CWWP bliver ikke bortprioriteret.

Kenneth Gøtterup (C) foreslår, at der ikke arbejdes videre med projektet om etableringen af Copenhagen White Water Park i Dragør. Screenshot: Dragør Kommune TV.

Det Konservative Folkeparti med byrådsmedlem Kenneth Gøtterup (C) i spidsen stiller forslag om, at CWWP bortprioriteres, så det politiske arbejde og de kommunale ressourcer benyttes mere hensigtsmæssigt.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) har i årene 2016-2019 ført samarbejde med projektgruppen bag CWWP.

Borgermodstanden mod borgmesteren og CWWP er vokset markant, selvom man ikke skulle tro, at det var muligt.

Det populære lokale medie DragørNyheders debatforum på Facebook er rødglødende på sjette måned, især grundet debatten om CWWP.

Dragør Kommunes forvaltning og andre ansatte har i perioden 2016-2019 brugt et ukendt antal mandetimer på den private aktør CWWP, hvilket mange stiller sig uforstående overfor.

TV: Klik her og se byrådsmødet – klik derefter på ’Dagsorden punkt 14’

Forslag om bortprioritering af CWWP.

A, O og V stemte imod forslaget: 8.

C og T stemte for forslaget: 7.

C kom med en protokoltilføjelse:

”C gr. finder det beklageligt at AOV vil fortsætte arbejdet med implementering af CWWP, særligt set i lyset af, at kommunen skal anvende 3,5 mil, samt det er udtalt, at grunden ved Kongelunden ikke vil blive foræret væk og ej heller brugsretten til CWWP” (Dagsorden, Byrådsmøde, 28.2.2019).

CWWP er et fatamorgana.

Det useriøse projekt er ikke blevet realiseret i andre kommuner i 18 år, og kan ikke overleve noget så basalt som en VVM-redegørelse (vurdering af virkninger for miljøet) i Kongelunden.

Borgergruppen afventer CWWP’s snarlige exit fra Dragør.

Åben underskriftindsamling forsætter.

Dragør Kommune er økonomisk trængt, men det påvirker øjensynlig ikke Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre. Det snævre AOV-flertal holder fast i at opføre CWWP i Kongelunden.

CWWP-projektet lanceres samtidig med, at der spares på kernevelfærden i kommunen. Dette er naturligvis ikke velset blandt borgerne.

Borgerne har afleveret den åbne underskriftindsamling ’Nej til Copenhagen White Water Park på Sydvestpynten’ til borgmester Eik Dahl Bidstrup.

Indtil videre har borgerne indsamlet 1.205 underskrifter mod opførelsen af CWWP i skovområdet Kongelunden – vi fortsætter i fællesskab.

Vi håber på, at du vil bruge et par minutter af din tid, til at støtte dine naboer og din natur i Kongelunden, ved at deltage i underskriftindsamlingen:

Klik her og deltag i underskriftindsamlingen ‘Nej til CWWP på Sydvestpynten’

Klik her for at se C’s forslag til byrådsmødet

Klik her for at se referat af byrådsmødets punkt 14