CWWP bliver ikke bortprioriteret.

Kenneth Gøtterup (C) foreslår, at der ikke arbejdes videre med projektet om etableringen af Copenhagen White Water Park i Dragør. Screenshot: Dragør Kommune TV.

Det Konservative Folkeparti med byrådsmedlem Kenneth Gøtterup (C) i spidsen stiller forslag om, at CWWP bortprioriteres, så det politiske arbejde og de kommunale ressourcer benyttes mere hensigtsmæssigt.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) har i årene 2016-2019 ført samarbejde med projektgruppen bag CWWP.

Borgermodstanden mod borgmesteren og CWWP er vokset markant, selvom man ikke skulle tro, at det var muligt.

Det populære lokale medie DragørNyheders debatforum på Facebook er rødglødende på sjette måned, især grundet debatten om CWWP.

Dragør Kommunes forvaltning og andre ansatte har i perioden 2016-2019 brugt et ukendt antal mandetimer på den private aktør CWWP, hvilket mange stiller sig uforstående overfor.

TV: Klik her og se byrådsmødet – klik derefter på ’Dagsorden punkt 14’

Forslag om bortprioritering af CWWP.

A, O og V stemte imod forslaget: 8.

C og T stemte for forslaget: 7.

C kom med en protokoltilføjelse:

”C gr. finder det beklageligt at AOV vil fortsætte arbejdet med implementering af CWWP, særligt set i lyset af, at kommunen skal anvende 3,5 mil, samt det er udtalt, at grunden ved Kongelunden ikke vil blive foræret væk og ej heller brugsretten til CWWP” (Dagsorden, Byrådsmøde, 28.2.2019).

CWWP er et fatamorgana.

Det useriøse projekt er ikke blevet realiseret i andre kommuner i 18 år, og kan ikke overleve noget så basalt som en VVM-redegørelse (vurdering af virkninger for miljøet) i Kongelunden.

Borgergruppen afventer CWWP’s snarlige exit fra Dragør.

Åben underskriftindsamling forsætter.

Dragør Kommune er økonomisk trængt, men det påvirker øjensynlig ikke Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre. Det snævre AOV-flertal holder fast i at opføre CWWP i Kongelunden.

CWWP-projektet lanceres samtidig med, at der spares på kernevelfærden i kommunen. Dette er naturligvis ikke velset blandt borgerne.

Borgerne har afleveret den åbne underskriftindsamling ’Nej til Copenhagen White Water Park på Sydvestpynten’ til borgmester Eik Dahl Bidstrup.

Indtil videre har borgerne indsamlet 1.205 underskrifter mod opførelsen af CWWP i skovområdet Kongelunden – vi fortsætter i fællesskab.

Vi håber på, at du vil bruge et par minutter af din tid, til at støtte dine naboer og din natur i Kongelunden, ved at deltage i underskriftindsamlingen:

Klik her og deltag i underskriftindsamlingen ‘Nej til CWWP på Sydvestpynten’

Klik her for at se C’s forslag til byrådsmødet

Klik her for at se referat af byrådsmødets punkt 14

Underskriftindsamling runder 1.200.

Underskriftindsamlingen mod opførelsen af CWWP i Dragør når ny højde.

Tusind tak, til alle jer borgere, der hjælper jeres naboer og natur i Kongelunden.

Vi har nu i fællesskab rundet 1.200 underskrifter – og vi fortsætter.

Borgmesteren vil ikke standse sit samarbejde med CWWP.

Ved CWWP-byggegrund 3 på Kalvebodvej 250 i Kongelunden vil det snævre AOV-flertal i Dragør Kommune stadigvæk placere CWWP klos op ad naboer, fredskov, dyreliv og Natura 2000-område.

Dette er til trods for den massive borgermodstand, som på sjette måned er voksende.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) har modtaget den åbne underskriftindsamling i januar, men han vil stadig ikke lytte, han har malet sig selv op i et hjørne – en fastlåst og håbløs position.

CWWP-projektet er ikke nedlagt, før borgmester Eik Dahl Bidstrup og Dragør Kommune kommer med en klar udmelding til borgerne.

Deltag venligst i underskriftindsamlingen, og husk at du skal besvare bekræftelsesmailen efterfølgende, ellers bliver din stemme ikke registreret:

Klik her og deltag i underskriftindsamlingen ‘Nej til CWWP på Sydvestpynten’

C foreslår, at CWWP bortprioriteres.

