Havneudvikling – AOVT’s propagandamaskine er i gang.

Dragør Havn. Flertallet i kommunalbestyrelsen vil låne et tocifret millionbeløb til at udvikle havnen i en tid, hvor der hverken er råd til vådt eller tørt.

Socialdemokratiet (A), Dansk Folkeparti (O), Venstre (V) og Liste T (T) jagter muligheden for at optage et lån på 20.000.000 kr. på skatteborgernes vegne, således at AOVT kan ombygge Dragør Havn.

Eftersom Dragør Kommune er i økonomisk uføre, så har AOVT’s forslag om havneudvikling indlysende nok mødt en hel del modstand allerede.

Det virker mildest talt besynderligt at låne til et omfattende og ressourcekrævende havneprojekt, idet der er andre og vigtigere prioriteter i Dragør By.

Eksempelvis vedligeholdes de kommunale skoler, institutioner, veje, cykelstier og bygninger ikke i tilstrækkelig grad.

Lånoptagelsen til havneudviklingen resulterer i, at Dragør Kommunes fokus endnu en gang fjernes fra varetagelsen af det absolut mest nødvendige i vores fælles by, hvilket er meget uansvarligt.

Det er nærmest blevet en lokalpolitisk sport, at undgå de ’kedelige’ opgaver, som de folkevalgte sagde ja til at tage ansvar for, da de blev kommunalbestyrelsesmedlemmer i 2017.

Propagandamaskinen er smurt med olie.

Hvis vi skal tro på AOVT, så risikerer badende og lystfiskere “liv og lemmer” på Østmolen i dag.

Derfor skal der opføres “en fin kystpromenade for vores borgere og gæster”.

Dragør Ny Havn er pludselig blevet et meget farligt sted.

Som du kan se nedenfor i AOVT’s billedserie om visionerne for ”masterplanen”, så er det en meget vovet affære at opholde sig i Ny Havn – selvom borgere og turister problemfrit har gjort dette i årtier.

I Ny Havn findes der farlige sten såvel som kviksand – men mange trodser dog ”faren”.

Klik her for at se ‘Dragør Ny Havn – AOTV’s forslag til en masterplan’

Klik her for at se ‘AOVT – Udvikling af havnen til nutidens krav’

Puha-vandet og de sjove politikere i Dragør.

Spildevandssagen udvikler sig for politikere og forsyningsselskaber. Grundet vedvarende protester er tilladelsen til udledning i Øresund nu udskudt til oktober 2020.

Glem alt om Netflix-komedier og forlystelsesparker – det er meget sjovere at følge kommunalpolitik i Dragør.

Borgmesteren påstår, at han ikke er blevet informeret om den planlagte spildevandsudledning i Øresund, før i går morges søndag den 24. maj 2020.

Hermed er alt gået hen over hovedet på den øverst ansvarlige i Dragør Kommune.

Ingen har kontaktet borgmesteren.

Hverken Dragør Kommunes forvaltning, netværk, partifæller, politiske kollegaer eller andre.

Den landsdækkende tv- og pressedækning af spildevandssagen og dragørborgernes mange opslag på de lokale sociale medier har heller ikke fundet vej til borgmesterens opmærksomhed.

Hvad sker der?

Forsyningsselskaberne Hofor A/S og Novafos A/S har fået tilladelse af Københavns Kommune og Gentofte Kommune til at pumpe 290.000.000 liter urenset spildevand direkte ud i Øresund.

Dette skulle efter planen være foregået over 5 dage med påbegyndelse i går.

Det er desværre ikke første gang, at det sker.

En aktindsigt hos Miljøstyrelsen viser, at der alene i Københavns Kommune er blevet udledt over 35.000.000.000 liter urenset spildevand i Øresund i perioden 2014-2018.

De enorme mængder kloakvand, der fra 2014 til 2018 er endt i Øresund, har blandt andet indeholdt 11.000 tons COD, hvilket er betegnelsen for organisk stof – altså afføring.

Herudover har kloakvandet indeholdt 147 tons fosfor og 840 tons kvælstof, hvilket alt sammen er med til at sætte gang i algevæksten – og dermed iltsvindet i Øresund.

Grundet protester er forsættelsen af miljøskandalen nu udskudt til oktober 2020, mens ovennævnte kommuner undersøger, hvad de egentlig har givet tilladelse til.

Modstand på begge sider af sundet.

På den danske og svenske side af Øresund bliver det skemalagte miljøsvineri mødt med løftede øjenbryn og massiv kritik fra borgere, politikere, ministre, Øresundsakvariet, marinbiologer og Danmarks Naturfredningsforening.

I en perle ved Øresund, også kaldet Dragør, som betyder ’sandet strandbred’ – der virker borgerne heller ikke specielt begejstrede for udsigten til forurenet vand i Øresund.

Mange ser derimod gerne, at Øresund officielt får status som naturreservat, da det unikke alge-, plante- og dyreliv kun er delvist beskyttet i dag.

Underskrifter og demonstrationer imod puha-vandet.

Urenset spildevand indeholder afføring, skadelige bakterier, fosfor, kvælstof, husholdningsmidler, maling, medicinrester, kemikalier, tungmetaller, olie og mange andre ubehageligheder.

