Miljøskandale midlertidigt bremset.

Badebro ved Dragør Fort. Modstanden mod spildevandsudledningen i Øresund har ført til en udskydelse af den planlagte forurening.

Tilladelsen til at forsyningsselskaberne Hofor A/S og Novafos A/S kan pumpe en voldsom mængde ubehandlet spildevand direkte ud i Øresund er blevet bremset for en stund.

I fællesskab med andre har vi skrevet til Københavns Kommune og forsyningsselskaberne.

Der er blandt andet skrevet en venlig appel til Københavns Kommunes teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Modstanden vokser i Danmark og Sverige.

Forud for tilladelsen er sagen blevet behandlet i Københavns Kommunes og Gentofte Kommunes forvaltninger, men spildevandssagen har påfaldende nok ikke været forbi de politiske udvalg i kommunerne.

Borgere, danske og svenske politikere, marinbiologer samt Danmarks Naturfredningsforening har appelleret til, at sagen bliver behandlet politisk.

Det er nu resulteret i, at udledningen af spildevandet i første omgang blev udskudt 24 timer, og dernæst er udsat til oktober 2020.

Det er en glædelig nyhed – så nu skal vi bare have stoppet dårskaben helt og aldeles i mellemtiden.

Klik her for at se ’Hofor A/S – Kortvarig udledning af spildevand til sejlrenden Kongedybet i Øresund er udskudt til mandag’

Klik her for at se ’Novafos A/S – Midlertidig udledning af mekanisk renset spildevand er udskudt’