1-årsdag for lukningen af CWWP.

Er CWWP en død sild, der mødte sit endeligt i Dragør By?

For nøjagtig 1 år siden udsendte borgergruppen et glædeligt farvel til Copenhagen White Water Park. Her er et overblik over, hvad der er sket siden da.

CWWP blev lukket ned af borgerne.

I 2018 til 2019 forsøgte Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i fællesskab med projektgruppen bag CWWP at tromle borgerne i Dragør med alle tænkelige midler.

Herunder benyttede de flittigt Venstre-trolls og CWWP-trolls på de sociale medier. De skulle tryne borgerne og præge den offentlige mening hen imod at etablere en støjende White Water World Cup Arena i Dragør for enhver pris. Dette stod på i 6 måneder.

Dårlig idé. Skidt opførsel. Forkert by.

Et flertal af kommunalbestyrelsens medlemmer udviste (og udviser stadig) en hidtil uset kynisme og mangel på indsigt, der aldrig nogensinde bliver glemt af vælgerne.

Borgerne lukkede og slukkede for CWWP-projektet, og vi fulgte som lovet CWWP til kommunegrænsen.

Efter lukningen af CWWP havde de ansvarlige politikere ualmindeligt travlt med at vaske hænder og tage afstand fra fatamorgana-projektet, hvilket har været yderst underholdende at være tilskuere til.

Nu står vi tilbage med nogle politikere, som vi skal vælge til eller fra til næste år, hvor der langt om længe er kommunalvalg.

Hvad blev der egentlig af CWWP?

Jo, det er en ganske kort historie. CWWP-projektet ligner mest af alt – en livløs sild.

Borgergruppen ’Nej til Copenhagen White Water Park’ har siden marts 2019 sørget for, at alle CWWP’s falske adresse- og kortangivelser er blevet fjernet fra internettet.

CWWP har nu, som det reelt hele tiden har været, ingen adresse i Danmark.

De florerende falske adresseangivelser i Dragør er efter ønske fra dragørborgerne blevet fjernet fra både CWWP’s hjemmeside og CWWP’s Facebookside.

Den amerikanske it-virksomhed Google har ligeledes permanent lukket reklamen for ’Foreningen til fremme af White Water Adventure Park’.

Vi følger som lovet CWWP nøje, så vi tidligt i processen kan advare andre om CWWP’s anløbne metoder og luftkasteller – hvis de pludselig dukker op i en anden kommune.

Borgmesteren langer ud efter alt og alle.

Grundet skuffelsen over massiv borgermodstand og lukningen af prestigeprojektet CWWP, så har borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) efterfølgende brugt en masse tid på at lange ud efter politiske kollegaer og borgere i offentligheden.

Det har ligesom CWWP-drømmen givet bagslag hver eneste gang. Borgmesterens læringskurve er dog flad som Amager. Han nægter at ændre adfærd overfor borgerne.

Eksempelvis var borgmesterens jule- og nytårshilsen i 2019 slået op på byens største medie, DragørNyheder, der har 12.000 medlemmer ud af 14.000 indbyggere i Dragør.

Her fik Eik Dahl Bidstrups jule- og nytårshilsen til borgerne i Dragør blot 11 ’likes’.

Borgerne har talt.

Men der er desværre ikke rigtig noget, der trænger ind.

Så mens Dragør Kommune køres i sænk, forsætter borgmesteren ufortrødent derudad med sine såkaldte ’visionære’ projekter.

Borgmesteren har skiftet CWWP ud med DGI.

Dragør Kommune er som bekendt i dyb økonomisk krise, og der har under og efter CWWP-sagen været en gevaldig udskiftning i lederposterne på Dragør Rådhus.

Desuagtet vil borgmesteren og Dragør Kommune nu opføre intet mindre end ”Danmarks største Outdoorcenter” i samarbejde med den private aktør DGI.

Endnu en gang er placeringen af borgmesterens prestigeprojekt 10 meter fra nærmeste naboer og klos op ad dyreliv, fredskov, EU-fuglereservat samt Natura 2000-område på Sydvestpynten i Dragør.

Læringskurven er som nævnt fuldstændig flad, og borgmesteren forsøger igen at kue naboerne og naturen. Nøjagtig samme manøvre – nøjagtig samme placering.

Eik Dahl Bidstrup er ikke ’vores’ borgmester. Han er sin ’egen’ borgmester.

Vi er vidner til en uønsket tragikomisk farce, der gentager sig i det uendelige.

Nabohjælp og sammenhold.

CWWP-sagen har åbnet borgernes øjne for, at Dragør Kommune og forvaltningen førhen har kunne gøre nøjagtig, hvad der passede dem – og det er definitivt slut nu.

Borgerne hjælper hinanden på tværs af byen. Vi sørger ganske enkelt for, at vores familier ikke skal leve under et dagligt overformynderisk pres fra Dragør Kommunes side.

Vi afventer med længsel kommunalvalget i 2021, så vi kan få ryddet godt og grundigt op i kommunalbestyrelsen.

Der er brug for folkevalgte politikere, som vil borgerne og Dragør – fremfor sig selv.