AOVT vil bebygge grønt åndehul.

Flertallet i kommunalbestyrelsen vil sælge hele eller dele af Bydelsparken på Engvej, så der kan bygges boliger og en såkaldt ’aktivitetspark’.

Hvad er det egentlig, der gør, at vi holder af Dragør?

Er det ikke netop de grønne områder, Øresund, markerne som man skal passere, før man kommer til beboelsesområderne og de frie grønne områder ind imellem boligerne.

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre og Liste T vil nu bygge boliger og en ’aktivitetspark’ i et af de mest benyttede grønne åndehuller på Engvej.

Dragør er ved at ændre karakter, så man snart ikke kan kende byen og lokalområderne mere.

Lad os bevare Bydelsparken, hvor alle kan hygge sig – ung såvel som gammel.

Engvejsarealet er det sidste reelle grønne område på Sydstranden med offentlig adgang – en naturlig del af den grønne kile, der starter ved Kirkevej og består af kirkegården, det gamle og nye anlæg samt Bydelsparken.

Nærmeste naboer og andre borgere benytter flittigt åndehullet på Engvej.

Når arealet først er bebygget, så får vi det ikke tilbage.

Vi kan ikke byde vore egne og de næste generationer, at Dragør By med årene gradvist bliver svøbt i beton på bekostning af vore grønne åndehuller.

Nu kan du skrive under på et pænt nej tak til bebyggelse af Bydelsparken:

Klik her og deltag i underskriftindsamlingen ’Nej tak til boliger og aktivitetspark på Engvej’

Klik her for at se ’Politikere vil boligudvikle grønt område’

Klik her for at se ’Borgerprotest: Underskriftindsamling mod byggeri på Engvejsarealet’

Klik her for at se Økonomiudvalgets behandling af ’Engvejsarealet – forslag til overordnet proces for boligudvikling og salg’

Hollænderparken – Borgmesterens tredje aktivitetspark er lukket ned.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) er skuffet. Screenshot: Dragør Kommune TV.

I kølvandet på borgmesterens visioner om ’Copenhagen White Water Park’ og ’Danmarks største Outdoorcenter’ er hans ’Hollænderpark’ nu også lukket ned.

Borgmesteren har i årene 2018, 2019 og 2020 forsøgt at tromle og chikanere beboerne i de lokalområder, hvor han havde planer om at placere sine støjende aktivitetsparker.

Alle borgmesterens projekter har mødt massiv borgermodstand.

’Hollænderparken’ skulle placeres på Kirkevej 56R – selvsamme sted, som borgmesteren forsøgte at etablere ’Copenhagen White Water Park’ i 2018.

Problemet er bare, at Kirkevej 56R ikke må bebygges, hvilket borgmesteren udmærket ved.

Erhvervsstyrelsen har nu afvist lovligheden i Eik Dahl Bidstrups vision om opførelsen af ’Hollænderparken’, der ifølge planerne skulle bygges i området mellem Kirkevej, Slørvej og Rytterager.

Borgmesterens tredje aktivitetspark.

På Kirkevej 56R forsøgte borgmesteren at placere et støjende vej-, parkerings-, opholds-, tilskuer- og sportsanlæg klos op ad naboer, natur og dyreliv.

Med corona-pandemiens begyndelse i marts måned foretog Dragør Kommune nabohøring i en tid, hvor borgerne bekymrede sig om sine familier, arbejde, økonomi, hjem og sundhed.

Lokalområdet mellem Kirkevej og Hartkornsvej er allerede kraftigt støjbelastet af hovedfærdselsåren Kirkevej, Københavns Lufthavn, Soundbokse og Dragør Kommunes boldanlæg – nu ville de ansvarlige tilføre højere støjtryk på folks private boliger og udendørsarealer.

Forvaltningen og størstedelen af kommunalbestyrelsen sørgede for at processen omkring ’Hollænderparken’ blev en demokratisk og juridisk katastrofe.

Nabohøringen fra Dragør Kommune var mangelfuld og decideret vildledende, og høringssvarene viste med al tydelighed, at ingen grundejerforeninger eller parcelejere ville være naboer til borgmesterens ’Hollænderpark’.

Den juridiske part og nærmeste nabo, A/B Kastaniegården, blev end ikke inviteret med til 2 såkaldte ’Dialogmøder’, der blev afholdt af Dragør Kommune.

A/B Kastaniegårdens bestyrelse havde i årevis gjort Dragør Kommune skriftligt bekendt med, at der ikke må bygges på Kirkevej 56R – mod bedre vidende forsøgte forvaltningen og politikerne alligevel at trumfe projektet igennem.

