Sydvestpyntens fugle skal have fred fra i dag.

Sydvestpynten i Dragør. På Kofoeds Enge, sandøer og sandrevler ud for Kofoeds Enge er der adgangsforbud i fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli. Adgangsforbuddet gælder ligeledes 50 m ud fra kysten.

I disse coronavirus-tider skal vi ikke kun passe på hinanden og holde passende afstand – vi skal også sørge for at holde afstand til ynglende fugle.

Vi skal ligeledes værne om vores fælles lokalområde, hvori politikerne Eik Dahl Bidstrup (V) og Peter Læssøe (T) vil placere Danmarks største Outdoorcenter uden omtanke for naboer, natur og dyreliv.

Vi er rigtig mange, der bruger vores smukke naturområder i Dragør. Så det gælder om at tage hensyn til dyrelivet. I særdeleshed ynglende fugle.

Derfor er menneskefærdsel i fuglebeskyttelsesområdet af Kofoeds Enge syd for Kongelundsfortet lukket fra 1. april.

Her etablerer blandt andre ænder, terner og vadefugle deres reder. Forstyrres de og jages fra rederne, så dør ungerne.

Det er kun tilladt at færdes på den tørre eng længst væk fra vandet. Se Naturstyrelsens kort nedenfor.

Besøgende er forment adgang frem til 15. juli.

Aflandshage. Der er adgangsforbud hele året. Ved Aflandshage gælder forbuddet også 50 m ud fra kysten.


Amager Vildtreservat indeholder særlig værdifuld natur og er derfor en del af Natura 2000, som er et netværk af beskyttede naturområder i EU.
 En naturplan for området sikrer, at myndigheder og lodsejere drager omsorg for områdets naturtyper samt plante- og dyrearter.

Wind- og kitesurfing er forbudt fra
 1. november til 31. marts. I en afstand af 200 m fra kysten langs Kofoeds Enge og Aflandshage er wind- og kitesurfing ydermere forbudt fra 1. april til 15. juli. Kun én zone vest for Sydvestpynten er undtaget fra dette forbud.

Dragørborgerne bruger naturen aktivt, den er ikke til pynt, men vi værner om den. Vi er, så at sige, omsorgsfulde naturforbrugere.

Der er desværre en del mennesker, der lader deres hunde jage rundt med ænder og gæs i vildtreservatet – hold venligst jeres hund i snor fremover.

Lad os hjælpe hinanden med at tage hensyn til dyrelivet i Dragør.

Klik her for at se ’Naturstyrelsens kort over Amager Vildtreservat’

Klik her for at se ’Bekendtgørelse om Amager Vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet’

Klik her for at se ‘Plejeplan for kystområdet på Sydamager’