Budgetbesparelser og høringssvar.

Der er økonomiske problemer på Dragør Rådhus. Screenshot: Dragør Kommune TV.

Konsekvenserne af den mangelfulde økonomistyring i Dragør Kommune rammer snart byens borgere.

Administrationen i Dragør Kommune er blevet nødt til at udfærdige et forslag til budgetbesparelser, som kommunalbestyrelsens 15 medlemmer har valgt at sende i offentlig høring.

Høringen er ifølge Dragør Kommune foretaget blandt borgerne generelt, blandt høringsberettigede parter og blandt kommunens medarbejdere.

Klik her for at se ’Administrationens forslag til budgetbesparelser’ (87 sider, 12. februar 2020)

Klik her for at se ’Høringssvar på forslag til budgetbesparelser’ (127 sider, 13. marts 2020)

1-årsdag for lukningen af CWWP.

Er CWWP en død sild, der mødte sit endeligt i Dragør By?

For nøjagtig 1 år siden udsendte borgergruppen et glædeligt farvel til Copenhagen White Water Park. Her er et overblik over, hvad der er sket siden da.

CWWP blev lukket ned af borgerne.

I 2018 til 2019 forsøgte Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i fællesskab med projektgruppen bag CWWP at tromle borgerne i Dragør med alle tænkelige midler.

Herunder benyttede de flittigt Venstre-trolls og CWWP-trolls på de sociale medier. De skulle tryne borgerne og præge den offentlige mening hen imod at etablere en støjende White Water World Cup Arena i Dragør for enhver pris. Dette stod på i 6 måneder.

Dårlig idé. Skidt opførsel. Forkert by.

Et flertal af kommunalbestyrelsens medlemmer udviste (og udviser stadig) en hidtil uset kynisme og mangel på indsigt, der aldrig nogensinde bliver glemt af vælgerne.

Borgerne lukkede og slukkede for CWWP-projektet, og vi fulgte som lovet CWWP til kommunegrænsen.

Efter lukningen af CWWP havde de ansvarlige politikere ualmindeligt travlt med at vaske hænder og tage afstand fra fatamorgana-projektet, hvilket har været yderst underholdende at være tilskuere til.

Nu står vi tilbage med nogle politikere, som vi skal vælge til eller fra til næste år, hvor der langt om længe er kommunalvalg.

Hvad blev der egentlig af CWWP?

Jo, det er en ganske kort historie. CWWP-projektet ligner mest af alt – en livløs sild.

Borgergruppen ’Nej til Copenhagen White Water Park’ har siden marts 2019 sørget for, at alle CWWP’s falske adresse- og kortangivelser er blevet fjernet fra internettet.

CWWP har nu, som det reelt hele tiden har været, ingen adresse i Danmark.

De florerende falske adresseangivelser i Dragør er efter ønske fra dragørborgerne blevet fjernet fra både CWWP’s hjemmeside og CWWP’s Facebookside.

Den amerikanske it-virksomhed Google har ligeledes permanent lukket reklamen for ’Foreningen til fremme af White Water Adventure Park’.

Vi følger som lovet CWWP nøje, så vi tidligt i processen kan advare andre om CWWP’s anløbne metoder og luftkasteller – hvis de pludselig dukker op i en anden kommune.

Borgmesteren langer ud efter alt og alle.

Grundet skuffelsen over massiv borgermodstand og lukningen af prestigeprojektet CWWP, så har borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) efterfølgende brugt en masse tid på at lange ud efter politiske kollegaer og borgere i offentligheden.

Det har ligesom CWWP-drømmen givet bagslag hver eneste gang. Borgmesterens læringskurve er dog flad som Amager. Han nægter at ændre adfærd overfor borgerne.

Eksempelvis var borgmesterens jule- og nytårshilsen i 2019 slået op på byens største medie, DragørNyheder, der har 12.000 medlemmer ud af 14.000 indbyggere i Dragør.

Her fik Eik Dahl Bidstrups jule- og nytårshilsen til borgerne i Dragør blot 11 ’likes’.

Borgerne har talt.

Men der er desværre ikke rigtig noget, der trænger ind.

Så mens Dragør Kommune køres i sænk, forsætter borgmesteren ufortrødent derudad med sine såkaldte ’visionære’ projekter.

Borgmesteren har skiftet CWWP ud med DGI.

Dragør Kommune er som bekendt i dyb økonomisk krise, og der har under og efter CWWP-sagen været en gevaldig udskiftning i lederposterne på Dragør Rådhus.

Desuagtet vil borgmesteren og Dragør Kommune nu opføre intet mindre end ”Danmarks største Outdoorcenter” i samarbejde med den private aktør DGI.

Endnu en gang er placeringen af borgmesterens prestigeprojekt 10 meter fra nærmeste naboer og klos op ad dyreliv, fredskov, EU-fuglereservat samt Natura 2000-område på Sydvestpynten i Dragør.