Ifølge Miljøstyrelsen kan nogle stoffer medføre omfattende skader selv i små doser, og skaderne kan både være akutte nu og her, og kroniske på lang sigt.

Det nydelige svenske ord ’bajs’ betyder ’bæ’ eller ’puha’.

Underskriftindsamlingen ’Stoppa det danska bajsvattnet’ har indtil videre rundet 10.000 underskrifter.

I går lavede den globale miljøbevægelse Extinction Rebellion en happening på Ribersborg Strand i Malmø.

En snarrådig borger på den danske side af sundet, Claus Fredskild Madsen, arrangerede ’Demonstration mod udledning af spildevand i Øresund’, som blev afholdt i går ved Skovshoved Havn med bred tilslutning.

Dragørborgerne har på de sociale medier informeret hinanden og lokalpolitikerne, og vi har skrevet appeller til de københavnske politikere og forsyningsselskaberne.

Hvad gjorde Dragørs borgmester?

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) påstod i går, at han ikke var blevet informeret om noget før søndag morgen den 24. maj 2020.

Borgmesteren blev i gårsdagens internet-opslag helt undtagelsesvis interesseret i at tale varmt for beskyttelsen af natur og dyreliv – ja, han gik endda så langt, som til at tale om mangel på godt naboskab og respekt for naturen, kollegaer og medmennesker.

På trods af, at borgmesteren ikke vidste noget som helst om spildevandssagen, så spredte han ivrigt sit opslag på følgende medier: DragørNyheder, Vi der holder af Dragør, Venstre i Dragørs Facebook-side, Venstre i Dragørs hjemmeside og sin egen personlige Facebook-side.

I direkte modstrid med borgmesterens internet-opslag, så viser borgernes erfaring, at borgmesteren i årevis har forsøgt at tromle miljø, natur, dyreliv og de ufrivillige naboer til hans håbløse prestigeprojekter.

Eik Dahl Bidstrup er ikke ’vores’ borgmester. Han er sin ’egen’ borgmester.

De sjove politikere i Dragør.

Kommunalbestyrelsesmedlem Kim Dupont (V) er borgmesterens tro væbner, og han stemmer ukritisk og loyalt i, når borgmesteren skal have sit opportunistiske budskab ud. Det er så sikkert som amen i kirken.

Kommunalbestyrelsesmedlem Morten Dreyer (DF) begyndte ligesom borgmesteren først at røre på sig i går, hvor han udtalte, at sagen først er kommet frem i weekenden.

Morten Dreyer er udvalgsformand for By-, Erhvervs- og Planudvalget i Dragør Kommune og skal godkendes som bestyrelsesmedlem i det kommunalt ejede Hofor Vand & Spildevand A/S den 4. juni 2020.

Hermed kan de sjove citater fra politikerne nydes – god fornøjelse:

Eik Dahl Bidstrup (V): ”Vi er ikke blevet informeret om dette som nabokommuner før i morges”.

Morten Dreyer (DF): ”Sagen har været kørt som en lukket sag med Københavns Kommune og Hofor og først kommet frem i weekenden. Jeg er sikker på, at det bliver et spændende første møde i bestyrelsen, som jeg skal deltage i d 4/6”.

Morten Dreyer (DF): ”For Dragør er det dog positivt, at spildevandet udledes i sejlrenden Kongedybet, hvor der er en stærk strøm nordpå. Dragør slipper derfor sandsynlig for forurening, men de nordlige kommuner kan se frem et grimt forsommer”.

Kim Dupont (V): ”Eik Bidstrup. Selvfølgelig kan den røde borgmester på området stoppe det, hvis hun virkelig vil!”.

Morten Dreyer (DF): ”Det en en sag, som er aftalt af København, som øverste miljømyndighed, har krævet, at Hofors afd for København gør det”.

Kim Dupont (V): ”Det er fuldstændig vanvittigt! De Røde sælger sig selv som “grønne” og se hvad der sker! Det er vælgerbedrag af værste skuffe”.

😃 Ha ha ha 😃

Borgerne og havmiljøet er ikke i trygge hænder.

Kommunalbestyrelsesmedlem Kim Dupont mener nu, at det planlagte miljøsvineri skal tages op til debat i kommunalbestyrelsen:

Kim Dupont (V): ”Jeg har netop opfordret til at vi i KB, tager en debat desangående. Som medejere af HOFOR må vi tage stærkt afstand fra det påtænkte tiltag!”.

Bravo. Det er genialt. God idé.

Miljøskandale midlertidigt bremset.

Badebro ved Dragør Fort. Modstanden mod spildevandsudledningen i Øresund har ført til en udskydelse af den planlagte forurening.

Tilladelsen til at forsyningsselskaberne Hofor A/S og Novafos A/S kan pumpe en voldsom mængde ubehandlet spildevand direkte ud i Øresund er blevet bremset for en stund.

I fællesskab med andre har vi skrevet til Københavns Kommune og forsyningsselskaberne.

Der er blandt andet skrevet en venlig appel til Københavns Kommunes teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Modstanden vokser i Danmark og Sverige.

