Håbet på Dragør Rådhus er lyserødt.

Dragør Sydstrand. Her ses den kunstigt anlagte Mormorstrand med Dragør Fort i baggrunden.

Som dagene går begynder Mormorstrandens tangtæppe så småt at blive lyserødt og rådne.

Der er stadig ikke fundet en løsning på, om kommunen fjerner tangen eller ej. Det koster 500.000 kr. at fjerne tangen.

Vi har ligeledes en nyopført svømmehal til 68.500.000 kr., som kommunen ikke har råd til at opretholde normal drift af, og derfor holdes den lukket i lange perioder.

Den foruroligende økonomiske situation i Dragør Kommune stikker hovedet frem og taler sit eget tydelige sprog.

Kronisk byggesyge og grandiose visioner.

Flertallet i kommunalbestyrelsen har ikke fokus på de nære forhold i Dragør, men har for længst stukket næsen i sky. De er tonedøve overfor borgernes velmenende kritik og input.

Venstre, Dansk Folkeparti, Liste T og Socialdemokratiet har længe talt om deres store visioner for vores by:

Den døde sild Copenhagen White Water Park, arkitekttegnet digeprojekt i sneglefart, optagelse på Unesco’s verdensarvsliste, respekt for den lokale byggeskik, flere turister, maritime nyttehaver, doven havneudvikling, urealiserbare sports- og aktivitetsanlæg, umuligt boligbyggeri nord for Kirkevej, eliminering af grønne åndehuller, fjernelse af natur og dyreliv, boligopførelse på Engvej, førerløse el-drevne busser til Københavns Lufthavn og Vestamager Metrostation, bedre offentlig transport til alle dele af kommunen, borgerinddragelse, indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, under radaren-projektet ‘Danmarks største Outdoorcenter’ osv.

De siger til borgerne, at hvis der ikke er udvikling, så er der afvikling.

Håbet er lyserødt, men det er ved at gennemgå en naturlig nedbrydningsproces.

Virkeligheden er, at mange af de ovennævnte visioner og flere af byggeprojekterne er fuldstændig urealiserbare, hvilket borgerne i årevis har gjort kommunen bekendt med. 

Dette bekræftes bl.a. af Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen.

Nabohøringer i området mellem Kirkevej og Hartkornsvej viser tillige, at ingen borgere vil bo ved siden af kommunens planer om opførelse af flere støjende vej-, parkerings-, opholds-, tilskuer- og sportsanlæg.

Et forhold som politikere og forvaltning fortsat nægter at indse.

Løftet om “solid økonomistyring”.

De nære forhold såsom kernevelfærd bliver nedprioriteret gang på gang, på trods af at vi er blevet lovet “solid økonomistyring” samt “styrkede ressourcer til skolerne og institutionerne”.

Kommunalbestyrelsen sælger ud af arvesølvet og låner en masse penge på skatteborgernes vegne – vel at mærke uden nogen form for samtykke fra borgernes side.

Skoler, institutioner, veje og bygninger vedligeholdes ikke i tilstrækkelig grad.

Der skal bruges lånte penge, mange lånte penge, men det er svært at øjne en egentlig udvikling i kommunen.

Det virker som om, at hunden stædigt løber efter sin egen hale – hvilket som bekendt fører ingen vegne hen.

Udvikling eller afvikling?

Der blev afholdt kommunalvalg i november 2017, og borgerne satte sine krydser og sin lid til de folkevalgte politikere.

Siden da er vore skatteindbetalinger ikke gået til udvikling af Dragør By.

Flertallet i kommunalbestyrelsen afvikler – altså det stik modsatte af, hvad der påstås overfor borgerne.

Det går ikke altid, som præsten prædiker.