Læringskurven er som nævnt fuldstændig flad, og borgmesteren forsøger igen at kue naboerne og naturen. Nøjagtig samme manøvre – nøjagtig samme placering.

Eik Dahl Bidstrup er ikke ’vores’ borgmester. Han er sin ’egen’ borgmester.

Vi er vidner til en uønsket tragikomisk farce, der gentager sig i det uendelige.

Nabohjælp og sammenhold.

CWWP-sagen har åbnet borgernes øjne for, at Dragør Kommune og forvaltningen førhen har kunne gøre nøjagtig, hvad der passede dem – og det er definitivt slut nu.

Borgerne hjælper hinanden på tværs af byen. Vi sørger ganske enkelt for, at vores familier ikke skal leve under et dagligt overformynderisk pres fra Dragør Kommunes side.

Vi afventer med længsel kommunalvalget i 2021, så vi kan få ryddet godt og grundigt op i kommunalbestyrelsen.

Der er brug for folkevalgte politikere, som vil borgerne og Dragør – fremfor sig selv.

Borgmesterens sonderingsgruppe er ligeglad med økonomisk krise.

Kalvebodvej 250 i Dragør. Her vil sonderingsgruppen opføre Danmarks største Outdoorcenter.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) har i samarbejde med organisationen DGI nedsat en sonderingsgruppe.

Ifølge Dragør Kommune og den private aktør DGI Storkøbenhavn, så er deres vision, at de vil bygge Danmarks største Outdoorcenter i Kongelunden – de kan dog ikke redegøre for projektet.

Sonderingsgruppens medlemmer skal åbenbart først opfinde et behov og en projektbeskrivelse, for at kunne retfærdiggøre og motivere deres planer om køb af den tidligere asylgrund.

Sonderingsgruppen ignorerer de økonomiske udfordringer i Dragør Kommune.

Forvaltningen har for nylig udsendt et spareforslag på intet mindre end 87 sider. Kommunen har eksempelvis hverken råd til tilstrækkelig kernevelfærd eller vedligeholdelse af kommunale bygninger og veje – det er mildest talt en svær fremtid Dragør går i møde.

I disse dage udvikler coronavirussen sig til en verdensomspændende pandemi, der utvivlsomt vil påvirke Dragør Kommunes økonomi hen imod en endnu lavere kassebeholdning.

Sonderingsgruppens formand Eik Dahl Bidstrup (V) og 2. viceborgmester Peter Læssøe (T) påstår dog hårdnakket, at deres undersøgelse af opførelsen af Danmarks største Outdoorcenter ikke koster noget nævneværdigt for skatteborgerne i Dragør.

Ikke desto mindre, så fjerner sonderingsgruppens undersøgelse og ressourceforbrug fokus fra økonomistyring af en slunken kommunekasse, kernevelfærd til borgerne, bygning af diger samt bevaring af vores grønne åndehuller og dyreliv.

Politikernes og forvaltningens aflønning og tid bruges ganske enkelt tankeløst og uansvarligt.

Den uønskede historie gentager sig. Dragør Kommune har nu atter planer om at placere et støjende og udvidet Outdoorcenter få meter fra naboer, natur og dyreliv.

Nedenfor kan du læse sonderingsgruppens mødereferater og selv vurdere, om planlægningen af Danmarks største Outdoorcenter kommer til at optage politikernes og forvaltningens tid i vid udstrækning eller ej.

Klik her for at se ’Referat af sonderingsgruppens møde 1’ (12. november 2019)

Klik her for at se ’Referat af sonderingsgruppens møde 2’ (24. januar 2020)

Klik her for at se ’Referat af sonderingsgruppens møde 3’ (5. marts 2020)

Borgmester i økonomisk uføre.

Borgmesteren har gennem længere tid malet et skønmaleri af den økonomiske situation i Dragør Kommune. Screenshot: Dragør Kommune TV.

Skønmaleriets tørre maling krakelerer i disse dage. De økonomiske udfordringer i Dragør Kommune er langt værre, end borgerne hidtil er blevet informeret om.

Politikere og borgere har utallige gange advaret mod den kritiske økonomiske udvikling, men det er konsekvent blevet slået hen af Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Eik Dahl Bidstrup (V) må nu krybe til korset og erkende, at det ikke står så godt til med Dragør Kommunes økonomi, som han i en lang periode har givet udtryk for.

Borgernes skatteindbetalinger er desværre blevet håndteret uansvarligt, og vi skal nu trækkes med yderligere reducering af vores kernevelfærd – der er hårdt ramt i forvejen.

Som øverst ansvarlige i Dragør Kommune tager borgmesteren ikke ansvar, men forsøger at skyde skylden fra sig på alle tænkelige måder. Det er borgerne vant til, men det gør ikke forholdet mindre kritisabelt.

Besparelserne kommer til at ramme bredt og dybt i vores lille lokalsamfund.