Forud for tilladelsen er sagen blevet behandlet i Københavns Kommunes og Gentofte Kommunes forvaltninger, men spildevandssagen har påfaldende nok ikke været forbi de politiske udvalg i kommunerne.

Borgere, danske og svenske politikere, marinbiologer samt Danmarks Naturfredningsforening har appelleret til, at sagen bliver behandlet politisk.

Det er nu resulteret i, at udledningen af spildevandet i første omgang blev udskudt 24 timer, og dernæst er udsat til oktober 2020.

Det er en glædelig nyhed – så nu skal vi bare have stoppet dårskaben helt og aldeles i mellemtiden.

Klik her for at se ’Hofor A/S – Kortvarig udledning af spildevand til sejlrenden Kongedybet i Øresund er udskudt til mandag’

Klik her for at se ’Novafos A/S – Midlertidig udledning af mekanisk renset spildevand er udskudt’

Udledning af urenset spildevand i Øresund.

Dragør Sydstrand. Borgere i Øresundsregionen arbejder for, at Øresund i fremtiden kan få status som naturreservat, så havmiljøet kan blive beskyttet.

Det er en offentlig hemmelighed, at der udledes enorme mængder urenset spildevand i Øresund.

Forsyningsselskaberne Hofor A/S og Novafos A/S har nu fået tilladelse af Københavns Kommune og Gentofte Kommune til at pumpe 290.000.000 liter urenset spildevand direkte ud i Øresund.

Dette skal efter planen foregå på søndag den 24. maj 2020 og 5 dage frem.

Udledningen foretages 4 kilometer fra kysten ved Skovshoved.

Hofor A/S er kommunalt fællesejet, og Dragør Kommune ejer:

1,92% af Hofor Vand Holding A/S.
2,49% af Hofor Spildevand Holding A/S.

I Dragør Kommune er repræsentantskabet i Hofor Vand & Spildevand A/S overtaget af kommunalbestyrelsesmedlem Morten Dreyer (DF), der ligeledes er nyudnævnt formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget.

Kommunerne tillader udledning af urenset spildevand.

Der er indtil flere årsager til, at Hofor A/S og Novafos A/S har blakkede ry.

Hovedårsagen er, at forsyningsselskaberne såvel som kommunerne mangler basal forståelse og ansvarsfølelse overfor miljø, natur, dyr og mennesker.

Der findes efter sigende ikke en levende sjæl i Øresundskommunernes respektive ledelser, der ikke kender til den offentlige hemmelighed om den omfattende udledning af urenset spildevand i sundet.

Vi begynder nu at trække på netværket og skrive appeller til Københavns Kommune og forsyningsselskaberne – du kan læse mere om den konkrete sag nedenfor.

Klik her for at se ’Kommuner tillader udledning af spildevand i Øresund i fem dage – eksperter er rystede’

Løse hunde på Dragørs strandenge.

Sydvestpynten i Dragør. Kongelundsfortet byder på udsigt over Køge Bugt og de fredede Kofoeds Enge, som har et rigt fugleliv. Ved fortet findes et stisystem, der fører de besøgende gennem mark, skov, strand og eng.

Dragørborgerne bruger naturen aktivt, den er ikke til pynt, men vi værner om den.

Strandengene er velegnede til en dejlig gåtur med menneskets bedste ven.

Men der er desværre stadig en del mennesker, der lader deres hunde jage rundt med ynglende fugle på strandengene – hold venligst jeres hund i snor fremover.

Der gælder som bekendt særlige regler for færdsel med hunde på vore strande og strandenge.

Kofoeds Enge.

På Kofoeds Enge, sandøer og sandrevler ud for Kofoeds Enge er der adgangsforbud i fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli.

 Kofoeds Enge ved Sydvestpynten skal færdsel begrænses til ’den tørre eng’, og her skal hunde føres i snor hele året.

Reglerne fremgår af informationstavler på stedet.

Sydstranden.

For Sydstranden gælder, at hunde skal føres i snor i perioden 1. april til 15. juli på strandengene langs Søndre Strandvej – nærmere bestemt mellem broerne.

På engarealet umiddelbart syd for byen tillades løse hunde hele året, men vær opmærksom på og tag hensyn til fuglelivet omkring Andehusene og Batteribækken.

Hunde må ikke tages med indenfor i de hegnede folde langs Sydstranden, hvor der er græssende får.

Reglerne fremgår af informationstavler på stedet.

Øvrige strande og kyststrækninger.

På de øvrige strande og kyststrækninger gælder Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om offentlighedens færdsel.

Naturbeskyttelsesloven angiver blandt andet i § 22, at hunde skal føres i snor på strande og strandbredder i sommerhalvåret fra 1. april til 30. september.

På udyrkede arealer skal hunde holdes i snor hele året.

Lad os hjælpe hinanden med at tage hensyn til det vilde dyreliv i Dragør.

Rigtig god fornøjelse med gåture langs vore smukke strandenge.

Klik her for at se ’Kofoeds Enge – regler og kort’

Klik her for at se ’Sydstranden – regler og kort’

Klik her for at se ’Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse’