Budgetbesparelser og høringssvar.

Der er økonomiske problemer på Dragør Rådhus. Screenshot: Dragør Kommune TV.

Konsekvenserne af den mangelfulde økonomistyring i Dragør Kommune rammer snart byens borgere.

Administrationen i Dragør Kommune er blevet nødt til at udfærdige et forslag til budgetbesparelser, som kommunalbestyrelsens 15 medlemmer har valgt at sende i offentlig høring.

Høringen er ifølge Dragør Kommune foretaget blandt borgerne generelt, blandt høringsberettigede parter og blandt kommunens medarbejdere.

Klik her for at se ’Administrationens forslag til budgetbesparelser’ (87 sider, 12. februar 2020)

Klik her for at se ’Høringssvar på forslag til budgetbesparelser’ (127 sider, 13. marts 2020)