Nytårsstatus: CWWP er på vej ud af Dragør By.

Lodstårnet står stadig. Men demokratiet i Dragør er under heftig beskydning.

I det forløbne år har borgmester Eik Dahl Bidstrup og projektgruppen bag Copenhagen White Water Park forsøgt at tromle borgerne på alle tænkelige måder.

Det er ikke gået så godt for dem. Især ikke på de sociale medier.

Underskriftindsamlingen ’Nej til Copenhagen White Water Park på Sydvestpynten’ har rundet 900 personlige underskrifter indtil videre.

Klik her og bidrag med din underskrift – hjælp dine naboer på Sydvestpynten

Borgmesterens uønskede projekt CWWP.

Borgermodstanden er massiv og vedvarende. De dominerende 8 politikere fra AOV-flertallet i Dragør Kommune er mere upopulære end nogensinde før.

Man ligger, som man har redt.

Disse mennesker chikanerer sine egne vælgere helt ind i det allerhelligste – vores hjem.

Flere hundrede familier har i en periode fået sat sit liv på pause, fordi et snævert flertal i kommunalbestyrelsen følger borgmesteren som lemminger.

Ud over kanten, og ned i afgrunden.

Borgerne følges ad i tykt og tyndt.

Borgmesterens forsøg på at gennemtvinge sit prestigeprojekt CWWP i Dragør har blot gjort, at borgerne har åbnet øjnene og mødt hinanden på tværs af social baggrund og politisk overbevisning.

Vi følger i fællesskab CWWP ud over kommunegrænsen, som vi har lovet.

Ingen borgere skal finde sig i borgerfjendtlighed og underminering af vores demokrati i Dragør Kommune.

Ikke nu, og ikke i fremtiden.

Der knyttes bånd, og borgerne står sammen – skulder mod skulder – i dialog med hinanden. Det er ualmindeligt smukt, og det fungerer rigtig godt.

Måske det kunne tjene som inspiration for kommunalbestyrelsens folkevalgte medlemmer på Dragør Rådhus. Kig venligst indad.

Dragør Kommunes fremdrift, udvikling og økonomi bør håndteres med størst mulig omtanke og samvittighed.

Dette kræver en tilsidesættelse af lokalpolitikernes fokus på egen vinding og profilering.

Vi håber på borgerinddragelse og markant højere demokratisk kompetenceniveau fra lokalpolitikerne i det nye år.

Borgergruppens fortsatte mål i 2019 er at beskytte vores hjem, vores familier, vores natur, vores historiske by og hinanden på tværs af kommunen.

Målet er ikke kun begrænset til sagen om CWWP i Dragør.

Vi er alle naboer – sammen står vi stærkest.

Godt nytår til alle vores naboer i Dragør.

Drillenisserne: Fjerde byggegrund til CWWP i Dragør ?

I Dragør By er drillenisserne forvirrede. Det er svært at hitte rundt i, hvor forlystelsesparken egentlig skal placeres. Kilde: CWWP-hjemmeside og Google Maps.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup har ivrigt rykket sin forlystelsespark CWWP rundt på følgende tre grunde i Dragør siden september 2018:

1) Hartkornsvej og Halvejen (15 meter til sure naboer).

2) Kirkevej, Slørvej og Lundestien (5 meter til vrede naboer).

3) Kalvebodvej 250 (10 meter til uforstående naboer) – Nuværende placering.

Naboerne er underligt nok utilfredse med, at de skal bo ved siden af en White Water World Cup Arena. De er ikke blevet spurgt til råds af Dragør Kommune. Men de hundredevis af berørte familier er blevet beroliget med, at støjniveauet fra CWWP blot svarer til ”almindelig tale”.

Så det går nok.

Borgmesteren mener borgernes protester er pjank og nonsens – så han får nye vilde idéer.

Han og CWWP har derfor udpeget en fjerde byggegrund, som vil glæde alle dragørborgere.

Er du lidt forvirret? Det er drillenisserne også. Vi er endda meget forvirrede.

Fjerde forvirrende byggegrund.

Når man kigger på CWWP’s egen hjemmeside, så vises et kort med CWWP’s adresse:

Klik her for at åbne din julegave: ’Den fjerde byggegrund i Dragør’

Nu skal CWWP åbenbart placeres der, hvor forlystelsesparken hører til.