Med henvisning til Fingerplanens foreskrifter, restriktionsområde for Københavns Lufthavn, landzonestatus og lokalplanens begrænsninger er borgernes skrivelser til Dragør Kommune nu blevet bekræftet af Erhvervsstyrelsen til punkt og prikke.

’Hollænderparken’ er hermed lukket ned af borgerne med lovtekst i hånden.

Den usunde kultur på Dragør Rådhus.

Under Eik Dahl Bidstrups ledelse har der rodfæstet sig en usund og borgerfjendtlig kultur i Dragør Kommunes forvaltning.

Forvaltningen burde yde kyndig vejledning og bistand til borgerne, men forvaltningen gør sig derimod store anstrengelser for at modarbejde borgerne, i særdeleshed når borgmesteren vil placere støjende aktivitetsanlæg få meter fra nærmeste naboer.

Der foreligger desværre omfattende dokumentation for dette.

Nabohøringerne i forbindelse med projekt ’Hollænderparken’ bliver stadig hemmeligholdt af Dragør Kommune v/ afdelingsleder for Plan og Teknik Jesper Horn Larsen.

Det ser jo ikke godt ud, når et storslået kommunalt projekt og forvaltningens fuskeri bliver eksponeret i borgernes høringssvar – og det ser heller ikke godt ud, når Erhvervsstyrelsen bekræfter netop det, som borgerne har skrevet til Dragør Kommune i årevis.

Høringssvarene skulle ifølge Dragør Kommune offentliggøres på kommunens hjemmeside, men det er de ikke blevet – borgerne har nu overdraget sagen til Ankestyrelsen.

Borgernes tid og ressourcer er endnu en gang blevet spildt.

Borgmesterens fjerde aktivitetspark.

Bydelsparken på Engvej er en offentligt tilgængelig park, der benyttes af unge og ældre.

Borgmesteren vil nu forsøge at opføre et boligkvarter og en fjerde aktivitetspark i Bydelsparken på Engvej.

Bydelsparken er ifølge forskrifterne i Lokalplan 77A en ”ubebyggelig bydelspark”, som Eik Dahl Bidstrup ikke desto mindre vil bebygge.

Borgmesteren har selv underskrevet lokalplanen i 2018 – det har han øjensynlig glemt.

Jagten på at få en aktivitetspark på cv’et kommer næppe til at lykkes borgmesteren.

Eik Dahl Bidstrup har, som Venstres spidskandidat, udsigt til en sønderlemmende valgkamp i 2021.

Hertil skal medregnes borgernes vedvarende kritik af hans egennyttige arbejde og visioner for de mange uønskede prestigeprojekter.

Vi håber, at Bydelsparken på Engvej bevares som et grønt frirum til glæde for alle borgere og de kommende generationer i Dragør.

Klik her og deltag i underskriftindsamlingen ’Nej tak til boliger og aktivitetspark på Engvej’

Håbet på Dragør Rådhus er lyserødt.

Dragør Sydstrand. Her ses den kunstigt anlagte Mormorstrand med Dragør Fort i baggrunden.

Som dagene går begynder Mormorstrandens tangtæppe så småt at blive lyserødt og rådne.

Der er stadig ikke fundet en løsning på, om kommunen fjerner tangen eller ej. Det koster 500.000 kr. at fjerne tangen.

Vi har ligeledes en nyopført svømmehal til 68.500.000 kr., som kommunen ikke har råd til at opretholde normal drift af, og derfor holdes den lukket i lange perioder.

Den foruroligende økonomiske situation i Dragør Kommune stikker hovedet frem og taler sit eget tydelige sprog.

Kronisk byggesyge og grandiose visioner.

Flertallet i kommunalbestyrelsen har ikke fokus på de nære forhold i Dragør, men har for længst stukket næsen i sky. De er tonedøve overfor borgernes velmenende kritik og input.

Venstre, Dansk Folkeparti, Liste T og Socialdemokratiet har længe talt om deres store visioner for vores by:

Den døde sild Copenhagen White Water Park, arkitekttegnet digeprojekt i sneglefart, optagelse på Unesco’s verdensarvsliste, respekt for den lokale byggeskik, flere turister, maritime nyttehaver, doven havneudvikling, urealiserbare sports- og aktivitetsanlæg, umuligt boligbyggeri nord for Kirkevej, eliminering af grønne åndehuller, fjernelse af natur og dyreliv, boligopførelse på Engvej, førerløse el-drevne busser til Københavns Lufthavn og Vestamager Metrostation, bedre offentlig transport til alle dele af kommunen, borgerinddragelse, indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, under radaren-projektet ‘Danmarks største Outdoorcenter’ osv.

De siger til borgerne, at hvis der ikke er udvikling, så er der afvikling.

Håbet er lyserødt, men det er ved at gennemgå en naturlig nedbrydningsproces.