Forvaltningen i Dragør Kommune bruger forsat kommunale ressourcer på den private aktør CWWP.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) har i årene 2016, 2017, 2018 og 2019 ført samarbejde med projektgruppen bag Copenhagen White Water Park.

Borgerne bliver først gjort opmærksom på dette samarbejde i september 2018. Her informeres borgerne om, at Dragør Kommune vil bygge en forlystelsespark blot 5-10 meter fra nærmeste naboer på Kirkevej, Slørvej og Lundestien.

Massiv borgermodstand gjorde, at projektet blev flyttet fra Kirkevej til Kalvebodvej. Borgermodstanden flyttede hurtigt med til Kalvebodvej for at værne om vores naboer og natur i det naturskønne område.

Modstanden mod CWWP er voksende. Alligevel vil borgmesteren og det snævre AOV-flertal opføre forlystelsesparken CWWP på Kalvebodvej i Kongelunden klos op ad naboer, fredskov, dyreliv og Natura 2000-område.

Dragør Kommunes forvaltning og andre ansatte har i perioden 2016-2019 brugt et ukendt antal mandetimer på den private aktør CWWP, hvilket mange stiller sig uforstående overfor.

C stiller forslag til byrådsmøde.

Det Konservative Folkeparti har med byrådsmedlem Kenneth Gøtterup (C) i spidsen stillet forslag om, at CWWP bortprioriteres, så det politiske arbejde og de kommunale ressourcer benyttes mere hensigtsmæssigt.

Forslaget er på dagsordenen for det kommende byrådsmøde den 28. februar 2019:

”SAGSFREMSTILLING”.

”Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 8. februar 2019 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

C gr. foreslår, at der ikke arbejdes videre med projektet om etablering af Copenhagen White Water Park (CWWP), som indgår i budgetforliget, og der ikke fremadrettet anvendes yderligere forvaltningsmæssige ressourcer på opgaven”.

”Motivation: I forlængelse af den offentlige debat der har været om CWWP om bl.a. deres etablering på forskellige adresser, partnerskaber, samt seneste udmelding fra et medlem af AOV flertallet, hvor det er oplyst, at Dragør kommune ikke påtænker at købe den tidligere grund hvor der er asylcenter for at give denne grund væk til CWWP, anser Konservative det for mest hensigtsmæssigt for det videre politiske arbejde og anvendelsen af de kommunale ressourcer, at projektet bliver bortprioriteret” (Dagsorden, Byrådsmøde, 28.2.2019).

Beslutning om CWWP i Dragør.

Borgergruppen håber, at kommunalbestyrelsen langt om længe finder en mindelig løsning og bortprioriterer CWWP.

Åben underskriftindsamling afleveret til borgmesteren.

Borgerne har afleveret den åbne underskriftindsamling ’Nej til Copenhagen White Water Park på Sydvestpynten’ til borgmester Eik Dahl Bidstrup (V).

Borgmesteren vil stadig ikke lytte, og han har under seneste byrådsmøde erklæret, at han vil have CWWP til at komme med et helt nyt projektforslag til Dragør Kommune.

Indtil videre har borgerne indsamlet 1.187 underskrifter mod opførelsen af CWWP i skovområdet Kongelunden – vi fortsætter i fællesskab.

Vi håber på, at du vil bruge et par minutter af din tid, til at støtte dine naboer og din natur i Kongelunden, ved at deltage i underskriftindsamlingen:

Klik her og deltag i underskriftindsamlingen ‘Nej til CWWP på Sydvestpynten’

Klik her for at se C’s forslag til byrådsmødet

Erhvervs- og turismechef går af.

Claus Rex melder sin afsked på Dragør Rådhus. Pressefoto.

Erhvervs- og turismechef Claus Rex’ meddelelse kommer i kølvandet på, at velfærdsdirektør Jesper Reming Tangbæk og kommunaldirektør Kenneth Kristensen har opsagt sine stillinger i Dragør Kommune.

Claus Rex har været erhvervs- og turismechef siden 2015.

Nøglefigur i CWWP-sagen.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) har ført samarbejde med Copenhagen White Water Park (CWWP) i årene 2016-2019.

I samme periode har Claus Rex været erhvervs- og turismechef i Dragør Kommune.

Han har fungeret som nøglefigur i samarbejdet med den private aktør CWWP.

Claus Rex har blandt andet udleveret den censurerede og mangelfulde aktindsigt til borgerne i Dragør, og han har spillet en central og afgørende rolle i CWWP-sagen.

Claus Rex går af i slutningen af februar 2019.