvis lufthavnens udvidelse og fortsatte vækst i flyvninger fortsætter, så kan det få alvorlige konsekvenser for folkesundheden.

Naboernes helbred tilsidesættes.

Lufthavnen vil forøge sit årlige passagerantal fra 30.000.000 til 40.000.000 – endda potentielt til 55.000.000. Hertil kommer en markant forøgelse af transport med gamle fragtfly, da der er planer om, at Københavns Lufthavn skal være nordisk hub/knudepunkt for fragtflyvninger.

En realisering af lovforslaget ’Udvikling af Københavns Lufthavn’ vil medføre en generel og stigende belastning af lufthavnens naboer i Dragør Kommune, hvilket er uhensigtsmæssigt og sundhedsskadeligt.

Forhåbentlig bliver lovforslaget bremset af Transportministeriet, som direkte følge af naboernes mange kritiske høringssvar til ’Forslag til lov om rammerne for udvikling af Københavns Lufthavn, Kastrup’.

Klik her og læs ’Udsigt til stærkt øget støj fra lufthavn’

PFAS-oprydning syltes.

Vandløbet Hovedgrøften med udløb i Øresund er forurenet med PFAS fra Københavns Lufthavn.

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) fik i oktober 2022 mandat fra kommunalbestyrelsen til egenhændigt at forhandle med lufthavnens administrerende direktør Thomas Woldbye.

Meningen var at indgå en frivillig aftale med lufthavnen om etablering af afværgeforanstaltninger samt at holde Dragør Kommune skadefri af den omfattende PFAS-forurening.

Vil lufthavnen betale?

Som følge af venlige skub i ryggen fra borgerne afholdt borgmestrene fra Dragør Kommune og Tårnby Kommune møde med Københavns Lufthavns direktør mandag den 19. december 2022.

Efter det afholdte møde vides det dog stadigvæk ikke, om lufthavnen vil vedkende sig sit erstatningsansvar for den vidtfavnende og sundhedsskadelige PFAS-forurening i Dragør og Tårnby eller ej. Det er et spørgsmål, som flagrer i vinden, og har stået ubesvaret hen i årevis.

Indenfor miljøret er der et økonomisk princip om, at det er forureneren, der betaler for forureningsbegrænsende tiltag og genopretning efter miljøskader.

Oprydning syltes.

Lufthavnen og kommunerne nedsatte i december 2022 en arbejdsgruppe, der efter eget udsagn skulle ”belyse muligheder for yderligere afværgetiltag og en handleplan og prioritering”.

Forureningssagen trækkes dermed atter i langdrag, og den træge forvaltningsproces fortsættes i en uendelighed. Imens spreder PFAS-stofferne sig i vores miljø og natur.

Der skal ryddes op.

Det ændrer ikke nævneværdigt på den eksisterende PFAS-forurening, at man efter flere år danner en såkaldt ”arbejdsgruppe”. Der er derimod et erstatningskrav, som skal gøres op – og en regning der skal betales ved kasse ét.

Man må forholde sig til gældende lovgivning og ’forureneren betaler-princippet’, herunder lufthavnens betaling for oprydning af PFAS-forureningen i Dragør Kommune og Tårnby Kommune.

Med andre ord bør lufthavnen frivilligt og uden yderligere ophold betale for oprydningen efter sig selv.

Det er naturligvis ikke borgerne, der skal bære de store omkostninger og skadevirkninger, som forureningen medfører.

Klik her og se kort over jord- og vandforureningen i Dragør og Tårnby

Kommunernes høringssvar er landet.

Mange naboejendomme til lufthavnen er støjbelastede i Dragør og Tårnby.

Transportministeriet foretager høring vedrørende Københavns Lufthavns udbygningsplaner frem til den 26. februar 2023.

Nu kan du læse kommunernes farverige høringssvar til ministeriet:

Klik her og se Dragør Kommunes lyserøde drømme om at opføre flere støjbelastede boliger

Klik her og se Tårnby Kommunes blåøjede tro på, at partikel- og støjforureningen formindskes

Hollænderhallens forbrug stiger.

Andre steder i kommunen spares der, men der forventes et merforbrug på drift af sportshallen.

Hollænderhallens administration forventer et merforbrug på 1.700.000 kr. Hallen ejes af Dragør Kommune.

Ifølge kommunens økonomiafdeling skyldes merforbruget henholdsvis 200.000 kr. ekstra på forbrug af elektricitet og 1.400.000 ekstra på lønudbetaling. Der forventes ligeledes et merforbrug på inventar samt udeståender i forbindelse med udlejning af lokaler i hallen.

Inspektør fratræder stilling.

I oktober måned sidste år valgte idrætsinspektør i Hollænderhallen og svømmehallen, Steen Jørgensen, at forlade sin stilling efter 22 år.

I et interview til lokalavisen Dragør Nyt forklarer Steen Jørgensen, at hans beslutning om at fratræde ikke er forbundet med hverken bitterhed eller vrede over de beslutninger, der er truffet politisk – han er bevidst om kommunens svære økonomiske situation. Men han kan ikke se sig selv i funktionen under de besluttede betingelser – han ser sig ikke i stand til at levere varen for hverken brugere eller personale, og af den grund har han valgt at trække sig.

Dragør Kommunes centerchef, Rasmus Johnsen, har overtaget rollen som daglig leder af Hollænderhallen.

Klik her og se ’Dragør Kommunes foreløbige regnskab december 2022’