Papir er taknemmeligt.

Nu kan du selv gå en tur og bedømme, om det er korrekt, når Copenhagen White Water Park siger: ”Drømme kan blive til virkelighed”. Kilde: CWWP-presseillustration.

CWWP’s pressemateriale består af flere illustrationer af et vandanlæg, nedsænket i jorden, i et smukt anlagt grønt område – er dette fakta eller illustration?

Dybden på betonkanalerne gør, at området skal indhegnes med et højt hegn eller afskærmes, således at mennesker og dyr ikke falder i vandet eller i de tomme kanaler. Kanalerne er tomme, når de ikke bliver brugt, da vandet så er samlet midlertidigt i opsamlingsbassinerne.

CWWP har i flere sammenhænge sammenlignet sig med et white water-anlæg i Glasgow. Forlystelsesparken hedder Pinkston Watersports.

Prøv Google Maps, og gå en tur rundt i området. Kig godt på kanalerne og betonmiljøet, og sammenlign med den ’grønne’ projekttegning fra CWWP:

Klik her og tag dig en gåtur i white water-anlægget

Noget der minder om dette betonsyn er, hvad AOV-flertallet i Dragør Kommune ville ligge som velkomst ved indkørslen til Dragør på Kirkevej og nu senest på Kalvebodvej ved indgangen til Naturpark Amager og Kongelunden.

White water-anlægget ligner ikke noget, som efter planlovens krav til landzone og fingerplan skal falde ind i den landskabelige helhed i Dragør.

Det ligner heller ikke et sted, hvor familien sidder på et picnic-tæppe og nyder sin frokost i ro og mag.

Venlig hilsen,

Helle Schouw – Kommende nabo til CWWP i Kongelunden.