Midt i AOV-flertallets egen arbejdsplads, på Dragør Rådhus, eftersom de synes, at det er en brillant idé med en forlystelsespark i Dragør.

CWWP kombineret med rådhus – godt tænkt. What’s not to like?

Mulighederne er uendelige. Efter et årelangt byggekaos, så kan AOV iklædt badetøj nyde drinks, føre ”almindelig samtale” og have dejlige hyggestunder ved betonkanten til den turbinedrevne white water-flod.

40.000 m2 lækker brusende jacuzzi, hvori borgerne (også iklædt badetøj) til byrådsmødernes ’Spørgetid’ kan råbe spørgsmål til borgmesteren, som han hverken kan eller vil høre.

Men borgmesteren råber tilbage, at man kan sende en mail til ham – derefter sender Dragør Kommunes forvaltning et affærdigende ’ikke-svar’ retur til borgerne.

Pyt med de nærmeste støjbelastede naboer til Dragør Rådhus, familier, skatteborgere, de andre ansatte på Dragør Rådhus og den øvrige kommunalbestyrelse. Pyt. Pyt.

De ved simpelthen ikke, hvad der er godt for dem – de vænner sig jo til det i længden.

Det bliver så fantastisk. High five. Det er genialt. Juhuuuuuu. Glædelig jul, Dragør By.

Drillenisserne er virkelig i tvivl om placeringen af CWWP, men vi stoler på borgmesteren, han ved vel nøjagtig, hvad han laver.

Han har jo brugt tre år på at skænke denne meget hemmelige gave til borgerne i Dragør.

Glædelig juleaften. Vi ses i det nye år.

Venlig hilsen,

Drillenisse Afdelingen.

Borgergruppen ’Nej til Copenhagen White Water Park’.

Papir er taknemmeligt.

Nu kan du selv gå en tur og bedømme, om det er korrekt, når Copenhagen White Water Park siger: ”Drømme kan blive til virkelighed”. Kilde: CWWP-presseillustration.

CWWP’s pressemateriale består af flere illustrationer af et vandanlæg, nedsænket i jorden, i et smukt anlagt grønt område – er dette fakta eller illustration?

Dybden på betonkanalerne gør, at området skal indhegnes med et højt hegn eller afskærmes, således at mennesker og dyr ikke falder i vandet eller i de tomme kanaler. Kanalerne er tomme, når de ikke bliver brugt, da vandet så er samlet midlertidigt i opsamlingsbassinerne.

CWWP har i flere sammenhænge sammenlignet sig med et white water-anlæg i Glasgow. Forlystelsesparken hedder Pinkston Watersports.

Prøv Google Maps, og gå en tur rundt i området. Kig godt på kanalerne og betonmiljøet, og sammenlign med den ’grønne’ projekttegning fra CWWP:

Klik her og tag dig en gåtur i white water-anlægget

Noget der minder om dette betonsyn er, hvad AOV-flertallet i Dragør Kommune ville ligge som velkomst ved indkørslen til Dragør på Kirkevej og nu senest på Kalvebodvej ved indgangen til Naturpark Amager og Kongelunden.

White water-anlægget ligner ikke noget, som efter planlovens krav til landzone og fingerplan skal falde ind i den landskabelige helhed i Dragør.

Det ligner heller ikke et sted, hvor familien sidder på et picnic-tæppe og nyder sin frokost i ro og mag.

Venlig hilsen,

Helle Schouw – Kommende nabo til CWWP i Kongelunden.

Et spørgsmål om journalisering.

Dragør Rådhus. På byrådsmøderne har borgerne mulighed for at stille spørgsmål til borgmesteren og kommunalbestyrelsen i ’spørgetiden’. Men det er ikke altid borgmester Eik Dahl Bidstrup svarer.

I spørgetiden på kommunalbestyrelsens møde den 22. november 2018 stillede jeg følgende spørgsmål til borgmesteren:

”På baggrund af de sidste ugers skriverier i Dragør Nyt om samarbejdet mellem borgmesteren og forvaltningen på den ene side og firmaet bag CWWP – vandparken på den anden side har jeg et spørgsmål til borgmesteren.