Virkeligheden er, at mange af de ovennævnte visioner og flere af byggeprojekterne er fuldstændig urealiserbare, hvilket borgerne i årevis har gjort kommunen bekendt med. 

Dette bekræftes bl.a. af Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen.

Nabohøringer i området mellem Kirkevej og Hartkornsvej viser tillige, at ingen borgere vil bo ved siden af kommunens planer om opførelse af flere støjende vej-, parkerings-, opholds-, tilskuer- og sportsanlæg.

Et forhold som politikere og forvaltning fortsat nægter at indse.

Løftet om “solid økonomistyring”.

De nære forhold såsom kernevelfærd bliver nedprioriteret gang på gang, på trods af at vi er blevet lovet “solid økonomistyring” samt “styrkede ressourcer til skolerne og institutionerne”.

Kommunalbestyrelsen sælger ud af arvesølvet og låner en masse penge på skatteborgernes vegne – vel at mærke uden nogen form for samtykke fra borgernes side.

Skoler, institutioner, veje og bygninger vedligeholdes ikke i tilstrækkelig grad.

Der skal bruges lånte penge, mange lånte penge, men det er svært at øjne en egentlig udvikling i kommunen.

Det virker som om, at hunden stædigt løber efter sin egen hale – hvilket som bekendt fører ingen vegne hen.

Udvikling eller afvikling?

Der blev afholdt kommunalvalg i november 2017, og borgerne satte sine krydser og sin lid til de folkevalgte politikere.

Siden da er vore skatteindbetalinger ikke gået til udvikling af Dragør By.

Flertallet i kommunalbestyrelsen afvikler – altså det stik modsatte af, hvad der påstås overfor borgerne.

Det går ikke altid, som præsten prædiker.

Kan flertallet omdanne Øresund til en nationalpark?

Borgere og politikere i Øresundsregionen har i årevis arbejdet for, at Øresund i fremtiden kan få status som naturreservat, så havmiljøet kan blive beskyttet.

Spildevandssagen udvikler sig i en positiv retning, eftersom Københavns Kommune og Hofor A/S er under vedvarende pres.

De involverede parter har travlt med at vaske hænder og hive tanketorsk i land.

Frank Jensen (S), Københavns overborgmester, udtaler i en pressemeddelelse:

“Jeg er glad for at kunne sige, at den planlagte udledning af spildevand, der kun er mekanisk renset, nu er aflyst. Nu forpligter Københavns Kommune og Hofor hinanden på at forsøge at finde en løsning. Vi har kæmpet i årtier for at opnå det lækre, rene badevand i Københavns Havn, og det vil vi kæmpe videre for – derfor vil vi selvfølgelig undgå ethvert udslip, som vi selv har kontrol over”.

Lars Therkildsen, administrerende direktør hos Hofor A/S, fortæller:

“Vi vil gerne nedbringe udledningen endnu mere og investerer over de kommende år godt 20 milliarder kroner bl.a. i skybrudssikring, der vil reducere overløb til havnen. Skal vi nærme os en udledning på nul i København, vil det kræve, at vi lægger et nyt separeret kloaksystem i hele byen, hvor spildevand og regnvand adskilles. Det er en enorm opgave, som vil strække sig over mange år og koste forbrugerne mange penge. Det vil desuden få negativ betydning for fremkommeligheden i byen, fordi vi skal grave op og lægge nye rør overalt. Men er der et politisk ønske om det og en accept af de økonomiske konsekvenser, tager vi opgaven på os”.

Tør man nu også tro på det? Er virkeligheden en anden? Hvad er realiteterne?

Folketinget affreder natur, overborgmester Frank Jensen forsøger under massiv borgermodstand at smadre natur og dyreliv på Amager Fælled og det kommunalt ejede Hofor A/S har et blakket ry og en troværdighed på cirka 0%.

Politisk flertal for Øresunds ny status som nationalpark.

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre bakker nu op om et forslag fra Radikale Venstre og Centerpartiet i Sverige om at omdanne Øresund til en marin nationalpark.

I kystbyen Dragør skal vi dog ikke forvente os noget som helst af borgmester Eik Dahl Bidstrup (V), der i lighed med Frank Jensen (S) foregiver at være på naturens side – men det er det stik modsatte, der gør sig gældende.

Hvor der er vilje, er der måske vej.

Takket være TV2 Lorrys grundige og intensive dækning af spildevandssagen, så er der langt om længe kommet fokus på, at der fortløbende udledes store mængder urenset spildevand i Øresund.

Nu er der måske politisk vilje til at gøre noget aktivt og skelsættende.

Det kræver dog at politikere, kommuner og spildevandsselskaber får vredet armen om på ryggen.

Klik her for at se ‘Der er nu flertal for at gøre Øresund til nationalpark – skal sætte stopper for spildevand i havet’