Jeg kan forstå, at aktindsigten stort set kun har indeholdt meddelelser fra firmaet og meget få svar fra borgmesteren og administrationen. Det er jo i strid med Offentlighedsloven.

Derfor vil jeg bede borgmesteren redegøre for, hvorledes du vil sikre, at alle mails og mødereferater fra dig og administrationen siden 2016, hvor sagen tilsyneladende startede, bliver journaliseret i henhold til reglerne i Offentlighedsloven”.

Her kan du se borgmesterens reaktion på Dragør Kommune TV:

Borgmesteren ønskede ikke at svare på spørgsmålet på mødet, men bad om at få det skriftligt på mail. Det fik han dagen efter.

Svaret fra forvaltningen.

Borgmesteren ønsker stadig ikke at svare på, hvordan han vil sørge for, at hans udgående mails i sagen om CWWP bliver journaliseret. I stedet overlod han det til sin forvaltning, som den 29. november 2018 svarede med en redegørelse for reglerne i Offentlighedsloven. Svaret indledes med følgende sætning:

”Modtagne eller afsendte e-mails skal journaliseres, hvis den enkelte e-mail har betydning for sagen eller sagsbehandlingen i øvrigt”. Derefter kommer en række forbehold.

Men her gælder det jo netop, at det fremgår tydeligt af den refererede aktindsigt, at CWWP har modtaget en række mails fra borgmesteren, som ”har betydning for sagen”.

Det er dybt beskæmmende, at borgmesteren ikke vil tage ansvar for, at Offentlighedsloven overholdes i Dragør Kommune i denne sag.

Svaret slutter: ”Det er vores vurdering, at reglerne om journaliserings- og notatpligt i Offentlighedsloven i denne sag er overholdt”.

Uden nogen som helst begrundelse, for denne vurdering, ud fra sagens indhold i øvrigt.

Det er ikke godt nok.

Venlig hilsen,

Lars Tøgern

Placering af White Water Park ved Amagers Sydvestpynt forundrer Friluftsrådet København.

Det kan være ødelæggende for området, at bygge CWWP på Sydvestpynten.

Friluftsrådet København er forundret over Dragør Kommunes idé om at fremme en White Water Park med bl.a. mulighed for waterrafting på en kunstig fos ved Amagers Sydvestpynt. Et område, der i dag omfatter den tidligere flygtningelejr på Kalvebodvej.

Det åbne kulturlandskab og trafikforøgelse.

Området er nok et af de fladeste område på Amager, omkranset af fredskov, Naturpark Amager, nabo til Natura 2000-område og beliggende i det åbne lands landzone – et forholdsvis oprindeligt og åbent kulturlandskab.

Friluftsrådet København har svært ved at se, hvilke fordele f.eks. i form af økonomisk udvikling og arbejdspladser et sådant anlæg vil tilføre Dragør Kommune. 

Infrastruktur, veje og kollektiv trafik er i dag meget begrænset og må forventes at skulle opgraderes for at kunne modtage kunder til anlægget. En opgradering Friluftsrådet vil finde ødelæggende for området. 

Det er naturligvis besnærende at kunne udvikle og tilbyde friluftsaktiviteter, fysiske udfoldelsesmuligheder, der alt andet lige fremmer vores sundhed, velvære og livskvalitet.
Lokaliteten er dog absolut ikke oplagt velvalgt.

Brug nuværende grusgrave.

Hovedstadsregionen er i gang med at udarbejde en ny råstofplan, bl.a. fordi mange nuværende grusgrave er ved at være udtømte.

Efter Friluftsrådets opfattelse vil det være langt mere oplagt at gøre en dyd ud af nødvendigheden og udnytte disse sår i landskabet til en White Water Park.

I grusgrave kan niveauforskelle udnyttes til udfordrende aktiviteter til glæde for befolkningens behov for et aktivt friluftsliv og fysiske udfoldelse – et formål Friluftsrådet meget gerne understøtter.

Venlig hilsen,

Svend-Erik Fangel Pedersen

Næstformand – Friluftsrådet Kreds København – Omfatter Frederiksberg, Københavns, Tårnby og Dragør Kommuner.

Klik her og besøg Friluftsrådet København